Wartość wewnętrzna i wartość w czasie

Wartość wewnętrzna i wartość w czasie? Opcje to finansowe instrumenty pochodne z bardziej wszechstronnymi różnicami, ale są one również złożonym produktem oceny i mogą być trudne do zrozumienia dla niedoświadczonych osób. Dlatego dziś porozmawiamy o wartości wewnętrznej i wartości tymczasowej oraz które składają się na cenę opcji (premia).

Premia: wartość wewnętrzna i wartość tymczasowa

Premię rozumiemy jako cenę opcji, czyli mówi nam, ile zapłacimy za jej kupno lub ile zapłacimy za jej sprzedaż. Premia składa się z dwóch wartości, zobaczmy na przykładzie jej konformację;

Wyobraźmy sobie, że kupiliśmy „Call” na IBEX 35 z terminem zapadalności w maju 2021, cena wykonania 9300 punktów ma premię 420,2 punktów, a obecny poziom IBEX 35 wynosi 9650 punktów. Jeśli nabywca tej opcji mógłby ją teraz wykonać, mógłby kupić przyszłość indeksu IBEX 35 po 9300 punktów, podczas gdy w rzeczywistości jest on na poziomie 9650 punktów. Oznacza to, że zajmie to różnicę 350 punktów, mówi się również, że ta opcja to 350 punktów „w pieniądzach”, wartość wewnętrzna tej kwoty wynosi 50 punktów. 

W przypadku opcji „Put” (przyznanie prawa do sprzedaży) działałoby to na odwrót. Wyobraźmy sobie, że kupiliśmy „put” na IBEX 35 z terminem wygaśnięcia w maju 2021 roku i ceną wykonania 9.900 punktów i że zapłaciliśmy za IT 334 punkty, ponieważ IBEX 35 jest na poziomie 9.650 punktów, ten „Put” jest 250 punktów i wartość wewnętrzna opcji wynosi 250 punktów.

To daje nam do myślenia: Ale dlaczego, wartość wewnętrzna „Call” wynosi 350 punktów, a wartość wewnętrzna „Put” wynosi 250 punktów, jeśli zapłaciłem odpowiednio 420,2 i 334 punktów?

Ze względu na wartość tymczasową (lub wartość zewnętrzną). Wartość tymczasowa jest różnicą między zapłaconą premią a wartością wewnętrzną, tzn. wartość tymczasowa opcji „call” wynosiłaby 70,2 punktów, a wartość tymczasowa opcji „put” 84 punkty. Wartość tymczasowa zależy od kilku czynników, takich jak zmienność, odległość do wygaśnięcia i cena aktywów bazowych, w tym przypadku IBEX 35.

Czynniki wpływające na wartość tymczasową

„Im wyższa zmienność jest wartością tymczasową (lub wartością zewnętrzną opcji), tym wyższe wygaśnięcie, tym wyższa wartość tymczasowa i ściślejsza cena bazowa wyższego wykonania jest wartością tymczasową opcji”.

Na poniższym wykresie widzimy tzw. łańcuch opcji, w którym znajdują się opcje na indeks IBEX 35.

Wykres dla opcji „call”, opcja premium (niebieski), wartość wewnętrzna (pomarańczowy) i wartość tymczasowa (żółty). Według ceny wykonania będziemy mieć następujący wykres:

Jak widzimy, zarówno premia jak i wartość czasowa są wyższe w zależności od tego, czy opcja wchodzi bardziej w pieniądze, podczas gdy wartość czasowa opcji spada w zależności od tego, czy cena wykonania oddala się od aktualnego poziomu instrumentu bazowego (który w tym przypadku wynosi 9.650 punktów na IBEX 35). Dodatkowo możemy zaobserwować coś jeszcze, a mianowicie, że gdy opcja call jest out the money, czyli gdy cena wykonania „call” jest wyższa niż aktualny poziom instrumentu bazowego, wartość wewnętrzna opcji wynosi zero, a więc premia pokrywa się z wartością tymczasową (na wykresie widzimy, że od 9650 linia żółta pokrywa się z niebieską).

Jeśli wykreślimy, odległość od wygaśnięcia do premii, wartość tymczasowa i wartość wewnętrzna opcji „call” z ceną wykonania 9.600 wpływa na wartość opcji, otrzymamy następujący wykres:

Wartość wewnętrzna nie zmienia się, ponieważ zachowujemy cenę wykonania i bieżącą cenę bazową, ale widzimy, że zarówno wartość tymczasowa i premia opcji wzrasta, i to jest normalne, im bardziej odległe jest wygaśnięcie tym większa niepewność.

Podsumowując, należy poświęcić wiele uwagi dokładnemu zrozumieniu działania opcji oraz ich wartości wewnętrznej i czasowej. Ważne jest, aby wiedzieć: im większa zmienność wartości śródrocznej (lub wartości zewnętrznej), tym dłuższy termin wygaśnięcia, tym wyższa wartość śródroczna i im niższa cena bazowa, tym większa realizacja wartości przejściowej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na tematy finansowe, zapraszamy na stronę Rankia Polska.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły