Podatek od giełdy zagranicznej

Czy w ciągu ostatniego roku dokonywałeś/aś jakichkolwiek inwestycji na giełdzie? Osoby inwestujące na giełdzie mają obowiązek wysłać PIT do 30 kwietnia bieżącego roku. W naszym artykule wyjaśnimy, jak rozliczyć sprzedaż akcji za granicą, aby uniknąć kłopotów z fiskusem.

Podatek od giełdy zagranicznej

Jak rozliczyć podatek z giełdy?

Jaki podatek od akcji zagranicznych? PIT-8C jest wysyłany co roku do Twojego urzędu skarbowego (do końca stycznia) oraz do Ciebie (do końca lutego).

Formułę obliczamy następująco:

Wartość sprzedaży – koszty zakupu = Dochód

Ważne jest, aby przenieść dane z PIT-8C do swojego formularza podatkowego PIT-38, wraz z innymi papierami wartościowymi, certyfikatami inwestycyjnymi, dłużnymi papierami wartościowymi oraz innymi transakcjami. Powinieneś uwzględnić zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne. Dochodów ze sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych nie należy łączyć z dochodami z innych źródeł.

Jak zapłacić podatek od giełdy?

Formularz można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub za pomocą programu e-Deklaracje, który umożliwia wysłanie go z komputera. Jeśli wypełniasz PIT-38 za pomocą komputera, proces ten będzie prosty – program służący do rozliczania deklaracji podatkowych wykona obliczenia za Ciebie.

Kiedy płaci się podatek od giełdy?

PIT-38 musisz złożyć do 30 kwietnia i zapłacić należny podatek.

Jeśli w danym roku poniosłeś stratę, również powinieneś złożyć PIT-38.

Ile wynosi podatek?

Stawka podatku jest stała i wynosi 19%. Polski podatek od zysków kapitałowych jest jednym z najłatwiejszych do zrozumienia. Podatek Belki nie posiada progów, ulg ani kwot wolnych od podatku, w przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jest to jedna kwota podatku, która pozostaje taka sama bez względu na to, ile zarobisz na giełdzie.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Przychód ze sprzedaży jest rozliczany w Polsce. Jeśli jednak podatek jest pobierany również za granicą, możesz odliczyć kwotę zapłaconą za granicą od podatku należnego w Polsce (w zeznaniu rocznym PIT).

Co z podatkiem od dywidend?

Dywidendy z zagranicznych akcji, ADR-ów lub ETF-ów podlegają opodatkowaniu u źródła więc dywidendy, które otrzymujemy już są opodatkowane. Jednak muszę zaznaczyć, że w Polsce musimy dopłacić różnicę. Dla przykładu: jeśli podatek u źródła wynosił 15% to w kraju dopłacamy jedynie 4%

Jakie informacje są zawarte w PIT-8C w odniesieniu do otrzymanych dywidend?

Otrzymane dywidendy nie są wykazywane w PIT-8C. Kwoty otrzymanych dywidend możesz znaleźć w swojej historii finansowej. Należny podatek można obliczyć na formularzu PIT-38 lub PIT-36 i przesłać do swojego urzędu skarbowego do 30 kwietnia.

Czy istnieje podatek od dywidend za granicą?

Dywidendy są opodatkowane u źródła, według odpowiedniej stawki podatkowej. Należy pamiętać, że nie wszystkie operacje związane z zyskami lub stratami kapitałowymi powinny być wykazywane na formularzu PIT-38. W większości przypadków w naszym zeznaniu podatkowym powinny znaleźć się jedynie operacje wykazane na formularzach PIT-8C domu maklerskiego.

Dochody z dywidend nie są uwzględniane w naszym zeznaniu podatkowym. Nasze biuro maklerskie rozlicza w naszym imieniu podatek od zysków kapitałowych, a kwota wpłacona na nasze konto jest kwotą netto, która jesy już opodatkowana. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych i obligacji. W każdym z tych przypadków dochody są już opodatkowane. Biuro maklerskie może poinformować, ile podatku zostało pobrane.

Jak uniknąć podatku od giełdy?

Podatek należny w Polsce może być pomniejszony o kwotę, którą zapłaciłeś za granicą (do wysokości wynikającej z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę, ale nie więcej niż o 19%). Osoby, które w ubiegłym roku sprzedały papiery wartościowe, muszą złożyć zeznanie PIT-38. PIT-38 służy do rozliczenia podatku od zysków kapitałowych.

Dla tych, którzy nie złożyli jeszcze zeznania o zyskach giełdowych i zastanawiają się, jak to zrobić poprawnie, formularz jest stosunkowo łatwy do wypełnienia. Biuro rachunkowe domu maklerskiego wykona większość pracy. W większości przypadków będziemy potrzebować jedynie arkusza kalkulacyjnego lub kalkulatora.

Jaki podatek od akcji zagranicznych?

Zastanawiasz się jak rozliczyć sprzedaż akcji za granicą? Pośrednik (broker) musi nam najpierw wysłać formularz PIT-8C. Rozliczenie podatku Belki nie jest trudne, ponieważ nasze biuro maklerskie przygotuje zestawienie wszystkich transakcji na akcjach, obligacjach i instrumentach pochodnych, takich jak kontrakty terminowe czy opcje, dokonanych w minionym roku.

Bilans zostanie przesłany zarówno do nas, jak i do urzędu skarbowego. Kwotę przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz osiągniętego zysku można wpisać do formularza PIT-38, jeśli korzystasz tylko z jednego domu maklerskiego i nie możesz odliczyć strat z lat ubiegłych.

Strata nie zwalnia z obowiązku złożenia PIT

Złożenie zeznania podatkowego jest konieczne także wtedy, gdy inwestor poniósł w danym roku stratę z tytułu obrotu akcjami lub instrumentami pochodnymi. Wprawdzie w takim przypadku nie ma konieczności płacenia podatku Belki, ale udokumentowanie straty będzie korzystne dla nas.

Podatki u zagranicznych brokerów są trudne do rozliczenia

Nasza sytuacja komplikuje się, gdy nasz rachunek prowadzony jest w walucie innej niż polski złoty. Jeszcze bardziej, gdy korzystamy z usług zagranicznej firmy, która nie dostarczyła odpowiedniego formularza.

W pierwszym scenariuszu każdą transakcję musimy przeliczyć na polską walutę (według kursu z dnia poprzedzającego transakcję).

Następnie wyniki dodajemy do formularza PIT-38. Dodawanie wyników od zagranicznego usługodawcy jest jeszcze trudniejsze. Trzeba wydrukować dokument, który jest listą wykonanych operacji. Przeliczamy wyniki każdej operacji na złotówki, jeśli rachunek był w walucie obcej. Następnie dodajemy wyniki do PIT-38 wraz z załączonym PIT/ZG.

Konta IKE i IKZE są wolne od podatku

Konto zabezpieczenia emerytalnego typu IKE lub IKZE to jeden z niewielu sposobów na inwestowanie bez podatku Belki. W ramach obu rodzajów kont możliwe jest inwestowanie w akcje, obligacje oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jest jednak jeden warunek: jeśli chcesz być zwolniony z podatku, musisz osiągnąć wiek, który pozwoli Ci na wypłatę środków. W przypadku IKE wiek ten wynosi 55-60 lat, a w przypadku IKZE – 65 lat. W przypadku wypłaty zgromadzonych tam wcześniej środków należy skontaktować się z urzędem skarbowym.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje:

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...