Rodzaje zleceń giełdowych

W handlu istnieją różne rodzaje zleceń giełdowych, każde z innym celem i przeznaczeniem. Każdy, kto handluje, musi je poznać i zrozumieć ich ogólną charakterystykę. W tym przewodniku omawiamy je szczegółowo.

rodzaje zleceń giełdowych

Czym są zlecenia giełdowe?

Na wstępie warto wyjaśnić, czym dokładnie jest zlecenie giełdowe. Jest to nic innego niż instrukcja, którą inwestor przesyła swojemu brokerowi lub platformie transakcyjnej, aby dokonać odpowiedniej operacji na giełdzie. To podstawowe narzędzie, które pozwala inwestorom realizować swoje strategie inwestycyjne, kontrolując sposób oraz czas dokonywanych transakcji. Każda operacja na giełdzie, niezależnie od jej charakteru, jest efektem złożenia konkretnego zlecenia.

Rodzaje zleceń giełdowych

Na rynku finansowym istnieje kilka rodzajów zleceń giełdowych, z których inwestorzy korzystają w celu realizacji transakcji. Podczas składania zamówienia istnieje kilka rodzajów zleceń, które można wykorzystać w handlu online. Są to:

 • Zlecenie rynkowe (Market Order)
 • Zlecenie z limitem (Limit Order)
 • Zlecenie stop (Stop Order)
 • Zlecenia Stop Limit (Stop Limit Order)
 • Zlecenie Trailing Stop

Zagłębmy się teraz w charakterystykę tych 5 rodzajów zleceń.

Zlecenie rynkowe (Market Order)

Ten rodzaj zlecenia jest używany, gdy chcesz kupić akcję po aktualnej cenie. Ma ono swoje zalety i wady. Zaletą jest to, że nie wymaga rozległej wiedzy ani analizy, ponieważ nie ma potrzeby ustalania ceny ani okresu. Ponadto, w zależności od brokera, u którego się handluje, można zaoszczędzić na prowizjach.

Zobacz także: Giełda dla początkujących

Ryzyko polega na tym, że cena zakupu jest określana na podstawie chwilowych wahań rynkowych, co może prowadzić do strat w bardzo zmiennych warunkach, gdy rynek porusza się zbyt szybko. Na przykład, powiedzmy, że ustawiłeś zlecenie kupna na 300 akcji. Kupisz 300 akcji po bieżącej cenie rynkowej, niezależnie od warunków rynkowych.

Zlecenie z limitem (Limit Order)

Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży określonego instrumentu finansowego po wcześniej ustalonej cenie lub najlepszej cenie. Tak więc, jeśli dane zlecenie nie jest zgodne z wcześniej ustaloną ceną, nie jest ono uruchamiane. Jego podstawową zaletą jest to, że pozwala inwestorowi uniknąć zakupu określonego aktywa po cenie, która nie jest ceną pożądaną. Zlecenie z limitem ceny dzieli się z kolei na dwie kategorie: sprzedaż i kupno.

Zlecenie kupna służy zatem do ustalenia, że inwestor nie kupi aktywów, jeśli cena wzrośnie powyżej określonego progu. Na przykład, jeśli cena akcji wynosi 20 USD, a zlecenie kupna z limitem jest ustawione na 18 USD, nie zostanie ono zrealizowane, dopóki cena nie powróci do 18 USD.

I odwrotnie, zlecenie sprzedaży wskazuje, że inwestor nie sprzeda akcji poniżej określonej ceny. Załóżmy więc, że cena akcji wynosi 11 USD. Inwestor ustala limit na poziomie 12 USD. Oznacza to, że sprzedaż nie nastąpi, dopóki cena akcji nie osiągnie 12 USD.

Zlecenie stop (Stop Order)

Wchodzimy w obszar rodzajów zleceń handlowych, które aktywują mechanizmy zabezpieczające.

Ten rodzaj zlecenia pozwala na ograniczenie strat. Tak więc, w przypadku długich lub krótkich pozycji, sprzedajesz akcję w momencie, gdy osiągnie ona określoną cenę. Na przykład, akcja kosztuje obecnie 15 USD. Inwestor określa, że gdy osiągnie 12 USD, zostanie sprzedana.

Służy to zabezpieczeniu się przed ryzykiem spadku wartości aktywów, chroniąc się w ten sposób przed negatywnymi scenariuszami. Oczywiście sprzedaż nie zawsze będzie możliwa, w zależności od popytu na dane aktywo wprowadzane na rynek. Oznacza to, że potencjalnie akcja może zostać sprzedana za mniej niż 12 USD. Jest to jeden z najważniejszych limitów zlecenia stop.

