Co to jest cena Ask i Bid?

Spread Bid Ask, znany również jako spread giełdowy, to różnica między ceną, po której aktywa są kupowane, a ceną, po której są sprzedawane na rynku. Jest to różnica między najwyższą ceną, jaką kupujący jest skłonny zapłacić za aktywa, a najniższą ceną, jaką sprzedający jest skłonny zaakceptować. Innymi słowy, spread bid-ask odzwierciedla rozbieżność między ceną kupna a ceną sprzedaży aktywów.

spread bid/ask

Bid Ask spread: Co to jest i dlaczego jest on ważny?

Spread Bid-Ask odnosi się do różnicy między ceną sprzedaży (Bid) a ceną kupna (Ask) dla transakcji na danym instrumencie finansowym. Ceny aktywów na rynku odzwierciedlają postrzeganie tych aktywów przez inwestorów i są podatne na zmiany, które odzwierciedlają zmieniające się opinie inwestorów.

Gdy inwestor chce nabyć akcje spółki, składa zlecenie za pośrednictwem brokera. W tej transakcji kontrahentem jest animator rynku, który sprzedaje akcje inwestora.

Różnica między ceną, po której animator rynku sprzedaje akcje (Bid), a ceną, po której jest skłonny je kupić (Ask), to spread. Reprezentuje on koszt transakcyjny, który animator rynku pobiera dla siebie. Innymi słowy, spread pomiędzy cenami Bid i Ask stanowi jego zysk.

Cena Bid/Ask

  • Jeśli chcesz otworzyć pozycję kupna na rynku, płacisz cenę Ask.
  • Jeśli chcesz otworzyć pozycję sprzedaży, płacisz cenę Bid.

Należy pamiętać, że cena Ask zwykle jest wyższa niż cena Bid. Oznacza to, że jeśli kupisz składnik aktywów i sprzedasz go natychmiast, stracisz pieniądze. Możesz również stracić pieniądze, jeśli sprzedasz, a następnie natychmiast kupisz.

Spread: Wybór Opcji Inwestycyjnej

Dla inwestorów długoterminowych, którzy zamierzają kupować akcje spółek i utrzymywać je przez długi czas, spread nie jest tak istotny wyborem.

Jednak dla inwestorów działających w krótszym horyzoncie czasowym spread staje się kluczowym aspektem, ponieważ osiągnięcie zysku wymaga ruchu na rynku większego niż różnica między cenami kupna i sprzedaży.

Czynniki Wpływające na Spread

Istnieje kilka kluczowych czynników, które mają wpływ na różnicę między ceną kupna i sprzedaży:

Płynność Finansowa

Stopień płynności bezpośrednio wpływa na wielkość spreadów. Im większa płynność rynku, tym zazwyczaj mniejsze spready, co oznacza korzystniejsze warunki handlowe.

Obecnie rynki o wysokiej płynności charakteryzują się wysokim wolumenem obrotu, co sprzyja efektywnemu handlowi i minimalizuje spready cenowe.

Zmienność

Zmienność danego instrumentu finansowego ma istotny wpływ na spread. W okresach zwiększonej zmienności, spready mogą się zwiększać, co oznacza większe różnice między cenami kupna i sprzedaży. Ważne jest śledzenie aktualnych informacji, zwłaszcza przy wydarzeniach gospodarczych, gdyż mogą one istotnie wpłynąć na zmienność rynku.

Różnice między cenami kupna i sprzedaży na rynku Forex są zazwyczaj niewielkie, co wynika z wysokiej płynności tego rynku. To istotne dla inwestorów zainteresowanych minimalizacją różnic cenowych.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Popularne strategie tradingowe
Sposób myślenia związany z aktywną strategią inwestycyjną różni się od długoterminowej strategii „kup i trzymaj” stosowanej przez inwestorów pasywnych lub indeksowych. Aktywni traderzy, w rzeczywistości wierzą, że krótkoterminowe ruchy pomagają w ...