Co to jest dźwignia finansowa na rynku Forex?

Dźwignia finansowa (ang. leverage) to narzędzie wykorzystywane w handlu, które pozwala na zajęcie pozycji na rynku za określoną kwotę pieniędzy, bez posiadania pełnej kwoty na koncie. Innymi słowy, jest to mechanizm, który pozwala pożyczyć pieniądze od pośrednika (brokera lub banku), aby otworzyć pozycję na rynku przy mniejszej inwestycji.

Czym jest dźwignia finansowa na Forex?

Dźwignia finansowa to kluczowe pojęcie w świecie finansów. Oznacza stosunek kapitału własnego do kapitału dłużnego w spółce lub projekcie. Stosunek ten określa poziom ryzyka i potencjalną stopę zwrotu z inwestycji. Im wyższa dźwignia finansowa, tym większy potencjał zysku, ale także większe ryzyko bankructwa. Jest ona wykorzystywana m.in. do analizy rentowności inwestycji i oceny stabilności finansowej spółki.

Dla inwestorów i menedżerów finansowych zrozumienie dźwigni finansowej jest kluczem do podejmowania rozsądnych decyzji inwestycyjnych. Nadmierne korzystanie z dźwigni finansowej może jednak prowadzić do poważnych problemów finansowych, dlatego wymaga ostrożnego podejścia i właściwej oceny ryzyka.

Na rynku Forex dźwignia finansowa pozwala inwestorom handlować większymi kwotami niż posiadają na swoim koncie. Na przykład, jeśli broker oferuje dźwignię finansową 1:100, to inwestor może otworzyć pozycję o wartości 100 razy większej niż jego własne środki. Dla lepszego zrozumienia, jeśli inwestor ma na koncie 1000 zł i wykorzystuje dźwignię 1:100, to może otworzyć pozycję na kwotę 100 000 zł.

Jak obliczyć dźwignię finansową?

Sposób działania dźwigni zakłada na przykład, że inwestujesz tylko 100 euro, ale otwierasz pozycję wartą ponad 1000. Resztę pieniędzy dokłada broker. Zatem zysk z transakcji lub ewentualna strata liczona jest od zainwestowanych pieniędzy, czyli 1000 euro.

Dzięki dźwigni finansowej można więc na danej transakcji kupna/sprzedaży odnotować zysk wyższy niż ten, który został odnotowany przy początkowych 100 euro.

Zastosowanie dźwigni finansowej uzgadnia się z brokerem w zamian za depozyt zabezpieczający pozycję na swoim rachunku, obliczany jako procent wartości otwartej pozycji.

Dźwignia finansowa: Wzór

Z matematycznego punktu widzenia dźwignię można wyrazić za pomocą następującego wzoru:

Dźwignia finansowa = kapitał zainwestowany/kapitał własny

Dodatkowo zdefiniowany jest depozyt zabezpieczający, czyli część kapitału, która jest zatrzymywana na pokrycie ewentualnych strat. Konkretnie rzecz ujmując, depozyt zabezpieczający to kwota pieniędzy, którą inwestor musi zdeponować u brokera jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych strat. A gdy pozycja zostanie zamknięta, marża jest zwracana, więc nie ma żadnych kosztów dla inwestora.

Niemniej jednak, różni brokerzy mają różne wymagania dotyczące depozytu. Dlatego też zaleca się, aby przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji zapytać o politykę brokera w zakresie stosowania dźwigni. Ponadto należy pamiętać, że dźwignia i depozyt zabezpieczający są ze sobą odwrotnie powiązane, co oznacza, że im wyższa dźwignia, tym niższy depozyt zabezpieczający wymagany przez brokera.

