DEGIRO PIT: Jak rozliczyć podatek?

Czy w minionym roku inwestowałeś na platformie DEGIRO? Osoby inwestujące na giełdzie mają obowiązek rozliczyć podatek do 30 kwietnia bieżącego roku. W naszym artykule wyjaśnimy, jak rozliczyć podatek DEGIRO, aby uniknąć kłopotów z organami podatkowymi.

DEGIRO PIT 38 Jak rozliczyć podatek

DEGIRO PIT: Jak zapłacić podatek od giełdy?

Można to zrobić za pomocą programu e-Deklaracje, który umożliwia złożenie zeznania online, lub złożyć formularz osobiście w Urzędzie Skarbowym. Jeśli wypełniasz PIT-38 na komputerze, proces będzie bardzo prosty. Oprogramowanie podatkowe wykona obliczenia za Ciebie.

Kiedy jest dostępny raport podatkowy DEGIRO?

Raport roczny można znaleźć na Platformie Inwestycyjnej DEGIRO. Zwykle jest on gotowy pod koniec lutego lub na początku marca. Wybierając opcję „Aktywność”, a następnie „Raporty”, można znaleźć roczne zestawienie(a) na platformie transakcyjnej.

Jak rozliczyć podatek z giełdy?

Podatek od giełdy obliczamy według następującego wzoru:

Wartość sprzedaży – koszt zakupu = dochód

Bardzo ważne jest, aby do formularza podatkowego PIT-38 przenieść dane z DEGIRO, a także innych papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych, dłużnych papierów wartościowych i innych pozycji. Należy ewidencjonować zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne. Dochody ze sprzedaży akcji zagranicznych nie powinny być łączone z innymi źródłami dochodu.

Do kiedy trzeba złożyć PIT?

Jeśli w trakcie roku podatkowego 2023 osiągnąłeś zyski lub poniosłeś straty z tytułu obrotu instrumentami finansowymi, to zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT musisz wykazać je w zeznaniu rocznym w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Najbardziej odpowiednim formularzem będzie PIT-38.

DEGIRO PIT-38

Degiro nie wypełni za nas PIT 38, ale wszystkie informacje są dostępne na ich platformie, dzięki czemu można to zrobić samodzielnie. Jeśli w danym roku ponieśliśmy stratę, również będziemy musieli złożyć formularz PIT-38. Wprawdzie w takiej sytuacji nie mamy obowiązku płacenia podatku Belki, ale udokumentowanie straty będzie dla nas korzystne.

DEGIRO PIT-8C: Podatek u brokerów zagranicznych

DEGIRO nie wystawia PIT 8C, ale oczywiście udostępnia odpowiednie informacje w zakładce „Aktywność”. W pierwszej kolejności każdą transakcję należy przeliczyć na złotówki (po kursie z dnia poprzedniego w momencie zakupu/sprzedaży). Następnie wyniki należy zestawić w formularzu PIT-38.

DEGIRO: Podatek od dywidendy

Dywidendy od zagranicznych spółek lub funduszy ETF również podlegają opodatkowaniu. Kwota otrzymanych dywidend jest opodatkowana stawką 19%. Przy tej metodzie obliczania podatku żadne wydatki nie są odliczane od podstawy opodatkowania.

Inwestując w instrumenty finansowe, można płacić podatki od wszelkich zysków generowanych przez te inwestycje, takich jak dywidendy lub akcje. Podatek jest natychmiast pobierany i odprowadzany do odpowiednich organów podatkowych w kraju emitenta instrumentu finansowego, gdy tylko dochód zostanie wypłacony (kraj źródłowy). Jest to rodzaj opodatkowania, w którym pieniądze są potrącane z wynagrodzenia, premii itp.

Najbardziej typowym podatkiem jest podatek u źródła, który jest zwykle nakładany przez instytucję finansową, która wyemitowała instrument Większość dochodów z dywidend DEGIRO jest już opodatkowana. Podatek u źródła zależy od kraju, w którym jest on pobierany.

Podatek od zysków kapitałowych jest automatycznie potrącany z naszego rachunku, co daje kwotę netto, która została już opodatkowana. Dom maklerski DEGIRO może oczywiście podać szacunkową kwotę potrącanego podatku.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Dochód jest zazwyczaj rozliczany w Polsce. Jeżeli podatki są płacone w innym kraju, możesz odliczyć zapłaconą tam kwotę od swojego polskiego podatku (w rocznym zeznaniu PIT). Informacje te również możesz znaleźć na platformie transakcyjnej DEGIRO. Jeżeli np. podatek u źródła wynosił 15% to w kraju dopłacamy jedynie 4%.

Jaka jest wysokość podatku w Polsce?

Stawka podatku wynosi 19%. Polski podatek od zysków kapitałowych jest jednym z najprostszych do zrozumienia. W przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek Belki nie ma progów, ulg ani kwot wolnych od podatku. Jest to jedna kwota, która pozostaje niezmienna niezależnie od tego, ile pieniędzy zarobisz na giełdzie.

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

Jaki podatek od akcji zagranicznych?

Rozliczenie podatku Belki nie jest trudne, ponieważ DEGIRO złoży raport ze wszystkich transakcji na akcjach, obligacjach i instrumentach pochodnych, takich jak kontrakty terminowe czy opcje, dokonanych w minionym roku. Jeśli masz tylko jedno konto i nie możesz odliczyć strat z lat ubiegłych, możesz wpisać kwotę przychodu, koszty uzyskania przychodu i zysk na formularzu PIT-38.

Degiro podatek: Wniosek

Osoby inwestujące na giełdzie mają obowiązek złożenia PIT-u do 30 kwietnia bieżącego roku. W tym wpisie omówiliśmy, jak rozliczyć sprzedaż i kupno akcji w obcym kraju, aby uniknąć problemów podatkowych. Czy wypełniałeś już raport podatkowy DEGIRO? Jeżeli tak koniecznie daj nam znać w komentarzu.

Tutaj możesz wypełnić swoja deklarację podatkową

Więcej szczegółów na temat brokera w naszej recenzji: DEGIRO Recenzja | Opis, opłaty, opinie

  • Może Cię zainteresować:

Jakie rodzaje kont są dostępne w DEGIRO?

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...