Zastosowanie Zleceń Typu Stop

Zlecenia typu „Stop” są kluczowym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem i ochronie inwestycji przed nagłymi zmianami cen. Istnieją dwa główne rodzaje zleceń Stop:

 1. Stop Loss: Jest to zlecenie, które aktywuje się, gdy cena danego aktywa przekroczy określony przez inwestora poziom. Służy do minimalizacji strat poprzez automatyczną sprzedaż pozycji, gdy cena spada poniżej założonego poziomu.
 2. Stop Limit: Ten rodzaj zlecenia wymaga określenia dwóch poziomów: ceny Stop i ceny Limit. Po przekroczeniu ceny Stop zlecenie zostaje aktywowane, a następnie transakcja zostaje wykonana po cenie Limit lub lepszej.

Zlecenie stop limit (Stop Limit Order)

Ten rodzaj zlecenia łączy w sobie cechy zlecenia stop i zlecenia z limitem. Ustalane są dwie ceny: cena stop i cena limit. Z jednej strony pozwala to na ustalenie ceny granicznej, poniżej której nie można zejść, a z drugiej strony gwarantuje realizację zlecenia, choć niekoniecznie po cenie zlecenia stop.

Załóżmy na przykład, że chcemy sprzedać akcję, gdy cena spadnie poniżej 30 USD. Następnie ustalany jest limit, po przekroczeniu którego uruchamiana jest sprzedaż, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy cena sprzedaży nie spadnie poniżej 20 USD. W ten sposób uzyskuje się podwójną gwarancję, która pozwala uniknąć sprzedaży bezpośredniej, a tym samym zapewnia realizację zlecenia po cenie granicznej.

Zlecenie trailing stop

Widzieliśmy, jak w poprzednich przypadkach ustalana jest cena docelowa, która pełni funkcję ochronną dla inwestorów. Trailing-stop jest podobny, ale zamiast używać stałej ceny docelowej, używane są wartości procentowe.

„Trailing Stop” (TS) to specyficzny rodzaj zlecenia typu „Stop”, który stanowi skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem i ochrony zysków. W odróżnieniu od standardowego zlecenia Stop Loss, Trailing Stop pozwala nam chronić wypracowany zysk, jednocześnie umożliwiając jego dalszy wzrost w razie kontynuacji trendu.

Jak działa „Trailing Stop”?

Kiedy inwestor otwiera pozycję i ustawia zlecenie „Trailing Stop”, odstęp ten jest wyrażony jako odległość od bieżącej ceny rynkowej. Jeśli cena aktywa rośnie, odstęp „Trailing Stop” automatycznie się przesuwa, utrzymując ustaloną odległość między ceną rynkową a poziomem zlecenia. Jeśli cena aktywa spadnie i przekroczy poziom „Trailing Stop”, zlecenie to zostanie wykonane, zabezpieczając w ten sposób zysk.

Zastosowanie zleceń „Trailing Stop” pozwala inwestorom wykorzystać potencjał wzrostowy aktywów, jednocześnie chroniąc zyski przed nagłymi spadkami cen. Jest to skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem, które daje elastyczność i kontrolę nad swoimi inwestycjami.

Zlecenia Po Każdej Cenie (PKC)

Zlecenia PKC umożliwiają dokonywanie transakcji po dowolnej cenie dostępnej na rynku. Są elastyczne i szybkie, co sprawia, że są wykorzystywane w sytuacjach, gdy zależy nam na natychmiastowym wykonaniu transakcji, a niekoniecznie na określonej cenie.

Zlecenia po Cenie Rynkowej (PCR)

Zlecenia PCR są realizowane po aktualnej cenie rynkowej. Są stosowane w celu szybkiego wejścia na rynek, gdy inwestorowi zależy na natychmiastowej realizacji transakcji. Jednakże inwestor traci kontrolę nad precyzyjnym poziomem ceny transakcji.

Zlecenie PEG

Zlecenia PEG, czyli „Price at Execution Guarantee”, to zlecenia gwarantujące cenę wykonania transakcji w momencie realizacji. Są wykorzystywane, gdy zależy nam na pewności co do ceny, nawet w zmieniających się warunkach rynkowych.

Ważne na Fixing (WNF)

Zlecenia WNF są ważne tylko podczas sesji fixingowej na giełdzie. Są wykorzystywane do dokonania transakcji po ustalonej cenie, która wynika z ustaleń na końcu sesji. Pomaga to w osiągnięciu pożądanej ceny transakcji.

Zlecenia Ważne na Zamknięcie (WNZ)

Zlecenia WNZ są ważne tylko do momentu zamknięcia sesji giełdowej. Mogą być wykorzystywane do szybkiego dokonania transakcji przed zakończeniem dnia handlowego, dając tym samym kontrolę nad czasem wykonania transakcji.

Ważne do Czasu (WDC)

Zlecenia WDC są ważne tylko przez określony czas. Po upływie tego czasu tracą swoją ważność i nie są już realizowane. Są stosowane, gdy zależy nam na wykonaniu transakcji w określonym przedziale czasowym.

Zlecenia z Warunkiem Minimalnej Wielkości Wykonania (WMin – MWW)

Zlecenia MWW mają warunek minimalnej wielkości wykonania. Oznacza to, że transakcja zostanie dokonana tylko wtedy, gdy osiągnie określoną minimalną ilość. Są stosowane w sytuacjach, gdy zależy nam na wykonaniu transakcji o określonej wielkości.

Zlecenia z Warunkiem Wielkości Ujawnianej (WUJ)

Zlecenia WUJ mają warunek dotyczący wielkości, która musi być ujawniona na rynku przed ich realizacją. Są wykorzystywane w celu zapewnienia większej przejrzystości transakcji, umożliwiając śledzenie wielkości transakcji przed jej wykonaniem.

Zlecenia Cross

Zlecenia Cross to transakcje między różnymi uczestnikami rynku, które są realizowane po konkretnej, ustalonej cenie. Mogą być stosowane do przeprowadzania transakcji poza publicznym rynkiem, zapewniając kontrolę nad ceną wykonania transakcji.

Strategie Optymalizacji Zleceń Giełdowych

Optymalizacja zleceń giełdowych jest kluczowym elementem skutecznej strategii inwestycyjnej. Istnieje kilka strategii, które mogą pomóc inwestorom w maksymalizacji korzyści z transakcji giełdowych:

 1. Monitorowanie Spreadu: Spread, czyli różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży, ma wpływ na koszty transakcyjne i ryzyko inwestycyjne. Powinieneś monitorować spread i dostosowywać swoje zlecenia tak, aby uniknąć szerokich spreadów, co może zwiększyć efektywność Twoich transakcji.
 2. Wykorzystanie Analizy Technicznej i Fundamentalnej: Analiza techniczna pozwala inwestorom identyfikować wzorce i tendencje na rynku, co umożliwia lepsze określenie poziomów cenowych dla zleceń giełdowych. Z kolei analiza fundamentalna pozwala ocenić wartość fundamentalną aktywów i potencjalne czynniki wpływające na ich cenę w dłuższej perspektywie czasowej.
 3. Zaawansowane Zlecenia: Platformy transakcyjne często oferują zaawansowane typy zleceń, takie jak zlecenia warunkowe czy wielopoziomowe zlecenia Stop, które pozwalają dokładniej kontrolować realizację transakcji.
 4. Stosowanie Stop Loss i Take Profit: Ustawienie zleceń Stop Loss i Take Profit pozwala automatycznie zabezpieczyć swoje pozycje przed dużymi stratami i zrealizować zyski w momencie osiągnięcia określonego poziomu cenowego.

Rodzaje zleceń giełdowych: Wniosek

Zapoznaliśmy się zatem z głównymi zleceniami handlowymi, ich charakterystyką, zaletami i wadami. Teraz musisz odnieść podane przez nas informacje do swojej konkretnej sytuacji, starając się zrozumieć, kiedy używać tych zleceń zgodnie z własnymi potrzebami, celami inwestycyjnymi i stylem handlu. Oczywiście nie ma jednego, uniwersalnego przepisu, który byłby odpowiedni dla każdego; istnieje raczej wiele kombinacji, które można zastosować, aby osiągnąć swoje cele.

Na przykład, jeśli nasza strategia handlowa radzi nam zainwestować w konkretny składnik aktywów, możemy złożyć zlecenie z limitem lub „ceną docelową”, wycofać się z transakcji z zyskiem, gdy tylko osiągniemy pożądany zysk (którym może być wartość godziwa papieru wartościowego, oszacowana przez analizę fundamentalną lub punkt techniczny zaproponowany przez model analizy technicznej).

Często zadawane pytania: Rodzaje zleceń giełdowych

Co to jest zlecenie giełdowe?

Zlecenia giełdowe to instrukcje składane przez inwestorów na rynku finansowym, określające warunki oraz sposób realizacji transakcji związanych z kupnem lub sprzedażą aktywów finansowych.

Co lepsze PKC czy PCR?

Wybór między zleceniem Po Każdej Cenie (PKC) a zleceniem po Cenie Rynkowej (PCR) zależy głównie od preferencji i strategii inwestycyjnej danego inwestora oraz aktualnej sytuacji na rynku.
Zlecenie Po Każdej Cenie (PKC) jest bardziej elastyczne, ponieważ umożliwia dokonywanie transakcji po dowolnej cenie dostępnej na rynku w momencie realizacji zlecenia. Jest to szybkie rozwiązanie, które może być przydatne, gdy inwestorowi zależy na natychmiastowej realizacji transakcji. Jednakże inwestor traci kontrolę nad ostateczną ceną transakcji, co może prowadzić do wykonania transakcji po mniej korzystnej cenie.
Zlecenie po Cenie Rynkowej (PCR) jest realizowane po aktualnej cenie rynkowej. Jest to szybki sposób na wejście na rynek, ale inwestor traci kontrolę nad precyzyjnym poziomem ceny transakcji. Zlecenie PCR może być stosowane, gdy inwestorowi zależy na natychmiastowej realizacji transakcji i gotowości do zaakceptowania aktualnej ceny rynkowej.

Szukasz brokera handlowego?

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...