Blue Chipy: Strategia Kup i Trzymaj

Blue Chipy: Strategia kup i trzymaj – Czy taka strategia się opłaca? Dowiedz się więcej o zaletach i wadach tej strategii inwestycyjnej oraz ona działa.

Jestem zwolennikiem strategii kup i trzymaj, a inwestowanie długoterminowe to najlepsza opcja, pod warunkiem, że wiemy gdzie i jak inwestować. Warto regularnie dokonywać przeglądu naszych inwestycji, oceniając między innymi wycenę, unikalność przedsiębiorstwa, tempo wzrostu oraz zdolność do generowania gotówki.

Blue Chipy: Strategia kup i trzymaj

Nie ma potrzeby szukania lepszych, bardziej bezpiecznych opcji. Ważne jest, aby nie być zbyt skupionym na jednej akcji czy kraju, ponieważ może to zniekształcać naszą ocenę inwestycji.

Otrzymywane zyski, w tym kapitałowe, przepływy, dywidendy lub akumulacja, powinny być dostosowane do naszego horyzontu czasowego i potrzeb ekonomicznych, niezależnie od tego, czy są to potrzeby związane z dochodami czy też ze średnio i długoterminowymi celami inwestycyjnymi.

Ważne jest, aby być elastycznym i gotowym do złamania pewnych zasad i dostosowania się do zmieniających się warunków, aby uniknąć popadnięcia w dogmatyzm.

Na koniec, chociaż nie jestem Buffettem ani nie jestem bliski bycia nim, uważam, że warto również zastosować trochę dywersyfikacji, poprzez inwestycje w indeksy (np. z funduszami lub ETF-ami), lub poprzez posiadanie co najmniej 7 spółek, których przychody i dochody nie są skoncentrowane w jednym kraju.

Strategia kup i trzymaj Blue Chipy: Metodologia

Postanowiłem przeprowadzić analizę w celu zbadania skuteczności strategii kupowania Blue Chip dla różnych rynków, niezależnie od tego, kiedy zaczynamy inwestować i jakie spółki wybieramy, pod warunkiem, że są to spółki o największej kapitalizacji. W tym celu wybrałem dolny percentyl każdego z rynków (Europa*, Świat** i USA), korzystając z danych i rankingów profesora Frencha.

Oznacza to 1% spółek o największej kapitalizacji. Strategia ta polega na rebalansowaniu portfela co roku, ponieważ dolny percentyl jest ważony kapitalizacją (waga każdej spółki będzie się zmieniać co roku), a także dlatego, że niektóre spółki mogą wyjść/wejść z naszego portfela pod koniec roku, co zwiększy nasze koszty.

Mimo to, strategia ta jest podobna do indeksowej strategii Buy&Hold, ponieważ wskaźnik obrotu dla wszystkich trzech rynków wynosi mniej niż 3%, w Europie i na świecie od 1991 roku, a w USA od 1926 roku. Średnia liczba pakietów dla każdego z trzech portfeli wynosi odpowiednio 16, 52 i 12.

Jednakże, istnieje pewien problem, ponieważ dla portfela BigCaps Global jest zbyt wiele pakietów, co może może być wyzwaniem dla małych inwestorów. Chcę podkreślić, że nie jest to strategia Buy&Hold 10 największych firm, ale jest to najbliższa możliwa strategia, jaką mogłem stworzyć, aby uzyskać ogólny pogląd.

Poniższe wykresy przedstawiają wyniki początkowej inwestycji o wartości 1 USD w strategię Blue Chips (górny percentyl) w porównaniu do odpowiednich benchmarków dla Europy, Świata i USA. W tych wykresach nie uwzględnia się wpływu inflacji ani kosztów transakcyjnych, jednak wlicza się dywidendy, choć nie wszystkie spółki w portfelu wypłacają dywidendy.

Kup i trzymaj: Europejskie blue chipy
Kup i trzymaj: Globalne blue chipy
Kup i trzymaj: Amerykańskie blue chipy

Jak widać, strategia Blue Chips (lub strategia zbliżona do niej, którą udało mi się odtworzyć) osiąga dobre wyniki dla Europy i USA, minimalnie wyprzedzając ich odpowiednie benchmarki. Jednak w przypadku portfela globalnego wyniki są gorsze. Należy jednak pamiętać, że tabela przedstawia średnie (proste i złożone) 10-letnie średnie ruchome dla każdego portfela i ich benchmarków.

Avg. Rolling 10yr TR Simple Avg. 10-letni składnik TR w ujęciu rocznym 
US BigCap11.88% 10.36% 
DJIA11.55%10.10% 
Europa BigCap11.51%9.12%
Europa ogółem11.94%8.99%
Globalny BigCap 9.19%7.31%
Rynek globalny ogółem 9.88%7.57%

Dla kogo strategia kup i trzymaj Blue Chipy?

