ETF, ETC i ETN: Różnice

Istnieją nowe formy inwestycji, które przyciągają uwagę wielu inwestorów na całym świecie. Jeśli nie słyszałeś o ETF-ach, ETC i ETN-ach, w tym wpisie dowiesz się, czym one są i jaka jest między nimi różnica.

Czym jest ETF?

ETF, czyli fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, to popularna forma inwestycji, która umożliwia inwestorom inwestowanie w różne aktywa, take jak akcje, obligacje czy surowce. Kluczową cechą ETF jest ścisłe śledzenie konkretnego indeksu rynkowego lub sektorowego. Mechanizm ten polega na zakupie koszyka aktywów zgodnie z wagami występującymi w indeksie, co z kolei pozwala na replikację jego wydajności.

Działanie ETF

ETF działa na zasadzie pasywnego zarządzania, co oznacza, że celem jest dokładne odzwierciedlenie wydajności wybranego indeksu, a nie aktywne zarządzanie. Dzięki temu koszty zarządzania są zazwyczaj niższe w porównaniu do aktywnych funduszy. Inwestorzy mogą nabyć udziały ETF na giełdzie w trakcie sesji handlowej, co daje im elastyczność w zarządzaniu swoimi inwestycjami.

Zalety inwestowania w ETF

 • Dywersyfikacja portfela: Inwestując w ETF, inwestorzy uzyskują dostęp do szerokiego spektrum aktywów, co pomaga zminimalizować ryzyko związane z konkretnym aktywem.
 • Niskie koszty: Pasywne zarządzanie oznacza niższe opłaty zarządzania w porównaniu do aktywnych funduszy.
 • Łatwa dostępność: ETF są notowane na giełdzie, co umożliwia łatwą i szybką wymianę na rynku wtórnym.

Przykłady popularnych ETF:

 • SPDR S&P 500 ETF (SPY): Śledzi indeks S&P 500, obejmujący 500 największych firm notowanych na giełdzie w USA.
 • iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): Koncentruje się na rynkach wschodzących, śledząc indeks MSCI Emerging Markets.

Czym jest ETC?

Exchange-Traded Commodity (ETC) to forma inwestycji umożliwiająca inwestorom ekspozycję na zmiany cen surowców, takich jak złoto, ropa czy metale przemysłowe. ETC jest odmianą ETN, jednak skupia się na śledzeniu indeksów surowcowych.

Inwestowanie w surowce poprzez ETC

ETC to inwestycja, która pozwala na partycypowanie w ruchach cen surowców bez konieczności ich fizycznego zakupu. Emitent ETC kupuje lub posiada odpowiednią ilość surowca, a inwestorzy nabywają udziały w tym ETC. Wartość udziału zwykle odzwierciedla zmiany cen surowca na rynku.

Charakterystyka rynku surowców

Rynek surowców może być bardzo zmienny z powodu czynników takich jak popyt, podaż, geopolityka czy warunki pogodowe. Inwestowanie w ETC może przynieść zyski w momencie wzrostu cen surowców, co jest atrakcyjne zwłaszcza w okresach inflacji lub niestabilności gospodarczej.

Wpływ zmienności cen surowców na inwestycje

Pamiętaj jednak, że inwestowanie w surowce może wiązać się z dużą zmiennością cen, co może prowadzić do znaczących wahań wartości inwestycji. Dlatego bądź przygotowany i określ jasny plan inwestycyjny.

Przykład ETC

 • Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): Śledzi wydajność indeksu, który odzwierciedla zmiany cen surowców.

Co to jest ETN?

Exchange-Traded Note (ETN) to kolejna forma inwestycji dostępna na giełdzie, która różni się od tradycyjnych ETF. ETN jest w istocie długoterminową obligacją emitowaną przez instytucję finansową lub bank, zamiast zbioru aktywów, jak ma to miejsce w przypadku ETF.

Mechanizm działania ETN

W ETN inwestor nabywa długoterminową obligację, której wydajność jest powiązana z wydajnością konkretnego indeksu lub aktywa bazowego. Gdy obligacja osiąga termin zapadalności, inwestor otrzymuje zyski zgodnie z wydajnością indeksu. Jednakże, w przeciwieństwie do ETF, ETN nie posiada fizycznych aktywów, co wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ryzyko niewypłacalności emitenta

Najważniejszym ryzykiem związanym z inwestowaniem w ETN jest niewypłacalność emitenta obligacji. Jeśli emitent zbankrutuje, inwestorzy mogą stracić swoje zainwestowane środki, nawet jeśli wydajność indeksu była pozytywna.

Zalety i wady inwestowania w ETN

 • Zalety: Inwestowanie w ETN może umożliwić ekspozycję na specyficzne rynki lub aktywa, które mogą być trudno dostępne za pomocą innych instrumentów.
 • Wady: Ryzyko niewypłacalności emitenta oraz brak fizycznych aktywów wewnątrz ETN to znaczne ograniczenia, które wymagają ostrożności.

Przykład ETN:

 • iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX): Śledzi wydajność indeksu VIX, który mierzy zmienność rynku akcji.

Główne różnice między ETF, ETN a ETC:

Każdy z tych instrumentów ma swoje cechy, zalety i ryzyka, które należy dokładnie przeanalizować.

 • Struktura: ETF to fundusz inwestycyjny posiadający fizyczne aktywa lub ich replikacje. ETN to obligacja śledząca indeks emitowana przez instytucję finansową. ETC to odmiana ETN, skupiająca się na surowcach.
 • Ryzyko niewypłacalności: ETN niesie ryzyko związane z niewypłacalnością emitenta. ETF i ETC są mniej narażone na to ryzyko, ponieważ posiadają fizyczne aktywa.
 • Związki z indeksem: ETF i ETC zwykle dokładnie replikują indeksy rynkowe lub surowcowe. ETN może odzwierciedlać indeks lub inną wydajność.

Kryteria wyboru odpowiedniego instrumentu:

 1. Cele inwestycyjne: Określ, czy chcesz osiągnąć dywersyfikację, ekspozycję na konkretne rynki lub masz inne cele.
 2. Profil ryzyka: Zrozum swoje tolerancje dla ryzyka i oceń, które instrumenty są zgodne z Twoim poziomem komfortu.
 3. Badanie emitenta: W przypadku ETN zbadaj solidność emitenta obligacji. Dobre ratingi kredytowe mogą zwiększyć pewność.
 4. Analiza kosztów: Porównaj opłaty zarządzania, spready i inne koszty związane z danym instrumentem.

Analiza ryzyka i potencjalnych zysków

 • ETF: Niskie koszty zarządzania i dywersyfikacja mogą przyciągać inwestorów, ale ruchy rynkowe wciąż mają wpływ na wydajność.
 • ETN: Wyższa potencjalna wygrana, ale ryzyko niewypłacalności emitenta jest kluczowym zagrożeniem.
 • ETC: Ekspozycja na zmiany cen surowców może przynieść korzyści w okresach wzrostu, ale zmiennośćcen jest znacząca.

Bardzo ważne jest, aby przed dokonaniem inwestycji dokładnie porównać fundusze ETF, ETN i ETC. Pamiętaj, że inwestycje zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem i warto dokładnie zapoznać się z informacjami zanim podejmiesz decyzję.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...