Jakie są zagrożenia związane z inwestowaniem na giełdzie?

Planowanie inwestycji na giełdzie wiąże się z szeregiem różnorodnych ryzyk, o których musimy pamiętać przed zakupem produktu finansowego, czy to akcji, obligacji, kontraktów terminowych itp. Przeanalizujmy, jakie są zagrożenia związane z inwestowaniem na giełdzie.

Jakie są zagrożenia związane z inwestowaniem na giełdzie?

Główne zagrożenia związane z inwestowaniem na giełdzie

Dzisiaj omówimy i wyjaśnimy niektóre z głównych zagrożeń na rynku akcji tak aby ułatwić zrozumienie tego przewodnika.

Ryzyko rynkowe lub ryzyko systematyczne 

Jest to ryzyko, które każdy inwestor ponosi w związku ze zmianami cen produktów finansowych, akcji, obligacji, ETF-ów itp.

Rozumiemy to jako prawdopodobieństwo utraty części lub całej wartości zakupu akcji spółki, gdy rynek idzie w dół.

Innymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę przy tym ryzyku, są zmienność i niepewność, jakich może doświadczać rynek, a także związek z cyklami gospodarczymi.

Ryzyko to jest bardzo szerokie i obejmuje wszystkie aktywa finansowe, obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne, ETF-y i inne.

Aby zminimalizować to ryzyko, należy koniecznie zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Dywersyfikując swoje inwestycje, zapobiegniesz spadkowi wartości akcji lub aktywów finansowych w portfelu i nie stracisz całkowitej wartości portfela. Ewentualny spadek na rynku będzie zrównoważony innymi wartościami.

Ryzyko płynności

Ryzyko to może wystąpić, gdy chcemy sprzedać lub zlikwidować pozycję w danym papierze wartościowym, a nie ma na niego nabywców. Lub w przypadku, gdy brak płynności na rynku zmusza nas do sprzedaży po niższej cenie.

Zalecaną rzeczą do zrobienia przy inwestowaniu jest sprawdzenie kapitalizacji spółki. Spółka o dużej kapitalizacji zawsze będzie miała mniejsze ryzyko płynności niż spółka o małej kapitalizacji.

Ryzyko niesystematyczne

Jest to ryzyko specyficzne dla każdego przedsiębiorstwa, tzn. ryzyko wynikające z czynników charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. To wpływa tylko na samą firmę lub resztę rynku.

Zwykle mówi się, że jest on dywersyfikowalny, ponieważ możemy go zmniejszyć lub kontrolować poprzez dobrą dywersyfikację portfela, kierując go tak, aby uzyskać optymalny portfel papierów wartościowych.

Unikamy tego ryzyka, szczegółowo badając spółkę i oceniając ją na tle konkurencji, sektora i rynku, przed dokonaniem inwestycji.

Ryzyko operacyjne

Ryzyko to obejmuje straty finansowe poniesione przez spółkę giełdową, spowodowane niepowodzeniami lub brakami, na które mogą być narażone m.in. procesy, ludzie, urządzenia technologiczne, systemy wewnętrzne.

Ryzyko to nie uwzględnia strat spowodowanych przez otoczenie polityczne, gospodarcze i społeczne, ponieważ są to czynniki zewnętrzne w stosunku do firmy.

Dobrym przykładem takiego ryzyka operacyjnego może być „Flash Crash„, spowodowany ludzkim błędem lub algorytmem komputerowym (HFT).

Możemy tego uniknąć, sprawdzając środki, jakie firmy podejmują w celu kontrolowania i unikania problemów operacyjnych, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ich działalności.

Ryzyko kontrahenta

Dochodzi do niej, gdy jedna ze stron negocjacji wypełnia swoje zobowiązania, a druga nie robi tego w tym samym czasie.

Ryzyko to jest eliminowane poprzez transakcje przeprowadzane na zorganizowanym rynku. W przypadku instrumentów pochodnych ryzyku zapobiega istnienie izby rozliczeniowej; nie jest to jednak łatwe do osiągnięcia ze względu na złożoność transakcji rozliczeniowych na rynku kapitałowym, zwłaszcza na rynkach pozagiełdowych (niezorganizowanych).

Ryzyko walutowe

Ryzyko to może powstać, gdy inwestujesz w walucie innej niż Twoja własna, zmiana rodzaju waluty może wpłynąć na zmianę lub dewaluację waluty emisyjnej, a Ty możesz stracić część wartości swojej inwestycji.

Na przykład: inwestowanie w „akcje amerykańskie”; Jeśli inwestujesz w dolary, korzystne byłoby, aby euro wzrosło w stosunku do dolara i odwrotnie, jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą swoich akcji. Przykładem mogą być tzw. ADRy czyli amerykańskie kwity depozytowe, które są narażone na wachania walut.

Ryzyko legislacyjne

Ryzyko to nie zależy bezpośrednio od rynku, ale od władz państwowych, takich jak Kongres, który ma prawo zmieniać i uchwalać ustawy mogące mieć wpływ na niektóre branże lub rynek w ogóle.

Należy być świadomym oczekujących ustaw lub projektów ustaw, które po uchwaleniu mogą mieć negatywny wpływ na wartość, którą wcześniej wybrałeś.

Ryzyko cenowe

Jest to ryzyko, które my jako inwestorzy bierzemy pod uwagę najbardziej. Spadek cen może spowodować, że inwestycja straci na wartości. Czynnikami regulującymi cenę inwestycji są przede wszystkim popyt i podaż.

Ryzyko inflacji

Ryzyko to wyróżnia się wśród inwestorów, ponieważ jeśli stopa inflacji będzie wyższa od stopy zwrotu generowanej przez naszą inwestycję, wówczas zainwestowane pieniądze będą miały mniejszą siłę nabywczą, a więc znajdziemy się w niekorzystnym otoczeniu.

Inflacja obniża stopę zwrotu z inwestycji.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko to wpływa na wrażliwość inwestycji na ewentualne zmiany stóp procentowych.

Ryzyko to dotyczy przede wszystkim inwestycji oferujących stały dochód, takich jak obligacje i akcje uprzywilejowane.

Może również wpływać na zadłużone firmy, zmiana stopy procentowej będzie zmieniać kwotę długu do spłacenia.

Jako inwestorzy musimy pamiętać o istniejącym ryzyku. To od nas zależy, w zależności od naszego profilu inwestora, jak duże ryzyko jesteśmy w stanie podjąć. Wiemy, że istnieją mniej powszechne zagrożenia, takie jak ataki terrorystyczne, katastrofy naturalne, jak trzęsienie ziemi w Kobe w Japonii (1995 r.), czy pandemia Covid-19, których nie możemy kontrolować, ale to, co możemy zrobić, to zdobyć całą wiedzę potrzebną do ich ograniczenia lub kontrolowania. 

Polecamy także:


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!