Czym jest Wolumen Obrotu na giełdzie?

Jeśli planujesz rozpocząć inwestowanie na giełdzie lub rynku Forex, konieczne jest zrozumienie znaczenia wolumenu obrotu oraz umiejętność jego analizy i interpretacji.

Wolumen obrotu: Co to jest?

Wolumen obrotu na giełdzie to liczba akcji lub innych instrumentów finansowych, które zostały kupione lub sprzedane w określonym czasie. Oznacza to ilość akcji lub kontraktów, które zostały przetransferowane między kupującymi a sprzedającymi.

Wolumen obrotu jest jednym z najważniejszych wskaźników aktywności na giełdzie i pomaga inwestorom i traderom w określeniu stopnia płynności danego instrumentu finansowego. Im wyższy wolumen, tym większa ilość akcji lub innych instrumentów finansowych została przetransferowana między uczestnikami rynku, co może wskazywać na większą aktywność handlową i zainteresowanie danym instrumentem.

Wolumen obrotu jest również często wykorzystywany do określenia siły trendu na rynku, ponieważ zwiększony wolumen wraz ze zmianą cen może sugerować kontynuację trendu lub odwrócenie trendu.

Wolumen i jego związek z podażą i popytem

Wolumen na giełdzie jest ściśle powiązany z podażą i popytem na dane instrumenty finansowe. Podstawową zasadą rynku jest, to że gdy popyt na dany instrument finansowy przewyższa podaż, to cena tego instrumentu zazwyczaj wzrasta, i odwrotnie, gdy podaż przewyższa popyt, to cena spada.

Wysoki wolumen obrotu może wskazywać na zwiększone zainteresowanie danym instrumentem finansowym, co z kolei może prowadzić do wzrostu popytu i wzrostu ceny. Z drugiej strony, niski wolumen może wskazywać na mniejsze zainteresowanie danym instrumentem, co może prowadzić do spadku ceny.

Wolumen jest również wykorzystywany jako wskaźnik techniczny, który pomaga traderom i inwestorom w określeniu, kiedy popyt lub podaż na rynku ulegają zmianie.

Jak analizować wolumen obrotu?

Analiza wolumenu na giełdzie jest ważnym elementem analizy technicznej. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych sposobów analizy i interpretacji wolumenu na giełdzie:

  1. Zwiększony wolumen przy wzroście ceny – Wolumen na giełdzie rośnie, gdy rośnie liczba transakcji na danym instrumencie finansowym. Zwiększony wolumen przy wzroście ceny instrumentu finansowego może sugerować, że rynek jest w fazie trendu wzrostowego i może wskazywać na dalszy wzrost ceny.
  2. Zwiększony wolumen przy spadku ceny – Zwiększony wolumen przy spadku ceny instrumentu finansowego może sugerować, że rynek jest w fazie trendu spadkowego i może wskazywać na dalszy spadek cen.
  3. Niski wolumen przy wzroście ceny – Niski wolumen przy wzroście ceny instrumentu finansowego może sugerować, że wzrost ceny jest słaby i może być nietrwały.
  4. Niski wolumen przy spadku ceny – Niski wolumen przy spadku ceny instrumentu finansowego może sugerować, że spadek jest słaby i może być nietrwały.
  5. Zmniejszający się wolumen przy kontynuacji trendu – Zmniejszający się wolumen przy kontynuacji trendu może sugerować, że trend się wyczerpuje i może nastąpić zmiana kierunku ruchu ceny.
  6. Zmniejszający się wolumen przy odwróceniu trendu – Zmniejszający się wolumen obrotu przy odwróceniu trendu może sugerować, że odwrócenie trendu jest słabe i może być nietrwałe.

Czym jest skumulowany wolumen obrotu?

Wolumen obrotu skumulowany to technika analizy technicznej, która pozwala na śledzenie trendów zmian wolumenu obrotu na rynku. Jest to metoda, która polega na sumowaniu wolumenu obrotu z poprzednich sesji, tworząc w ten sposób krzywą skumulowaną.

Krzywa skumulowana wolumenu pokazuje, ile kontraktów lub akcji zostało sprzedanych lub kupionych w określonym przedziale czasowym. Im wyższa jest krzywa, tym większy jest wolumen obrotu. Krzywa skumulowana wolumenu może pomóc w identyfikowaniu trendów rynkowych, ponieważ pokazuje, jak wolumen obrotu zmienia się w czasie.

Wolumen obrotu skumulowany może być wykorzystany do potwierdzenia trendów cenowych. Na przykład, jeśli cena rośnie, a krzywa skumulowana wolumenu również rośnie, to oznacza, że trend wzrostowy jest silny i może kontynuować. Z drugiej strony, jeśli cena rośnie, a krzywa skumulowana wolumenu spada, to oznacza, że trend wzrostowy jest słaby i może dojść do zmiany trendu.

Dywergencja

Jeśli one wystąpią, mogą wzbudzić podejrzenie, że w przyszłości nastąpi zmiana trendu. W tym przypadku należy rozważyć następujące kwestie:

  • Jeśli ceny rosną, wolumen ma tendencję do spadania (tzw. niedźwiedzia dywergencja).
  • Jeśli ceny spadają, a wolumen rośnie, mamy do czynienia z tzw. byczą dywergencją.

“Technical Analysis of Financial Markets” (książka Johna Murphy’ego)

W tej metodzie bardzo kierunkowy trend rynkowy lub faza (wzrostowa lub spadkowa) musi być wspierana przez wolumen. Innymi słowy, w trendzie wzrostowym, wolumen musi być zgodny z fazami wzrostowymi. Z drugiej strony, powinny się one zmniejszać w fazach korekcyjnych, tzn. zmniejszać się, kiedy cena spada i zbliża się do minimów.

Technical Analysis of Financial Markets jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych książek o analizie technicznej, a jej przystępny język i obszerny zakres tematyczny sprawiają, że jest to idealna pozycja dla początkujących i zaawansowanych inwestorów i traderów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat analizy technicznej.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze polecenia

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Tether (USDT): Co to jest i gdzie kupić?
Wśród wielu kryptowalut na rynku jest jedna, która wyróżnia się szczególnym elementem stabilności: Tether (USDT). Ta kryptowaluta, stworzona w celu zaoferowania równowagi w chaotycznym świecie walut cyfrowych, jest powiązana bezpośrednio z wartośc...