Co to jest akcjonariusz? Znaczenie i pojęcie

Akcjonariusz to osoba fizyczna lub prawna, która posiada jedną lub więcej akcji w spółce giełdowej. Jako właściciel akcji wspólnik jest współwłaścicielem spółki, gdyż posiada jej część.

Kiedy spółka jest notowana na giełdzie, dzieli ona z grubsza kapitał spółki na równe części, które nazywamy „akcjami”. Akcje te są przedmiotem obrotu na rynku i mogą być nabywane przez inwestorów, którzy wpłacając swój kapitał nabywają je i to, co sobą reprezentują.

Akcjonariuszem zatem jest każda osoba lub firma, która posiada akcje danej spółki giełdowej. Kiedy inwestor decyduje się na zakup akcji w spółce, staje się jej udziałowcem poprzez nabycie części jej kapitału.

Stając się akcjonariuszem, jak powiedzieliśmy, inwestor staje się de facto współwłaścicielem spółki, z wagą w spółce zależną od liczby posiadanych przez niego akcji i procentu, jaki ma w całości akcji pozostających w obrocie.

Podobnie, gdy akcjonariusz kupuje udziały i staje się wspólnikiem spółki, nabywa szereg praw, a także obowiązków, które muszą być brane pod uwagę.

Czytaj też: Czym są akcje

Akcjonariusz spółki

Każda firma, która jest notowana na giełdzie i oferuje papiery wartościowe na rynku giełdowym funkcjonuje dzięki swoim akcjonariuszom.

Innymi słowy, akcjonariusze spółki są jej właścicielami i dlatego odgrywają w niej ważną rolę. Kupując akcję, jak wiemy, kupują kawałek firmy, w zamian za wcześniejszą wpłatę kapitału.

W tym sensie oznacza to, że akcjonariusze, głosują nad wieloma kwestiami, które muszą być zatwierdzone przez większość akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu. Podobnie pozwala to akcjonariuszom żądać od spółki zwrotu w postaci dywidendy, którą spółka musi wypłacić akcjonariuszom, do czego jest uprawniona. A to, wśród wielu innych, aspekty, które każda spółka z udziałowcami musi brać pod uwagę.

Rodzaje akcjonariuszy

Mając to na uwadze, musimy podkreślić, że istnieją różne rodzaje akcjonariuszy w spółce. W zależności od warunków, praw i obowiązków wspólnika, możemy mówić o jednym lub drugim rodzaju wspólnika.

Spośród tych, które istnieją, dwa główne rodzaje akcjonariuszy są następujące:

 • Akcjonariusz zwykły: jest to akcjonariusz, który posiada akcje zwykłe. Ten typ akcjonariusza korzysta z szeregu praw, takich jak prawo głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do otrzymywania dywidendy i inne wspólne prawa akcjonariuszy. Od akcjonariusza uprzywilejowanego różni się tym, że nie jest uprzywilejowany w stosunku do innych akcjonariuszy.
 • Akcjonariusz uprzywilejowany: Jest to osoba, która posiada akcję uprzywilejowaną, czyli taki rodzaj akcji, który daje jej posiadaczowi lub posiadaczce szereg dodatkowych praw, przywilejów lub korzyści w stosunku do tych, które mieliby inni akcjonariusze. Od innych rodzajów akcji odróżnia je to, że w tym przypadku akcjonariuszowi przysługuje szereg dodatkowych przywilejów lub praw, których nie mają inni akcjonariusze, np. zwykli.

Może zainteresują Cię: Różnice między akcjami uprzywilejowanymi a akcjami zwykłymi.

Jak zostać udziałowcem w spółce?

Aby kupić akcje i zostać akcjonariuszem spółki, należy przede wszystkim otworzyć rachunek papierów wartościowych w banku lub u brokera. Następnie wpłacamy na ten rachunek kapitał w zależności od wartości giełdowej akcji, które chcemy kupić. Innymi słowy, wartość, jaką musimy wpłacić, aby kupić akcje interesującej nas spółki.

Na koniec przejdziemy do portalu naszego brokera, wybierzemy akcje, które chcemy kupić, a także ich liczbę i zrealizujemy zlecenie.

Tutaj znajdziesz listę najlepszych brokerów dla akcji oraz najlepszych brokerów do inwestowania w akcje amerykańskie i międzynarodowe.

Gdy to się stanie, będziemy udziałowcami i współwłaścicielami spółki.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy

Po zapoznaniu się z tym, czym są wspólnicy, jaką rolę pełnią w spółce, z rodzajami udziałów i mechanizmem stawania się wspólnikiem, należy przyjrzeć się prawom i obowiązkom, jakie mają wszyscy wspólnicy, niezależnie od rodzaju.

Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju posiadanych akcji, te prawa i obowiązki mogą się różnić. Przeanalizujmy jednak kilka najczęściej spotykanych praw i obowiązków.

Prawa obejmują następujące elementy:

 • Prawo do dywidendy.
 • Prawo do uzyskania informacji od firmy.
 • Prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników.
 • Prawo do głosowania na zgromadzeniu wspólników.
 • Prawo do zwoływania zgromadzeń wspólników.
 • Prawo do własności.
 • Prawo opcji.

Natomiast do obowiązków wspólników należą:

 • W zależności od wniesionego kapitału, akcjonariusze odpowiadają za straty i zadłużenie spółki.
 • Muszą one przestrzegać porozumień zawartych na zgromadzeniach wspólników.
 • Wykonywanie różnych funkcji, które mogą być im przypisane.

FAQ

Ile zarabia akcjonariusz?

Dochody akcjonariusza pochodzą z wypłaty dywidendy od posiadanych przez niego akcji. Dywidendy są uzyskiwane w przypadku powodzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
Czytaj więcej: Wskaźnik wypłaty dywidendy.

Jak zostać udziałowcem Amazona?

Aby zostać akcjonariuszem Amazona, trzeba kupić akcje tej firmy. Tutaj znajdziesz poradnik jak kupić akcje i dywidendy Amazon.

Szukasz brokera do zakupu akcji? Poznaj nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...