Stagflacja: Jak i gdzie inwestować?

Inwestując w aktywa finansowe, należy brać pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą zarówno lokalną, jak i międzynarodową. Świat doświadcza najbardziej znaczącego zacieśnienia monetarnego we współczesnej historii i wielu ekspertów wskazuje na możliwość wystąpienia stagflacji w wielu krajach. Czym jest stagflacja i jak inwestować? Które aktywa są najbardziej opłacalne?

Co to jest stagflacja?

Stagflacja jest definiowana jako sytuacja ekonomiczna w kraju lub regionie, w której gospodarka znajduje się w stagnacji, podczas gdy ceny nadal rosną, a bezrobocie wzrasta. Innymi słowy, sytuacja inflacyjna łączy się ze spowolnieniem w różnych sektorach gospodarki, co uniemożliwia tworzenie nowych miejsc pracy i prowadzi do chwilowego zatrzymania wzrostu gospodarczego kraju.

W ciągu tego roku, próbując ograniczyć proces inflacyjny, w którym się znajdujemy, praktycznie wszystkie banki centralne podniosły stopy procentowe (w tym Europejski Bank Centralny). I jak wynika z wypowiedzi samych banków, te podwyżki na razie się nie skończą.

Jednak w miarę wzrostu stóp procentowych gospodarka popada w stagflację, w której ceny nadal rosną, ale gospodarka znajduje się w stagnacji i cierpią na tym miejsca pracy.

Przeczytaj również: Czym jest stagflacja?

Mówiąc wprost, remedium stosowanym w celu zmniejszenia inflacji jest podniesienie stóp procentowych, tak aby ostudzić chęć ludzi do kupowania. Jednak rosnące koszty finansowania sprawiają, że wiele firm nie może zaciągnąć pożyczki, a więc nie może już produkować lub produkuje mniej, co oznacza, że popyt maleje, ale podaż też nie nadąża.

Ceny więc nadal rosną, ale wzrost gospodarczy zwalnia, wręcz stoi w miejscu, do tego stopnia, że firmy, aby utrzymać się „przy życiu”, muszą m.in. redukować zatrudnienie, rośnie bezrobocie. W tym momencie mówimy o stagflacji, gdyż inflacja współistnieje z pierwszą fazą recesji. I jest to jedno z najbardziej skomplikowanych zjawisk, jakie może wystąpić, ponieważ środki mające na celu rozwiązanie jednego problemu pogłębiają drugi.

Różnice w stosunku do inflacji, deflacji i dezinflacji

  • Stagflacja a inflacja: w obu przypadkach ceny konsumpcyjne rosną, ale w stagflacji towarzyszy temu znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego kraju. Innymi słowy, pieniądze są mniej warte z powodu inflacji i ludziom jeszcze trudniej jest zdobyć pieniądze.
  • Stagflacja i deflacja: Deflacja jest przeciwieństwem inflacji, gdyż odnosi się do uogólnionego i trwałego spadku cen, spowodowanego m.in. pobudzeniem produkcji i wysoką podażą.
  • Stagflacja a dezinflacja: w przeciwieństwie do deflacji, dezinflacja jest procesem, w którym inflacja spada, ale nie osiąga wartości zerowej lub ujemnej. Jeśli osiągnie ten punkt, staje się deflacją. To właśnie to zjawisko próbuje się wywołać poprzez podniesienie stóp procentowych, ale to, co powstaje, to stagflacja, ponieważ ceny energii i żywności w Europie nadal rosną.

Stagflacja: Jak i gdzie inwestować?

Po ustaleniu podstawowej koncepcji stagflacji należy zauważyć, że istnieją aktywa finansowe, które mają tendencję do wzrostu cen i dlatego są dobrymi opcjami do inwestowania w czasach stagflacji. Najbardziej strategicznymi aktywami w tej sytuacji są złoto, surowce, nieruchomości i obligacje. Chodzi o to, aby w czasie stagflacji fundusze znalazły się we właściwym miejscu.

