Forex waluty: Rodzaje walut

Forex to największy i najbardziej płynny rynek finansowy. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje, jak kupować waluty na forex oraz które waluty są dostępne.

Forex waluty

Waluty Forex: Co to?

Dzisiejszy rynek walutowy, czyli Forex, powstał w XX wieku. Przez wieki złoto, srebro i inne metale odgrywały rolę międzynarodowych i akceptowanych metod płatności w cywilizowanym świecie. Jednak istotna zmiana nastąpiła w XIX wieku. Kraje europejskie zaczęły ustalać wartość swoich walut w stosunku do złota i zobowiązały się do ich ostatecznego wykupu. W ten sposób możliwość swobodnej wymiany walut na złoto (i odwrotnie) przyczyniła się do usprawnienia i rozwoju handlu międzynarodowego.

Jakie waluty Forex możemy spotkać na rynku?

Oto lista najbardziej znanych jak i egzotycznych walut dostępnych na rynku Forex:

Euro, wspólna waluta

Euro jest jedną z głównych walut na rynku forex. Powstało w 1999 roku w 11 krajach: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii i Holandii. Kraje te utworzyły Europejską Unię Monetarną i zastąpiły swoje waluty euro. Następnie dołączyły Grecja, Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja i Estonia.

Wszystkie z 17 krajów tworzących UGW (Unia Gospodarcza i Walutowa) mają obecnie taką samą politykę monetarną, którą prowadzi Europejski Bank Centralny. Dlatego też, jako że EBC jest liderem polityki monetarnej, ważne jest, aby śledzić jego konferencje prasowe i comiesięczne biuletyny.

Jednakże, istnieje również szereg terytoriów, które również używają euro dzięki umowom zawartym z krajami, które należą do strefy euro. Jednym z przykładów to Monako, San Marino czy Watykan.

Obecnie euro jest jedną z najważniejszych walut. Na rynku Forex jest to druga najczęściej handlowana waluta pod względem wolumenu. Para, którą tworzy z dolarem, jest najczęściej handlowaną walutą w ciągu dnia. To sprawia, że euro jest drugą najbardziej płynną walutą ze wszystkich, zaraz po dolarze amerykańskim. Jest to również druga waluta rezerwowa w wielu krajach.

Gospodarka UE

UE jest jedną z największych rozwiniętych potęg gospodarczych na świecie. Składa się ona z wielu gospodarek o rozwiniętych rynkach finansowych, co sprzyja przepływom kapitału między Europą a resztą świata.

Wiemy również o wpływie bilansu handlowego na notowania waluty na rynku forex. W tym względzie gospodarka UGW wykazuje pewną równowagę w bilansie handlowym (eksport – import). W ostatnich latach deficyty i nadwyżki handlowe występowały na przemian.

Kiedy mówimy o UGW, mówimy o 17 gospodarkach, które pomimo posiadania tej samej waluty i polityki monetarnej, są całkowicie różne. Każda z nich oddziałuje na siebie w inny sposób. Na przykład Niemcy, Francja i Włochy wytwarzają dużą część (około 2/3) PKB strefy euro. Dlatego w ramach wiadomości ze strefy euro powinniśmy zwracać większą uwagę na wiadomości z krajów, które mają w niej większą przewagę gospodarczą. Jednak równie lub nawet bardziej istotne są dane ekonomiczne samej UGW, takie jak bilans handlowy, PKB, inflacja, stopy procentowe…

Jeśli chodzi o surowce, UGW nie jest znana z produkcji żadnych surowcówProdukcja nie jest istotna i dlatego musi importować duże ilości surowców. Dlatego też zmiany cen surowców będą miały wpływ na wartość euro.

Jeśli chodzi o głównych partnerów handlowych UGW, USA i Wielka Brytania są głównymi odbiorcami eksportu. Po stronie importu głównymi partnerami handlowymi są Chiny i Rosja (w 2011 r.). Ta dynamika może ulec zmianie w nadchodzących latach i w ciągu najbliższych kilku lat inne kraje wschodzące mogą zyskać większe znaczenie w stosunkach handlowych z UGW. Zależności te muszą być uwzględniane na rynku walutowym przy analizie par walutowych tworzonych przez euro i waluty jego głównych partnerów handlowych.

Jednak znaczna część handlu prowadzonego przez UE odbywa się między samymi krajami tego obszaruTendencja ta nasiliła się dopiero po wprowadzeniu euro.

