Czym jest Piotroski F-Score?

„Piotroski Score” jest wynikiem w zakresie od zera do dziewięciu i odzwierciedla dziewięć kryteriów wykorzystywanych do określenia solidności sytuacji finansowej spółki. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o dziewięciopunktowej metodzie określania wartości i jakości akcji.

Czym jest Piotroski F-Score?

Piotroski Score to system oceny finansowej firmy, oparty na skali od zera do dziewięciu, który pomaga inwestorom ocenić siłę pozycji finansowej danej spółki. Nazwa tego narzędzia pochodzi od nazwiska Josepha Piotroskiego, profesora rachunkowości z Chicago, który opracował tę metodę.

Skala Piotroskiego skupia się na analizie wyników księgowych firmy w określonych okresach czasu i przypisuje punkty za spełnienie określonych kryteriów. Punkty te są następnie sumowane, aby określić wartość akcji i jakość inwestycji. Im wyższy wynik Piotroskiego, tym mocniejsza pozycja finansowa firmy. Jednak warto zauważyć, że ta metoda może nie być adekwatna dla wszystkich branż, szczególnie tych, gdzie zadłużenie odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

F-Score Piotroski: System punktacji

Wynik Piotroskiego można podzielić na następujące kategorie:

 1. Efektywność kosztowa: Analiza efektywności kosztowej firmy, uwzględniająca parametry takie jak dodatni dochód netto, stopa zwrotu z aktywów, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz ich jakość.
 2. Dźwignia finansowa i płynność: Ocena wskaźników zadłużenia, płynności oraz źródeł finansowania. Wartościowe aspekty to niższy wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wyższy wskaźnik płynności oraz brak emisji nowych akcji.
 3. Efektywność operacyjna: Analiza marży brutto oraz wskaźnika rotacji aktywów, mająca na celu ocenę wydajności działalności operacyjnej firmy.

Kryteria efektywności kosztowej

Jego kryteria rentowności obejmują:

 • Dodatni dochód netto (1 punkt)
 • Dodatnia stopa zwrotu z aktywów w roku bieżącym (1 punkt)
 • Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w roku bieżącym (1 punkt)
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przewyższające dochód netto (jakość dochodu) (1 punkt)

Dźwignia finansowa i płynność

Kryteria dotyczące dźwigni finansowej, płynności i źródła finansowania obejmują:

 • Niższy wskaźnik zadłużenia długoterminowego w bieżącym okresie w porównaniu do roku poprzedniego (niższa dźwignia finansowa) (1 punkt).
 • Wyższy wskaźnik płynności w roku bieżącym w porównaniu z rokiem ubiegłym (większa płynność) (1 punkt)
 • Brak emisji nowych akcji w ostatnim roku (brak płynności) (1 punkt).

Efektywność operacyjna

Kryteria efektywności operacyjnej obejmują:

 • Wyższa marża brutto niż w roku poprzednim (1 pkt).
 • Wyższy niż w roku poprzednim wskaźnik rotacji aktywów (1 pkt)

Interpretacja Piotroski F Score

Interpretacja Piotroski Score polega na analizie uzyskanego wyniku w kontekście siły finansowej firmy. Oto kilka punktów do uwzględnienia:

 1. Wysoki wynik: Wynik 8-9 punktów sugeruje mocną pozycję finansową firmy, co może wskazywać na potencjalnie wartościową inwestycję.
 2. Średni wynik: Wynik 4-7 punktów oznacza, że firma może wymagać dalszej analizy. Nie jest to ani bardzo silna, ani bardzo słaba pozycja, więc ważne jest zrozumienie, które aspekty wpłynęły na osiągnięcie tego wyniku.
 3. Niski wynik: Wynik 0-3 punktów wskazuje na potencjalne problemy związane z siłą finansową firmy. Oznacza to konieczność dokładniejszej analizy, ponieważ może to być sygnał ostrzegawczy dla inwestorów.

Interpretacja Piotroski Score powinna być uzupełniona przez dodatkowe badania i analizę specyficznych aspektów działalności firmy oraz jej branży. Warto również pamiętać, że nie jest to jedyne narzędzie oceny i podejmowanie decyzji inwestycyjnych wymaga wielostronnej analizy.

Ograniczenia

Pomimo jego użyteczności, istnieją pewne ograniczenia, które mogą mieć wpływ na dokładność oceny siły finansowej firmy.

Po pierwsze, Piotroski Score może nie uwzględniać wszystkich istotnych czynników branżowych. Niektóre branże, takie jak sektor finansowy, mogą posiadać specyficzne charakterystyki finansowe, które wymagają bardziej szczegółowej analizy.

Po drugie, metoda ta może nie uwzględniać nowych zmian w danych finansowych, które mogą pojawić się po okresie, na którym opiera się ocena. To może prowadzić do niepełnego odzwierciedlenia aktualnej sytuacji firmy.

Po trzecie, Piotroski Score koncentruje się głównie na danych księgowych, co może nie uwzględniać innych istotnych czynników, takich jak zmiany regulacyjne, technologiczne czy makroekonomiczne, które również mogą mieć wpływ na wyniki firmy.

Wnioski

Wreszcie, możemy powiedzieć, że ten wynik jest dobrym sposobem na zakup, gdy nie znasz dobrze różnych spółek lub nie rozumiesz ich bilansów. W tym momencie ważna jest dywersyfikacja, ponieważ kupowanie spółek bez ich dobrej znajomości może być złą inwestycją.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...