Rollover: Co to jest Rolowanie Kontraktów?

Rolowanie odnosi się do utrzymywania otwartej pozycji po jej wygaśnięciu. Termin jest powszechnie używany na rynku Forex i wyjaśnia potencjalne odsetki z przetrzymania pozycji przez noc. Rollover może oznaczać różne rzeczy w finansach. W świecie inwestycji jest to procedura ułatwiająca osiąganie zysków możliwych dzięki inwestycjom w kontrakty terminowe. Zobaczmy razem, co to jest.

Rollover: Co to jest rolowanie kontraktów?

Rolowanie (ang. rollover) to działanie, wydarzenie lub proces, który pozwala pozycji pozostać otwartą na rynku po jej wygaśnięciu. Głównym celem jest uniknięcie kosztów i zobowiązań, bezpośrednio związanych z zamknięciem kontraktu terminowego. Inwestor może przesunąć datę wygaśnięcia instrumentu finansowego, takiego jak kontrakt terminowy, aby opóźnić dostawę aktywów do następnego miesiąca. W ten sposób unika się kosztów i obowiązków związanych z rozliczeniem kontraktu terminowego.

Mechanizm Automatycznego Rollover

Proces Automatycznej Odnowy

Automatyczny rollover to proces stosowany na niektórych platformach handlowych. Działa poprzez automatyczne dostosowywanie pozycji, aby zrekompensować zmiany wynikające z przekształcenia starego kontraktu na nowy.

Sposób Działania

Kiedy stare kontrakty wygasają, system automatycznie przełącza się na nowe, z aktualnymi stawkami. Twoje konto odzwierciedla tę zmianę poprzez dodawanie lub odejmowanie środków. Kwota ta zależy od różnicy między stawkami starych i nowych kontraktów.

Zachowanie Kapitału

Celem tego procesu jest utrzymanie stałego poziomu kapitału. Niezależnie od zmian w wartości kontraktów, Twój kapitał pozostaje niezmieniony.

Obliczanie Punktów Swapowych

Traderzy wykorzystują punkty swapowe do kalkulacji kosztów netto związanych z pożyczaniem jednej waluty w zamian za inną. Biorą pod uwagę różnicę między datą wartości spot a datą dostawy forward.

Zarobek na Rolowaniu Kontraktów

W przypadku, gdy płatność rolowania odsetek jest dodatnia, trader może zarobić na tym procesie.

Wpływ na Ceny i Pozycje

Korekta rollover wpływa na wszystkie aspekty związane z kursem. Obejmuje to pozycje kupna, pozycje sprzedaży oraz zyski i straty z zamknięcia tych pozycji. Zmiany te odzwierciedlają aktualizację wartości kontraktów i ich wpływ na handlowane pozycje.

Automatyczny Rollover: Przykłady i Wyjaśnienia

Rollover: Giełda Forex

Inwestorzy na rynku Forex mogą wykorzystać rolowanie, aby spróbować zarobić pieniądze dzięki odsetkom uzyskanym z przetrzymania pozycji do następnego dnia. Równanie rollover może być źródłem długoterminowych zysków dla day traderów forex. Aby obliczyć punkty swapowe, traderzy dzielą kurs terminowy przez kurs spot danej pary walutowej wyrażony w pipsach. Inwestorzy wykorzystują parytet stóp procentowych do obliczania swoich zysków. Sugeruje to, że inwestowanie w różne waluty przyniesie zabezpieczone zyski, które będą równe, niezależnie od stóp procentowych tych walut.

Mechanizm Rollover w Forex: Rollover w handlu forex odnosi się do procesu przesunięcia daty rozliczenia pozycji otwartej. Jest to różnica w stopach procentowych między dwiema walutami w parze.

Przykład z EUR/USD

Rozważmy parę walutową EUR/USD. EUR jest walutą bazową, a USD – walutą kwotowaną. Oznacza to, że kupując EUR, jednocześnie sprzedajesz USD.

Obliczanie Rollover

Jeśli stopa procentowa EUR wynosi 5%, a USD 2%, rollover rocznie będzie wynosił 3% tej różnicy. Oznacza to kredyt na Twoim koncie. W przypadku odwrotnej sytuacji, gdy stopa USD przewyższa EUR, nastąpi debet równy różnicy stóp procentowych.

Automatyczny Rollover na Kontraktach Terminowych

Przykład z Kontraktami UK 30

Załóżmy, że masz pozycję sprzedaży na 30 kontraktach UK 30. Jeśli aktualny kurs wynosi 5300, a kurs kupna nowego kontraktu to 5400, obliczenie wygląda następująco:

Korekta = [(5400 – 5300) * 30] = 100 * 30 = 3000 GBP.

W rezultacie, 3000 GBP zostanie dodane do Twojego konta.

Dodatkowe Informacje

  • Długoterminowy Wpływ Rollover

W handlu długoterminowym, rolowanie kontraktów może mieć znaczący wpływ na wyniki inwestycyjne, zwłaszcza przy wykorzystaniu dźwigni finansowej.

  • Różnice w Rollover między Brokerami

Różni brokerzy mogą stosować odmienne zasady i stawki rollover, co jest ważnym czynnikiem przy wyborze platformy handlowej.

  • Rollover a Strategie Inwestycyjne

Zrozumienie mechanizmu rolowania kontraktów jest kluczowe w strategiach inwestycyjnych, szczególnie dla traderów interesujących się carry trade, gdzie zarabiają oni na różnicy stóp procentowych między walutami.

Wniosek

Rolowanie kontraktów jest powszechnie stosowanym i łatwym do zrozumienia mechanizmem. Często umożliwia zarabianie więcej niż się spodziewano, bez potrzeby angażowania się w złożony proces fizycznego nabywania aktywów z umowy.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Tether (USDT): Co to jest i gdzie kupić?
Wśród wielu kryptowalut na rynku jest jedna, która wyróżnia się szczególnym elementem stabilności: Tether (USDT). Ta kryptowaluta, stworzona w celu zaoferowania równowagi w chaotycznym świecie walut cyfrowych, jest powiązana bezpośrednio z wartośc...