Zobacz także:

Ale nie możemy też zapominać, że UGW jest gospodarką rozwiniętą, w której sektor usług stanowił 70% PKB w 2001 r. i w której wiele gałęzi przemysłu pełni funkcje badawcze, marketingowe, projektowe itd., podczas gdy w innych krajach, zwłaszcza w Azji, zlokalizowana jest produkcja.

Wyzwania przyszłości

Integracji monetarnej nie towarzyszyła polityka fiskalna. Dla wielu jest to jednym z powodów, dla których kraje europejskie w tak różny sposób odczuły skutki kryzysu. Stworzyło to problem posiadania takiej samej polityki monetarnej, aby poradzić sobie z różnymi osobliwościami każdej gospodarki wchodzącej w skład UGW.

Innym czynnikiem wpływającym na zmianę kursu euro na rynku Forex są pogłoski o możliwym opuszczeniu rynku przez dany kraj. Chociaż wyjście Grecji z euro mogłoby być postrzegane jako pozytywne, mogłoby ono pokazać słabość UGW jako bloku. Z drugiej strony, wejście krajów do UE nie miało prawie żadnego wpływu na wartość waluty, ponieważ udział procentowy w europejskim PKB jest bardzo niski.

Euro reprezentuje jednak jedną z najbardziej rozwiniętych stref gospodarczych na świecie. Jest alternatywą dla dolara jako międzynarodowej waluty rezerwowej.

Forex waluty: Funt brytyjski

Szterling, jest walutą Zjednoczonego Królestwa i jest jedną z głównych walut na rynku forex. Funt brytyjski jest trzecią co do wielkości walutą na świecie pod względem globalnych rezerw.

Należy pamiętać, że funt brytyjski był niegdyś dominującą walutą na rynku forex ze względu na dominację Imperium Brytyjskiego, na długo przed tym, jak dolar osiągnął status waluty benchmarkowej na rynku forex około lat 40-tych XX wieku.

Polityka monetarna, od której zależy funt szterling, jest zarządzana przez Bank of England i obecnie zakłada roczną stopę inflacji na poziomie 2%.

Gospodarka Zjednoczonego Królestwa

Gospodarka Wielkiej Brytanii jest jedną z największych i najważniejszych na świecie i konsekwentnie plasuje się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższym PKB. Jest to obecnie 7 kraj pod względem PKB. Wynika to z trwałego wzrostu gospodarki brytyjskiej oraz dużego rozwoju rynku krajowego, który jest przykładem gospodarki zorientowanej na usługi, gdyż stanowi największy wkład do PKB (ok. 85%).

Rozwój rynku krajowego pozwolił Wielkiej Brytanii na stosunkowo niski poziom bezrobocia na przestrzeni lat, nawet w okresach kryzysu. Doprowadziło to jednak do tego, że gospodarka brytyjska stała się gospodarką importującą. To zaszkodziło finansom rządu brytyjskiego z powodu dużego deficytu handlowego.

Reszta UE jest jej głównym partnerem handlowym zarówno w imporcie, jak i eksporcie, a na drugim miejscu są Stany Zjednoczone. Pamiętajmy, że Wielka Brytania należała do UE, ale nie do Europejskiej Unii Monetarnej. Dzięki temu, dzięki niezależnej walucie i bankowi centralnemu, może prowadzić politykę monetarną niezależną od reszty Europy.

Jednak gospodarka brytyjska jest silnie uzależniona od wyników gospodarki europejskiej i dlatego waluty obu stref walutowych są silnie skorelowane na rynku forex w swoich parach z dolarem, więc handlując funtem brytyjskim musimy mieć na uwadze wiadomości z UE.

Na uwagę zasługuje również rola Londynu w międzynarodowym systemie finansowym – jest to drugie co do wielkości centrum finansowe na świecie, ustępujące jedynie Wall Street. To, w połączeniu z dawną dominacją gospodarki brytyjskiej, sprawia, że funt brytyjski jest bardzo płynną walutą (ze względu na dużą aktywność na rynkach kapitałowych) i dlatego jego para z dolarem amerykańskim jest jedną z największych Rynku Forex.

Korelacja z energią

Wielka Brytania, mimo że jej gospodarka oparta jest na usługach, posiada duży przemysł energetyczny. Ma to swoje początki w odkryciu dużych złóż ropy naftowej na Morzu Północnym w latach 70. W przypadku ropy naftowej Wielka Brytania była w ostatnich latach jednym z największych eksporterów w Europie, ale tendencja ta uległa zmianie i gospodarka brytyjska jest obecnie deficytem energetycznym.

Fakt ten jest ważny przy analizie kursów funta w stosunku do innych walut w handlu Forex, ponieważ na jego cenę mogą wpływać ceny energii.

