Kim był Charlie Munger?

Filantrop, przedsiębiorca, bankier, prezes i dyrektor, Charlie Munger zajmował wiele stanowisk i jest w rzeczywistości jednym z najważniejszych przedsiębiorców na świecie, chociaż jego filozofia jest sprzeczna z filozofią wielu innych przedsiębiorców.

Kim był Charlie Munger?

Charlie Munger, urodzony 1 stycznia 1924 roku w Omaha w stanie Nebraska, był wybitnym amerykańskim inwestorem i wiceprezesem Berkshire Hathaway. Jego kariera rozpoczęła się po ukończeniu University of Michigan, służbie w U.S. Navy, i zdobyciu tytułu doktora prawa na Harvard Law School w 1948 roku.

Współzałożyciel firmy Munger, Tolles & Olson, Munger zrezygnował z praktyki prawniczej w 1968 roku, aby skoncentrować się na inwestowaniu. Jego podejście do inwestycji charakteryzowało się skupieniem na kilku starannie wybranych aktywach, co przynosiło wysokie stopy zwrotu w długim okresie.

Munger był również prezesem Wesco Financial Corporation, która kontrolowała m.in. Precision Steel Corp., CORT Furniture Leasing oraz Kansas Bankers Surety Company. Firma ta, należąca w większości do Berkshire Hathaway, dysponowała portfelem inwestycyjnym wartym ponad miliard dolarów, obejmującym akcje takich firm jak Coca-Cola, American Express, Wells Fargo, czy Procter & Gamble.

Znany w świecie finansów jako Charlie Munger, był ceniony za swoje inwestycyjne umiejętności oraz prowadzenie spotkań z akcjonariuszami Wesco w Pasadenie, Kalifornia, które stały się legendą wśród profesjonalnych inwestorów.

Jego partner biznesowy, Warren Buffett, często nazywał go swoim „partnerem”. Munger, będący republikaninem w odróżnieniu od demokraty Buffetta, posiadał wystarczającą liczbę akcji Berkshire Hathaway, aby być uznawanym za miliardera. W 2007 roku jego majątek był szacowany na 1,7 miliarda dolarów.

Munger miał również wpływ na Salomon Brothers, bank inwestycyjny przyłapany na manipulacjach rynkowych w latach 1990-1991, będąc jego prezesem w czasie, gdy Berkshire Hathaway posiadało 14% udziałów w firmie.

Znany z filantropii, Munger wspierał amerykańskie uczelnie, przekazując znaczne środki na University of Michigan Law School oraz Stanford University. Zmarł 28 listopada 2023 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo jako jeden z najbardziej wpływowych inwestorów na świecie.

Charlie Munger: Styl inwestycyjny

Charlie Munger, znany inwestor, podzielił się z nami swoimi wskazówkami inwestycyjnymi, odzwierciedlającymi jego unikalne podejście. Kluczowe zasady, które Munger promuje, to:

1. Należy być ostrożnym, gdyż rynek może w każdej chwili spłatać figla, sprawiając, że akcje spadną nawet o 50%, dlatego zawsze należy przygotować się na ewentualny krach.

2. Musisz być niezależny i mieć zaufanie do siebie. Nie ma sensu brać pod uwagę tylko wyników krótkoterminowych, ani porównywać się z innymi inwestorami. Kiedy dokonujesz inwestycji, jedyne co musisz brać pod uwagę to własną samoocenę i informacje o firmie, w którą inwestujesz, nie ma sensu kierować się wskazaniami Wall Street, bo porównania nigdzie nie prowadzą.

3. Musisz być świadomy swoich działań i operacji. Inwestowanie w nieznane sektory lub bez zdobycia wystarczających informacji nie ma sensu. Aby właściwie inwestować, trzeba znać zarówno firmę, w którą się inwestuje, jak i sektor. Musisz również pamiętać, aby wziąć pod uwagę czynniki takie jak to, że nie musisz mieć danych danej firmy, musisz również mieć pewne potwierdzenie konkurencyjności i wydajności, jaką będzie miała w czasie.

4. Musisz być cierpliwy. Dokonywanie tysięcy transakcji dziennie nie oznacza, że zysk będzie ogromny, pojedyncza transakcja może być warta znacznie więcej. Idąc metodą prób i błędów jest złą praktyką, musisz mieć cierpliwość, aby znaleźć odpowiednią firmę i czekać na odpowiedni czas, aby w nią zainwestować. Oczywiście, koncepcja jest taka sama, jeśli chodzi o transakcje sprzedaży.

Charlie Munger: Książki

Wśród publikacji związanych z Charlie Mungerem wyróżnia się kilka książek, zarówno autorstwa samego inwestora, jak i poświęconych jego osobie.

Szczególnie znaczącą pozycją jest „Almanach biednego Charliego: Mądrość i dowcip Charlesa T. Mungera” („Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger”), będący zbiorem przemówień, wykładów, i publicznych wypowiedzi Mungera. Książka ta wyróżnia się sposobem, w jaki oddaje jego dowcip, mądrość oraz humor.

