Czym jest fizyczny ETF?

Fundusze ETF zapewniają inwestorom proste sposoby na osiąganie zysków na różnych rynkach. Od indeksów giełdowych po surowce, dobry fundusz fizyczny można łatwo włączyć do niemal każdej strategii finansowej. Poniżej dowiesz się, czym jest fizyczny fundusz ETF.

fizyczny etf

Czym jest fizyczna replikacja ETF?

ETF to skrót od exchange-traded funds, fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, oferujący niższe opłaty niż fundusze inwestycyjne czy indeksy. Ich celem jest replikowanie wyników i zwrotów indeksów akcji, obligacji lub surowców.

Przed wyjaśnieniem fizycznej replikacji ETF, przypomnijmy główne zalety ETF.

  • Replikuje wyniki kilku rynków bazowych i jest zarządzany pasywnie.
  • Ma niskie koszty zarządzania i handlu.
  • Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów długoterminowego inwestowania, ponieważ automatycznie dokonuje okresowego równoważenia poszczególnych papierów wartościowych.

Indeks może być replikowany na dwa sposoby: replikacja fizyczna lub syntetyczna.

Replikacja fizyczna ETF

Jest to faktyczny zakup papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu. Innymi słowy, jest to metoda kupowania wszystkich papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu benchmarkowego proporcjonalnie do ich wagi w indeksie, tak aby wyniki funduszu były zawsze zgodne z indeksem bazowym. Podstawą fizycznie replikowanych funduszy ETF są akcje lub obligacje.

Tryb ten obejmuje dwie różne techniki: w pełni replikujące fundusze ETF (full replication) oraz representative sampling.

Pełna replikacja funduszy ETF

Fizycznie replikowane fundusze ETF to te, w przypadku których kupuje się dokładnie wszystkie akcje w dokładnych procentach tworzących indeksInnymi słowy, ten typ ETF ściśle śledzi indeks, do którego się odnosi; oznacza to, że Twój portfel będzie się składał ze wszystkich akcji wchodzących w skład np. MSCI World.

Co więcej, portfel ten będzie zawierał taki sam procent akcji, jaki charakteryzuje indeks (indeks jest replikowany w stosunku 1:1).

Zasada ta sprawdza się w przypadku indeksów składających się z bardzo dużej liczby płynnych papierów wartościowych jak np. Eurostoxx czy Dax, czyli zestaw koszyków, który pozwoli zoptymalizować koszty transakcyjne.

ETF representative sampling

ETF typu representative sampling to taki, w którym najważniejsze papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu są nabywane przy użyciu technik statystycznych i, jak sama nazwa wskazuje, technik próbkowania.

Metoda ta polega na zakupie próbki papierów wartościowych, które są wybierane w celu stworzenia portfela podobnego do benchmarku. Wybór próbki odbywa się zgodnie z kryteriami, które pozwalają na dopasowanie wyników ETF do benchmarku i zmniejszenie tak zwanego błędu śledzenia (tracking error).

Ponadto algorytmy i różne modele finansowe są wykorzystywane do optymalnego wyboru akcji do portfela.

Z drugiej strony, w przypadku fizycznie replikowanych funduszy ETF możemy liczyć na:

  • Niższe koszty handlowe i administracyjne, zwłaszcza w przypadku indeksów, w których istnieje wiele instrumentów finansowych do replikacji.
  • Możliwy jest wysoki błąd śledzenia i duża różnica w śledzeniu, zwłaszcza w przypadku bardzo agresywnej optymalizacji.

Fizyczny ETF a syntetyczny: Różnice

Różnica między fizycznie replikowanym a syntetycznym funduszem ETF polega na tym, że fizyczny fundusz ETF replikuje wyniki indeksu, inwestując w całość lub część składników indeksu. Z drugiej strony, syntetyczny ETF replikuje wyniki indeksu za pomocą kontraktów swap, które są pochodnymi instrumentami finansowymi.

Oznacza to, że syntetyczne fundusze ETF mają koszyk papierów wartościowych, które mogą być nieskorelowane z indeksem, który śledzą, i zamieniają wyniki tego koszyka z wynikami indeksu, poprzez umowę swapową z kontrahentem, którym w większości przypadków jest bank inwestycyjny. Instrumentami bazowymi mogą być akcje, obligacje, towary, rynek walutowy.

Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że syntetycznie replikowane fundusze ETF oferujące ekspozycję na amerykańskie i globalne indeksy benchmarkowe akcji osiągały dobre wyniki w ciągu ostatniego roku, przy niskim błędzie śledzenia w porównaniu z fizycznie replikowanymi funduszami ETF. W związku z tym syntetycznie replikowane fundusze ETF są bardziej opłacalne, ponieważ generują niższą zmienność, zwłaszcza w przypadku bardziej niepłynnych inwestycji, takich jak rynki wschodzące lub małe spółki.

Jednak wśród wad syntetycznie replikowanych funduszy ETF znajdujemy mniejszą przejrzystość w zakresie zwrotów i kosztów. Ponadto zakładane ryzyko kredytowe jest wysokie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że chociaż niektórzy inwestorzy mogą nie dbać o sposób, w jaki ETF replikuje wyniki indeksu, inni mogą preferować takie rozwiązanie. Najważniejsze jest to, że dostawcy ETF są transparentni w kwestii replikacji i publikują informacje o tym, czy ETF jest fizyczny czy syntetyczny, tak aby inwestor miał możliwość podjęcia decyzji, który z nich wybrać.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...