Wskaźnik Momentum – co to jest i jak działa?

Co jest Wskaźnik Momentum? Kiedy rozpoczynamy swoją przygodę w wielkim świecie handlu, staramy się odnieść sukces poprzez maksymalizację zysków i unikanie strat. Wykorzystanie wskaźników Momentum może pomóc w osiągnięciu tego celu, ale czym one są i jak można je wykorzystać? W tym artykule znajdziesz kilka danych informacyjnych, które mogą być dla Ciebie bardzo pomocne, tak abyś w krótkim czasie mógł uzyskać właściwy odczyt rynku dodając do swojej wiedzy jeszcze jedną technikę.

Wskaźnik Momentum - co to jest i jak działa?

Wskaźnik Momentum

Jeśli chcesz wykryć słabość trendu i potencjalne punkty zwrotne, nadszedł czas, aby użyć wskaźników Momentum, które pomogą Ci również zmierzyć tempo zmian cen zamknięcia. Mimo, że jest to prosty wskaźnik, nie może być niedoceniany, jeśli chodzi o identyfikację kluczowego ruchu.

Kluczem do bycia dobrym handlowcem jest opanowanie umiejętności przewidywania, jednak zrozumienie działań z przeszłości jest dobrym sposobem na trafne przewidywanie przyszłych ruchów, a wskaźniki Momentum są idealne do określenia dokładnego czasu na zajęcie lub usunięcie pozycji.

Jak używać wskaźników Momentum?

Wskaźniki Momentum są tak nazywane, aby skupić uwagę na tempie zmiany ceny, tj. zmiany ceny w stosunku do poprzedniej ceny. Ten rodzaj wskaźnika ma na celu dać wyraźniejsze spojrzenie na to, czy cena zmienia się szybciej czy wolniej:

– Czy cena zmienia się w szybszym czy wolniejszym tempie.

– Czy tempo zmian wskazuje na siłę lub słabość trendu.

Innymi słowy, poszukuje stałego wzrostu tempa wzrostu lub spadku ceny, sugerując siłę trendu. Należy jednak uważać, ponieważ zbyt gwałtowne przyspieszenie może być często postrzegane jako „wyczerpanie trendu”, co prowadzi do znacznego wzrostu optymizmu wśród pozostałych kupujących.

Kiedy to nastąpi, z pewnością usłyszysz analityków mówiących, że para jest tam; „Wykupiona” w przypadku, gdy cena rosła zbyt szybko lub zbyt długo, więc oczekuje się, że zawróci i zacznie spadać lub „Wyprzedana”, jeśli cena spadała zbyt szybko lub zbyt długo, więc powinna rosnąć. W każdym razie, oba terminy są zbyt łatwo używane, szczególnie kiedy cena właśnie wzrosła lub spadła bardzo dużo.

Zalety wskaźników Momentum

Wskaźniki Momentum mogą dać Ci lepsze spojrzenie na przyszłe ruchy cen, ponieważ pokazują, czy trend się umacnia czy słabnie. Pokazują, czy aktywo jest „wykupienie” lub „wyprzedanie” na podstawie jego zachowania w danym okresie czasu. To pomaga nam określić, czy trend będzie kontynuowany lub zmieni kierunek. Ta wiedza pozwala nam przewidzieć zmiany i osiągnąć wyższą rentowność.

W handlu, wskaźniki Momentum mogą dostarczyć dodatkowych wskazówek lub sygnałów, aby ocenić prawdopodobieństwo uzyskania jeszcze większej trafności.

Istnieje wiele wskaźników Momentum, oto niektóre z najczęściej używanych i ich definicje.

Double Bolinger Bands. „Są to wskaźniki wykorzystywane w analizie technicznej rynków finansowych, wprowadzone przez Johna Bolingera w latach 80-tych. Ich graficzna reprezentacja składa się z dwóch krzywych otaczających wykres cenowy”.

Moving average (MA) crossovers. „Są to techniczne wskaźniki trendu wykorzystywane w analizie technicznej do inwestowania w różne instrumenty finansowe, powszechnie stosowane, ponieważ działają jako wygładzacze ruchów cenowych, zarówno długo-, krótko- jak i średnioterminowych.

Podstawowe oscylatory

Moving Average Convergence Divergence (MACD), „jest wskaźnikiem używanym w analizie technicznej do identyfikacji zmian w dynamice cen akcji. Jest to linia sygnałowa, która wykrywa zmiany w pędzie ceny i wyzwala sygnały kupna i sprzedaży.”

Relative Strength Index (RSI), „Wskaźnik typu oscylator używany w analizie technicznej, który pokazuje siłę cen poprzez porównanie poszczególnych ruchów w górę lub w dół kolejnych cen zamknięcia.”

Stochastic. „System, którego wewnętrzne zachowanie nie jest deterministyczne. Proces stochastyczny to taki, którego zachowanie jest niedeterministyczne, w tym sensie, że następny stan systemu jest określony zarówno przez przewidywalne działania procesu, jak i przez elementy losowe.

Podczas gdy prawdą jest, że sukces w handlu będzie zależał od strategii, której używasz, zalecamy, abyś wziął pod uwagę różne wskaźniki, które pomogą Ci określić kroki, które należy podjąć, aby osiągnąć lepsze wyniki.

Wskaźnik Momentum jest prosty sam w sobie, ale w tym samym czasie daje wielką przewagę, Nie ma wskaźnika, który okazuje się być Świętym Graalem lub kryształową kulą, która daje nam dokładne prognozy na przyszłość, ale okazują się być doskonałym narzędziem do tych celów z dobrymi wynikami.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz Przewodnik giełdowy jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły