Czym są akcje ADR (American Depositary Receipts)?

ADR – American Depositary Receipts – to akcje emitowane przez amerykańskie instytucje finansowe i będące przedmiotem obrotu na amerykańskich giełdach, ale reprezentujące udziały w zagranicznej spółce. Oznacza to, że oferują one amerykańskim inwestorom łatwy sposób inwestowania w międzynarodowe spółki.

Czym są American Depositary Receipts (ADR)?

ADR-y (Amerykańskie Kwity Depozytowe) zostały stworzone po to, by amerykańscy inwestorzy mogli uniknąć zawiłości związanych z zakupem zagranicznych akcji. W rzeczywistości, jeśli chcą kupić zagraniczne akcje, które nie są oferowane jako ADR, są zobowiązani do wymiany dolarów amerykańskich na obcą walutę – a więc, w zależności od kursu wymiany – otwarcia zagranicznego rachunku maklerskiego, a następnie zakupu papierów wartościowych w obcej walucie.

ADR-y są tworzone, gdy spółka spoza USA lub inwestor posiadający bazowe zagraniczne papiery wartościowe dostarcza je do banku „powiernika” w Stanach Zjednoczonych. Akcje ADR mogą być następnie przedmiotem obrotu na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, podobnie jak akcje spółek z siedzibą w USA. Każdego dnia na giełdzie oferowane są nowe ADR-y.

Akcje ADR: Rodzaje

Istnieją trzy główne rodzaje ADR, z którymi inwestorzy powinni się zapoznać. ADR-y mogą być „sponsorowane” lub „niesponsorowane”. Sponsorowane ADR to takie, w przypadku których zagraniczna spółka zawarła transakcję bezpośrednio z amerykańskim bankiem powierniczym. Z drugiej strony, niesponsorowane ADR są tworzone bez współpracy z firmą spoza USA.

  1. Sponsored ADRs: ADRy te są emitowane przez zagraniczne spółki, które bezpośrednio współpracują z bankiem depozytowym w celu emisji ADR na amerykańskiej giełdzie. Spółka odpowiada za raportowanie finansowe i utrzymanie kontaktu z inwestorami.
  2. Unsponsored ADRs: ADR-y te są emitowane bezpośrednio przez bank depozytowy, bez aktywnej współpracy ze strony zagranicznej spółki. Emitentami mogą być np. instytucje finansowe czy brokerzy. Spółki, których akcje są notowane jako unsponsored ADR, często nie mają pełnej kontroli nad procesem emisji ani nad raportowaniem finansowym.
  3. ADR Globalne (Global Depository Receipts – GDRs): Globalne ADR, znane również jako Global Depository Receipts (GDR), są emitowane na rynkach zagranicznych poza Stanami Zjednoczonymi. GDR pozwalają inwestorom na handel akcjami zagranicznych spółek na globalnej skali, zazwyczaj na giełdach w Londynie, Luksemburgu czy Frankfurcie.

Każdy rodzaj ADR ma swoje unikalne cechy i implikacje inwestycyjne, dlatego warto mieć świadomość różnic między nimi przed zainwestowaniem.

Zalety i Wady Inwestowania w akcje ADR

Inwestowanie w ADR może przynieść wiele korzyści, ale również niesie ze sobą pewne ryzyko. Warto jednak zrozumieć zarówno zalety, jak i wady związane z tym rodzajem inwestycji.

Zagrożenia związane z ADR

ADR mają pewne istotne ograniczenia i wady:

  1. Ograniczony Wybór: Nie wszystkie spółki zagraniczne są dostępne w formie ADR, co ogranicza wybór dla inwestorów.
  2. Płynność: Choć wiele spółek oferuje programy ADR, niektóre z nich mogą być przedmiotem obrotu w bardzo ograniczonym zakresie, co może wpływać na płynność transakcji.
  3. Ryzyko Polityczne: Sytuacja polityczna w kraju pochodzenia spółki oraz ewentualne sankcje handlowe mogą wpływać na wartość ADR.
  4. Ryzyko Walutowe: Pomimo notowań w dolarach, inwestycje w ADR pozostają narażone na wahania wartości walut obcych, co sprawia, że ceny ADR mogą być bardziej zmienne.
  5. Dywersyfikacja: Aby zapewnić odpowiednią dywersyfikację, inwestor musi nabyć wystarczającą ilość ADR, co może być wyzwaniem ze względu na ich cenę.
  6. Wyższe Opłaty: ADR mogą wiązać się z wyższymi opłatami niż tradycyjne akcje, ponieważ często służą do wypłacania wynagrodzenia bankowi za świadczenie usług powierniczych.

Wniosek

ADR-y to zaawansowany instrument inwestycyjny, który nie jest zalecany dla początkujących inwestorów. Zdobycie pewnego doświadczenia w inwestycjach międzynarodowych jest kluczowe przed rozpoczęciem inwestowania w ADR. Dopiero wtedy mogą one stać się skutecznym narzędziem do dostosowywania portfela lub dokonywania ukierunkowanych inwestycji w konkretne spółki, sektory i kraje.

Ta elastyczność może być szczególnie atrakcyjna dla inwestorów, którzy chcą poszerzyć swoje inwestycje na rynki międzynarodowe, zamiast skupiać się jedynie na akcjach krajowych. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym artykułem na temat zagrożeń związanych z inwestowaniem na giełdzie.

Zobacz również: Jakie akcje kupić?

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...