Wartość księgowa: Różnice między wartością księgową a rynkową?

Główna różnica między wartością księgową a wartością rynkową polega na tym, że wartość księgowa składnika aktywów odpowiada jego wartości bilansowej, tj. kosztowi historycznemu pomniejszonemu o zakumulowaną amortyzację. Natomiast wartość rynkowa składnika aktywów odpowiada jego rzeczywistej cenie rynkowej notowanej na rynku.  

Inwestorzy dysponują kilkoma miernikami pozwalającymi określić wycenę akcji spółki. Jednak dwa z nich są najczęściej używane: wartość księgowa akcji i wartość rynkowa, które pozwalają im obliczyć, czy akcje są godziwe, przewartościowane czy niedowartościowane. Jeśli chcesz poznać ich różnice, zapraszamy do dzisiejszej lektury. 

Wartość księgowa spółki: Co to?

Różnice między wartością księgową a rynkową? 

Księgowa wartość nieruchomości lub aktywów jest równa wartości kapitałowej lub wartości księgowej w bilansie, a firmy obliczają, że jest to kompensowanie aktywów z jego amortyzacji. 

W tym przypadku wartość księgowa przedsiębiorstwa jest jednocześnie wartością kapitału własnego firmy, który szacuje się jako sumę aktywów pomniejszoną o wartości niematerialne i prawne (patenty lub wartość firmy) oraz zobowiązania. 

Jednakże, mimo iż wartość bilansowa nieruchomości lub składnika aktywów może pozostawać niezmienna w czasie w ujęciu księgowym, może ona również wzrosnąć w wyniku akumulacji zysków wypracowanych dzięki użytkowaniu tych aktywów.  

Zastosowanie

 • Podaje całkowitą wartość aktywów spółki, którą hipotetycznie otrzymaliby akcjonariusze w przypadku likwidacji spółki. 
 • W porównaniu z wartością rynkową spółki, wartość księgowa może wskazać, czy akcja jest niedowartościowana lub przewartościowana. 

Rynkowa wartość

Rynkowa wartość to koszt lub opłaty, które składnik aktywów wygenerowałby na rynku. Jest on często używany w odniesieniu do kapitalizacji rynkowej spółki notowanej na giełdzie. Jest uzyskiwany poprzez pomnożenie liczby znajdujących się w obrocie akcji przez bieżącą cenę akcji.  

Ponadto, wartość rynkową łatwiej jest ustalić w przypadku instrumentów notowanych na giełdzie, takich jak akcje i kontrakty terminowe typu futures, ponieważ ich ceny rynkowe są łatwiej ujawniane i dostępne. 

Zmiana wartości rynkowej 

Rynkowa wartość może zmieniać się z biegiem czasu i podlegać znacznemu wpływowi cyklu gospodarczego. W tym przypadku wartości rynkowe spadają podczas rynków niedźwiedzich, które towarzyszą recesji. Rosną zaś podczas rynków byczych lub wzrostów, które występują podczas ekspansji gospodarczej. Podobnie, wartość rynkowa może zależeć od wielu innych czynników, takich jak:

 • sektor, w którym działa spółka
 • rentowność
 • obciążenie długiem
 • ogólne otoczenie rynkowe

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Cechy charakterystyczne  

Księgowa wartość

 • Jest ona łatwa do obliczenia, ponieważ informacje na jej temat znajdują się w bilansie spółki. 
 • Informacja ta jest przydatna dla inwestorów przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji. 
 • Pokazuje ona rzeczywisty koszt lub koszt wyjścia lub nabycia składnika aktywów. 
 • Nie ulega łatwym wahaniom, chyba że zmienia się struktura kapitałowa firmy. 

Rynkowa wartość

 • Według ekspertów, wartość rynkowa pokazuje wyraźny obraz wartości wewnętrznej. 
 • Nadaje się dla nowych projektów, które potrzebują dopływu kapitału. 
 • Odzwierciedla aktualne trendy rynkowe. 

Główne różnice 

Wartość księgowaWartość rynkowa 
Wartość księgowa to wartość zapisana w księgach firmy dla dowolnego składnika aktywów. Jest to rzeczywista wartość składnika majątku lub przedsiębiorstwa. Wartość rynkowa to maksymalna cena, po której można sprzedać dany składnik aktywów. Oznacza to, że jest to najwyższa szacunkowa wartość aktywów przedsiębiorstwa. 
Wartość księgowa odzwierciedla wartość netto firmy. Wartość rynkowa odzwierciedla aktualną cenę rynkową. 
Częstotliwość wahań: Rzadka Częstotliwość wahań: Częsta 
Podstawa obliczeń: rzeczowe aktywa trwałe lub środki trwałe w gospodarstwie. Podstawa obliczeń: rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne posiadane przez spółkę. 

Mamy nadzieję, że zrozumieliście różnice pomiędzy tymi dwoma wartościami. 


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!