Inwestowanie w indeksy: Jak zacząć?

Indeksy giełdowe to doskonały sposób na długoterminowe inwestowanie i prostą dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Są to koszyki złożone z najbardziej reprezentatywnych spółek danego regionu geograficznego, sektora lub rynku, dzięki czemu służą jako miernik wyników i sentymentu rynkowego. Ale jak inwestować w indeksy giełdowe, jakie są wady i zalety oraz jakie narzędzia inwestycyjne służą do uzyskania dostępu do indeksów giełdowych?

Inwestowanie w indeksy giełdowe

Inwestowanie indeksowe jest pasywną techniką inwestycyjną, która ma na celu generowanie zwrotów podobnych do tych, które osiąga indeks szerokiego rynku. Inwestorzy stosują strategię „kup i trzymaj” w celu odwzorowania wyników określonego indeksu, zazwyczaj akcyjnego lub o stałym dochodzie, poprzez zakup papierów wartościowych wchodzących w jego skład lub inwestowanie w fundusz inwestycyjny lub fundusz giełdowy (ETF), który z kolei ściśle odwzorowuje indeks bazowy.

Zobacz także:

Najpopularniejsze indeksy giełdowe

Indeksy giełdowe obejmują aktywa dziesiątek, setek, a nawet tysięcy spółek, które są zazwyczaj największymi kapitalizacjami danego sektora, kraju lub rynku. Najpopularniejsze z nich to:

 • S&P 500: Główny indeks amerykańskiego rynku akcji, skupiający 500 najważniejszych firm, stanowiących trzon gospodarki USA.
 • NASDAQ 100: Składa się z 100 największych spółek technologicznych w USA, reprezentujących znaczący segment rynku.
 • Dow Jones: Tworzony przez 30 spółek o najwyższej kapitalizacji na giełdzie nowojorskiej (NYSE), z wyłączeniem sektorów transportu i użyteczności publicznej.
 • Eurostoxx 50: Główny indeks kontynentalny, zawierający 50 kluczowych spółek z 12 krajów strefy euro i różnych sektorów gospodarki.
 • FTSE MIB: Indeks referencyjny we Włoszech, oparty na 39 spółkach o największej kapitalizacji, m.in. A2A, Banca Mediolanum, Ferrari.
 • Ibex 35: Reprezentuje hiszpański rynek akcji, składający się z 35 spółek o największej kapitalizacji.
 • FTSE 100: Kluczowy indeks w Wielkiej Brytanii, zrzeszający 100 spółek o największej kapitalizacji.
 • Nikkei 225: Ważny indeks w Azji, odzwierciedlający japoński rynek poprzez 225 największych notowanych spółek w Tokio.

Zobacz także: Najpopularniejsze światowe indeksy

Czynniki wpływające na zmiany cen indeksów

Podobnie jak inne aktywa kapitałowe, ceny indeksów akcji zmieniają się nieustannie i mogą być faworyzowane lub karane przez szereg czynników.

 • Rynek: gdy na gospodarkę danego kraju negatywnie wpływają wydarzenia polityczne, gospodarcze lub społeczne, może to mieć negatywny wpływ na indeks benchmarkowy tego kraju. Ale jeśli na rynku panuje dobra koniunktura, a inwestorzy są optymistami, to ceny papierów składowych mają tendencję do wzrostu.
 • Zachowanie poszczególnych akcji: ideą inwestowania w indeks jest to, że cena pojedynczej spółki nie ma poważnego wpływu na cenę całkowitą. Jeśli jednak kilka spółek z tego samego sektora lub regionu ma duży wpływ, to ma to refleksję na cenę indeksu.
 • Czynniki makroekonomiczne: nawet jeśli indeks składa się z papierów wartościowych tylko z jednego kraju, mogą na niego wpływać znaczące ruchy w innych krajach, zwłaszcza gdy oba narody utrzymują stosunki handlowe.
 • Nagłe zmiany w sektorze: jeśli chodzi o indeksy sektorowe, ważne jest, aby wziąć pod uwagę moment ekonomiczny danego sektora, ponieważ rynek może spadać lub rosnąć i dlatego cena indeksu będzie się zmieniać.

Jak inwestować w indeksy giełdowe?

Najprostszym sposobem inwestowania w indeksy giełdowe jest rynek spot, czyli kupowanie i sprzedawanie aktywów po cenie rynkowej, czyli cenie spot, bez dźwigni. Oznacza to, że indeks nie istnieje jako aktywo bazowe instrumentu pochodnego, ale jest kupowany za Twój kapitał i otrzymujesz natychmiastową własność.

Inwestowanie w indeksy spot nie ma określonej daty wygaśnięcia, a twoja pozycja nie jest automatycznie zamykana, jeśli ceny aktywów zmieniają się niekorzystnie. Masz pełną kontrolę nad aktywem i możesz nim dysponować do czasu jego sprzedaży. To kluczowa zaleta inwestowania w indeksy giełdowe typu spot, stosowana zarówno w długoterminowych, jak i krótkoterminowych strategiach inwestycyjnych.

Istnieją jednak inne sposoby inwestowania w indeksy, które wymagają jedynie procentu od transakcji (depozytu zabezpieczającego) lub wymagają mniejszego kapitału na zakup indeksu.

Jak inwestować w indeksy za pomocą funduszy ETF

ETF-y, czyli fundusze giełdowe to najwygodniejszy dla inwestorów indywidualnych sposób inwestowania w indeksy. Dzieje się tak dlatego, że ETF-y replikują indeks lub jego część, ale ich cena jest znacznie niższa. To tak jakbyśmy mieli miniaturowy indeks, jeśli spojrzymy na to z perspektywy cenowej.

W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ETF-y to produkty zarządzane pasywnie, co oznacza, że po prostu odwzorowują indeks lub jego fragment. Brak w nich aktywnego zarządzania ze strony menedżerów czy dyrektorów, którzy podejmują decyzje dotyczące kupna lub sprzedaży aktywów. Dlatego są postrzegane jako znacznie bezpieczniejsza opcja na dłuższą metę, co czyni je preferowanym wyborem przez wielu inwestorów w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami.

Czytaj także:

Handel indeksami

Jednak istnieje również możliwość krótkoterminowego handlowania indeksami, np. za pośrednictwem kontraktów CFD, kontraktów futures lub opcji.

Handel indeksami za pomocą CFD

CFD (kontrakty na różnice) to instrumenty inwestycyjne, za pomocą których inwestor może handlować na rynku z depozytem zabezpieczającym równym całkowitej cenie transakcji, dzięki dźwigni finansowej. Oznacza to, że dana osoba może mieć na swoim rachunku 100 EUR, ale jeśli ma np. dźwignię 1:10, może otwierać transakcje tak, jakby miała 1 000 EUR. Istnieją kontrakty CFD na różne aktywa, takie jak akcje, waluty, towary i oczywiście indeksy giełdowe.

Jedną z zalet, a zarazem wad inwestowania w CFD na indeksy jest to, że dźwignia finansowa działa jak mnożnik ryzyka. Innymi słowy, tak jak zyski mogą być zwielokrotnione, co pozwala inwestorowi osiągnąć wysokie zyski z jedynie marginesem swojego kapitału, tak samo zwielokrotnione są straty, dzięki czemu może on zamknąć pozycję, jeśli rynek zacznie poruszać się przeciwko niemu. W takim przypadku inwestor ma możliwość dołożenia większego kapitału w celu zwiększenia depozytu zabezpieczającego lub zamknięcia pozycji ze stratą.

Handel indeksami za pomocą kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe oparte na indeksach są także instrumentami pochodnymi, gdzie indeks jest aktywem bazowym, umożliwiając inwestorowi ustalenie przyszłej ceny tego aktywa w celu przeprowadzenia transakcji. Strony zaangażowane w takim kontrakcie zobowiązują się do zakupu lub sprzedaży określonej ilości aktywów w przyszłości, po ustalonej wcześniej cenie i terminie.

W tym kontekście, osoby, które długoterminowo trzymają pozycje (pozycja długa), odnoszą korzyści z wzrostu ceny indeksu, podczas gdy inwestorzy, którzy krótkoterminowo trzymają pozycje (pozycja krótka), zyskują w przypadku spadku ceny w dniu zawarcia transakcji. Wartość kontraktów terminowych opiera się na premii, co oznacza, że inwestor płaci tylko część wartości kontraktu. W przypadku ewentualnych strat, straty są ograniczone do wartości tej premii.

Jak inwestować w indeksy za pomocą opcji?

Te produkty pochodne są bardzo podobne do kontraktów terminowych w tym sensie, że inwestor obstawia wzrost lub spadek ceny aktywów, co pozwala mu na osiąganie zysków zarówno w przypadku rynków rosnących, jak i spadających.

Jednak w kontraktach terminowych strony są zobowiązane do wykonania uzgodnionej transakcji, a opcje dają prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży aktywa. Podobnie straty są ograniczone do premii zapłaconej za zajęcie pozycji opcyjnej.

Inwestowanie w indeksy: Najlepsi brokerzy

Chociaż większość brokerów online ma indeksy giełdowe wśród swoich klas aktywów, są takie, które są wygodniejsze od innych, albo dlatego, że mają dłuższą listę, albo dlatego, że oferują różne mechanizmy handlu indeksami.

