Jak inwestować w indeksy giełdowe?

Indeksy giełdowe to doskonały sposób na długoterminowe inwestowanie i prostą dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Są to koszyki złożone z najbardziej reprezentatywnych spółek danego regionu geograficznego, sektora lub rynku, dzięki czemu służą jako miernik wyników i sentymentu rynkowego. Ale jak inwestować w indeksy giełdowe, jakie są wady i zalety oraz jakie narzędzia inwestycyjne służą do uzyskania dostępu do indeksów giełdowych?

Inwestowanie indeksowe jest pasywną techniką inwestycyjną, która ma na celu generowanie zwrotów podobnych do tych, które osiąga indeks szerokiego rynku. Inwestorzy stosują strategię „kup i trzymaj” w celu odwzorowania wyników określonego indeksu, zazwyczaj akcyjnego lub o stałym dochodzie, poprzez zakup papierów wartościowych wchodzących w jego skład lub inwestowanie w fundusz inwestycyjny lub fundusz giełdowy (ETF), który z kolei ściśle odwzorowuje indeks bazowy.

Jakie są najpopularniejsze indeksy?

Indeksy giełdowe obejmują aktywa dziesiątek, setek, a nawet tysięcy spółek, które są zazwyczaj największymi kapitalizacjami danego sektora, kraju lub rynku. Najpopularniejsze z nich to:

 • S&P 500: jest głównym indeksem amerykańskiego rynku akcji i powstał w 1923 roku, kiedy to Standard & Poor's wymienił 233 najważniejsze firmy w kraju, uzupełniając listę 500 spółek w 1957 roku. Te 500 firm to najsilniejsze i najważniejsze w gospodarce USA.
 • NASDAQ 100: Indeks ten składa się ze 100 największych spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych według kapitalizacji rynkowej i wielkości obrotów. Jest drugim co do wielkości w Stanach Zjednoczonych.
 • Dow Jones: Indeks ten składa się z 30 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie nowojorskiej (NYSE), z wyjątkiem spółek z sektora transportu i użyteczności publicznej.
 • Eurostoxx 50: Jeśli mówimy o kontynentalnych indeksach giełdowych, w Europie głównym jest Eurostoxx 50, w którym notowanych jest 50 najważniejszych spółek Starego Kontynentu, z 12 krajów strefy euro i 19 różnych sektorów gospodarki.
 • FTSE MIB: jest indeksem referencyjnym we Włoszech i składa się obecnie z 39 spółek o największej kapitalizacji w kraju, w tym A2A, Banca Mediolanum, Banca Generali, Ferrari, Fineco Bank, Pirelli i Telecom Italia.
 • Ibex 35: jest reprezentatywnym indeksem hiszpańskiego rynku akcji i został opracowany przez firmę BME w 1992 roku. Zawiera listę 35 spółek o największej kapitalizacji w Hiszpanii.
 • FTSE 100: jest najważniejszym indeksem w Wielkiej Brytanii, a jego skrót oznacza Financial Times Stock Exchange. Indeks ten składa się ze 100 spółek o największej kapitalizacji w kraju.
 • Nikkei 225: w Azji jest jednym z najpopularniejszych indeksów giełdowych i odpowiada rynkowi japońskiemu. Obejmuje 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio, wybranych z 450 najbardziej płynnych spółek.

Czynniki wpływające na zmiany cen indeksów

Podobnie jak inne aktywa kapitałowe, ceny indeksów akcji zmieniają się nieustannie i mogą być faworyzowane lub karane przez szereg czynników.

 • Rynek: gdy na gospodarkę danego kraju negatywnie wpływają wydarzenia polityczne, gospodarcze lub społeczne, może to mieć negatywny wpływ na indeks benchmarkowy tego kraju. Ale jeśli na rynku panuje dobra koniunktura, a inwestorzy są optymistami, to ceny papierów składowych mają tendencję do wzrostu.
 • Zachowanie poszczególnych akcji: ideą inwestowania w indeks jest to, że cena pojedynczej spółki nie ma poważnego wpływu na cenę całkowitą. Jeśli jednak kilka spółek z tego samego sektora lub regionu ma duży wpływ, to ma to refleksję na cenę indeksu.
 • Czynniki makroekonomiczne: nawet jeśli indeks składa się z papierów wartościowych tylko z jednego kraju, mogą na niego wpływać znaczące ruchy w innych krajach, zwłaszcza gdy oba narody utrzymują stosunki handlowe.
 • Nagłe zmiany w sektorze: jeśli chodzi o indeksy sektorowe, ważne jest, aby wziąć pod uwagę moment ekonomiczny danego sektora, ponieważ rynek może spadać lub rosnąć i dlatego cena indeksu będzie się zmieniać.

