Co to są Akcje?

Akcje są jednym z najpopularniejszych produktów inwestycyjnych na giełdzie, ale przed rozpoczęciem inwestowania należy wyjaśnić, czym są, co decyduje o wartości akcji i jak je analizować, aby podjąć decyzję o zakupie akcji danej spółki.

czym są akcje

Czym są akcje i jak działają?

Akcje, zwane również udziałami lub akcjami giełdowymi, reprezentują własność lub udział w spółce akcyjnej. Spółka akcyjna to forma przedsiębiorstwa, które jest własnością akcjonariuszy, a każdy akcjonariusz posiada akcje, które stanowią część tej własności. Akcje są podstawowym instrumentem inwestycyjnym na giełdzie papierów wartościowych.

Działanie akcji można zrozumieć na kilku poziomach:

🏢Własność i Udział w Zyskach: Posiadając akcje danej spółki, stajesz się częściowym współwłaścicielem tej spółki. W miarę jak spółka osiąga zyski, może ogłosić wypłatę dywidendy, czyli części zysków, które są rozdzielane pomiędzy akcjonariuszy w zależności od liczby akcji, jakie posiadają.

🗳️Prawo Głosu: Posiadacze akcji mają prawo głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki. To umożliwia uczestnictwo w ważnych decyzjach dotyczących zarządzania spółką, takich jak wybór zarządu, zmiany w statucie czy inne kwestie strategiczne.

💹Wartość Kapitałowa: Wartość akcji zmienia się w miarę, jak zmienia się wartość kapitałowa spółki na rynku. Jeśli spółka osiąga sukcesy i rośnie, to wartość jej akcji może wzrastać. Z drugiej strony, jeśli spółka ma problemy, wartość akcji może spadać.

📈Handel na Giełdzie: Akcje są notowane na giełdach papierów wartościowych, co umożliwia ich kupno i sprzedaż. Wzrost lub spadek wartości akcji związany jest z popytem i podażą na rynku. Inwestorzy kupują akcje w nadziei na zysk z wzrostu wartości lub z dywidend, lub też wierzą w potencjał spółki.

⚠️Ryzyko Inwestycyjne: Inwestowanie w akcje jest związane z pewnym poziomem ryzyka, ponieważ wartość akcji może zmieniać się w zależności od wielu czynników, w tym kondycji gospodarczej, wyników finansowych spółki, trendów branżowych, zmian w zarządzie, a także wydarzeń globalnych.

Zobacz także: Giełda dla początkujących

Rodzaje akcji

Teraz, kiedy wyjaśniliśmy już pojęcie akcji, zbadajmy różnorodne typy istniejących akcji. Klasyfikowane są one na różne sposoby, w zależności od pełnionych przez nie ról. Na przykład, możemy wyróżnić następujące kategorie akcji:

 • Akcje zwykłe: ten rodzaj akcji daje prawo do udziału w zyskach spółki (czyli do pobierania dywidendy) oraz do głosowania na zgromadzeniach spółki w różnych sprawach.
 • Akcje uprzywilejowane: odpowiednik wartości akcji z pierwszeństwem przed akcjami zwykłymi w wypłacie dywidendy. Stopa dywidendy takich akcji może być stała lub zmienna i jest ustalana w momencie emisji.
 • Papiery wartościowe z ograniczonym prawem głosu: rodzaj akcji, które dają prawo głosu w określonych aspektach spółki zawartych w umowie subskrypcji akcji. Ponadto akcje te są uprzywilejowane lub ogólnie uprawniają posiadacza do otrzymania wyższej dywidendy niż akcje zwykłe.
 • Akcje zamienne: rodzaj akcji, które mogą być zamienione na papiery wartościowe i odwrotnie, chociaż papiery wartościowe są często zamieniane na akcje.
 • Papiery wartościowe przemysłowe: w tym przypadku wkładem akcjonariuszy jest świadczenie określonych usług lub praca.
 • Akcje w wolnym obrocie: te akcje są emitowane bez konieczności płacenia za nie przez akcjonariusza, ponieważ są opłacane z zysków lub zarobków, które akcjonariusz powinien otrzymać.
 • Akcje właścicielskie: jest to akcja, która należy do tej samej spółki, która ją wyemitowała.
 • Papiery wartościowe o wartości nominalnej: są rodzajem akcji, w których wartość wkładu występuje liczbowo.
 • Akcje bez wartości nominalnej: jak sama nazwa wskazuje, są to akcje, w których nie pojawia się wartość wkładu, przy czym ustalana jest proporcjonalna część, jaką stanowią w kapitale zakładowym spółki emitującej.

Jak analizować akcje?

