Co to jest Krótka Sprzedaż (Short-Selling)?

Krótka sprzedaż, znana także jako „short-selling” lub „krótka pozycja,” to strategia inwestycyjna, która polega na zakupie aktywów finansowych (np. akcji, walut, surowców) i natychmiastowym ich sprzedaniu, z zamiarem osiągnięcia zysku na spadku ich wartości rynkowej. W tym przypadku inwestor stara się zarobić, gdy cena danego aktywa spada, co jest odwrotnością tradycyjnego modelu inwestowania, gdzie celem jest osiągnięcie zysku na wzroście wartości aktywów.

Krótka sprzedaż

Czym jest krótka sprzedaż?

Krótka sprzedaż jest strategią inwestycyjną stosowaną głównie przez inwestorów, którzy przewidują spadki na rynku lub chcą zabezpieczyć swoje portfele przed ewentualnymi stratami. Jednak jest to dość ryzykowna strategia, ponieważ cena aktywów może wzrosnąć, co zmusi inwestora do ich zakupu po wyższej cenie, prowadząc tym samym do (czasem ogromnych) strat finansowych. Dlatego inwestorzy stosujący krótką sprzedaż muszą dokładnie analizować rynek i zarządzać ryzykiem.

Proces krótkiej sprzedaży wygląda następująco:

 1. Pożyczanie aktywów: Inwestor wypożycza aktywa od innego inwestora lub instytucji finansowej, które posiada te aktywa. Często odbywa się to poprzez brokera.
 2. Sprzedaż aktywów: Po pożyczeniu aktywów, inwestor natychmiastowo je sprzedaje na rynku (tzw. shortowanie).
 3. Oczekiwanie na spadek cen: Inwestor oczekuje, że cena aktywów spadnie w przyszłości, co pozwoli mu na ponowny zakup tych aktywów po niższej cenie.
 4. Zakup aktywów po niższej cenie: Gdy cena aktywów spadnie, inwestor kupuje je na rynku po obniżonej cenie.
 5. Zwrot pożyczonych aktywów: Inwestor zwraca wypożyczone aktywa swojemu pożyczkodawcy, zwykle w zamian za opłatę za pożyczenie.
 6. Zysk lub strata: Inwestor osiąga zysk, jeśli cena aktywów spadnie od momentu sprzedaży do momentu ich ponownego zakupu. Jednakże, jeśli cena wzrośnie, inwestor ponosi stratę.

Sprawdź również: Czym jest trading na giełdzie

Short selling: Strategie

Krótka sprzedaż to złożona strategia inwestycyjna, i istnieje kilka różnych podejść do jej stosowania. Oto kilka popularnych strategii związanych z krótką sprzedażą:

 1. Naked Short Selling: To podejście polega na krótkiej sprzedaży aktywów, których inwestor nie posiada. W praktyce oznacza to sprzedaż aktywów, które nie zostały wcześniej wypożyczone od innego inwestora lub brokera. Ta strategia jest ryzykowna i często jest regulowana przez przepisy rynkowe.
 2. Hedging: Inwestorzy wykorzystują tę strategię, aby zabezpieczyć swoje istniejące pozycje inwestycyjne przed spadkiem wartości. Na przykład, inwestor, który posiada duże ilości akcji spółki XYZ, może zdecydować się na krótką sprzedaż akcji XYZ w przypadku oczekiwania na spadek ich wartości.
 3. Pairs Trading: To strategia, w której inwestorzy jednocześnie shortują jedną akcję lub aktywo, a jednocześnie zajmują długą pozycję w innym aktywie, które jest powiązane lub koreluje z pierwszym aktywem. Celem jest wykorzystanie różnicy cen tych dwóch aktywów.
 4. Arbitraż statystyczny: Inwestorzy korzystają z tej strategii, aby wykorzystać chwilowe rozbieżności w cenach aktywów na rynku. Na przykład, mogą krótko sprzedać aktywo, które jest wyraźnie przewartościowane w stosunku do innego aktywa i oczekiwać, że cena się zrówna.
 5. Krótka sprzedaż opcji (Shorting Options): Oprócz krótkiej sprzedaży aktywów, inwestorzy mogą także shortować opcje, takie jak opcje put, co pozwala im na osiągnięcie zysku na spadku cen aktywów bazowych.