Inne znaczące dzieło to „Racja! Miliarder Charlie Munger – za kulisami Berkshire Hathaway” („Damn Right! Behind the scenes with Berkshire Hathaway billionaire Charlie Munger”) autorstwa Janet Lowe, wydane przez John Wiley & Sons w 2000 roku, przedstawiające kulisy działalności Mungera w Berkshire Hathaway.

Refleksje Inwestycyjne Charliego Mungera

Charlie Munger, znany ze swoich przemyśleń na temat inwestowania, często podkreślał znaczenie cierpliwości i rozpoznawania wartości. Jego słowa: „Wielkie pieniądze osiąga się nie przez kupno czy sprzedaż, ale przez oczekiwanie”, wskazują na przekonanie, że prawdziwe bogactwo buduje się poprzez cierpliwość, a nie aktywne transakcje.

Munger uważał również, że istotą inteligentnego inwestowania jest inwestowanie wartościowe, które polega na osiąganiu większej wartości niż wydana kwota. Jego słowa: „Całe inteligentne inwestowanie to inwestowanie w wartość, umożliwiające zarobienie więcej niż się wydaje”, oddają tę myśl.

Munger propagował ideę, że klucz do sukcesu w inwestowaniu leży w umiejętności oczekiwania i rozpoznawania korzystnych okazji. Jego podejście, choć skuteczne, różni się od wielu innych filozofii inwestycyjnych, które promują bardziej aktywne strategie.

Modele mentalne Charliego Mungera

Pozwólcie, że przedstawię kilka modeli mentalnych, które Munger często eksponował. Modele mentalne to proste, ale wyjątkowo efektywne narzędzia do interpretowania i analizowania różnorodnych zjawisk z nowych perspektyw. Główną różnicą w stosowaniu tych modeli, w porównaniu do tradycyjnych metod analizy, jest to, że oferują one rodzaj listy kontrolnej do zbadania i zastosowania w praktyce. Dzięki nim łatwiej unikać pomijania kluczowych, choć nierzadko ukrytych aspektów, a także nieświadomych błędów, jakie nasz umysł może nam zafundować.

Poniższe interpretacje modeli mentalnych są moimi osobistymi refleksjami. Nie twierdzę, że odkrywam coś zupełnie nowego ani nie aspiruję do roli wykładowcy. To raczej próba adaptacji i zrozumienia Mungerowskiej filozofii w praktyce.

Tendencja do nagradzania i karania

Chodzi o skłonność do nadmiernego reagowania na bodźce pozytywne i negatywne. Wyzwanie tkwi w rozróżnieniu bodźców korzystnych od tych szkodliwych. Silne zachęty mogą skłaniać do chęci ciągłego zdobywania coraz więcej, nawet jeśli wiąże się to ze szkodą lub wysokim ryzykiem. Z kolei niewłaściwie zaprojektowane środki zniechęcające mogą prowadzić do powstawania nielegalnych rynków, korupcji, czy stawiania nas w niebezpiecznych sytuacjach. W tym kontekście pojawia się koncepcja agencyjności, czyli skłonności do działania pod wpływem bodźców. To zjawisko łączy się z modelem Schellinga mikromotywy-makro-zachowania, który pomaga zrozumieć te przesadzone reakcje. Analiza tych reakcji może być przeprowadzona przy użyciu Tendencji Rekurencyjnej.

Tendencja do nagradzania i karania

Tendencja do Faworyzowania i Marginalizowania

Mamy skłonność do ignorowania lub wybaczania błędów osobom, które lubimy lub podziwiamy, jednocześnie akcentując ich pozytywne cechy. To zjawisko wiąże się z tendencyjnością potwierdzania i motywowanym rozumowaniem.

Z drugiej strony, często negujemy lub pomijamy dobre cechy osób lub rzeczy, które nie lubimy, skupiając się na negatywach. To również jest związane z tendencyjnością potwierdzania i motywowanym rozumowaniem.

Tendencja do Kategoryzacji i Wzajemności

Tendencja do Kategoryzacji: Ludzie mają skłonność do grupowania ludzi, idei, czy rzeczy według stereotypów i podobieństw. To prowadzi do tworzenia uprzedzeń i wartościujących ocen, często na podstawie ograniczonej wiedzy o całokształcie cech danej osoby lub rzeczy.

Tendencja do Wzajemności: Charakteryzujemy się skłonnością do odwzajemniania przysług i skarg. To może skutkować emocjonalnymi, zamiast racjonalnymi, decyzjami. Wzajemność, jako cecha społecznych zwierząt jakimi jesteśmy, prowadzi do kompensowania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych działań, często nieświadomie. W szerszym kontekście, ta tendencja może być interpretowana jako pętle sprzężenia zwrotnego i wpływać na zjawiska takie jak efekt kuli śnieżnej czy samospełniające się przepowiednie.

Tendencja odwzajemniania

Niespójność – Tendencja do Unikania

Charakteryzuje nas opór przed zmianą opinii lub idei, często z powodu zaangażowania lub inwestycji emocjonalnych. To prowadzi do sztywności w myśleniu i trudności w porzuceniu starych przekonań. Munger wykorzystuje tę tendencję do identyfikacji negatywnych wzorców, jak inwestowanie dobrych pieniędzy w złe projekty.