Istnieją zasadniczo dwa kryteria analizy akcji:

 1. Analiza fundamentalna: analiza fundamentalna opiera się na wszystkich informacjach udostępnianych publicznie przez spółkę giełdową: rocznych sprawozdaniach finansowych, raportach kwartalnych, raportach półrocznych, istotnych faktach (wiadomościach, które publikuje sama spółka). Uwzględnia również ewolucję sektora, jego perspektywy na przyszłość oraz ewolucję gospodarki. Dowiedz się, jak przeprowadzić analizę fundamentalną spółek.
 2. Analiza techniczna: analiza techniczna bierze pod uwagę tylko ostatnie zachowanie cen na wykresie i liczbę akcji w obrocie. Celem tych informacji jest uzyskanie oceny przyszłego kierunku cen. Zazwyczaj analiza techniczna związana jest ze spekulacją (inwestycją krótkoterminową) i można do niej wykorzystać różne narzędzia analizy technicznej.

Analiza fundamentalna wskazuje, która firma jest dobra do inwestowania. Może nawet dać nam pojęcie o uczciwej cenie akcji, podczas gdy analiza techniczna służy do podjęcia decyzji, kiedy inwestować. Dlatego w inwestowaniu w akcje te dwa kryteria nie wykluczają się, ale są kompatybilne.

Jak inwestować w akcje?

Inwestowanie w akcje może być fascynujące i potencjalnie dochodowe, ale wymaga pewnej wiedzy i ostrożności.

Obejrzyj materiał z Konradem Książakiem – Jak kupować i sprzedawać akcje 👇

Oto kilka kroków, które warto rozważyć, jeśli chcesz zacząć inwestować w akcje:

 1. Edukacja: Zrozumienie podstawowych pojęć związanych z inwestowaniem, jak akcje, giełda papierów wartościowych, dywidendy, wskaźniki finansowe i analiza techniczna, jest kluczowe. Istnieje wiele książek, kursów online i zasobów edukacyjnych, które mogą pomóc w rozwinięciu wiedzy na temat inwestowania w akcje.
 2. Określ Cele: Zdefiniuj, dlaczego chcesz inwestować w akcje. Czy jest to długoterminowe inwestowanie dla osiągnięcia zysków na emeryturę czy też krótkoterminowe, oparte na spekulacji? Określenie celów pozwoli Ci dostosować swoje podejście inwestycyjne.
 3. Stwórz Plan: Opracuj strategię inwestycyjną. Możesz zdecydować się na różne style inwestowania, takie jak inwestowanie w akcje blue chip, inwestowanie w spółki wzrostowe, inwestowanie w dywidendy itp.
 4. Zbadaj Spółki: Jeśli masz na oku konkretną spółkę, przeprowadź badania. Przyjrzyj się wynikom finansowym, perspektywom wzrostu, konkurencyjności na rynku i zarządzaniu. Analiza fundamentalna pomoże Ci zrozumieć wartość spółki.
 5. Rozważ Dywersyfikację: Dywersyfikacja, czyli inwestowanie w różne spółki z różnych sektorów, może pomóc zminimalizować ryzyko i zwiększyć szanse na zysk.
 6. Otwórz Rachunek Maklerski: Aby kupować i sprzedawać akcje, musisz założyć konto u brokera. Wybierz renomowanego brokera, który oferuje niskie opłaty oraz odpowiednie narzędzia i funkcje.

Zobacz także:

Brokerzy do zakupu akcji

Nie wszyscy brokerzy są tacy sami. W zależności od Twoich potrzeb inwestycyjnych możesz szukać brokerów o różnych mocnych i słabych stronach. Niektórzy mogą oferować szczególnie silną obsługę klienta, podczas gdy inni mogą oferować niskie (lub nawet zerowe) prowizje. Wybór odpowiedniego brokera zależy od Twoich celów inwestycyjnych i stopnia pomocy, jakiej potrzebujesz, jeśli chodzi o inwestowanie. Nie ma inwestycji uniwersalnej.

Oto najlepsi brokerzy do inwestowania w akcje:

BrokerMinimalny Depozyt
etoro opinie$100
$0
interactivebrokers$0
degiro opinie$0.1
freedom 24$0.1
eightcap opinie$0
pepperstone-opinie$200

*Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

Zobacz także:

Co wpływa na wartość akcji?

Ogólnie rzecz biorąc, cena akcji jest określana przez mechanizmy podaży i popytu, podobnie jak na innych rynkach ekonomicznych. Działa to na zasadzie wymiany pieniędzy na akcje spółki. Cena, po której akcja została kupiona, staje się nową ceną rynkową, a proces ten jest powtarzany przy każdej kolejnej transakcji.

W skrócie, kapitalizacja rynkowa spółki jest obliczana przez pomnożenie ceny jednej akcji przez ilość dostępnych akcji:

Kapitalizacja rynkowa = cena akcji x liczba wyemitowanych akcji

Kapitalizacja rynkowa spółki jest wyznaczana po raz pierwszy podczas debiutu giełdowego (IPO). Wówczas firma korzysta z usług instytucji finansowej (zazwyczaj banku inwestycyjnego), która stosuje zaawansowane metody wyceny, aby oszacować wartość firmy. Określają oni również ilość akcji, które zostaną zaoferowane na rynku oraz ich cenę.

Przykładowe obliczenia

Załóżmy, że spółka o wartości oszacowanej na 100 milionów USD postanawia wyemitować 10 milionów akcji po 10 USD za sztukę.

