Inwestor instytucjonalny a indywidualny

Nie wszystkie kategorie inwestorów są takie same i istnieje szereg różnic między tymi, którzy są uważani za inwestorów instytucjonalnych, a tymi, którzy są uważani za inwestorów nieinstytucjonalnych lub inwestorów detalicznych. W tym artykule kim jest inwestor instytucjonalny oraz detaliczny i omówimy różnice.

Inwestor instytucjonalny a indywidualny

Kim jest inwestor instytucjonalny?

Inwestorzy instytucjonalni to wszyscy ci inwestorzy, którzy inwestują duże kwoty pieniędzy działając w imieniu stron trzecich: innych firm, osób fizycznych. Niektóre przykłady funduszy instytucjonalnych to: fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, instytucje zarządzające kapitałem, firmy ubezpieczeniowe, banki inwestycyjne, fundusze powiernicze, fundusze wieczyste, fundusze hedgingowe, a nawet niektórzy inwestorzy private equity.

Inwestorzy instytucjonalni odpowiadają za około 85% obrotów na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obracają oni dużymi pakietami akcji i mają ogromny wpływ na ruchy na giełdzie. Inwestorzy instytucjonalni posiadają własne zespoły analityków i ekspertów finansowych, a więc osoby, które dogłębnie rozumieją mechanizmy regulujące rynek. Przekłada się to na zdolność obliczeniową i prognostyczną, która jest oczywiście lepsza niż w przypadku przeciętnego inwestora.

Ze względu na swoją wielkość, inwestorzy instytucjonalni mogą często negocjować lepsze oprocentowanie swoich inwestycji. Mają również dostęp do inwestycji, do których zwykli inwestorzy nie mają dostępu, takich jak możliwości inwestycyjne z dużymi minimalnymi transakcjami.

Rodzaje inwestorów instytucjonalnych

Istnieje wiele rodzajów inwestorów instytucjonalnych. Spójrzmy na kilka bardziej konkretnych przykładów.

Fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe to rodzaj inwestycyjnych funduszy, które wykorzystują różnorodne strategie w celu osiągnięcia zysków, ale także minimalizacji ryzyka. Charakteryzują się dużą elastycznością i często inwestują w różne aktywa, w tym akcje, obligacje, nieruchomości i opcje, aby zabezpieczyć się przed spadkiem wartości rynkowych.

Fundusze inwestycyjne

Pozyskują pieniądze od różnych inwestorów, które są następnie wykorzystywane do zakupu papierów wartościowych. W większości przypadków inwestycje są zdywersyfikowane, co zmniejsza poziom ryzyka dla inwestorów. Inwestycje są dokonywane w płynne aktywa, które są następnie przedmiotem obrotu na rynku..

Private equity

Zajmują się finansowaniem przedsiębiorstw. Celem jest wniesienie nowego kapitału, a tym samym finansowanie spółki docelowej poprzez zakup akcji lub subskrypcję nowo wyemitowanych akcji. Spółki docelowe zazwyczaj nie są w stanie pozyskać własnego kapitału, ale są spółkami o określonym potencjale finansowym. W związku z tym ryzyko dla inwestorów jest wysokie, podobnie jak potencjalny zwrot.

Firmy ubezpieczeniowe

Są to duże firmy, które świadczą usługi ubezpieczeniowe, oferując inwestorom ochronę finansową.

Inwestor detaliczny: Definicja

Inwestorzy detaliczni lub nieinstytucjonalni to z definicji wszyscy ci inwestorzy, którzy nie są inwestorami instytucjonalnymi. Tak więc wszyscy ci, którzy kupują i sprzedają obligacje, akcje lub inne inwestycje za pośrednictwem brokera, banku, agenta nieruchomości, mogą być zdefiniowani jako inwestorzy indywidualni. Osoby te nie inwestują w imieniu innych podmiotów, lecz zarządzają własnymi pieniędzmi. Inwestorzy nieinstytucjonalni zazwyczaj kierują się osobistymi celami. Przykładem może być planowanie emerytury, oszczędzanie na edukację dzieci lub sfinansowanie dużego zakupu.

Ze względu na niewielką siłę nabywczą, klienci detaliczni często muszą płacić wyższe opłaty za swoje inwestycje. SEC z definicji uznaje inwestorów detalicznych za inwestorów niewyrafinowanych. W związku z tym istnieje szereg ograniczeń mających zasadniczo cel ochronny.

Inwestorzy detaliczni korzystają z usług brokerów i platform do przeprowadzania transakcji inwestycyjnych.

Sprawdź także: Najlepsi brokerzy w Polsce

Inwestor instytucjonalny a indywidualny: Główne różnice

Omówiliśmy już definicje inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Inwestor detaliczny działa na własny rachunek, często inwestując niewielkie sumy, w przeciwieństwie do inwestora instytucjonalnego.

Drugim aspektem jest asymetria informacji. Inwestorzy instytucjonalni, będąc ekspertami w finansach, mają dostęp do informacji i analiz niedostępnych dla inwestorów detalicznych, co tworzy nierównowagę informacyjną.

Kwestia regulacji jest ściśle powiązana z asymetrią informacji. Inwestor detaliczny jest traktowany jako słabszy uczestnik rynku, dlatego regulacje mają na celu jego ochronę. Inwestorzy instytucjonalni korzystają z większych środków i podlegają innym przepisom.

Ostatnim czynnikiem jest wpływ na rynek. Inwestorzy instytucjonalni, inwestując duże sumy, mają możliwość bezpośredniego wpływania na rynki, co jest poza zasięgiem inwestorów detalicznych.

Wniosek

Widzieliśmy zatem różnicę między inwestorami instytucjonalnymi i detalicznymi. Mamy nadzieję, że masz jasność co do różnicy między tymi dwoma rodzajami inwestorów, ale przede wszystkim, w jaki sposób poruszają się oni na rynkach finansowych, w jaki sposób wchodzą w interakcje z mechanizmami regulującymi te rynki, a przede wszystkim, jaki wpływ na dynamikę rynku i wyniki mają duzi inwestorzy instytucjonalni.

Często zadawane pytania

Kim jest inwestor detaliczny?

Są to wszystkie osoby, które nie należą do kategorii inwestorów instytucjonalnych. Są to osoby, które działają prywatnie, osobiście lub z pomocą pośredników, na rynkach finansowych, inwestując własne oszczędności.

Kim są inwestorzy instytucjonalni?

Przykładami inwestorów instytucjonalnych są fundusze hedgingowe, firmy ubezpieczeniowe, fundusze private equity, fundusze emerytalne, banki inwestycyjne, fundusze powiernicze, fundusze wieczyste.

Jakie są główne różnice między inwestorami detalicznymi i instytucjonalnymi?

Kluczowe różnice można dostrzec w pięciu aspektach, którymi są: różnice informacyjne, doświadczenie i zdolność analityczna, regulacja, zdolność oddziaływania na rynek, regulacja.

Szukasz brokera handlowego?

Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...