Charakterystyka dolara amerykańskiego i gospodarki amerykańskiej

Dolar amerykański jest zdecydowanie najczęściej wymienianą walutą na świecie. Wynika to z kilku czynników, takich jak: jest to główna waluta rezerwowa na świecie (czyni tę walutę podatną na zmiany stóp procentowych), dolar jest uniwersalną miarą do wyceny każdej innej waluty, a także wielu towarów, takich jak m.in. ropa, złoto, gaz, srebro.

Obecnie waluta amerykańska porusza się w stosunku do innych głównych walut, takich jak: euro, funt brytyjski, dolar australijski i nowozelandzki, jen japoński, frank szwajcarski i dolar kanadyjski. Dolary są emitowane tylko w Stanach Zjednoczonych, ale jest kilka krajów, które używają tej nazwy dla swojej waluty, takich jak Ekwador, Salwador, Panama i Timor Wschodni poprzez ratyfikacje i umowy lub jako zamiennik dla osłabionej waluty.

Czynniki wpływające na wahania kursu dolara amerykańskiego

Głównymi czynnikami, które mogą wpłynąć na zmianę kursu waluty amerykańskiej są:

 • Dane dotyczące zatrudnienia i konsumpcji, ponieważ 70% gospodarki USA zależy od konsumpcji krajowej, więc każde skurczenie się rynku pracy ma negatywny wpływ na tę walutę.
 • Wahania w zagranicznym popycie na dolary. Jest to ważne, ponieważ niektórzy ekonomiści twierdzą, że zagraniczny popyt na dolary pozwala Stanom Zjednoczonym na utrzymanie stałego deficytu handlowego bez deprecjacji wartości waluty lub ponownego dostosowania przepływów handlowych.
 • Polityka gospodarcza i monetarna FED, banku centralnego Stanów Zjednoczonych. Obecnie przewodniczy jej Jerome Powell.
 • Aukcje długu rządowego oraz zmiany głównych indeksów giełdowych, takich jak: Dow Jones, Nasdaq 100, S&P 500, Euro Stoxx 50, Dax 30 i Nikkei 225.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych

Gospodarka Stanów Zjednoczonych Ameryki jest największą gospodarką narodową na świecie. Jego nominalny PKB, szacowany w 2012 roku na ponad 15 bilionów dolarów. Stanowi ona około 25% światowego nominalnego PKB. Unia Europejska jako całość miałaby większy PKB, ale nie jest uważana za jeden naród.

Stany Zjednoczone utrzymują wysoki poziom produkcji, a PKB per capita (PPP) wynosi około 48 147 dolarów i jest siódmym najwyższym na świecie. Wskaźnik ten czyni Stany Zjednoczone jednym z najbogatszych narodów na świecie. Jest również największym producentem przemysłowym na świecie i największym krajem handlowym na świecie, a jego głównymi partnerami handlowymi są Chiny, Meksyk i Unia Europejska.

Według Uniwersytetu Michigan, wskaźnik zaufania konsumentów do rozwoju gospodarki USA i ich osobistej sytuacji finansowej zamknął maj na najwyższym poziomie od prawie sześciu lat.

Według danych za maj, indeks konsumencki opracowany przez Uniwersytet Michigan wzrósł z 76,4 pkt. w kwietniu do 84,5 pkt. w maju, czyli do najwyższego poziomu od lipca 2007 roku.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje brokerów Forex:
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Charakterystyka jena i gospodarki japońskiej

Japoński jen jest walutą obowiązującą w Japonii. Pomimo przynależności do trzeciej co do wielkości gospodarki, ma on znacznie mniejszą obecność na arenie międzynarodowej niż dolar czy euro. Jest on również używany jako waluta rezerwowa obok dolara, euro i funta szterlinga. Jen charakteryzuje się jako waluta stosunkowo płynna przez całą dobę. Dzieje się tak dlatego, że tak duża część gospodarki wschodniej porusza się według Japonii.

