Czym jest Growth Investing?

Inwestowanie typu growth investing można w skrócie zdefiniować jako proces alokacji kapitału w spółki o wysokim potencjale wzrostu, takie jak spółki o małej kapitalizacji i start-upy. Są to spółki o znacznie wyższych niż przeciętne stopach wzrostu. W związku z tym, mogą to być wysoce zyskowne inwestycje, które są jednak również związane z wysokim ryzykiem utraty kapitału. W trakcie tego krótkiego przewodnika zbadamy tę koncepcję bardziej szczegółowo, a następnie omówimy różnicę w stosunku do innej metody inwestycyjnej: inwestowania w wartość (value investing).

Czym jest inwestowanie w spółki typu growth?

Jest to strategia inwestycyjna oparta na spółkach o wysokim potencjale wzrostu, zazwyczaj w szybko rozwijających się sektorach, takich jak wirtualna rzeczywistość, biotechnologia, robotyka i sztuczna inteligencja. Jednym z pierwszych kroków podejmowanych przez inwestora podczas analizy spółki, w którą chce zainwestować, jest zatem zidentyfikowanie sektorów biznesowych o najwyższym wzroście.

W ramach tych sektorów należy następnie zidentyfikować potencjalnie najlepiej prosperujące spółki. Odbywa się to za pomocą analizy fundamentalnej, analizującej różne czynniki, w tym cenę (P/E), wyniki akcji, rentowność, marże zysku, historyczne wyniki spółki, a także analizę konkurencji.

Growth investing: Jak to działa?

Metoda inwestowania we wzrost opiera się na kilku podstawowych zasadach:

 1. Wybór akcji: Wybór odpowiednich akcji ma kluczowe znaczenie w inwestowaniu we wzrost. Inwestorzy starają się zidentyfikować spółki, które wykazują oznaki wysokiego wzrostu pod względem sprzedaży, zysków lub przepływów pieniężnych. Może to obejmować analizę sprawozdań finansowych, badanie trendów branżowych i zrozumienie produktów lub usług spółki. Inwestorzy szukają również oznak, że firma może utrzymać ten wzrost w dłuższej perspektywie, takich jak solidne zarządzanie, silna marka lub trwała przewaga konkurencyjna.
 2. Zwrot z inwestycji: większość inwestorów wzrostowych jest zainteresowana wzrostem ceny akcji, a nie zyskiem z dywidendy. Chodzi o to, że spółki wzrostowe będą reinwestować swoje zyski w celu dalszego rozwoju działalności, co z czasem powinno prowadzić do wzrostu ceny akcji.
 3. Czas utrzymywania pozycji: Inwestowanie we wzrost często wymaga długoterminowego horyzontu czasowego. Rozwój i osiągnięcie pełnego potencjału przez spółki wzrostowe może wymagać czasu. Inwestorzy muszą wykazać się cierpliwością i chęcią utrzymywania akcji przez dłuższy okres czasu, aby uzyskać znaczący zwrot z inwestycji.
 4. Tolerancja ryzyka: inwestowanie we wzrost może wiązać się ze stosunkowo wysokim poziomem ryzyka. Wynika to z faktu, że spółki wzrostowe mogą być bardziej podatne na wahania rynkowe i zmiany gospodarcze niż spółki bardziej stabilne. Ponadto, ponieważ spółki te często mają wysokie ceny akcji w stosunku do ich bieżących zysków (wysoki wskaźnik ceny do zysków), istnieje ryzyko, że spółka może nie spełnić wysokich oczekiwań dotyczących wzrostu.
 5. Badania: Analizy są kluczowym elementem inwestowania we wzrost. Inwestorzy powinni uważnie monitorować trendy w branży, ogólne warunki gospodarcze i specyfikę spółki. Może to obejmować analizę sprawozdań finansowych, zrozumienie produktów lub usług spółki, analizę trendów rynkowych i branżowych oraz ocenę kierownictwa spółki.

Sukces w growth investing wymaga zatem starannej selekcji akcji, cierpliwości i zdolności do tolerowania pewnego stopnia zmienności i ryzyka.

Inwestowanie w akcje wzrostowe może być bardzo satysfakcjonujące, ale wymaga starannej selekcji akcji i zrozumienia pojawiających się trendów rynkowych. Jeśli jesteś inwestorem zainteresowanym inwestowaniem we wzrost, sektor farmaceutyczny i energii odnawialnej mogą zaoferować doskonałe możliwości.

Zobacz także: 

Growth investing: Wady i zalety

Strategia inwestowania we wzrost ma różne zalety i wady. Przyjrzyjmy się im.

Zalety

 1. Wysoki potencjał wzrostu akcji: istnieje bezpośrednia korelacja między potencjalnym ruchem cen akcji a potencjałem wzrostu spółki. Oczywiście, im wyższy wzrost, tym wyższe zyski finansowe. Dlatego też jedną z pierwszych zalet jest wysoki potencjał zwrotów finansowych;
 2. Aprecjacja kapitału: w przeciwieństwie do innych sposobów inwestowania, potencjalna aprecjacja kapitału jest najwyższa tam, gdzie spółki faktycznie rosną.