A więc:

Marża= 100/Dźwignia

Należy zaznaczyć, że gdy dostępny depozyt zbliża się do zera, broker zastosuje tak zwane wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call). Oznacza to, że zamknie wszystkie otwarte pozycje, aby uniknąć strat większych niż pieniądze, które masz na swoim koncie. Każdy broker ma inne limity wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Depozyt zabezpieczający

„Margin Call” (depozyt zabezpieczający), oznacza, że broker zamknie wszystkie otwarte pozycje, aby uniknąć strat większych niż pieniądze posiadane na rachunku i poprosi o ich natychmiastowe uzupełnienie. Każdy broker ma inne limity dla „Margin Call”.

Dźwignia finansowaWskaźnik dźwigniMarża %
1:1010100/10= 10%
1:5050100/50=2%
1:100100100/100=1%
1:200200100/200=0,5%
1:500500100/500=0,2%

Dlaczego warto handlować z dźwignią finansową?

Wartość handlowania z dźwignią finansową wynika głównie z możliwości zwiększenia potencjalnych zysków przy ograniczonym kapitale początkowym. Oto kilka powodów, dlaczego inwestorzy mogą decydować się na korzystanie z dźwigni finansowej:

 1. Zwiększenie potencjalnych zysków: Dźwignia finansowa umożliwia inwestorom handel większymi kwotami niż posiadają na swoim koncie, co może przyczynić się do większych zysków w przypadku korzystnych ruchów cenowych.
 2. Wykorzystanie potencjału rynku: Dzięki dźwigni finansowej inwestorzy mogą wykorzystać większy potencjał rynku, handlując większymi pozycjami, co może przynieść większe zyski przy właściwym zarządzaniu ryzykiem.
 3. Dostęp do różnych rynków: Dźwignia finansowa umożliwia inwestorom dostęp do różnych rynków finansowych, takich jak Forex, indeksy giełdowe czy surowce, nawet jeśli nie dysponują dużym kapitałem.
 4. Możliwość dywersyfikacji portfela: Dzięki dźwigni finansowej inwestorzy mogą dywersyfikować swoje inwestycje, handlując na różnych rynkach i instrumentach finansowych, co może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka.
 5. Handel krótkoterminowy: Dla traderów krótkoterminowych dźwignia finansowa może być użyteczna do szybkiego wykorzystania krótkoterminowych ruchów cenowych.

Tutaj znajdziesz listę najlepszych brokerów z wysoką dźwignią.

Ryzyko związane z dźwignią finansową w handlu

Ryzyko związane z dźwignią finansową w handlu jest znaczące i wymaga ostrożnego zarządzania, ponieważ może prowadzić do poważnych strat. Oto główne aspekty ryzyka:

 1. Ryzyko utraty kapitału: Dźwignia finansowa zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Nawet niewielkie ruchy cen mogą skutkować znacznymi stratami kapitału, szczególnie gdy dźwignia jest wysoka.
 2. Ryzyko zadłużenia: Korzystanie z dźwigni finansowej oznacza inwestowanie kapitału obcego. W przypadku niepowodzenia inwestycji, inwestor może być zobowiązany do spłaty pożyczonych środków, co może prowadzić do zadłużenia i problemów finansowych.
 3. Ryzyko pozycji automatycznych: W przypadku niekorzystnych ruchów cenowych, brokery często uruchamiają pozycje automatyczne, aby chronić się przed dalszymi stratami. To może prowadzić do tzw. „margin call”, co wymaga dodatkowej wpłaty środków na konto handlowe lub zamknięcia pozycji z dużą stratą.
 4. Ryzyko emocjonalne: Dźwignia finansowa może prowadzić do emocjonalnego stresu i podejmowania impulsywnych decyzji. Inwestorzy mogą być bardziej skłonni do podejmowania zbyt agresywnych lub ryzykownych działań, co może zwiększyć ryzyko strat.
 5. Ryzyko rynkowe: Ryzyko rynkowe obejmuje zmienność cen aktywów, które mogą być wzmacniane przez dźwignię finansową. Nieprzewidywalne wydarzenia na rynkach finansowych mogą prowadzić do gwałtownych ruchów cenowych, co może powodować duże straty dla inwestorów korzystających z dźwigni.