Ta strategia może być atrakcyjna dla inwestorów, którzy preferują leniwe podejście do inwestowania i nie mają czasu lub chęci na analizowanie spółek, funduszy czy ETF-ów.

W Europie i USA strategia Buy & Hold Blue Chips osiągnęła dobre wyniki, jednak trzeba pamiętać, że przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych zysków, a każda strategia inwestycyjna ma swoje wady. W przypadku tej strategii wadą jest np. brak możliwości uwzględnienia zmieniających się warunków rynkowych czy niespodziewanych zdarzeń.

Jak korzystać z tej strategii?

Z tego wynikają bardzo istotne wnioski: należy być cierpliwym i konsekwentnym w stosowaniu wybranej strategii (o ile w przeszłości przynosiła ona pozytywne rezultaty), ale jednocześnie trzeba być elastycznym i dostosować się do sytuacji, gdy podstawy wskazują na konieczność zmiany.

Warto także rozważyć zakup większej ilości akcji, jeśli cena spadnie poniżej wartości, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że się podniesie – tak było w przypadku amerykańskich Blue Chips pod koniec 2008 roku.

Portfel spółek Blue Chip

Faktycznie, po analizie tabeli porównującej Blue Chips Europy, Global i USA, można stwierdzić, że jeśli nasz portfel Blue Chips (lub cały rynek) spadnie o 20%, to warto kupić więcej akcji – równowartość 10% aktywów naszego portfela. Możemy to zrobić za pomocą oszczędności, zalecam nie używać dźwigni finansowej.

Inną wadą tej strategii, jest fakt, że mimo iż może przynosić dobre wyniki, istnieją strategie, które dają lepsze efekty, jak na przykład SmallCaps. Ta strategia daje prawie dwa punkty procentowe więcej, ale oczywiście niesie za sobą pewne ryzyko, ponieważ są to spółki, które mogą powodować dyskomfort wśród inwestorów. Ponadto, są one niepłynne i chociaż można je nabyć za pośrednictwem ETF-ów lub funduszy, ich wartość rynkowa jest bardziej zmienna.

Strategia długoterminowa

Jestem przekonany, że zastosowanie filtrów, takich jak dywidendy, przepływy pieniężne, siła finansowa i moat, pozwoliłoby nam osiągnąć lepsze wyniki w strategii Blue Chips B&H. Kluczowe jest jednak to, aby przestrzegać tej strategii przez długi czas i dostosowywać ją elastycznie i zdywersyfikowanie, dokonując regularnych wpłat i kupując więcej akcji, gdy cena spada poniżej wartości.

Nie ma konieczności, aby nasz portfel przewyższał S&P 500 rok do roku, ważne jest, aby przewyższał je bezwzględnie w długim terminie, co jak pokazują wykresy jest możliwe. Nie musimy stosować najlepszej i najnowszej strategii, ale ważne jest, aby była to taka, z którą czujemy się najlepiej i najbardziej spokojnie.

Strategia Blue Chips: Alternatywa dla akcji i ETFów

Jak już wcześniej zaznaczyłem, dobrze stosowana i elastyczna strategia Blue Chips może stanowić alternatywę dla tych, którzy nie mają czasu lub nie chcą analizować spółek lub ETF-ów, a jednocześnie czują się komfortowo z inwestowaniem w duże, stabilne spółki.

Oczywiście, nie staniemy się kolejnym Warrenem Buffettem, ale z pewnością, dzięki cierpliwości i dyscyplinie, osiągniemy lepsze wyniki niż większość inwestorów, którzy w końcu tracą swoje pieniądze na rynkach finansowych w długim okresie.

Jedną z zalet strategii Blue Chips B&H jest fakt, że jest ona stosunkowo mało znana i rzadko wykorzystywana przez inwestorów. Dzięki temu korzyści, jakie oferuje, rozprzestrzeniają się na mniejszą liczbę osób.

W przeciwieństwie do popularnych strategii, takich jak SmallCap czy Value by factors, które tracą na swojej skuteczności w miarę wzrostu liczby inwestorów, strategia Blue Chips Buy & Hold ma większą szansę na kontynuację dobrych wyników.

Regularne inwestowanie

Nie musimy być wybitnymi analitykami, aby osiągnąć sukces z tą strategią. Wystarczy konsekwentnie i elastycznie podążać za nią przez długi czas, dokonując okresowych wpłat i kupując więcej, gdy cena spadnie poniżej wartości. Chociaż zyski nie muszą być spektakularne, dla przeciętnego inwestora kluczowe jest przetrwanie burz na rynkach niedźwiedzich, a nie próba pokonania indeksu na rynkach byczych.

Chcesz inwestować w Blue Chipy? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Czym są złożone instrumenty finansowe?
Produkty inwestycyjne to fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe w formie akcji, papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane itp. W ostatnich latach byliśmy świadkami znacznego wzrostu liczby coraz bar...