Jak inwestować w indeksy giełdowe

Najprostszym sposobem inwestowania w indeksy giełdowe jest rynek spot, czyli kupowanie i sprzedawanie aktywów po cenie rynkowej, czyli cenie spot, bez dźwigni. Oznacza to, że indeks nie istnieje jako aktywo bazowe instrumentu pochodnego, ale jest kupowany za Twój kapitał i otrzymujesz natychmiastową własność.

Kiedy kupujesz indeksy spot, nie ma dat wygaśnięcia, a pozycja nie jest zamykana, jeśli cena aktywów idzie przeciwko Tobie. Jesteś właścicielem aktywa i będziesz nim dysponował, dopóki go nie sprzedasz. Jest to główna zaleta inwestowania w indeksy giełdowe typu spot, która jest wykorzystywana zarówno do inwestycji długoterminowych, jak i krótkoterminowych.

Istnieją jednak inne sposoby inwestowania w indeksy, które wymagają jedynie procentu od transakcji (depozytu zabezpieczającego) lub wymagają mniejszego kapitału na zakup indeksu.

Jak inwestować w indeksy za pomocą funduszy ETF

ETF-y, czyli fundusze giełdowe to najwygodniejszy dla inwestorów indywidualnych sposób inwestowania w indeksy. Dzieje się tak dlatego, że ETF-y replikują indeks lub jego część, ale ich cena jest znacznie niższa. To tak jakbyśmy mieli miniaturowy indeks, jeśli spojrzymy na to z perspektywy cenowej.

ETF-y, w odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, są funduszami zarządzanymi pasywnie, tzn. po prostu replikują indeks, więc nie ma w nich menedżerów czy dyrektorów decydujących o tym, które aktywa kupić lub sprzedać. Dzięki temu są one znacznie bezpieczniejsze w długim okresie i w rzeczywistości wielu inwestorów woli te produkty od aktywnie zarządzanych funduszy.

Czytaj także:

Ale można też handlować indeksami z krótszą perspektywą. Na przykład w przypadku CFD, futures lub opcji

Handel indeksami za pomocą CFD

CFD (kontrakty na różnice) to instrumenty inwestycyjne, za pomocą których inwestor może handlować na rynku z depozytem zabezpieczającym równym całkowitej cenie transakcji, dzięki dźwigni finansowej. Oznacza to, że dana osoba może mieć na swoim rachunku 100 EUR, ale jeśli ma np. dźwignię 1:10, może otwierać transakcje tak, jakby miała 1 000 EUR. Istnieją kontrakty CFD na różne aktywa, takie jak akcje, waluty, towary i oczywiście indeksy giełdowe.

Jedną z zalet, a zarazem wad inwestowania w CFD na indeksy jest to, że dźwignia finansowa działa jak mnożnik ryzyka. Innymi słowy, tak jak zyski mogą być zwielokrotnione, co pozwala inwestorowi osiągnąć wysokie zyski z jedynie marginesem swojego kapitału, tak samo zwielokrotnione są straty, dzięki czemu może on zamknąć pozycję, jeśli rynek zacznie poruszać się przeciwko niemu. W takim przypadku inwestor ma możliwość dołożenia większego kapitału w celu zwiększenia depozytu zabezpieczającego lub zamknięcia pozycji ze stratą.

Jak inwestować w indeksy za pomocą kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe na indeksy są również produktem pochodnym, tzn. mają indeks jako aktywo bazowe i pozwalają inwestorowi ustalić cenę tego aktywa na potrzeby przyszłego obrotu. W kontrakcie tym zaangażowane strony zobowiązują się do kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywów w określonym terminie i po ustalonej cenie.

W tym sensie kupujący (pozycja długa) zyskują, jeśli cena indeksu rośnie, natomiast sprzedający (pozycja krótka) zyskują, jeśli cena spada w dniu transakcji. Zaletą kontraktów terminowych jest to, że inwestor płaci tylko część kontraktu, zwaną premią, dzięki czemu wszelkie poniesione straty ograniczają się do premii.

Przeczytaj również: Najlepsze i najgorsze akcje w indeksie S&P 500

Jak inwestować w indeksy za pomocą opcji

Te produkty pochodne są bardzo podobne do kontraktów terminowych w tym sensie, że inwestor obstawia wzrost lub spadek ceny aktywów, co pozwala mu na osiąganie zysków zarówno w przypadku rynków rosnących, jak i spadających.

Jednak w kontraktach terminowych strony są zobowiązane do wykonania uzgodnionej transakcji, a opcje dają prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży aktywa. Podobnie straty są ograniczone do premii zapłaconej za zajęcie pozycji opcyjnej.

Inwestowanie w indeksy: Wady i zalety

Zalety

 • Umożliwia dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
 • Zmniejsza ryzyko straty w przypadku, gdy dana spółka doświadczy spadku ceny.
 • Są to aktywa bardzo uniwersalne, gdyż można je inwestować w krótkim lub długim terminie.
 • Możliwe jest nie tylko kupowanie ułamków indeksu spot, ale także poprzez CFD, futures czy opcje.
 • Dla inwestorów detalicznych ETF-y są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ replikują indeks, ale po niższych kosztach.
 • Zmiany cen indeksu są często łatwiejsze do przewidzenia niż zmiany cen poszczególnych papierów wartościowych.

Wady

 • Inwestycje gotówkowe w indeksy wymagają większego kapitału.
 • Charakteryzują się niską zmiennością, dlatego w przypadku inwestycji w gotówkę, krótkoterminowe zyski mogą być niskie.

Inwestowanie w indeksy: Najlepsi brokerzy

Chociaż większość brokerów online ma indeksy giełdowe wśród swoich klas aktywów, są takie, które są wygodniejsze od innych, albo dlatego, że mają dłuższą listę, albo dlatego, że oferują różne mechanizmy handlu indeksami.

DEGIRO

DEGIRO to broker online regulowany przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin), holenderski Bank Centralny (DNB) oraz francuski Autoritédes Marchés Financiers (AMF), co czyni go całkowicie bezpiecznym.

Oferuje ponad 200 funduszy ETF z zerowymi opłatami w ETF Core Selection. W DEGIRO można również inwestować w indeksy giełdowe poprzez kontrakty terminowe i opcje. Nie ma jednak możliwości zakupu indeksów spot.

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

Interactive Brokers

IBKR jest bez wątpienia jednym z najbardziej solidnych brokerów na świecie ze względu na silną regulację.

Interactive Brokers zapewnia dostęp do ponad 150 rynków finansowych w 33 krajach z 24 walutami, od Ameryki Północnej do Południowej, Europy, Azji i Australii, zapewniając instytucjonalnym i profesjonalnym inwestorom bezpośredni dostęp online do szerokiego zakresu usług realizacji i rozliczania zleceń. Dostęp do danych rynkowych jest gwarantowany 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu.

Umożliwia również inwestowanie w opcje i kontrakty terminowe na indeksy Ameryki Północnej, Europy, Azji i Pacyfiku.

Rynki:

Polska, Europa, USA, Kanada, Azja, Australia

Wiarygodny broker z 1,54 mln rachunków klientów i kapitałem 10,01 mld USD, notowany na Nasdaq.

Niskie prowizje i najlepsza egzekucja cen możliwa dzięki systemowi IB SmartRoutingSM.

Darmowe platformy handlowe i narzędzia - wystarczająco potężne dla profesjonalnych traderów, ale zaprojektowane dla każdego.

Minimalny depozyt:

€0.00

Często zadawane pytania

Gdzie kupić indeksy?

Indeksy można kupić za gotówkę za pośrednictwem banków inwestycyjnych lub brokerów internetowych. Zaletą tych ostatnich jest to, że pozwalają inwestować nie tylko poprzez zakupy spot, ale także poprzez produkty pochodne, takie jak CFD czy kontrakty terminowe i opcje. Najlepszymi brokerami do handlu indeksami są Interactive Brokers, DEGIRO i eToro.

Jak inwestować w indeks WIG20?

Benchmarkowy indeks polskiej giełdy, WIG20, jest dostępny u większości regulowanych brokerów, którzy oferują indeksy i CFD na indeksy. Do najbardziej znanych należy polski broker XTB.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!