Świadczenia dodatkowe – czym są i jakie są ich przykłady

Świadczenia dodatkowe są rodzajem rekompensaty, którą firmy lub przedsiębiorstwa przyznają swoim pracownikom. Świadczenie to każda forma pośredniej lub niepieniężnej rekompensaty, którą otrzymuje pracownik. Pracownicy otrzymują te świadczenia oprócz pensji i wynagrodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, kontynuuj czytanie tego wpisu.

swiadczenia dodatkowe

Świadczenia dodatkowe – czym są i jakie są ich przykłady

Świadczenia dodatkowe to wszelkie dobra lub usługi, które mają stanowić zachętę lub nagrodę dla pracowników firmy. Płatności te muszą być dodatkiem do wszelkich płatnych świadczeń z tytułu urlopu rodzinnego lub medycznego, które otrzymuje pracownik.

Zapewnienie pracownikom benefitów pokazuje im, że firma inwestuje w ich przyszłość i zdrowie. Kompleksowy pakiet świadczeń pomaga zatrzymać utalentowanych pracowników. Oferowanie benefitów może pomóc danej firmie wyróżnić się na tle konkurencji.

Jednym z przykładów są np. różnego rodzaju programy wellness. Zaangażowanie pracowników w takie programy może poprawić wyniki finansowe firmy. Zdrowa siła robocza oznacza mniejsze wydatki na opiekę zdrowotną. Pracownicy z mniejszym ryzykiem zdrowotnym mają mniej dni chorobowych, mniej wizyt u lekarza i są bardziej zaangażowani w działalność organizacji.

Jak pracownicy są wynagradzani?

Niektóre świadczenia dodatkowe są przyznawane powszechnie pracownikom firmy, a inne są oferowane wyłącznie na szczeblach kierowniczych; ma to na celu zrekompensowanie pracownikowi kosztów związanych z jego pracą lub, w niektórych przypadkach, satysfakcję z wykonywanej pracy.

Przykłady świadczeń dodatkowych

Niektóre przykłady świadczeń dodatkowych to m.in. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, pomoc w nauce, zwrot kosztów opieki nad dziećmi, dopłaty do kafeterii, dostęp do tańszych pożyczek rynkowych, zniżki dla pracowników, możliwość osobistego korzystania z pojazdów będących własnością firmy.

Innym z najczęstszych przykładów firm przyznających tego typu świadczenia uzupełniające jest firma Alphabet, spółka matka Google, która oferuje pracownikom darmowy autobus oraz kafeterię dla smakoszy. Microsoft daje również 20 tygodni płatnego urlopu dla matek biologicznych i 12 tygodni dla ojców pierwszorazowych.

Podobnie, firmy takie jak PetSmart i Dogtopia mają miejsca pracy przyjazne zwierzętom, Ben & Jerry’s nagradza swoich pracowników darmowymi lodami, a siedziba Patagonii posiada rozległe boiska do siatkówki i zajęcia jogi.

Wykaz świadczeń dodatkowych

Świadczenie dodatkowe jest dodatkiem do nieopodatkowanego wynagrodzenia, które przedsiębiorstwo wypłaca swoim pracownikom w formie towarów lub usług i jest zaliczane do kategorii wynagrodzenia rzeczowego. Przykłady najczęściej spotykanych świadczeń dodatkowych to samochody służbowe, bony na posiłki, smartfony i laptopy.

Niektóre z najczęściej stosowanych przez firmy świadczeń dodatkowych są następujące:

 • Świadczenia zdrowotne
 • Nagrody za osiągnięcia
 • Pomoc w przysposobieniu
 • Obiekty sportowe
 • Świadczenia z tytułu podróży
 • Pomoc dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Pomoc edukacyjna
 • Zniżki dla pracowników
 • Opcje na akcje dla pracowników
 • Telefony komórkowe udostępniane przez pracodawcę
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Zdrowotne rachunki oszczędnościowe
 • Zakwaterowanie w pomieszczeniach służbowych
 • Żywność
 • Usługi bez dodatkowych kosztów
 • Usługi planowania emerytalnego
 • Obniżki czesnego
 • Korzyści wynikające z warunków pracy

Świadczenia dodatkowe- Wniosek

Aby przyciągnąć i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników, ważne jest, aby zapewnić im odpowiedni rodzaj świadczeń i dodatków. Zapewnienie zróżnicowanych świadczeń i dodatków pomaga również w tworzeniu zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy. Firmy mają możliwość tworzenia takich świadczeń w zależności od ich wielkości. Alternatywną metodą jest zrozumienie potrzeb i zainteresowań pracowników.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...