DEGIRO

DEGIRO to broker online regulowany przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin), holenderski Bank Centralny (DNB) oraz francuski Autoritédes Marchés Financiers (AMF), co czyni go całkowicie bezpiecznym.

Oferuje ponad 200 funduszy ETF z zerowymi opłatami w ETF Core Selection. W DEGIRO można również inwestować w indeksy giełdowe poprzez kontrakty terminowe i opcje. Nie ma jednak możliwości zakupu indeksów spot.

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

Interactive Brokers

IBKR jest bez wątpienia jednym z najbardziej solidnych brokerów na świecie ze względu na silną regulację.

Interactive Brokers zapewnia dostęp do ponad 150 rynków finansowych w 33 krajach z 24 walutami, od Ameryki Północnej do Południowej, Europy, Azji i Australii, zapewniając instytucjonalnym i profesjonalnym inwestorom bezpośredni dostęp online do szerokiego zakresu usług realizacji i rozliczania zleceń. Dostęp do danych rynkowych jest gwarantowany 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu.

Umożliwia również inwestowanie w opcje i kontrakty terminowe na indeksy Ameryki Północnej, Europy, Azji i Pacyfiku.

Rynki:

Polska, Europa, USA, Kanada, Azja, Australia

Wiarygodny broker z 1,54 mln rachunków klientów i kapitałem 10,01 mld USD, notowany na Nasdaq.

Niskie prowizje i najlepsza egzekucja cen możliwa dzięki systemowi IB SmartRoutingSM.

Darmowe platformy handlowe i narzędzia - wystarczająco potężne dla profesjonalnych traderów, ale zaprojektowane dla każdego.

Minimalny depozyt:

€0.00

XTB

Inwestowanie w indeksy poprzez platformę XTB to korzystna opcja dla inwestorów zainteresowanych kontraktami CFD na indeksy. XTB oferuje niskie koszty transakcyjne, umożliwiając skuteczne i opłacalne operacje. Dostęp do ponad 20 indeksów z różnych regionów świata, takich jak USA, Niemcy i Chiny, daje inwestorom szeroki wachlarz możliwości. Platforma umożliwia zarabianie zarówno na wzrostach, jak i spadkach wartości indeksów, co otwiera drzwi do zróżnicowanych strategii inwestycyjnych.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne.
Inwestuj odpowiedzialnie.

Minimalny depozyt:

€0.00

Inwestowanie w indeksy: Wady i zalety

Zalety

 • Umożliwia dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
 • Zmniejsza ryzyko straty w przypadku, gdy dana spółka doświadczy spadku ceny.
 • Są to aktywa bardzo uniwersalne, gdyż można je inwestować w krótkim lub długim terminie.
 • Możliwe jest nie tylko kupowanie ułamków indeksu spot, ale także poprzez CFD, futures czy opcje.
 • Dla inwestorów detalicznych ETF-y są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ replikują indeks, ale po niższych kosztach.
 • Zmiany cen indeksu są często łatwiejsze do przewidzenia niż zmiany cen poszczególnych papierów wartościowych.

Wady

 • Inwestycje w indeksy wymagają większego kapitału.
 • Charakteryzują się niską zmiennością, dlatego w przypadku inwestycji w gotówkę, krótkoterminowe zyski mogą być niskie.

Często zadawane pytania

Gdzie inwestować w indeksy?

Możliwość inwestowania w indeksy giełdowe istnieje na różnych platformach, a trzy popularne i polecane opcje to Degiro, Interactive Brokers i XTB. Są to platformy, które oferują dostęp do rynków giełdowych, w tym indeksów, umożliwiając inwestorom handel akcjami i instrumentami pochodnymi związanych z indeksami.

Jak inwestować w indeks WIG20?

Benchmarkowy indeks polskiej giełdy, WIG20, jest dostępny u większości regulowanych brokerów, którzy oferują indeksy i CFD na indeksy. Do najbardziej znanych należy polski broker XTB.

Na czym polega inwestowanie w indeksy?

Inwestowanie w indeksy giełdowe polega na zakupie aktywów reprezentujących określony indeks rynku finansowego, który skupia się na grupie spółek z danego sektora, kraju lub regionu. Inwestorzy mogą osiągać zyski z wzrostu wartości indeksu poprzez kupno udziałów w spółkach wchodzących w skład tego indeksu.

Czy warto inwestować w indeksy giełdowe?

Inwestowanie w indeksy może być korzystne ze względu na dywersyfikację portfela, która minimalizuje ryzyko związane z inwestowaniem w poszczególne aktywa oraz ułatwia monitorowanie i analizę rynku. Każda inwestycja wiąże się jednak z ryzykiem.

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

Disclaimer:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!