CFD Hedging

Słyszeliśmy wiele o inwestowaniu za pomocą CFD, na indeksach, towarach i akcjach. CFD to finansowe instrumenty pochodne, które mogą być używane jako instrument zabezpieczający. Dzisiaj porozmawiamy o CFD Hedging.

CFD Hedging

Strategia zabezpieczająca CFD

Strategia hedgingowa to plan, w którym równoważymy lub raczej redukujemy poprzez otwarcie przeciwstawnej pozycji z wykorzystaniem finansowego instrumentu pochodnego. W ten sposób zmniejszamy ryzyko związane z daną pozycją, którą otworzyliśmy. Korzystać można z finansowych instrumentów pochodnych, takich jak CFD. Jednakże, kiedy się zabezpieczamy, rezygnujemy z części potencjalnych korzyści, ale w zamian za to wspieramy niższe ryzyko.

To, czego szukamy w strategii hedgingowej, to posiadanie neutralnej pozycji na rynku, ponieważ ruchy cen, w górę lub w dół, są równoważone przez pozycje, które otworzyliśmy. Oznacza to, posiadanie otwartej pozycji w aktywach finansowych i posiadanie przeciwnej pozycji w CFD. Ponieważ CFD jest finansowym instrumentem pochodnym, który daje nam możliwość dźwigni finansowej, możemy zabezpieczyć się, aby zająć przeciwną pozycję, z mniejszym kapitałem.

Dobrym tego przykładem są akcje, ponieważ jeśli chcemy otworzyć przeciwstawną pozycję z CFD do tej, którą mamy w akcjach, będziemy potrzebować znacznie mniej kapitału niż potrzebowalibyśmy na zakup akcji.

Zabezpieczanie pozycji w zapasach za pomocą CFD

Na przykład, kupiliśmy akcje firmy „Apple” długoterminowe. Przed kontynuacją trendu wzrostowego, możemy użyć CFDS hedging do skorzystania z tego ruchu i wykonać zlecenie sprzedaży. W ten sposób kompensujemy utratę wartości akcji z korzyściami płynącymi z CFD.

Ten plan hedgingowy pozwala nam zachować akcje w portfelu przed ewentualnym tymczasowym spadkiem cen, zamiast sprzedawać je i wracać do ich zakupu, ze wszystkimi związanymi z tym kosztami. 

Pytanie brzmi, skoro otworzyliśmy krótką pozycję CFD przed ewentualnym spadkiem cen posiadanych przez nas akcji Apple i takiego spadku nie ma, a ceny, wbrew oczekiwaniom, nadal rosną, to czy korzyści uzyskane z przeszacowania akcji rekompensują straty z pozycji CFD.

Z drugiej strony, jeśli kwotowanie pozostaje stabilne i oczekiwany spadek ceny nie zostanie zrealizowany przed kontynuacją trendu wzrostowego, możemy zlikwidować pozycję CFD i wyeliminować zabezpieczenie transakcji na akcjach. W związku z tym, po utrzymaniu cen, nie poniesiemy strat z tytułu zabezpieczenia CFD.

W przypadku, gdy posiadamy zdywersyfikowany portfel akcji, możemy zająć pozycję sprzedającego w CFD na indeksie giełdowym kraju, w którym zainwestowaliśmy akcje, tak jak to będzie miało miejsce w przypadku kontraktów terminowych, ale bez konieczności przesuwania tak nominalnie podniesionej wartości. W ten sposób nie będzie konieczne otwieranie przeciwstawnych pozycji w CFD na każdą akcję, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem.

Jakie aspekty powinniśmy brać pod uwagę przy zabezpieczaniu CFD

Bardzo ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest wielkość pozycji zabezpieczającej, która choć jest prosta, to jeśli się pomylimy, ponosimy ryzyko, podczas gdy głównym założeniem hedge'u jest jego neutralizacja. 

Innym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest wymóg gwarancji, ponieważ jeśli broker CFDS zamknie naszą pozycję, nie mamy już pieniędzy na dalsze udzielanie gwarancji, a nasze akcje są narażone.

W ten sposób ważne jest, aby wybrać brokera, który ma szeroki zakres kontraktów CFD na akcje i niskie gwarancje.

Zabezpieczenie CFDS na indeksach

Hedging nie musi oznaczać, że dwie przeciwstawne pozycje na tym samym rynku są zabezpieczone, gdy pozycja w akcjach jest zabezpieczona przez CFD na te same akcje. Jako inwestorzy mamy również możliwość zabezpieczenia naszego ryzyka poprzez dywersyfikację naszych inwestycji.

Załóżmy, że wierzymy, że w krótkim okresie rynek akcji przejdzie przez okres dużej zmienności, mimo to nie chcemy sprzedawać naszego portfela w akcje z powodów podatkowych lub po prostu dlatego, że pozbycie się portfela inwestycyjnego tego typu może być skomplikowane i kosztowne, zwłaszcza jeśli masz znaczną ilość.

Jeżeli posiadamy znaczny i zróżnicowany portfel, to zamiast otwierać krótkie pozycje na podstawie każdej pojedynczej akcji wchodzącej w skład portfela, możemy rozważyć otwieranie krótkich pozycji na podstawie kontraktów CFD opartych na indeksach giełdowych, które odzwierciedlają cały rynek.

W tym scenariuszu, mamy możliwość handlu w oparciu o jeden z głównych indeksów, takich jak FTSE lub S & P 500 (w zależności od rynku, na którym inwestujemy), z którym otrzymujemy zysk z CFD, jeśli rynek spada, z kolei kompensuje wszelkie straty produkowane w portfelu inwestycji w akcje.

Nie daje to dokładnego dopasowania do portfela inwestycyjnego, w zależności od aktywów składowych, ale może stanowić środek zabezpieczający przed pogorszeniem koniunktury gospodarczej. W tym przypadku należy zastanowić się, który indeks jest najbardziej zbliżony do wyników naszego portfela i być może zrezygnować z rzeczywistej kwoty, ponieważ jest bardzo mało prawdopodobne, że znajdziemy indeks, który ma takie same lub prawie takie same wyniki.

Strategia ta sprawdza się szczególnie dobrze w sytuacji, gdy ceny akcji są generalnie obniżane ze względu na panujące w tym okresie warunki ekonomiczne. Kiedy sprzedajemy CFD oparte na rynku akcji w tych warunkach, otrzymujemy korzyści z ogólnego spadku rynku, który przewidzieliśmy.

Koncepcja

Wykorzystanie kontraktów CFD do zabezpieczania pozycji na akcjach oprócz tego, że służą jako instrumenty spekulacyjne, kontrakty na różnice kursowe mogą być wykorzystywane jako potężne narzędzie ochrony przed ryzykiem. Hedging jest definiowany jako działanie polegające na otwarciu równej, ale przeciwnej pozycji poprzez instrument pochodny, taki jak CFD, w celu złagodzenia lub zmniejszenia ryzyka pozycji, która jest już otwarta. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na tematy finansowe, odwiedź Rankia Polska.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!