Jak działa dźwignia finansowa w tradingu?

Dźwignia finansowa jest z pewnością przydatnym narzędziem, ale powinna być stosowana tylko wtedy, gdy jesteś z nią zaznajomiony i jesteś doświadczonym traderem. W przeciwnym razie dźwignia może doprowadzić do szybkiego wyzerowania kont handlowych.

Podstawą jest dobra strategia zarządzania ryzykiem, czyli ile kapitału wykorzystać na handel lewarowany i jaki stop-loss umieścić w swoim handlu.

Z pewnością im większa dźwignia, tym większe ryzyko. Dlatego też Esma (organ nadzorujący rynki finansowe w Unii Europejskiej) określiła limity dźwigni finansowej, które wynoszą.

 • Dźwignia finansowa do 30 dla kursów walut, w których występuje dolar amerykański (USD), euro (EUR), jen (JPY), funt szterling (GBP), dolar kanadyjski (CAD) lub frank szwajcarski (CHF);
 • Dźwignia finansowa do 20 w przypadku wymiany walutowej, w której występuje co najmniej jedna waluta nie wymieniona na powyższej liście oraz w przypadku instrumentów pochodnych, których bazą jest złoto lub jeden z następujących indeksów akcji: FTSE 100, CAC 40, DAX30, Dow Jones Industrial, S&P 500, Nasdaq Composite, Nasdaq 100, Nikkei 225, ASX 200 i Eurostoxx 50;
 • Dźwignia 10:1 dla instrumentów pochodnych, które mają za podstawę surowce lub indeksy akcji inne niż wymienione powyżej;
 • Dźwignia 5:1 dla instrumentów pochodnych mających za podstawę akcje lub inne instrumenty nie wymienione powyżej;
 • Dźwignia 2:1 dla instrumentów pochodnych z kryptowalutami jako bazowymi.

Tylko posiadając profesjonalny rachunek handlowy, do którego potrzebne są specjalne wymagania, można przekroczyć te limity.

Przyjrzyjmy się teraz konkretnym przykładom na różnych rynkach.

Jak działa dźwignia finansowa: Przykład

Obliczanie dźwigni: dźwignia 1:50 oznacza, że minimalny depozyt zabezpieczający wymagany przez inwestora wynosi 1/50=2%. I odwrotnie, jeśli istnieje stosunek 1:100, oznacza to, że od inwestora wymaga się posiadania co najmniej 1/100=1% całkowitej wartości transakcji dostępnej na rachunku handlowym.

Standardowy handel odbywa się na 100.000 jednostkach waluty, więc dla transakcji tej wielkości dźwignia wynosi 1:50 lub 1:100. Dźwignia 1:200 jest zazwyczaj stosowana dla pozycji o wartości 50 000 lub mniejszej.

Dźwignia finansowa i akcje

Bez użycia instrumentów pochodnych, Twój broker pozwala Ci na handel lewarowanymi akcjami na różnych rynkach. Od decyzji brokera zależy, na jakich papierach wartościowych można zastosować dźwignię generalnie nie wynosi ona więcej niż 5.

Dźwignia ta sprawdza się zwłaszcza w przypadku inwestorów intraday, którzy muszą zamknąć transakcję w ciągu dnia. Istnieje również dźwignia wielodniowa, z reguły niższa, która pozwala na trzymanie pozycji przez kilka dni. Oczywiście tego typu operacje wiążą się z kosztami, które określa każdy broker.

Niektórzy brokerzy pozwalają również na stosowanie dźwigni finansowej w przypadku funduszy ETF.

Dźwignia finansowa i indeksy

Wcześniej widzieliśmy przykład dźwigni dla indeksu Ftse Mib i jak zaznaczyliśmy, nie może ona przekroczyć wartości 10 według zasad Esma.

