Najlepsze ETF na kawę i jak inwestować?

W kawę można inwestować na kilka sposobów i z pewnością jednym z nich jest skorzystanie z ETF-ów.

Kawa jest jednym z najbardziej znanych i historycznych towarów rolnych. Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych produktów śniadaniowych na rynkach światowych. Inwestowanie w ETF-y na kawę może być dobrym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że jest ona jednym z najpopularniejszych surowców i jest znana od setek lat. Produkt ten jest równie dobrze znany na giełdach, jak i na stołach na całym świecie.

Jak inwestować w kawę za pomocą ETF-ów?

ETF (Exchange Traded Funds) to pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, których celem jest odwzorowanie indeksu referencyjnego i są notowane na giełdzie podobnie jak akcje. W przypadku ETF-ów na kawę, mamy do czynienia z pasywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi, które odzwierciedlają trend kawy, umożliwiając replikację fizyczną (poprzez zakup kawy) lub syntetyczną (poprzez handel opcjami i kontraktami futures na kawę).

Inwestowanie w kawę: Czy warto?

Jeśli interesuje Cię bardzo aktywny rynek, inwestowanie w kawę może być świetnym wyborem. Kawa jest uważana za niezbędną przez wielu ludzi na całym świecie. Włosi słyną z picia kawy i często rozpoczynają swoje poranki od filiżanki espresso.

Jednak nie tylko Włosi piją kawę, jest to fenomen na skalę światową. W Ameryce zużywa się około pół miliarda filiżanek kawy dziennie, a kawa zajmuje pierwsze miejsce wśród najczęściej sprzedawanych produktów w sektorze „śniadaniowym”. Najwięcej kawy produkowanej na świecie pochodzi z Brazylii, Wietnamu i Kolumbii.

Jak inwestować w kawę?

Jako pierwszy krok w inwestowaniu w kawę można rozważyć użycie ICO Indicator Prices – wskaźnika służącego do monitorowania cen różnych odmian kawy na giełdzie. Należy jednak pamiętać, że oficjalna strona internetowa nie aktualizuje danych w czasie rzeczywistym. Następnie można zdecydować, jak chce się zainwestować, np. poprzez ETF-y, takie jak Wisdomtree Coffee.

Kawa jest popularnym produktem na całym świecie, z USA uznawanymi za największego konsumenta kawy, a inne kraje, takie jak Kanada, Meksyk i Europa, również cieszą się dużym zainteresowaniem. Brazylia jest największym producentem kawy na świecie – produkuje 2 594 100 ton, co stanowi prawie 60% światowej produkcji. Jednak ceny kawy są notorycznie zmienne z powodu czynników sezonowych, szczególnie w Brazylii, gdzie zmiany klimatu mają większy wpływ na ceny niż wartość reala.

Drugie i trzecie miejsce zajmują Wietnam i Kolumbia. W Wietnamie produkuje się głównie kawę robusta, która ma wyższy poziom kofeiny niż popularna odmiana Arabica produkowana w Brazylii, Kolumbii, Etiopii i innych krajach będących głównymi producentami kawy.

Zobacz więcej:

ETF-y na kawę: Zalety i wady

ETF-y oferują inwestorom wiele korzyści w porównaniu z kontraktami terminowymi, w tym możliwość inwestowania w kawę bez obaw o wygaśnięcie kontraktu oraz niskie koszty inwestycyjne. Inwestorzy mogą wybierać spośród opcji z dźwignią lub bez niej. Wadami inwestycji w towarowe ETF-y są jednak te same, które dotyczą inwestycji w ogóle, takie jak zmienność cen z powodu czynników zewnętrznych, takich jak warunki pogodowe czy szkodniki rolnicze.

Najlepsze ETF na kawę: Ranking

Globalna podaż i popyt są głównymi czynnikami wpływającymi na ceny kawy. Od 2000 roku popyt na kawę wzrósł nieznacznie i utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie, chociaż może być to również uzależnione od poziomu dochodów konsumentów. Z kolei podaż kawy w poszczególnych latach może znacznie się różnić, a czynniki takie jak warunki pogodowe i zbiory wpływają na wahania cen, podobnie jak w przypadku soku pomarańczowego. Na przykład, gdy susza lub inne klęski żywiołowe wpływają na uprawy, ceny kawy mogą znacznie wzrosnąć.

Nazwa funduszuOpisWskaźnik kosztów
iPath Dow Jones-UBS Coffee ETNOdzwierciedla wyniki indeksu DowJones Coffee Index i inwestuje w kontrakty terminowe na kawę w ramach ETF bez dźwigni finansowej.0,75%
iPath Pure Beta Coffee ETNDąży do odzwierciedlenia wyników indeksu Barclays Capital Coffee Pure Beta Total Return poprzez inwestowanie w kontrakty terminowe na kawę, ale stosuje inną strategię rolowania.0,75%
WisdomTree Coffee ETCUmożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na inwestycję w kawę poprzez replikację subindeksu kawy Bloomberg i zapewnienie zabezpieczonego zwrotu.N/D
WisdomTree Coffee 3x Daily LeveragedUmożliwia inwestorom uzyskanie potrójnie lewarowanej ekspozycji przewyższającej inwestycję w kontrakty terminowe na kawę.N/D
WisdomTree Coffee 2x Daily LeveragedUmożliwia uzyskanie dwukrotnie lewarowanej ekspozycji na inwestycję w kontrakty terminowe na kawę poprzez replikację subindeksu kawy Bloomberg.N/D

iPath Dow Jones-UBS Coffee ETN

Fundusz oferuje szansę na potencjalne zyski poprzez inwestycję w kontrakty terminowe na kawę, które są dostępne poprzez ETF bez dźwigni finansowej. Wyniki funduszu odzwierciedlają indeks DowJones Coffee Index, który obejmuje kontrakty terminowe na kawę w najbliższym miesiącu oraz stopę i odsetki z zabezpieczenia środków pieniężnych zainwestowanych w skarbowe papiery wartościowe USA. Fundusz ma wskaźnik kosztów w wysokości 0,75%.

iPath Pure Beta Coffee ETN

iPath Pure Beta Coffee ETN, który dąży do odzwierciedlenia wyników indeksu Barclays Capital Coffee Pure Beta Total Return, różni się od iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindex ETN przede wszystkim swoją strategią inwestycyjną.

Oba podmioty dążą do osiągnięcia zysku poprzez inwestowanie w kontrakty terminowe na kawę. Jednak podczas gdy fundusz JO utrzymuje inwestycję w pierwszym miesiącu handlu kontraktami terminowymi na kawę, strategia stosowana przez Pure Beta Coffee ETN nie stosuje standardowej praktyki rolowania z jednego miesiąca handlowego na następny. Fundusz ten ma również wskaźnik kosztów na poziomie 0,75%.

WisdomTree Coffee, ETC

WisdomTree Coffee został zaprojektowany tak, aby umożliwić inwestorom uzyskanie ekspozycji na kawę o całkowitym zwrocie poprzez replikację subindeksu kawy Bloomberg (indeks) i zapewnienie zabezpieczonego zwrotu.

WisdomTree Coffee jest produktem giełdowym („ETC”). Jego papiery wartościowe mogą być tworzone i umarzane na żądanie przez upoważnionych uczestników i mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, podobnie jak akcje firmy. ETC jest zabezpieczony przez swapy. Zobowiązania płatnicze kontrahentów swapowych wobec Emitenta są chronione przez zabezpieczenia, które są codziennie korygowane do wartości rynkowej.

WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged

Fundusze ETF 3x Daily Long Coffee (3CFL) zostały zaprojektowane w celu umożliwienia inwestorom uzyskania potrójnie lewarowanej ekspozycji przewyższającej inwestycję w kontrakty terminowe na kawę poprzez śledzenie subindeksu kawy Bloomberg (indeks).

Dzienna ekspozycja lewarowana oznacza, że produkt jest zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlać 300% dziennej zmiany procentowej poziomu indeksu. Na przykład, jeśli indeks miałby zmniejszyć swoją wartość w danym dniu o 5%, produkt jest zaprojektowany tak, aby zmniejszyć jego wartość o 15% (minus opłaty i koszty). 

Ten produkt nie jest zgodny z dyrektywą UCITS. Papiery wartościowe w ramach tego ETF-a mają strukturę dłużnych papierów wartościowych bez prawa do udziałów (CFL – Capital Stock), mogą być zapisywane i umarzane na żądanie uprawnionych uczestników oraz mogą być przedmiotem obrotu na rynku, podobnie jak akcje spółek. ETF jest wspierany przez swapy.

WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged

Fundusze ETF 2x Daily Long Coffee (LCFE) pozwalają inwestorom uzyskać lewarowaną ekspozycję na inwestycję w kontrakty terminowe na kawę o całkowitym zwrocie poprzez replikację subindeksu kawy Bloomberg (Indeks) i zapewnienie zabezpieczonego zwrotu. Dzienna ekspozycja lewarowana oznacza, że produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlać 200% dziennej procentowej zmiany w poziomie Indeksu.

Na przykład, jeżeli Indeks spadnie o 5% w danym dniu, wartość produktu spadnie o 10% tego dnia (minus opłaty i koszty). LCFE jest produktem typu ETC (exchange-traded product). Nie jest to produkt UCITS. Papiery wartościowe w tym ETC są skonstruowane jako papiery dłużne, a nie kapitałowe (equity) i mogą być tworzone i wykupywane na żądanie uprawnionych uczestników oraz być przedmiotem obrotu na giełdzie tak jak akcje spółki. WE jest wspierana przez Swapy.

WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)

WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged jest produktem inwestycyjnym typu giełdowego (ETC), który został zaprojektowany w celu zapewnienia inwestorom ekspozycji na całkowity zwrot z kontraktów terminowych na towary z codziennym zabezpieczeniem walutowym przed zmianami kursu EUR/USD, zgodnie ze subindeksem kawy Bloomberg Euro Hedged. ETC zapewnia wydajność zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym.

Papiery wartościowe tego produktu mogą być tworzone i umarzane na żądanie przez uprawnionych uczestników, podobnie jak akcje spółki i mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie. ETC jest zabezpieczony przez swapy, a zobowiązania płatnicze kontrahentów swapowych wobec Emitenta są chronione przez zatrzymane zabezpieczenia, które są codziennie korygowane do wartości rynkowej. Te zabezpieczenia są przechowywane na oddzielnych rachunkach. Szczegółowe informacje dotyczące zatrzymanych zabezpieczeń można znaleźć na stronie internetowej WisdomTree (www.wisdomtree.com), w sekcji Zabezpieczenia.

Wnioski dotyczące inwestowania w kawę

Inwestowanie w kawę zależy od preferencji i zainteresowania inwestora. Ważne jest dokładne zapoznanie się z danymi rynkowymi oraz kulturą produktu.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...