Tendencja do Unikania Wątpliwości

Unikamy niepewności i dysonansu poznawczego, odrzucając fakty lub opinie, które zaprzeczają naszym przekonaniom. Skłaniamy się ku założeniom, które potwierdzają nasze wcześniejsze przekonania.

Tendencja do Ciekawości

Munger zachęca do nieustannego poszerzania wiedzy i zwracania uwagi na szczegóły.

Kantowska Tendencja do Uczciwości

Wskazuje na naszą niechęć do akceptacji niesprawiedliwości i nierówności życia. Munger sugeruje, że czasem tolerowanie pewnego poziomu niesprawiedliwości jest niezbędne dla większego dobra.

Tendencja do Zazdrości/Niechęci

Skłaniamy się do zazdrości wobec osób, które mają więcej niż my. Zamiast doceniać to, co posiadamy, koncentrujemy się na tym, czego nam brakuje. Zazdrość często motywuje nasze działania, mimo że nie przynosi satysfakcji.

Zaprzeczanie Psychologiczne

W obliczu bolesnej rzeczywistości, mamy tendencję do zniekształcania faktów, aby pasowały do naszych przekonań. Jest to powiązane z unikaniem wątpliwości i dysonansem poznawczym.

Tendencja do Nadmiernej Samooceny

Często przeceniamy swoje zdolności i oczekujemy większego uznania od innych. Taka nadmierna pewność siebie może prowadzić do arogancji. W analizie biznesowej, ta tendencja podkreśla znaczenie oceny procesu nad wynikami, z uwzględnieniem różnych psychologicznych skłonności, takich jak efekt Dunninga-Krugera czy iluzja kontroli.

Tendencja do Nadmiernego Optymizmu

Charakteryzuje nas skłonność do przesadnego optymizmu, koncentracja tylko na pozytywach i ignorowanie potencjalnych ryzyk. Brak planu B i nadmierna wiara w pozytywne scenariusze mogą prowadzić do braku ostrożności.

Tendencja do Nadmiernego Pesymizmu

Przeciwieństwo nadmiernego optymizmu, gdzie skupiamy się tylko na negatywach, ignorując pozytywne możliwości. Awersja do strat prowadzi do nadmiernej ostrożności i braku wykorzystania potencjalnych szans.

Tendencja Deprywacyjno-Superreakcyjna

Opisuje naszą tendencję do silniejszego reagowania na negatywne doświadczenia w porównaniu do pozytywnych, co prowadzi do wzmożonego lęku i obaw w trudnych sytuacjach.

Tendencja Społeczno-Zawodowa

Wskazuje na skłonność do naśladowania większości i dążenia do przynależności do grupy. Może to skutkować myśleniem grupowym i polaryzacją opinii.

Tendencja Kontrastu i Błędnej Reakcji

Skłaniamy się do podejmowania decyzji na podstawie porównań, które mogą być mylące, szczególnie gdy mamy do wyboru tylko dwie opcje. To prowadzi do polaryzacji opinii i ignorowania innych możliwości.

Tendencja Stresu/Niedoboru

Umiarkowany stres może zwiększać naszą wydajność, ale zbyt duży stres ogranicza zrozumienie i siłę woli, hamując kreatywność i zdolność dostrzegania alternatyw.

Tendencja Dostępności-Nieważenia

Nadmiernie polegamy na informacjach, które są łatwo dostępne lub zrozumiałe, co może prowadzić do błędnych ocen. Stawianie kontrfaktycznych tez może pomóc w przeciwdziałaniu tej tendencji.

Tendencja Autorytetu do Braku Wpływu

Mamy skłonność do ślepego zaufania autorytetom, nie kwestionując ich wypowiedzi. Ważne jest, aby pamiętać o ludzkich błędach i nie idealizować żadnych autorytetów.

Charlie Munger: Wyrocznia z Pasadeny

Charlie Munger, wybitny inwestor i wiceprezes Berkshire Hathaway, to postać, która zrewolucjonizowała świat finansów swoimi unikalnymi podejściami do inwestowania. Jego mądrość finansowa jest ucieleśnieniem głębokiego zrozumienia ludzkiej psychiki i rynków. Munger wyznaje filozofię inwestycyjną opartą na cierpliwości, rozważnym wyborze oraz długoterminowym trzymaniu wartościowych akcji. Jego zdolność do przewidywania rynkowych trendów, unikania pułapek psychologicznych i skoncentrowanego inwestowania zyskała mu uznanie na całym świecie.

Jego życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, jest świadectwem nie tylko umiejętności finansowych, ale również filozofii życiowej, która podkreśla wartość wiedzy, etyki i ciągłego uczenia się. Munger, będąc kontrastową postacią w porównaniu do swojego długoletniego partnera, Warrena Buffetta, wyróżnia się zarówno swoją wiedzą, jak i unikalnym spojrzeniem na świat finansów. Jego wkład w Berkshire Hathaway i świat finansów jest nie do przecenienia, a jego mądrość i wskazówki pozostają cenne dla inwestorów na całym świecie.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...