XTB PIT-8C: Kiedy i jak rozliczyć?

Jeśli jesteś klientem Domu Maklerskiego XTB i dokonywałeś transakcji na GPW i CFD, otrzymasz do rozliczenia deklarację PIT-8C. Jeśli jednak Twoje dochody rozliczane są za pośrednictwem zagranicznych instytucji lub pochodzą z funduszy inwestycyjnych, konieczne może być samodzielne ustalenie przychodów i kosztów w PIT-38. XTB oferuje również możliwość obniżenia podatku od dywidend z USA.

Zasady PIT-8C w XTB

Zmiana w rozliczaniu inwestycji zagranicznych, którą XTB wprowadził na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, może dotknąć klientów inwestujących w akcje i ETF-y notowane na zagranicznych giełdach. W takiej sytuacji klienci muszą teraz samodzielnie rozliczyć swoje inwestycje i zapłacić odpowiednie podatki.

Aktualizacja i informacje udostępnione przez XTB pozwolą klientom łatwiej i sprawniej rozliczać swoje inwestycje i odprowadzać odpowiednie podatki. Jednak ze względu na zmiany w procesie rozliczeń, klienci inwestujący w zagraniczne akcje i ETF-y będą musieli samodzielnie zadbać o rozliczenie swoich inwestycji z fiskusem.

Formularz podatkowy PIT-8C XTB nie uwzględnia już dochodów z akcji i ETF-ów notowanych na zagranicznych giełdach. Uwzględnia jedynie dochody z rozliczonych transakcji na GPW. Klienci nadal są zobowiązani do rozliczania się z fiskusem z zagranicznej działalności inwestycyjnej.

Jak wspomniano w komunikacie do klientów, XTB przygotowało zestawienie transakcji z giełd zagranicznych. Są one dostępne w „Pokoju Inwestora”, w zakładce Dokumenty. Dla klientów XTB przygotowano również 28-stronicowy Przewodnik po rozliczaniu podatku dochodowego od instrumentów pieniężnych. Jego 17 strona zawiera informacje, jak korzystać z tych informacji.

Czy XTB wystawia PIT-8C?

Tak. W roku podatkowym 2023 klienci XTB ponownie otrzymają formularz PIT-8C, który uwzględni dochody pochodzące ze wszystkich zrealizowanych inwestycji przeprowadzonych na platformie tego brokera.

Do kiedy rozliczyć PIT za 2023 w 2024 roku?

Jeśli w ciągu roku podatkowego osiągnąłeś dochód lub poniosłeś stratę z tytułu obrotu instrumentami finansowymi (takimi jak akcje, ETF-y czy kontrakty CFD), to zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT musisz uwzględnić ten dochód w rocznym zeznaniu podatkowym w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Najwłaściwszym formularzem w tym przypadku będzie zapewne PIT-38, ale zależy to od indywidualnej sytuacji.

PIT można złożyć elektronicznie w Urzędzie Skarbowym. Osoby fizyczne lub prawne nie muszą korzystać z e-podpisu. W tym przypadku wystarczy zestaw danych autoryzacyjnych. Wymóg e-podpisu dotyczy pozostałych płatników (takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Kto otrzyma PIT-8C?

Informację PIT-8C otrzymają wyłącznie klienci XTB będący osobami fizycznymi, chyba że prowadzą działalność gospodarczą i w jej ramach dokonują transakcji na instrumentach finansowych. Jeśli dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, ale obraca instrumentami finansowymi poza nią, również otrzyma PIT-8C w taki sam sposób, jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

XTB dostarczy takim klientom do podpisania oświadczenie, w którym należy określić, czy dochód uzyskany z obrotu finansowego za pośrednictwem XTB został osiągnięty w ramach działalności gospodarczej, czy też poza nią.

xtb pit
Źródło: XTB Polska

Czy XTB wystawia PIT?

Informacje PIT-8C będą wystawiane polskim rezydentom podatkowym oraz nierezydentom podatkowym w odniesieniu do:

Polskich rezydentów podatkowych:

  • Papierów wartościowych notowanych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym akcji i funduszy ETF zarówno polskich, jak i zagranicznych spółek.
  • Transakcji na pochodnych instrumentach finansowych obejmujących kontrakty CFD.

Nierezydentów podatkowych:

  • Wszystkich pozostałych transakcji na GPW. Nie będą skutkowały one sporządzeniem PIT-8C.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne.
Inwestuj odpowiedzialnie.

Minimalny depozyt:

€0.00

Co to dokładnie oznacza?

XTB wystawi dokument PIT-8C dla polskich rezydentów podatkowych, którzy zawarli transakcje na kontraktach CFD i GPW. PIT-8C będzie także wystawiany za transakcje na CFD i GPW, jeśli klienci dokonywali transakcji na CFD, GPW i papierach wartościowych notowanych na giełdach zagranicznych.

Informacje PIT-8C wystawiane przez XTB nie będą już uwzględniać dochodów klientów z transakcji na giełdach zagranicznych. Klienci ci otrzymają odrębną deklarację, która pomoże im rozliczyć podatek od dochodów z akcji notowanych na giełdach zagranicznych.

Rynek amerykański

XTB, jako pierwszy dom maklerski, wprowadził możliwość obniżenia podatku od amerykańskich dywidend dla osób, które nie są rezydentami podatkowymi i/lub obywatelami Stanów Zjednoczonych. Dla polskich podatników uzyskujących amerykańskie dochody, takie jak dywidendy lub ekwiwalenty dywidend z kontraktów opartych na amerykańskich akcjach, możliwe jest obniżenie zobowiązania podatkowego wobec Ameryki z 30 do 15 proc.

Zobacz także:

Choć musimy liczyć się z dodatkowym 4-procentowym podatkiem, który musimy odprowadzić fiskusowi, to i tak jest to ogromna ulga. Konieczność dopłaty wynika z polskiego podatku od zysków kapitałowych, zwanego również „podatkiem Belki”. Wynosi on 19 procent.

Podsumowanie

PIT-8C nie obejmuje zryczałtowanych podatków (np. od funduszy inwestycyjnych). Jeśli Twoje dochody rozliczane są za pośrednictwem zagranicznych instytucji, konieczne może być samodzielne ustalenie przychodów i kosztów w PIT-38. Instytucje zagraniczne nie mają obowiązku sporządzania PIT-8C.

Przeczytaj więcej o XTB w naszej recenzji XTB.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne.
Inwestuj odpowiedzialnie.

Minimalny depozyt:

€0.00

Disclaimer:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Ranking brokerów ETF
Fundusze ETF stają się coraz ważniejszą częścią długoterminowych portfeli inwestorów w Polsce. Niskie prowizje i różnorodność oferty pozwalają im rozszerzyć portfel o niemal każdy rodzaj aktywów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, jak kupować ...