Po wprowadzeniu spółki na giełdę, cena akcji jest kształtowana przez podaż i popyt. Jeśli popyt na akcje jest duży z różnych powodów, cena wzrasta. Jeśli przyszłe perspektywy spółki są mniej korzystne, sprzedający mogą obniżyć cenę akcji.

Dla przykładu, załóżmy, że akcje Microsoftu (MSFT) notowane są po 71,41 USD i w obiegu jest 7,7 miliarda akcji. W takim przypadku kapitalizacja rynkowa wynosi 71,41 x 7,7 miliarda USD, czyli 550 miliardów USD.

Przeczytaj także: Jak obliczyć średnią cenę akcji

Cena akcji a wartość akcji: Różnice

Wartość akcji, w kontekście rynków finansowych, odnosi się do oceny ekonomicznej akcji danej spółki lub przedsiębiorstwa. Jest to abstrakcyjny wskaźnik, który reprezentuje wartość części właścicielskich praw inwestora w firmie. Wartość akcji jest wynikiem różnych czynników, które wpływają na oczekiwaną przyszłą wydajność i zyskowność spółki.

Czynniki wpływające na wartość akcji obejmują:

📊Fundamenty Firmy: Wyniki finansowe, dochody, marże zysku, wskaźniki zadłużenia i inne dane finansowe są kluczowe dla oceny potencjału wzrostu i stabilności firmy.

📈Perspektywy Wzrostu: Oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu i ekspansji spółki mogą znacząco wpłynąć na wartość jej akcji.

🏭Konkurencja i Branża: Warunki rynkowe w danej branży, a także konkurencja i innowacje w sektorze, w którym działa spółka, mogą wpłynąć na jej wartość.

🌐Stan Gospodarki: Ogólna kondycja gospodarki może wpłynąć na popyt na produkty i usługi spółki oraz na jej rentowność.

👥Zarządzanie i Strategia: Kompetencje zarządu, zdolność do podejmowania trafnych decyzji strategicznych oraz plany rozwoju mają wpływ na wartość akcji.

📉Wahania Rynkowe: Czynniki emocjonalne, wydarzenia makroekonomiczne, polityczne i inne czynniki zewnętrzne mogą prowadzić do krótkoterminowych wahań w cenie akcji.

Czym jest cena akcji?

W przeciwieństwie do wartości, zrozumienie pojęcia ceny akcji jest bardziej intuicyjne. Cena akcji jest ustalana w momencie debiutu giełdowego (IPO) – to moment, w którym firma trafia na giełdę i rozpoczyna notowania.

Podczas procesu IPO ustalana jest początkowa cena notowania. Wartość ta może być obliczona na podstawie istniejących części udziałów, co pozwala na podział kapitału zakładowego na akcje.

Cena ta jest dostosowana z uwzględnieniem:

 1. Warunków rynkowych: Czy istnieje popyt na akcje danej spółki?
 2. Stanu firmy: Skupia się na zarządzaniu i atrakcyjności biznesu.
 3. Wyników finansowych: Jak firma radzi sobie w kwestii obrotów i zysków?
 4. Podziału zysków: Jak dywidendy są dzielone między akcjonariuszy.
 5. Zadłużenia: Wpływ zadłużenia na atrakcyjność spółki dla inwestorów.

Cena akcji jest tym, co widzisz na platformie brokera, będącej głównym wejściem na giełdę. Niemniej jednak nie da się dokładnie przewidzieć zachowania rynku wobec danego aktywa, gdyż rynek jest dynamiczny i niezwykle zmienny.

Co to są dywidendy giełdowe?

Dywidendy to niewielkie wypłaty, które spółki przekazują akcjonariuszom, zwykle w okresach kwartalnych. Jeśli posiadasz akcje w spółce, zasadniczo masz prawo do dywidendy. Chociaż dywidendy stanowią zwykle niewielki procent całej inwestycji, mogą się kumulować, zwłaszcza jeśli zainwestowałeś dużo pieniędzy na giełdzie. Spółki mogą zwiększać, zmniejszać lub likwidować dywidendę w zależności od ich kondycji finansowej. Dywidendy zapewniają strumień dochodów bez konieczności sprzedaży akcji.

Zobacz także:

Inwestowanie w akcje: Wady i zalety

Inwestowanie w akcje to niezwykle popularny sposób uczestnictwa w rynkach finansowych. Jest to forma inwestycji, która może przynieść wiele korzyści, ale może być również ryzykowna.

Oto wady i zalety inwestowania w akcje:

👍 Zalety Inwestowania w Akcje

 • ✅ Potencjał Wzrostu
 • ✅ Współwłasność w Firmie
 • ✅ Dywersyfikacja Portfela
 • ✅ Długoterminowy Wzrost
 • ✅ Łatwość Dostępu

👎 Wady Inwestowania w Akcje:

 • ❌ Ryzyko Zmienności
 • ❌ Brak Gwarancji Zwrotu
 • ❌ Wymagana Wiedza
 • ❌ Prowizje i Koszty
 • ❌ Długoterminowość

Szukasz brokera? Poznaj nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Disclaimer:

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...