Wszystkie główne indeksy giełdowe posiadają instrumenty pochodne, za pomocą których można operować dźwignią finansową, które są następnie najczęściej stosowanymi instrumentami dźwigni. Niektórzy brokerzy pozwalają na handel z korzystniejszą marżą, pod warunkiem, że handlujesz tylko intraday i dlatego musisz zamknąć transakcję w ciągu dnia.

Dźwignia finansowa i surowce

Surowce były pierwszymi instrumentami finansowymi, na których zastosowano instrumenty pochodne.

W tym przypadku depozyty zabezpieczające są bardzo zróżnicowane, ponieważ kontrakty na instrumenty pochodne mają różne wielkości, a różne towary mają również różne zmienności.

Aby podać przykład metali, kontrakt futures na złoto notowany na Comex wymaga depozytu zabezpieczającego w wysokości około 7000 USD w stosunku do kontraktu wartego obecnie około 180000 USD; dźwignia wynosi około 25.

W przypadku platyny notowanej na Nymexie wymaga to depozytu zabezpieczającego w wysokości około 3000 USD wobec kontraktu wartego obecnie około 50000 USD; dźwignia wynosi około 16.

Dźwignia finansowa na rynku Forex

Forex to najbardziej znany i najskuteczniejszy rynek nieregulowany, a zmienność jest najczęściej niska. Dlatego właśnie dźwignia finansowa może być większa na Forex niż na innych rynkach.

Na przykład, jeśli chcesz zająć pozycję w euro w stosunku do dolara w wysokości 10000 euro, jeśli Twój broker pozwala na depozyt zabezpieczający w wysokości 20, potrzebujesz 500 euro, aby otworzyć tę pozycję. Jak wspomniano powyżej, istnieją również depozyty zabezpieczające, które są potrzebne do skompensowania wszelkich strat na istniejącej pozycji, które w związku z tym zmniejszają efektywną dozwoloną dźwignię.

Często zadawane pytania

Jakie są zalety i wady dźwigni finansowej?

Dźwignia pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich potencjalnych zysków, nawet w przypadku rynków, które mają ograniczone ruchy. Natomiast, w przypadku niekorzystnego rynku straty są potęgowane, co może spowodować ogromne i szybkie straty na koncie.

Jaka jest dźwignia w eToro?

eToro dopuszcza dźwignię w ramach regulacji Esma, a więc do limitu 30 dla Forex i z limitami określonymi powyżej dla różnych aktywów.

Jaka jest różnica między dźwignią a CFD?

Rynki regulowane, zwłaszcza w przypadku instrumentów pochodnych, mają standardowe kontrakty, a więc i stałe wielkości kontraktów. Depozyty mają również limity, które są określane przez różnych regulatorów. Brokerzy trzymają się tych limitów.

CFD (kontrakt na różnicę) ma bardziej elastyczne wymiary, a także bardziej elastyczne depozyty zabezpieczające, zawsze w granicach narzuconych przez regulatorów.

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa pozwala inwestorom na zwiększenie swoich potencjalnych zysków przy użyciu relatywnie niskiej ilości kapitału własnego. W praktyce oznacza to, że możesz kontrolować większą kwotę pieniędzy, niż faktycznie posiadasz, dzięki pożyczkom udzielonym przez brokera lub instytucję finansową. W rezultacie, nawet niewielka zmiana ceny aktywów, w którą inwestujesz, może prowadzić do znacznego wzrostu lub spadku wartości Twojej inwestycji.

Co oznacza dźwignia 1:30?

Dźwignia 1:30 oznacza, że możesz handlować kwotą aktywów, która jest 30 razy większa niż Twój kapitał. Na przykład, jeśli posiadasz 1000 złotych, może handlować aktywami o wartości 30 000 zł (1000 x 30). Pamiętaj jednak, że jesteś narażony na większe ryzyko strat, ponieważ nawet niewielka zmiana ceny aktywów może prowadzić do znacznej zmiany wartości inwestycji.

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...