Krótka sprzedaż: Zalety i wady

Zalety krótkiej sprzedaży:

 1. Zysk z rynku spadkowego: Główną korzyścią z krótkiej sprzedaży jest możliwość osiągnięcia zysku na spadających cenach aktywów. To sprawia, że inwestorzy mogą zarabiać nawet w trudnych okresach na rynku.
 2. Zabezpieczenie portfela: Inwestorzy mogą używać krótkiej sprzedaży do zabezpieczenia swojego portfela przed spadkiem wartości aktywów, które już posiadają.
 3. Dywersyfikacja: Krótka sprzedaż pozwala na dodanie różnorodności do portfela inwestycyjnego. Inwestorzy nie są już zależni tylko od wzrostu cen aktywów.
 4. Potencjalnie wyższe zyski: Krótka sprzedaż może przynieść znacznie wyższe zyski procentowe niż tradycyjne strategie inwestycyjne, zwłaszcza jeśli aktywa stracą na wartości znacząco.

Ryzyko krótkiej sprzedaży:

 1. Niewielki limit zysku, nieograniczona strata: W przypadku krótkiej sprzedaży, maksymalny potencjalny zysk inwestora jest ograniczony do ceny zakupu aktywów (które można sprzedać po niższej cenie), podczas gdy straty mogą być teoretycznie nieograniczone, ponieważ cena aktywów może rosnąć w nieskończoność.
 2. Ryzyko zakupu w warunkach wzrostu: Jeśli cena aktywów rośnie, inwestor może być pod presją, aby zakupić te aktywa po wyższej cenie, co dalej prowadzi do potencjalnych strat i dodatkowych kosztów.
 3. Wyższy poziom ryzyka i stresu: Krótka sprzedaż wiąże się z większym ryzykiem i stresem niż tradycyjne inwestowanie, ponieważ inwestorzy muszą śledzić rynek dokładnie i być gotowi na gwałtowne ruchy cenowe.
 4. Regulacje i wymogi: Krótka sprzedaż może być regulowana przez przepisy rynkowe, a także wiązać się z wymogami dotyczącymi pożyczania aktywów. To z kolei może generować dodatkowe koszty i ograniczenia dla inwestorów.

Krótka sprzedaż: Przykład

 1. Akcje Volkswagen AG (2008): W 2008 roku doszło do spektakularnego przykładu krótkiej sprzedaży. Inwestorzy krótkiej sprzedaży zauważyli znaczny wzrost cen akcji Volkswagen AG. Spekulowano, że wzrost ten był wynikiem spekulacji inwestorów krótkiej sprzedaży, którzy musieli szybko pokryć swoje pozycje krótkie. To spowodowało jeszcze większy wzrost cen akcji, prowadząc do ogromnych strat dla tych inwestorów.
 2. Lehman Brothers (2008): Podczas kryzysu finansowego w 2008 r. inwestorzy dokonujący krótkiej sprzedaży postawili na upadek akcji Lehman Brothers, jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie. Upadek Lehman Brothers stał się symbolem tego kryzysu.
 3. GameStop (2021): W styczniu 2021 roku pojawił się kontrowersyjny przypadek krótkiej sprzedaży akcji GameStop, firmy z branży gier komputerowych. Inwestorzy indywidualni na platformie Reddit zorganizowali masowe zakupy akcji GameStop, co spowodowało gwałtowny wzrost wartości. To z kolei wywołało znaczne straty dla short sellerów, którzy musieli pokryć swoje pozycje.

Wnioski

Krótka sprzedaż to zaawansowana strategia inwestycyjna, która pozwala inwestorom zarabiać na spadku cen aktywów. Ma ona swoje korzyści, takie jak możliwość zysku w trudnych czasach i zabezpieczenie portfela przed spadkiem wartości aktywów. Jednakże, wiąże się także z poważnym ryzykiem, takim jak nieograniczone straty i presja na zakup aktywów w warunkach wzrostu cen.

Krótka sprzedaż odgrywa ważną rolę na rynkach finansowych, pomagając w wycenie aktywów i zapewniając płynność na rynku. Jednak dla wielu inwestorów pozostaje ona zaawansowaną strategią, która wymaga starannej analizy i przygotowania.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...