Wartość bieżąca i wartość przyszła: definicja, wzory i przykłady

Wartość bieżąca i wartość przyszła- Znajomość wartości bieżącej i przyszłej danej kwoty lub inwestycji może pomóc nam w ustaleniu kwoty, którą powinniśmy zaoszczędzić, aby mieć wystarczający kapitał na emeryturę lub pieniędzy, które powinniśmy zaoszczędzić, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny. 

Opcje to finansowe instrumenty pochodne z bardziej wszechstronnymi różnicami, ale są one również złożonym produktem oceny i mogą być trudne do zrozumienia dla niedoświadczonych osób. Dlatego dziś porozmawiamy o wartości wewnętrznej i wartości tymczasowej oraz które składają się na cenę opcji (premia).

Wartość bieżąca i wartość przyszła: definicja, wzory i przykłady

W poniższym artykule odpowiemy na następujące pytania: Co to jest wartość obecna? Co to jest wartość przyszła? Jakie są wzory na obliczanie wartości bieżącej i przyszłej danej wielkości?

Wartość bieżąca: Jest to rodzaj wyceny aktywów, którego obliczenie polega na zdyskontowaniu przyszłego przepływu w oparciu o stopę zwrotu oferowaną przez porównywalne alternatywy inwestycyjne, zwaną kosztem kapitału lub stopą minimalną.

Wartość przyszła: Odnosi się do kwoty pieniędzy, którą inwestycja może zarobić w przyszłym terminie, zarabiając na odsetkach według złożonej stopy procentowej.

Równoważność wartości pieniądza w czasie

Wartość bieżąca i wartość przyszła odnoszą się do pojęcia wartości pieniądza w czasie. Wartość danej sumy pieniędzy dzisiaj jest większa niż wartość tej samej sumy pieniędzy jutro, a to dlatego, że pieniądz ma potencjał generowania większej ilości pieniędzy.

Wartość pewnej sumy pieniędzy dzisiaj jest większa niż tej samej sumy pieniędzy jutro. Jeśli więc pożyczysz pieniądze i spłacisz je za rok, nie będziesz w stanie zwrócić takiej samej ilości pożyczonych pieniędzy, ponieważ za rok będą one warte mniej. Dlatego płacisz kapitał początkowy – kwotę pożyczki – plus stopę procentową.

Co to jest wartość bieżąca i wartość przyszła?

Wartość bieżąca inwestycji polega na obliczeniu wartości bieżącej pewnej kwoty, którą otrzymamy lub zapłacimy w przyszłości, w uzgodnionym okresie. Wartość przyszła to wartość, jaką dany kapitał osiągnie na koniec określonego okresu.

Dolar dzisiaj jest wart więcej niż dolar jutro.

Wartość bieżąca i wartość przyszła: wzory

W tym rozdziale dowiemy się, jak obliczyć i poznać wzory na wartość bieżącą i wartość przyszłą kwoty lub inwestycji:

Jak mogę obliczyć wartość bieżącą pewnej kwoty?

Aby obliczyć wartość bieżącą inwestycji w określonym czasie, musimy znać następujące informacje:

PV = wartość bieżąca

FV = wartość przyszła

i = stopa procentowa

n = czas trwania inwestycji

Wzór na obliczenie wartości bieżącej inwestycji jest następujący:

wartości bieżącej inwestycji

Jak mogę obliczyć przyszłą wartość pewnej kwoty?

Aby obliczyć i poznać przyszłą wartość lub ostateczną kwotę, jaką będzie miała inwestycja w określonym momencie, musimy znać następujące informacje, aby dokonać obliczeń.

M = kwota, którą planujemy zainwestować, aby osiągnąć nasze cele.

i = odsetki, które otrzymamy za każdy okres, w którym będziemy inwestować nasze pieniądze.

N = liczba okresów, w których nasze pieniądze będą inwestowane (miesięcznie, rocznie…).

FV = wartość przyszła

Wzór na obliczenie przyszłej wartości inwestycji jest następujący:

obliczenie przyszłej wartości

Wartość bieżąca i wartość przyszła przy wzorze na odsetki proste

Formuła odsetek prostych jest stosowana, gdy suma odsetek zapłaconych na koniec jest równa odsetkom pomnożonym przez liczbę okresów:

FV: Wartość przyszła (wartość końcowa, kapitał końcowy)

PV: Wartość bieżąca (wartość początkowa, kapitał początkowy)

n: Czas (liczba okresów)

i: Stopa procentowa

Formuła odsetek prostych

W wyniku kompensacji powstaje wzór na wartość bieżącą:

wartość bieżącą

Wzór na wartość bieżącą i wartość przyszłą przy oprocentowaniu składanym

Przy formule procentu składanego następuje kapitalizacja odsetek, tzn. odsetki są naliczane od wypracowanych odsetek:

formule procentu składanego

Wzór na wartość bieżącą można uzyskać poprzez kompensację:

Wzór na wartość bieżącą

Wartość bieżąca i wartość przyszła: przykłady

Oto kilka przykładów wartości bieżącej i przyszłej w naszych inwestycjach: Jeśli dzisiaj mam 1000 dolarów, to za rok będzie miało taką samą wartość jak 1000 dolarów. Która wartość jest większa: 1000 dolarów za rok czy 1000 dolarów dzisiaj?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przypomnieć sobie zasadę finansową, którą omawialiśmy wcześniej: 

„Dolar dzisiaj jest wart więcej niż dolar jutro, pod warunkiem, że mogę zainwestować tego dolara dzisiaj, aby zarobić odsetki”.

Wniosek ten oznacza, że jeśli mam pewną sumę pieniędzy i zdecyduję się ją zainwestować, to w następnym okresie otrzymam swoje pieniądze plus nagrodę, która zrekompensuje moje poświęcenie (oprocentowanie).

Dlatego 1000 dolarów teraz różni się od 1000 dolarów za rok. Musimy pamiętać, że kiedy zainwestujemy te pieniądze, otrzymamy odsetki. Odsetki to cena pieniądza w czasie.

I = f (kapitał, ryzyko, czas, inflacja…).

Musimy pamiętać, że można stosować dwie stopy procentowe (odsetki proste i odsetki złożone) w zależności od tego, czy kapitał pozostaje niezmienny lub stały w czasie. 

Na przykład, jeśli dysponujemy kwotą 10 000 USD, stopą procentową 10% i okresem inwestycji 1 rok, powinniśmy zastosować formułę wartości przyszłej w następujący sposób: 

Wartość przyszła = 10,000 (1+0,10) 1 = 10,000 (1,10) 1 FV= 11,000.

Zatem nasza przyszła wartość inwestycji o wartości 10 000 dolarów na jeden rok wynosi 11 000 dolarów.

 Teraz, jeśli chcemy obliczyć wartość bieżącą kapitału w wysokości 1.000 $ w ciągu jednego roku, musimy zastosować następujący wzór:

Wartość bieżąca = 10.000/ (1 + 0,10) ^1= 10.000 / (1,10) ^ 1 PV = 9090,09.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz Przewodnik giełdowy jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły