Jak kupić akcje Orlenu?

PKN Orlen (GPW: PKN) to polski koncern paliwowo-energetyczny. PKN Orlen jest czwartą co do wielkości firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak i czy warto kupić akcje Orlen.

orlen-logo

Gdzie kupić akcje Orlenu?

Inwestorzy indywidualni mogą inwestować w akcje PKN ORLEN wyłącznie za pośrednictwem licencjonowanych domów maklerskich i banków. Większość biur maklerskich i domów maklerskich oferuje akcje PKN Orlen. Broker XTB oczywiście ma w swojej ofercie akcje Orlenu. Warto zaznaczyć, że broker ten jest licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce. Przed przystąpieniem do kupna możesz również założyć darmowe konto demo, aby poćwiczyć i zobaczyć jak działa platforma.

Jak kupić akcje Orlenu? Przykład z XTB

Kupno akcji Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA jest możliwe poprzez skorzystanie z usług platformy inwestycyjnej. Jednym z brokerów oferujących możliwość zakupu akcji spółki jest XTB. Aby kupić akcje, należy otworzyć konto inwestycyjne, zdeponować na nim odpowiednią kwotę, a następnie wyszukać akcje PKN Orlen na platformie i złożyć zlecenie kupna.

 1. Zaloguj się do swojego konta XTB: Otwórz aplikację XTB lub zaloguj się na swoje konto przez stronę internetową.
 2. Znajdź akcje PKN Orlen: Wyszukaj spółkę PKN Orlen w menu lub w polu wyszukiwania aktywów.
 3. Określ ilość akcji do zakupu: Wprowadź ilość akcji PKN Orlen, które chcesz zakupić.
 4. Wybierz rodzaj zlecenia: Wybierz rodzaj zlecenia, na przykład zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem cenowym.
 5. Zatwierdź transakcję: Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, zatwierdź transakcję.
 6. Monitoruj swoje inwestycje: Po zakończeniu transakcji możesz śledzić swoje inwestycje w zakładce „Portfel” lub „Historia transakcji” na platformie XTB.

Warto wspomnieć, że XTB, renomowany broker na rynku, oferuje swoim klientom możliwość zakupu akcji Orlen bez prowizji do osiągnięcia obrotu w wysokości 100 000 euro. To świetna okazja dla inwestorów, którzy chcą w tani i wygodny sposób kupić akcje jednej z największych polskich spółek.

Akcje Orlen: Podstawowe informacje

Spółka prowadzi działalność w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, krajach bałtyckich i Kanadzie.
W lutym 2022 r. Skarb Państwa posiadał 27,52% akcji spółki, co stanowiło znaczący udział. Obecnie udział ten wzrósł do prawie 50%, co sprawia, że Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem PKN Orlen.

Nazwa spółkiPolski Koncern Naftowy Orlen SA
PrezesIreneusz Fąfara
EKDWytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Liczba akcji1 160 942 049

Struktura akcjonariatu Orlen

Oto tabela struktury akcjonariatu PKN Orlen:

Liczba akcjiLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosówUdział w kapitale podstawowym
Skarb Państwa*579 310 079579 310 07949,90%49,90%
Nationale-Nederlanden OFE*66 877 38766 877 3875,76%5,76%
Pozostali514 754 583514 754 58344,34%44,34%
Razem1 160 942 0491 160 942 049100%100%

*Skarb Państwa i Nationale-Nederlanden OFE to najwięksi akcjonariusze PKN Orlen.

Orlen: Akcje, obligacje i dywidendy

Jeden ze sposobów inwestycji w firmę Orlen to zakup jej akcji. Inwestorzy mają również możliwość zarabiania na dywidendach, ponieważ Orlen ma korzystną politykę dywidendową. Handel na kontraktach CFD to kolejna możliwość inwestycji w Orlen, która pozwala na krótkoterminową spekulację na ruchach cenowych akcji. Inwestycję w PKN Orlen można także rozważyć poprzez obligacje, które generują zyski w postaci odsetek i zwracają pożyczoną kwotę obligatariuszowi w dniu wykupu.

Akcje Orlen: Notowania

Akcje Orlen są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze. Kurs akcji Orlen podlega ciągłym zmianom, w zależności od popytu i podaży na rynku. W ostatnich latach, cena akcji Orlen doświadczyła spadków i wzrostów, co jest typowe dla rynków kapitałowych.

WskaźnikWartość
Poprzednie zamknięcie68.12 zł
Zakres dzienny67.10 – 68.18 zł
Zakres roczny54.43 – 71.72 zł
Kapitalizacja rynkowa78.32 mld PLN
Średni wolumen2.25 mln
Wskaźnik P/E3.78
Dywidenda8.17%
Główna giełdaGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE)
 1. Poprzednie zamknięcie: Akcje zakończyły poprzedni dzień na poziomie zł68.12.
 2. Zakres dzienny: W trakcie ostatniej sesji cena akcji wahała się między zł67.10 a zł68.18.
 3. Zakres roczny: W ciągu ostatniego roku cena akcji wahała się od zł54.43 do zł71.72.
 4. Kapitalizacja rynkowa: Wartość rynkowa spółki wynosi 78.32 mld PLN.
 5. Średni wolumen: Średni wolumen handlu wynosi 2.25 mln akcji.
 6. Wskaźnik P/E: Wskaźnik cena/zysk wynosi 3.78, co sugeruje, że akcje są stosunkowo niedowartościowane.
 7. Dywidenda: Spółka oferuje dywidendę w wysokości 8.17%.
 8. Główna giełda: Akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE).
Notowania: Akcje Orlen | Źródło: Google Finance

W ciągu ostatnich lat, notowania akcji Orlen wykazywały znaczną zmienność, która wynikała z wielu czynników, takich jak wahania cen ropy naftowej na światowych rynkach oraz różnorodne czynniki makroekonomiczne. Niemniej jednak, dzięki dominującej pozycji na polskim rynku paliwowym oraz strategii dywersyfikacji działalności, spółka posiada stabilne fundamenty, co z kolei może korzystnie wpływać na perspektywy długoterminowe notowań akcji.

Zobacz także:

Marki PKN Orlen

 • Orlen (Stacje benzynowe)
 • Unipetrol (Czeski krajowy koncern paliwowy)
 • Star (Marka stacji benzynowych na rynku niemieckim)
 • Benzina (Marka stacji benzynowych na rynku czeskim i słowackim)
 • Orlen Lietuva (Marka stacji benzynowych na rynku litewskim)

Historia Orlenu

Firma powstała z połączenia dwóch państwowych firm petrochemicznych: CPN (Centrala Produktów Naftowych), komunistycznego monopolisty sprzedaży detalicznej ropy naftowej oraz Petrochemii Płock, państwowej firmy odpowiedzialnej za rafinerie ropy naftowej w Płocku, największy tego typu kompleks w Polsce. W 1999 roku CPN i Petrochemia Płock połączyły się w Polski Koncern Naftowy (PKN), który kilka miesięcy później dodał do swojej marki nazwę Orlen.

Prywatyzacja Orlenu

Pod nazwą PKN Orlen obie firmy zostały częściowo sprywatyzowane i połączone w 1999 roku.

Polska została uwikłana w największy skandal korupcyjny w swojej współczesnej historii, jakim była afera Orlengate. Andrzej Modrzejewski, prezes PKN Orlen, został zatrzymany 7 lutego 2002 roku przez UOP (Urząd Ochrony Państwa). Zarzucano mu spekulację oraz ujawnianie poufnych informacji. W grudniu 2002 roku Zbigniew Wróbel zaproponował 160 mln dolarów za zakup 295 niemieckich stacji benzynowych od BP PLC, co było pierwszym krokiem w strategii ekspansji. Ze sprzedażą na poziomie 7,2 mld dolarów w tamtym czasie PKN Orlen był największą polską firmą

Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen

Jeśli planowałeś zakup akcji PGNiG, to niestety już nie będzie to możliwe. Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen spowodowało wycofanie z giełdy kilku miliardów akcji państwowego giganta gazowego. Akcje, które były wyceniane na blisko 30 mld zł, zostały wycofane z obrotu 18 listopada zeszłego roku.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął decyzję o wycofaniu akcji PGNiG z obrotu 18 listopada 2022 roku (dotyczyło to prawie 5,8 mld akcji zwykłych serii A).

Warto zaznaczyć, że obrót tymi akcjami został zawieszony wcześniej. Ostatni raz inwestorzy mogli kupować i sprzedawać te papiery na warszawskiej giełdzie 28 października. Ostatnie transakcje zostały zawarte po cenie 5,15 zł.

Czy warto inwestować w Orlen?

Ostatnie inwestycje Orlenu wskazują na coraz większą dywersyfikację, a co za tym idzie, stabilniejszą pozycję rynkową tej firmy.

Poprzez czeską spółkę zależną Unipetrol, PKN Orlen otworzył w 2019 roku pierwszą stację paliw pod marką Benzina na Słowacji. Do końca 2020 roku Słowacja miała 20 stacji Orlenu.

Korporacja od 2018 roku przechodzi transformację w grupę wieloenergetyczną i handlową. 14 lipca 2020 roku PKN Orlen poinformował o uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Fuzja Orlenu i Lotosu została sfinalizowana 1 sierpnia 2022 roku.

Orlen nabył 65% akcji Ruch SA w listopadzie 2020 roku. Polska Press została przejęta przez Orlen w marcu 2021 roku po podpisaniu umowy 7 grudnia 2020 roku.

W grudniu 2020 roku Orlen nabył biogazownię (projekt Bioenergia), którą zamierza przekształcić w instalację do produkcji biometanu. W celu zabezpieczenia dostaw przejęto także spółkę Biozec, która zajmuje się sprzedażą i dystrybucją energii cieplnej dostarczanej przez biogazownię. Orlen w 2021 r. nabył także cztery farmy wiatrowe. W lutym farmę Kanin o mocy 20 MW, a także trzy inne o łącznej mocy 89,4 MW

Wniosek o przejęcie został złożony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez PKN Orlen 10 maja 2021 roku, po ogłoszeniu zamiaru przejęcia PGNiG.

PKN Orlen Akcje: Prognozy

W przypadku zawirowań lub problemów rynkowych Orlen może liczyć na rozsądne wsparcie, ponieważ jest spółką państwową.

Można śmiało przewidywać, że znaczenie PKN Orlen będzie w najbliższych latach rosło ze względu na tendencję do przyciągania małych firm i stacji. Podsumowując:

 1. Dalszy rozwój różnorodnych sektorów działalności: Orlen działa w wielu sektorach gospodarki, takich jak biopaliwa, gazownictwo, energia elektryczna, petrochemia i inne. Spodziewać się można kontynuacji inwestycji i rozwoju w tych obszarach, co może przyczynić się do dalszego wzrostu wartości spółki.
 2. Dywidenda jako czynnik przyciągający inwestorów: Wysoka stopa dywidendy oferowana przez Orlen może przyciągać inwestorów, zwłaszcza tych poszukujących stabilnych dochodów z inwestycji. Zachowanie lub zwiększenie poziomu dywidendy może wpłynąć pozytywnie na atrakcyjność akcji spółki.
 3. Ryzyko związane z wahaniem cen surowców: Jako koncern naftowy, Orlen jest narażony na ryzyko związane z wahaniem cen ropy naftowej i innych surowców. Prognozowanie tych cen może być trudne, co może wpływać na zmienność cen akcji spółki.
 4. Synergia z innymi działalnościami: Orlen może kontynuować poszukiwanie synergii pomiędzy różnymi segmentami swojej działalności, co może przynieść dodatkowe korzyści finansowe i operacyjne dla spółki.
 5. Sytuacja na rynkach międzynarodowych: Ponieważ Orlen prowadzi działalność nie tylko w Polsce, ale również za granicą, sytuacja na międzynarodowych rynkach może mieć wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju spółki.

Przeczytaj również:

Disclaimer:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...