Rynek OTC: Co to jest i jak działa?

Istnieją różne operacje na giełdzie, niektóre regulowane, a niektóre nie. Tak właśnie jest w przypadku handlu pozagiełdowego OTC (Over the Counter). Dzisiaj wyjaśnimy, czym jest rynek pozagiełdowy OTC i jak on funkcjonuje.

Rynek OTC: co to jest

Rynki Over The Counter (OTC) to rynki giełdowe, na których różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, waluty, swapy czy kontrakty terminowe futures itp. są przedmiotem obrotu bezpośrednio między dwiema stronami, do czego wykorzystywane są kontrakty OTC, w których strony zgadzają się na rozliczenie danego instrumentu.

Rynek ten charakteryzuje się brakiem wymogów stawianych rynkom regulowanym, w związku z czym obrót produktami odbywa się poza oficjalnym obiegiem.

Kontrakty OTC mogą być zawierane np. pomiędzy bankiem inwestycyjnym a klientem, którym zazwyczaj jest spółka potrzebująca finansowania. Wśród podmiotów finansowych rynek pozagiełdowy jest zwykle określany jako International Swap and Derivates Associations.

Zobacz także: Najlepsi brokerzy OTC

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty

Charakterystyka rynków OTC

Rynki pozagiełdowe są porównywane do rynku dwustronnego, na którym można wyróżnić dwie alternatywy rynkowe:

  • Handel dwustronny: gdy animatorzy rynku (traderzy) podają swoje ceny kupna i sprzedaży do wiadomości publicznej przez telefon lub na monitorze, a wszystkie transakcje są przeprowadzane na ich własny rachunek.
  • Handel wielostronny: sytuacja, w której istnieje ekran obsługiwany przez jednego lub więcej pośredników (brokerów), a transakcje są realizowane między stronami trzecimi bez pośrednika będącego kontrahentem (agencją).

Tendencją na rynku pozagiełdowym jest zawieranie większej liczby transakcji w systemach elektronicznych, pozostawiając handel telefoniczny dla bardziej złożonych i mniej ustandaryzowanych kontraktów.

W Unii Europejskiej, zgodnie z raportem ICAP, 80% transakcji CDS na indeksy i 50% transakcji CDS na podmioty (single name) jest przeprowadzanych elektronicznie.

Jeśli chcesz handlować na rynkach pozagiełdowych, być może zainteresuje Cię informacja, w które dni amerykańska giełda papierów wartościowych jest zamknięta.

Rynek OTC a rynek regulowany: Różnice

Rynki pozagiełdowe wiążą się z większym ryzykiem niż rynki tradycyjne, ponieważ oprócz normalnego ryzyka rynkowego należy dodać ryzyko kontrahenta, które jest większe niż na rynkach tradycyjnych lub regulowanych, ponieważ nie ma izby rozliczeniowej.

Rynki te nie są przeznaczone dla ogółu inwestorów, nie mówiąc już o drobnych inwestorach. Jest to rynek innowacyjny ze względu na swobodę handlu i specyfikę produktów, które są przedmiotem obrotu.

Jak handlować na rynku OTC?

Handel na rynku pozagiełdowym odbywa się zazwyczaj przez telefon, na ekranach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zazwyczaj zlecenia kupna i sprzedaży na rynku OTC są składane za pośrednictwem nagranych rozmów telefonicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa. W przypadku mniejszych kontraktów mogą być one zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej, z której również istnieje zapis.

ZaletyWady
Elastyczne warunki umów, ponieważ nie są one ustandaryzowane.Mniejsza przejrzystość. Firmy nie muszą dostarczać tak wielu informacji.
Nie potrzebujesz dużych sum pieniędzy, aby inwestować na tych rynkach.Zwiększone ryzyko niewypłacalności. Aby je zminimalizować: dywersyfikuj, nie inwestuj więcej niż możesz sobie pozwolić, zabezpieczaj itp.
Tańsze instrumenty finansowe.Niższa płynność.
Szeroki wybór produktów.Cena nie musi być jawna.
Dostęp do finansowania dla spółek, które nie mogą być notowane na rynkach regulowanych.
Dłuższe godziny handlu, wykraczające poza sesje handlowe.

Podsumowując, rynki OTC to rynki pozagiełdowe, które znajdują się w fizycznych lub wirtualnych miejscach, w których zainteresowane strony spotykają się w celu lokowania, wymiany lub handlu finansowymi papierami wartościowymi. Jednak brak regulacji sprawia, że są one bardziej ryzykowne niż tradycyjny rynek giełdowy, ponieważ w swojej działalności papiery wartościowe i handlowcy nie podlegają szczegółowym regulacjom i zezwoleniom organów regulacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, OTC są mniej płynne niż oficjalne rynki.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...