Indeks Big Maca: Co to jest?

Indeks Big Maca został wynaleziony przez magazyn „The Economist” w 1986 roku i mierzy siłę nabywczą dwóch walut w stosunku do ceny zakupu tytułowej kanapki. Jego nazwa pochodzi od słynnej kanapki Big Mac firmy McDonald’s. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest wskaźnik Big Maca i jak działa. Służy on do określania siły nabywczej walut różnych krajów i porównywania jej z innymi towarami i usługami.

wskaźnik big maca

Indeks Big Maca: czym jest i jak działa?

Indeks Big Mac został wprowadzony przez magazyn „The Economist” we wrześniu 1986 roku przez Pam Woodall jako humorystyczny sposób na ilustrowanie teorii parytetu siły nabywczej (PPP). Chociaż początkowo traktowany półżartobliwie, indeks zyskał szerokie uznanie i jest teraz uwzględniany w wielu podręcznikach akademickich oraz raportach ekonomicznych. Koncepcja PPP zakłada, że kursy wymiany między walutami powinny wyrównywać ceny identycznego koszyka dóbr w różnych krajach, co w praktyce jest trudne do zrealizowania ze względu na lokalne różnice.

Aby uprościć tę teorię, „The Economist” zaproponował użycie ceny jednego, globalnie dostępnego produktu – Big Maca. Ceny Big Maca w różnych krajach odzwierciedlają lokalne koszty składników, płace i inne czynniki ekonomiczne, co czyni indeks użytecznym, choć uproszczonym wskaźnikiem siły nabywczej. Porównując cenę Big Maca w różnych walutach, indeks pozwala ocenić, czy dana waluta jest przewartościowana lub niedowartościowana względem dolara amerykańskiego.

Obliczanie indeksu Big Mac

Obliczanie indeksu Big Mac opiera się na porównaniu cen Big Maca w różnych krajach oraz przeliczeniu tych cen na jedną walutę, zwykle dolara amerykańskiego. Proces ten ma na celu ustalenie, czy waluty są przewartościowane lub niedowartościowane względem dolara. Aby obliczyć indeks:

 1. Zbieranie Danych: Pierwszym krokiem jest zebranie informacji o cenach Big Maca w różnych krajach. Te dane można zazwyczaj znaleźć w publikacjach ekonomicznych lub w źródłach online.
 2. Przeliczenie Cena na Jedną Walutę: Następnie ceny Big Maca w poszczególnych krajach są przeliczane na jedną walutę, dolara amerykańskiego.
 3. Obliczenie Implied Exchange Rate: Implied Exchange Rate, czyli przewidywany kurs wymiany, jest obliczany poprzez podzielenie ceny Big Maca w danym kraju przez cenę Big Maca w kraju referencyjnym, Stanach Zjednoczonych.
 4. Analiza Wyników: Porównanie Implied Exchange Rate z rzeczywistym kurs wymiany pozwala ocenić, czy dana waluta jest przewartościowana lub niedowartościowana. Jeśli Implied Exchange Rate jest wyższy od rzeczywistego kursu wymiany, to oznacza, że waluta jest przewartościowana, a jeśli jest niższy, to oznacza, że jest niedowartościowana.
 5. Interpretacja Wyników: Ostatecznie wyniki analizy pozwalają na ocenę siły nabywczej danej waluty w porównaniu do dolara amerykańskiego oraz ocenę stopnia jej przewartościowania lub niedowartościowania.

Przykład jak obliczyć indeks Big Maca

Aby lepiej zrozumieć, jak działa indeks Big Mac, przedstawiamy następujący przykład:

 • Zakładając, że burger Big Mac kosztuje w Wielkiej Brytanii 3,19 funta, a w USA 5,51 dolara.
 • Musimy podzielić cenę w funtach przez cenę w USA w następujący sposób: 3,19 / 5,51, co daje kurs wymiany wynoszący 0,58.
 • Oznacza to, że w momencie obliczeń uzyskaliśmy oficjalny kurs wymiany między dwiema walutami wynoszący 0,78, dlatego porównując oba indeksy, funt szterling jest tym, który traci na wartości w stosunku do dolara.

Najdroższe miejsca na zakup Big Maca

MiejsceCena (USD)Waluta lokalna
Szwajcaria$7.736.70 CHF
Norwegia$6.9270 NOK
Urugwaj$6.86259 UYU
Argentyna$5.991,650 ARS
UE$5.825.28 EUR
Szwecja$5.7460.27 SEK

Najtańsze miejsca na zakup Big Maca

MiejsceCena (USD)Waluta lokalna
Tajwan$2.3975 TWD
Indonezja$2.5238,000 IDR
Indie$2.54209 INR
Egipt$2.6281.00 EGP
Republika Południowej Afryki$2.8149.90 ZAR
Filipiny$2.82155 PHP

Index Big Mac: Ograniczenia

Indeks Big Mac, choć użyteczny w wielu przypadkach, ma również swoje ograniczenia. Oto kilka z nich:

 1. Jednorodność Produktu: Mimo że Big Mac jest produktem globalnym, jego jakość i składniki mogą nieco się różnić w zależności od lokalizacji. To może prowadzić do niewłaściwego odzwierciedlenia rzeczywistości w analizach.
 2. Brak Reprezentatywnego Koszyka Dóbr: Big Mac jako pojedynczy produkt nie reprezentuje pełnego koszyka dóbr konsumpcyjnych. Z tego powodu indeks może nie dostarczać pełnego obrazu siły nabywczej w danym kraju.
 3. Niewystarczająca Reprzentatywność: Big Mac, będąc produktem fast-foodowym, może nie być reprezentatywnym wskaźnikiem siły nabywczej dla osób o różnych stylach życia, preferencjach żywieniowych czy kulturze spożywczej.
 4. Brak Uwzględnienia Lokalnych Czynników: Indeks nie bierze pod uwagę lokalnych czynników wpływających na ceny, takich jak różnice w podatkach, regulacjach czy kosztach pracy. To może prowadzić do niedokładnych wniosków.
 5. Zmienność Cen Big Maca: Ceny Big Maca mogą się zmieniać w krótkich okresach czasu, co może prowadzić do fluktuacji w wynikach indeksu i utrudniać porównania międzynarodowe.
 6. Zjawisko Stosunkowej Paranoji Siły Nabywczej: W niektórych przypadkach indeks Big Mac może przyczynić się do nadmiernej koncentracji na kwestiach kursów walutowych, pomijając inne ważne czynniki ekonomiczne i społeczne.

Wskaźnik Big Maca: Wnioski

Mimo tych ograniczeń, indeks Big Mac nadal pozostaje użytecznym narzędziem do ogólnego zrozumienia relatywnych sił nabywczych różnych walut oraz do analizy potencjalnego przewartościowania lub niedowartościowania walut. Jednak zawsze należy go stosować ostrożnie i uzupełniać innymi analizami i wskaźnikami ekonomicznymi.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...