Najlepsze spółki i akcje OZE

Odnawialne źródła energii stały się centralnym punktem ruchu na rzecz ochrony środowiska, zarówno pod względem politycznym, jak i ekonomicznym. Energia z odnawialnych źródeł rozwiązuje główny problem ograniczonej dostępności paliw kopalnych, które są zasobami nieodnawialnymi. Zobaczmy czy warto i jakie są najlepsze spółki i akcje OZE.

Czy warto inwestować w odnawialne źródła energii?

Problem z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na dużą skalę polega na tym, że są one drogie i w większości przypadków potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia, w jaki sposób można je wykorzystać w najbardziej opłacalny sposób.

Oprócz ograniczonej dostępności, źródła energii takie jak paliwa kopalne szkodzą środowisku, gdy są produkowane i zużywane oraz przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Pierwszym ważnym międzynarodowym porozumieniem mającym na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i globalnego ocieplenia był Protokół z Kioto, podpisany w 1997 roku.

W 2015 światowe potęgi spotkały się w Paryżu, aby zobowiązać się do ograniczenia emisji i skoncentrowania się na większej zależności od odnawialnych źródeł energii.

Każdego roku globalne zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Oczekuje się, że całkowite globalne zużycie energii, napędzane przez gospodarki wschodzące i kraje rozwijające się, wzrośnie o prawie 50 procent do 2050 roku. Jednocześnie powszechne są obawy o wzrost globalnych temperatur, najprawdopodobniej spowodowany nadmiarem dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze.

W rezultacie potencjalny zwrot z inwestycji w zieloną energię będzie zależał zarówno od wzrostu zagregowanego zapotrzebowania na energię, jak i efektu substytucji w stosunku do paliw kopalnych.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Bloomberg New Energy Finance wykazało, że globalne inwestycje w technologie przejściowe osiągną 755 mld USD. Aby utrzymać się na drodze do zerowej emisji dwutlenku węgla netto, inwestycje w energie przejściowe będą musiały osiągnąć ponad 2 bln USD w latach 2022-2025 i około 4,1 bln USD w latach 2026-2030.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj także:

Najlepsze akcje OZE

ENEL – ENEL ISIN IT0003128367

Enel jest międzynarodową firmą energetyczną i zintegrowanym globalnym operatorem w branży energii elektrycznej i gazu, koncentrującym się na Europie i Ameryce Łacińskiej. Segmenty działalności firmy obejmują Włochy, Półwysep Iberyjski, Amerykę Łacińską, Europę Wschodnią.

Działy firmy obejmują wytwarzanie, handel, infrastrukturę i sieci, wydobycie gazu i energię odnawialną. Jej globalny zasięg obejmuje Europę, Amerykę Północną, Amerykę Łacińską, Afrykę i Azję. Firma działa w około 30 krajach na czterech kontynentach, a jej moc zainstalowana netto wynosi około 90 gigawatów (GW).

Spółki dystrybucyjne transportują energię elektryczną za pośrednictwem sieci o łącznej długości ponad 1,9 miliona kilometrów. Spółka posiada elektrownie w około 10 krajach, od Alberty w Kanadzie po środkowe Andy i zaopatruje miasta w Ameryce Południowej, w tym Rio de Janeiro, Bogotę, Buenos Aires, Santiago de Chile i Limę.

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2023 r. przychody Enel SpA spadły o 23% do 26,41 mld EUR. Zysk netto przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 37% do 983 mln EUR. Przychody odzwierciedlały spadek w segmencie wytwarzania i zarządzania energią o 55% do 5,8 mld EUR oraz spadek w segmencie rynków końcowych o 6% do 14,07 mld EUR. Zysk netto odzwierciedla również wzrost wyników netto z kontraktów towarowych z 1,15 mld EUR (przychody) do 640 mln EUR (koszty).

TESLA – TSLA (ISIN US88160R1014)

TESLA, INC., wcześniej znana jako Tesla Motors, Inc. to firma, która projektuje, rozwija, produkuje i sprzedaje pojazdy elektryczne i systemy magazynowania energii, a także instaluje, obsługuje i konserwuje produkty do magazynowania energii.

Firma prowadzi działalność w dwóch segmentach: Motoryzacja oraz Wytwarzanie i Magazynowanie Energii. Segment motoryzacyjny obejmuje projektowanie, rozwój, produkcję i sprzedaż pojazdów elektrycznych. Segment wytwarzania i magazynowania energii obejmuje projektowanie, produkcję, instalację oraz sprzedaż lub dzierżawę produktów do oszczędzania energii i systemów energii słonecznej dla klientów indywidualnych i komercyjnych, a także sprzedaż energii elektrycznej dla klientów.

Firma produkuje i sprzedaje dwa pojazdy elektryczne: sedan Model S i pojazd sportowo-użytkowy (SUV) Model X. Ponadto oferuje Model 3, sedan przeznaczony na rynek masowy. Opracowuje produkty elektryczne do użytku w domach, obiektach komercyjnych i przestrzeniach użytkowych.

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2023 r. przychody Tesla Inc. wzrosły o 24% do 23,33 mld USD. Zysk netto spadł o 24% do 2,52 mld USD. Przychody odzwierciedlały 20% wzrost w segmencie motoryzacyjnym do 21,8 mld USD, wzrost w segmencie wytwarzania i magazynowania energii z 616 mln USD do 1,53 mld USD, 29% wzrost w segmencie amerykańskim do 11,25 mld USD oraz 5% wzrost w segmencie chińskim do 4,89 mld USD. Zysk netto został skompensowany wzrostem kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych (SG&A) o 16% do 984 mln USD.

 👉🏼 Kup akcje Tesli

IBERDROLA – IBE (ISIN: ES0144580Y14)

IBERDROLA, S.A. jest zaangażowana w działalność związaną z energią elektryczną i gazem w Hiszpanii i za granicą. Segmenty działalności spółki obejmują działalność sieciową, działalność zderegulowaną, działalność odnawialną i pozostałą działalność.

Działalność sieciowa obejmuje szereg działań związanych z przesyłem i dystrybucją energii. Działalność zderegulowana obejmuje wytwarzanie i sprzedaż energii oraz handel i magazynowanie gazu w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.

Segment związany z OZE obejmuje działalność związaną z energią odnawialną w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i reszcie świata. Pozostała działalność obejmuje spółki inżynieryjne i budowlane oraz działalność niezwiązaną z energią. Za pośrednictwem swoich spółek zależnych zapewnia dystrybucję i kontrolę, obsługę i konserwację obiektów wytwarzania energii oraz zarządzanie gruntami.

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2023 r. przychody Iberdrola SA wzrosły o 27% do 15,46 mld EUR. Zysk netto wzrósł o 40% do 1,49 mld EUR. Przychody odzwierciedlały wzrost w segmencie Power Generation/Liberty o 32% do 10,5 mld EUR, wzrost w segmencie Networks o 17% do 5,14 mld EUR, wzrost w segmencie UK o 1,99 mld EUR do 4,07 mld EUR, wzrost w segmencie US o 23% do 2,36 mld EUR oraz wzrost w segmencie Brazil o 21% do 2,42 mld EUR.

Gdzie inwestować w akcje OZE

Niektórzy z najlepszych brokerów do inwestowania w akcje to: eToro i Interactive Brokers.

BrokerInfo
eToroDowiedz się więcej →
Interactive BrokersDowiedz się więcej →

eToro

eToro jest znane ze swojego społecznościowego podejścia do handlu, umożliwiając użytkownikom kopiowanie strategii handlowych innych odnoszących sukcesy inwestorów. Posiada intuicyjny interfejs, który ułatwia nowym inwestorom wejście w świat handlu akcjami. Oferuje szeroką gamę aktywów do handlu, w tym akcje, kryptowaluty, towary, indeksy i inne.

eToro

7.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Strona w kilku językach.

Zaawansowana wersja mobilna i copytrading

Obrót akcjami bez prowizji za kupno i sprzedaż

* Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://etoro.com/trading/fees.

Minimalny depozyt:

€100.00

Interactive Brokers

Interactive Brokers to bardzo popularny broker z konkurencyjnymi stawkami i szeroką gamą narzędzi inwestycyjnych. Ma doskonałą reputację dzięki doskonałej realizacji zamówień, a także oferuje dogłębne narzędzia badawcze. Jest idealny dla doświadczonych handlowców i tych, którzy chcą handlować na rynkach międzynarodowych.

Rynki:

Polska, Europa, USA, Kanada, Azja, Australia

Wiarygodny broker z 1,54 mln rachunków klientów i kapitałem 10,01 mld USD, notowany na Nasdaq.

Niskie prowizje i najlepsza egzekucja cen możliwa dzięki systemowi IB SmartRoutingSM.

Darmowe platformy handlowe i narzędzia - wystarczająco potężne dla profesjonalnych traderów, ale zaprojektowane dla każdego.

Minimalny depozyt:

€0.00

Zainwestuj w farmy fotowoltaiczne

Światło słoneczne jest głównym odnawialnym źródłem energii i było wykorzystywane w historii ludzkości do ogrzewania schronień, suszenia i gotowania żywności oraz podgrzewania wody. Istnieją i wciąż rozwijane są różne technologie zbierania i przekształcania promieniowania słonecznego w energię cieplną, która może być wykorzystywana do różnych celów.

Na przykład urządzenia fotowoltaiczne (PV) lub ogniwa słoneczne przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. W zależności od liczby zastosowanych ogniw słonecznych, mogą one zasilać małe urządzenia gospodarstwa domowego lub dostarczać energię elektryczną do wielu domów. Główna krytyka dotycząca wykorzystania energii słonecznej wynika ze zmienności jej dostępności w ciągu dnia i w zależności od istniejących warunków pogodowych, pory roku i położenia geograficznego.

FIRST SOLAR – FSLR (ISIN US3364331070) 

First Solar, Inc. jest dostawcą fotowoltaicznych rozwiązań w zakresie energii słonecznej. Spółka projektuje, produkuje i sprzedaje moduły fotowoltaiczne wykorzystujące cienkowarstwową technologię półprzewodnikową. Spółka opracowuje również, projektuje, produkuje i sprzedaje systemy fotowoltaiczne wykorzystujące głównie produkowane przez nią moduły.

Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Komponenty i Systemy. Segment Komponenty zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą modułów słonecznych z tellurku kadmu (CdTe), które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. Segment Systemy obejmuje rozwój, budowę, obsługę i konserwację systemów fotowoltaicznych, które wykorzystują głównie moduły słoneczne.

Ponadto Spółka świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne (O&M) na rzecz właścicieli systemów wykorzystujących moduły słoneczne produkowane przez nią lub producentów zewnętrznych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. średnia moc znamionowa modułów słonecznych Spółki wynosiła około 114 watów.

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2023 r. przychody First Solar Inc. wzrosły o 49% do 548,3 mln USD. Zysk netto wyniósł 42,6 mln USD wobec straty na poziomie 43,3 mln USD. Przychody odzwierciedlały 51% wzrost segmentu modułów do 536,6 mln USD. Zysk netto odzwierciedlał wzrost przychodów odsetkowych z 2,3 mln USD do 25,8 mln USD (przychód), podczas gdy koszty odsetkowe netto spadły o 74% do 748 000 USD (koszt). Podstawowy zysk na akcję, z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych, wzrósł z -0,41 USD do 0,40 USD.

SUN POWER SPWR – ISIN US8676524064

SunPower Corporation jest dostawcą technologii solarnych i usług energetycznych. Firma oferuje klientom, głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w pełni zintegrowane rozwiązania w zakresie energii słonecznej, magazynowania i energii domowej, poprzez szereg sprzętu, oprogramowania, opcji finansowania i rozwiązań Smart Energy. Smart Energy dodaje warstwy inteligentnej kontroli do domów, budynków i sieci, wszystkie dostosowane do potrzeb klienta za pomocą przyjaznych interfejsów.

Firma jest zaangażowana w rynek usług DG i magazynowania w USA, zapewniając klientom kontrolę nad zużyciem energii elektrycznej i odporność podczas przerw w dostawie prądu. Pięć filarów strategii firmy obejmuje obsługę klienta, produkty, rozwój, innowacje cyfrowe i rozwiązania finansowe. Do spółek zależnych firmy należą SunPower Corporation, Systems, SunPower North America, LLC, SunStrong Capital Holdings, LLC, SunPower Capital, LLC Delaware i Blue Raven Solar Holdings, LLC.

W okresie 13 tygodni zakończonym 2 kwietnia 2023 r. przychody SunPower Corp wzrosły o 26% do 440,9 mln USD. Strata netto przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 2,2 mln USD do 50,7 mln USD. Przychody odzwierciedlały zwiększony popyt na produkty i usługi firmy ze względu na korzystne warunki rynkowe. Wzrost straty netto odzwierciedlał 17% wzrost kosztów SG&A do 85,8 mln USD.

Zobacz także:

Chcesz inwestować w akcje energii odnawialnej?

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...