Wady

 1. Możliwość błędnej prognozy: Nie ma pewności, że firma, która rozwija się w gwałtownym tempie, będzie to robić przez długi czas. W końcu po gwałtownym wzroście istnieje możliwość, że ta sama firma gwałtownie upadnie. To, co wydaje się być wschodzącą gwiazdą, może później okazać się tylko przelatującą kometą;
 2. Niższy margines bezpieczeństwa: ten sposób inwestowania dotyczy głównie spółek o małej i średniej kapitalizacji, które mają większy potencjał wzrostu, ale jednocześnie są mniej bezpieczne. Ryzyko bankructwa takich spółek jest z tego samego powodu wyższe.

Value a growth investing: Różnice

Inwestowanie we wzrost i inwestowanie w wartość (value investing) to dwie podstawowe strategie inwestycyjne o bardzo różnych filozofiach: inwestorzy wzrostowi starają się wykorzystać spółki o wysokim tempie wzrostu, natomiast inwestorzy wartościowi szukają okazji w spółkach, które ich zdaniem są niedowartościowane przez rynek.

Mówiliśmy już szczegółowo o inwestowaniu w wartość. W tym miejscu chcielibyśmy rozróżnić te dwie strategie inwestycyjne, które jednak mają więcej niż jedno podobieństwo, tak bardzo, że trudno jest wyznaczyć wyraźne granice. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że w inwestowaniu we wzrost patrzy się głównie na stopę wzrostu firmy, mniej skupiając się na taniości akcji czy cenie rynkowej. Prowadzi to do wyższej zmienności w strategii wzrostu i wyższego ryzyka.

Spółki growth: Dywidendy

Growth Investing i Dividend Growth Investing to dwie różne strategie inwestycyjne, które koncentrują się na różnych celach. Obie strategie dążą do wzrostu, ale inwestowanie we wzrost koncentruje się na wzroście cen akcji, a dividend growth investing koncentruje się na wzroście dywidend i stabilności dochodów.

Dividend growth investing koncentruje się na inwestowaniu w spółki, które nie tylko wypłacają dywidendy, ale także mają historię stałego wzrostu dywidend w czasie. Inwestorzy są tutaj zainteresowani zarówno regularnym strumieniem dochodów zapewnianym przez dywidendy, jak i ewentualnym wzrostem ceny akcji. Ten rodzaj strategii może być szczególnie atrakcyjny dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu, takich jak emeryci.

Inwestowanie we wzrost: Najbardziej znani traderzy

Wiodący inwestorzy 

Na liście inwestorów wzrostowych znajdują się następujący traderzy:

 1. Rowe Price: według Rowe’a strategia musi zawsze koncentrować się na akcjach wzrostowych i można go uznać za twórcę strategii growth investing;
 2. Phil Arthur Fisher, który w 1958 r. opublikował książkę zatytułowaną Common Stocks and Uncommon Profit, jest znany jako jeden z wielkich pionierów inwestowania we wzrost. Wśród jego inwestycji można wymienić nabycie udziałów w Motoroli, które posiadał aż do śmierci;
 3. Peter Lynch jest jednym z wielkich inwestorów wzrostowych; a jego motto brzmi: 'Inwestuj w to, co znasz’, w tym przypadku rób to w oparciu o rynki wzrostowe, z których spodziewasz się zysku.

Wniosek

Widzieliśmy, że ten sposób inwestowania wiąże się z potencjalnie wysokimi korzyściami, ale także z wysokim poziomem ryzyka. Ostatecznie to do Ciebie należy ocena, czy ten tryb jest dobrze dostosowany do Twoich potrzeb, czy też lepiej jest wybrać inne inwestycje, być może z niższymi potencjalnymi zwrotami, ale bardziej bezpieczne i stabilne. Dokonując wyboru, będziesz musiał wziąć pod uwagę zarówno czynniki obiektywne, takie jak cykl gospodarczy, jak i czynniki subiektywne, takie jak Twój typ psychologiczny.

Często zadawane pytania

Co to jest sektor growth?

Sektory „wzrostowe” to te, które rozwijają się szybko i przekraczają średni wzrost rynku. Należą do nich technologia, opieka zdrowotna i energia odnawialna. Każda branża czerpie korzyści z innowacyjnych lub regulacyjnych trendów, które napędzają jej wzrost.

Co to są akcje wzrostowe?

Akcje „wzrostowe” odnoszą się do akcji spółki, które mają rosnąć w tempie znacznie szybszym niż średnia rynkowa. Inwestujący w akcje wzrostowe oczekują raczej wzrostu wartości kapitału niż dywidend jako głównego źródła zwrotu.

Jakie to są spółki Value?

Spółki Value to spółki, których akcje są uważane za niedowartościowane w stosunku do ich rzeczywistej wartości wewnętrznej. Inwestorzy Value szukają okazji inwestycyjnych w firmach, które ich zdaniem mają potencjał wzrostu, ale na chwilę obecną są niedoceniane przez rynek.

Szukasz brokera do inwestowania w akcje wzrostowe?

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...