Czynniki wpływające na zmienność jena

 • Jen jest bardzo wrażliwy na czynniki związane z azjatyckimi rynkami akcji. Ze względu na utrzymującą się od kilku lat różnicę w wysokości stóp procentowych pomiędzy tą walutą a innymi głównymi walutami.
 • Jest on wrażliwy na wszelkie zmiany, które wpływają na carry trade. W czasach dobrej koniunktury inwestorzy pozyskiwali kapitał poza Japonią, aby uzyskać wyższe stopy zwrotu. Jednak w czasach kryzysu finansowego, kiedy tolerancja na ryzyko spada, jen nie jest wykorzystywany do finansowania transakcji carry trade, więc jego wartość gwałtownie wzrasta.
 • Japonia jest jednym z największych eksporterów na świecie, ale jest również znaczącym importerem i konsumentem towarów takich jak ropa naftowa. Dlatego zmiany w bilansie handlowym Japonii mają tendencję do wpływania na wartość jena.
 • Trzeba uważnie śledzić decyzje BoJ, Centralnego Banku Japonii. Na przykład kilka miesięcy temu deprecjonowała jena, aby pobudzić gospodarkę.

Ruch cen jena

W ciągu ostatnich 3 miesięcy kurs USD/YEN zmieniał się w następujący sposób:

Forex waluty jen

Widzimy, że para walutowa USD/YEN podąża za trendem wzrostowym w ciągu ostatniego półtora miesiąca. Od połowy kwietnia kurs wzrósł z 94 jenów za dolara do 102 jenów za dolara obecnie. Nastąpiła deprecjacja jena w stosunku do dolara amerykańskiego.

Gospodarka japońska

Gospodarka Japonii jest trzecią co do wielkości na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Głównymi czynnikami, które doprowadziły Japonię do dzisiejszego sukcesu gospodarczego w czasie krótszym niż pół wieku, są: Współpraca między rządem a przemysłem, japoński nawyk ciężkiej pracy i opanowanie technologii.

Strategicznymi sektorami gospodarki japońskiej są: dobra przemysłowe i technologia, zwłaszcza pojazdy, elektronika i przemysł stalowy. Jednak rolnictwo w Japonii jest dość nieefektywne jak na dzisiejsze standardy i otrzymuje wiele dotacji od państwa. Sektor finansowy rozwija się obecnie bardzo dynamicznie w dużej mierze dzięki swojej walucie.

Eksperyment premiera Japonii Shinzo Abe, mający na celu walkę z deflacją w kraju, przeszedł pierwszy test. Japonia od dwóch dekad żyje w stagnacji gospodarczej. Ambitny program stymulacji monetarnej i fiskalnej promowany przez premiera Japonii zdołał ożywić wzrost na początku 2013 roku. Według danych podanych w czwartek przez japoński rząd, w okresie styczeń-marzec PKB wzrósł o 0,9% w stosunku do ostatnich miesięcy 2012 roku. Poniższy obraz przedstawia zmiany głównych wskaźników ekonomicznych od 2007 roku do dnia dzisiejszego: PKB, Nikkei, kurs jena, zmiany stóp procentowych japońskich obligacji 10-letnich.

Dolar australijski i australijska gospodarka

Dolar australijski jest oficjalną walutą Wspólnoty Australijskiej, w tym Australijskich Terytoriów Antarktycznych, Wysp Bożego Narodzenia, Wysp Kokosowych, Wysp Heard i McDonald oraz Wysp Norfolk, a także jest w obrocie w niezależnych państwach Pacyfiku: Kiribati, Nauru i Tuvalu.

Jeden dolar australijski jest podzielony na 100 centów.

Gospodarka australijska

Gospodarka australijska ma nieco wyższy dochód na mieszkańca niż Wielka Brytania, Niemcy i Francja, biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej. W ostatnich latach gospodarka australijska przetrwała spowolnienie gospodarcze, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście gospodarki krajowej oraz utrzymaniu działalności gospodarczej i konsumpcji.

Gospodarka australijska nie doświadczyła recesji od początku lat 90. Sektor usługowy gospodarki, w tym turystyka, edukacja i usługi finansowe, stanowi 69 % PKB; rolnictwo i eksploatacja zasobów naturalnych stanowią odpowiednio 3 % i 5 % PKB, ale mają znaczący udział w krajowym eksporcie. Dominującym produktem eksportowym w gospodarce australijskiej są towary, które stanowią ok. 60% całkowitego eksportu; główne kraje, do których Australia eksportuje to Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Nowa Zelandia.

To właśnie dlatego dolar australijski jest tak bardzo zależny od towarów. Jest on silnie dodatnio skorelowany z indeksem CRB, czyli indeksem towarowym.

Dolar australijski i złoto

Z drugiej strony, Australia jest jednym z wiodących producentów złota na świecie. 2 z 10 najważniejszych kopalni złota to:

 • Boddington, która w 2011 r. wyprodukowała 741 tys. uncji.
 • Kalgoorlie, którego produkcja w 2011 roku wyniosła 750000 uncji.

Ponieważ australijska gospodarka jest tak ściśle powiązana z produkcją złota, dolar australijski jest również w dużym stopniu zależny od ceny złota. Dlatego też waluta ta może podlegać tak silnym wpływom czynników takich jak presja inflacyjna. Sprawia to, że inwestorzy preferują inne aktywa niż złoto.

Waluty egzotyczne

Czym są waluty egzotyczne?

Waluty egzotyczne to waluty, którymi rzadko handluje się na rynku forex. Za waluty egzotyczne uważa się zazwyczaj te, które pochodzą z krajów mniej rozwiniętych niż kraje zachodnie. Dotyczy to walut z krajów afrykańskich i azjatyckich, a także walut z krajów Pacyfiku i Bliskiego Wschodu. Niektóre przykłady takich walut to południowoafrykański rand, koreański won czy indyjska rupia.

Waluty te zyskują ostatnio coraz większą popularność ze względu na możliwości, jakie oferują i coraz więcej osób nimi handluje. Z drugiej strony, osobom z niewielkim doświadczeniem na rynku Forex odradza się inwestowanie na nim ze względu na zwiększone ryzyko.

Waluty egzotyczne mają mniejsze znaczenie na rynku forex niż główne waluty forex (dolar amerykański, euro, funt brytyjski, frank szwajcarski i jen japoński) oraz waluty drugorzędne (dolar australijski, dolar kanadyjski, dolar nowozelandzki), jednak one również mają swój udział i znaczenie na rynku forex.

Cechy charakterystyczne walut egzotycznych

 • Wszystkie te waluty są notowane w parze walutowej w stosunku do dolara amerykańskiego, ponieważ dolar jest walutą referencyjną. Jeśli nie są one handlowane w stosunku do dolara, co byłoby mało prawdopodobne dla brokerów, mielibyśmy do czynienia z parą, która generowałaby wyższe spready i koszty niż gdybyśmy robili to w stosunku do dolara, ze względu na niską płynność.
 • Oczywiście handel egzotycznymi walutami jest bardziej skomplikowany, ponieważ rynek tych walut nie będzie tak aktywny i dynamiczny, więc będzie mniejszy popyt i podaż po cenach, po których chcemy nimi handlować. Oznacza to, że pary egzotyczne mają znacznie mniejszą płynność w porównaniu z głównymi parami forex.
 • Waluty egzotyczne, będące w mniejszym stopniu przedmiotem obrotu przez handlowców forex, mają mniejszy wolumen obrotu. Spread pomiędzy ceną kupna i sprzedaży będzie zazwyczaj wyższy niż w przypadku głównych par. Wiąże się to również z większym ryzykiem zawieranych przez nas transakcji.
 • Wyższe ryzyko związane z tymi walutami, które zazwyczaj pochodzą z krajów rozwijających się, wynika z mniejszej ilości informacji na temat czynników, które determinują gospodarkę danego kraju, dlatego też waluta ta będzie trudniej dostępna i trudniejsza do zdobycia.
 • Środowisko polityczne i gospodarcze będzie bardziej podatne na zmiany w krótkich okresach czasu, co może prowadzić do gwałtownych ruchów cen pary walutowej. Jednak wraz z większym ryzykiem pojawia się możliwość wyższych zysków.

Lista egzotycznych walut

forex waluty Lista egzotycznych walut
Azja
bliski wschod
Bliski Wschód
lista egzotycznych walut afryka
Afryka
lista egzotycznych walut europa
Europa

Jak kupować waluty na Forex?

Jeżeli już wiesz jakie waluty Forex wybrać to kolejnym krokiem jest znalezienie brokera Forex. Na rynkach finansowych broker forex umożliwia inwestorom zawieranie transakcji. W rzeczywistości pojęcie brokerów forex może być mylnie rozumiane, ponieważ większość brokerów oferuje obecnie więcej niż tylko handel walutami. Oprócz kontraktów na rynku forex, wielu brokerów forex oferuje kontrakty CFD na indeksy, akcje, efty, towary i kryptowaluty. Za pośrednictwem swoich platform transakcyjnych brokerzy Forex mogą również oferować dostęp do usług innych niż handel kontraktami CFD.

Możesz być zainteresowany:

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Tether (USDT): Co to jest i gdzie kupić?
Wśród wielu kryptowalut na rynku jest jedna, która wyróżnia się szczególnym elementem stabilności: Tether (USDT). Ta kryptowaluta, stworzona w celu zaoferowania równowagi w chaotycznym świecie walut cyfrowych, jest powiązana bezpośrednio z wartośc...