Jak rozliczyć Podatek od ETF?

Jak są opodatkowane fundusze ETF? Aby zrozumieć zasady podatkowe dotyczące ETF-ów, należy zrozumieć, że są to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, a więc podlegają podobnym przepisom podatkowym jak inne instrumenty finansowe.

Podatek ETF: polski broker

Opodatkowanie zysków ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w polskich funduszach ETF jest banalnie proste. W styczniu lub lutym po dokonaniu transakcji otrzymasz od brokera formularz PIT-8C, na którym możesz zgłosić swoje zyski.

Ponieważ obrót ETF-ami odbywa się w polskich złotych, formularz również będzie w złotówkach. Wystarczy przenieść podsumowanie swoich transakcji z PIT-8C do PIT-38 i gotowe. Jeśli masz wiele rachunków maklerskich, nie martw się. Ostateczny PIT-38 będzie po prostu sumował wszystkie otrzymane przez Ciebie PIT-8C.

Rozliczenie zysków kapitałowych (polski Broker)
Polski ETFNa podstawie informacji zawartych w PIT-8C, otrzymanych od maklera, wypełniasz deklarację PIT-38, wyrażając wszystko w złotych (PLN).

Zobacz także:

Jak rozliczyć zyski z zagranicznych ETF-ów? (polski broker)

Porozmawiajmy o zyskach kapitałowych z zagranicznych ETF-ów, ale również nabytych u polskiego brokera. Jeżeli posiadasz rachunek w XTB, mBank czy BOŚ, otrzymasz od nich PIT-8C.

PIT-38 wypełnia się na podstawie informacji zawartych w PIT-8C. Warto zaznaczyć, że jeśli regularnie kupujesz jednostki, ale ich nie sprzedajesz, to nie podlegają one opodatkowaniu.

Obliczenie zysków kapitałowych z inwestycji w zagraniczne ETF-y za pośrednictwem polskiego rachunku maklerskiego jest w gruncie rzeczy dość proste.

Rozliczenie zysków kapitałowych (polski Broker)
Zagraniczny ETFNa podstawie informacji zawartych w PIT-8C, otrzymanych od maklera, wypełniasz deklarację PIT-38, gdzie wszystkie kwoty są już wyrażone w złotych (PLN).

Do zgłoszenia zysków kapitałowych użyjesz tego samego formularza PIT-8C. Niewątpliwie, inwestowanie w zagraniczne ETF-y poprzez polski rachunek maklerski ma ogromną zaletę – Twój broker przeliczy za Ciebie zyski z waluty obcej na złotówki. Wybór tej opcji inwestycyjnej oznacza mniej pracy przy wypełnianiu formularzy podatkowych w porównaniu z korzystaniem z usług zagranicznego brokera.

Aby rozliczyć zyski z giełdy za ubiegły rok, należy wypełnić PIT-38 i złożyć go do końca kwietnia tego roku. PIT składamy niezależnie od tego, czy osiągnęliśmy zysk czy ponieśliśmy stratę.

Zobacz także:

Jak rozliczyć dywidendę od polskich ETF-ów?

Jeśli chodzi o podatek od dywidend, to sprawa jest jeszcze prostsza. Twoje biuro maklerskie zajmie się tym w Twoim imieniu. Ponieważ dywidendy nie są uwzględniane w PIT-8C, dom maklerski i tak by ich nie ujął.

Kwota, którą otrzymasz będzie kwotą netto, więc nie musisz się martwić o jej opodatkowanie. To ogromna zaleta inwestowania w polskie ETF-y – brak podatkowego bólu głowy. Natomiast jeżeli dywidendy są reinwestowane przez ETF to również nie podelgają one opodatkowaniu.

Rodzaj ETFRozliczenie dywidend (polski Broker)
Polski ETFW PIT-8C nie są uwzględniane dywidendy, niemniej jednak broker zapłacił już w naszym imieniu 19% podatek Belki od polskich ETF-ów, więc nie ma potrzeby uwzględniania go w PIT-38.
Zagraniczny ETFW przypadku zagranicznych ETF-ów, otrzymasz od brokera kwotę brutto i będziesz musiał samodzielnie złożyć deklarację podatkową, podobnie jak w przypadku inwestycji w zagraniczne ETF-y.

Podatek od ETF: Zagraniczny broker

Inwestując w zagraniczne ETF-y za pośrednictwem zagranicznego brokera, obowiązek prawidłowego obliczenia podatku od ewentualnych zysków ze sprzedaży ETF-ów spoczywa wyłącznie na Tobie. W przeciwieństwie do Polski, zagraniczni brokerzy nie są zobowiązani do dostarczenia Ci formularza podobnego do polskiego PIT-8C, w którym wykazuje się Twoje przychody i koszty.

Będziesz więc musiał skrupulatnie śledzić historię swoich inwestycji i sprawdzać kursy walut obcych do złotego w dniach swoich transakcji. Może to brzmi zniechęcająco, ale jest to niezbędne, aby nie narazić się na przykre niespodzianki w sezonie podatkowym.

Rozliczenie ETF (Zagraniczny Broker)
Zagraniczny ETFZagraniczni brokerzy nie dostarczają PIT-8C więc do PIT-38 dołączasz załącznik PIT/ZG dla każdej giełdy, na której dokonywałeś transakcji. Dywidendy zostały przekazane Ci w oryginalnej walucie, pomniejszone o zapłacony u źródła podatek. Wprowadź te wartości w pola 45 i 46 formularza PIT-38. Waluty na złotówki również przeliczasz samodzielnie.

Jeśli sprzedajesz wszystkie swoje jednostki ETF za jednym razem, obliczenie zysku dla celów podatkowych jest stosunkowo proste. Jeśli jednak sprzedajesz tylko niektóre jednostki, będziesz musiał użyć metody FIFO (First In, First Out) do obliczenia zysku. Oznacza to, że wprowadzasz jednostki, które kupiłeś jako pierwsze, więc musisz śledzić, kiedy je kupiłeś i po jakiej cenie.

Aby obliczyć zysk, będziesz musiał przeliczyć wartość walutową sprzedanych jednostek na polskie złote, biorąc pod uwagę kurs wymiany w momencie zakupu i sprzedaży. Różnicę między ceną sprzedaży a zakupu trzeba wykazać w polu 32 formularza podatkowego PIT-38. Może to zająć trochę czasu, ale gdy już to zrobisz, inwestowanie w zagraniczne ETF-y stanie się banalnie proste.

Jak rozliczyć dywidendę z ETF? Zagraniczny broker

Jak już wspomniałam, w Polsce, gdy otrzymasz dywidendę z polskiego funduszu lub akcji, Twój broker automatycznie potrąci 19% podatek Belki. Jednak gdy dywidenda jest otrzymywana w obcej walucie, sytuacja nieco się komplikuje.

Niezależnie od miejsca siedziby funduszu ETF, broker wypłaci Ci kwotę brutto, jeśli nie ma podatku podatku u źródła lub kwotę netto, jeśli podatek u źrodła (withholding tax) został zapłacony. Pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny za obliczenie i zapłacenie podatku w Polsce.

Proces obliczania podatku można podzielić na kilka etapów:

  1. Po pierwsze, otrzymujesz kwotę brutto, ale musisz znać pierwotną kwotę w walucie obcej, którą znajdziesz w swojej historii transakcji na stronie brokera.
  2. Następnie musisz obliczyć kurs walutowy z dnia poprzedzającego wypłatę dywidendy.
  3. Po pomnożeniu kwoty przez 19%, trzeba następnie uwzględnić podatek już zapłacony przez ETF w kraju jego siedziby (ww. podatek u źródła).
  4. Po obliczeniu podatku, różnicę między tym co się należy, a tym co już zostało zapłacone, wypełniasz na formularzu podatkowym (pole 46 formularza PIT-38).

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje:

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...