Zdaniem niektórych ekspertów z Schroders, aktywa te radziły sobie lepiej podczas poprzednich stagflacji:

Wzrost aktywności (%)
Złoto +22
Towary +15
Nieruchomości +6,5

Inwestowanie w złoto

W czasach kryzysu jednym z aktywów, do których uciekają się inwestorzy jest złoto, gdyż jest to metal o własnej wartości i ograniczonej podaży. Podobnie jak w przypadku towarów, możliwe jest inwestowanie w złoto za gotówkę lub poprzez instrumenty pochodne. Najlepszym sposobem inwestowania w złoto jest jednak forma ETCs (Exchange Traded Commodity) lub funduszy ETF. To fundusze, które składają się z jednego aktywa – złota – ale funkcjonują jak akcje na giełdzie.

Te wehikuły inwestycyjne pozwalają inwestorom obracać złotem za mniejszą kwotę. Należy pamiętać, że nie wszystkie ETF-y na złoto są takie same. Niektóre z nich są wspierane przez samo złoto, inne przez kontrakty terminowe na złoto, a jeszcze inne przez inwestycje dokonywane przez firmy wydobywcze. Weź również pod uwagę wielkość funduszu: im większy fundusz, tym niższe koszty i większa płynność.

Czytaj także:

Inwestowanie w surowce

Jedną z przyczyn występowania stagflacji jest to, że środki kontroli inflacji zmniejszają popyt na niektóre towary i usługi, ale w ważnych sektorach, takich jak energia i żywność, ceny nadal rosną z powodu konfliktów w Europie Wschodniej.

Dlatego w takim okresie, jaki przewidują analitycy, możemy spodziewać się wzrostu cen towarów, zwłaszcza energetycznych i rolnych. W tym celu można inwestować w towary i surowce spot lub poprzez produkty pochodne, takie jak CFD, futures i opcje. Jeśli chcesz zdywersyfikować swoje inwestycje, polecamy surowcowe fundusze ETF.

Inwestowanie w obligacje

Wreszcie, obligacje są inwestycją o stałym dochodzie, która chroni Twój portfel w czasach niepewności. Zrównoważony portfel inwestycyjny powinien mieć część kapitału chronioną w inwestycjach o stałym dochodzie, w tym przypadku w obligacjach rządowych lub indeksowanych inflacją.

Wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie też oprocentowanie dochodów stałych, ale uwaga! Pamiętaj, że w stagflacji wciąż występuje inflacja, więc jeśli inwestujesz w te instrumenty w średnim lub długim terminie, to bardzo prawdopodobne jest, że inflacja zje zyski. Dochód stały powinien być używany jako narzędzie do ochrony części kapitału i zrównoważenia portfela aktywów w czasach niepewności, a nie jako środek do osiągania zysków.

Zobacz także: Jak działają obligacje

Strategia “All Weather” i stagflacja

Strategia All Weather Raya Dalio okazała się dobrą alternatywą dla inwestycji w czasach stagflacji, ponieważ jest to portfel składający się w 70 procentach z aktywów (złoto, towary, obligacje), które mogą tworzyć zyski nawet w scenariuszach wysokiej inflacji.

Stagflacja: Czy warto inwestować na rynkach wschodzących?

W scenariuszu stagflacji jednym z rynków, który cierpi najbardziej jest rynek akcji, ponieważ firmy walczą o zyski w obliczu spadających przychodów, rosnących kosztów inwestycji i droższego finansowania.

Jednakże, jak już powiedzieliśmy, nie wszystkie sektory są dotknięte tymi wstrząsami: możemy nie być w stanie kupić najnowszego telefonu komórkowego, ale nie możemy przestać kupować żywności lub płacić czynszu.

Dlatego gospodarki wschodzące, których biznes opiera się na tych defensywnych aktywach, stanowią alternatywę inwestycyjną w czasach stagflacji. Innymi słowy, aktywa mniej podatne na osłabienie globalnego popytu stają się tymczasowym kołem ratunkowym podczas zawirowań związanych ze stagflacją.

Czy warto inwestować w Chinach w czasie stagflacji?

Chiny to jeden z krajów, który najlepiej rozegrał swoje karty w trakcie kryzysu energetycznego, jaki przeżywa Stary Kontynent. W tym roku odnotowali zwielokrotnienie zysków dzięki sprzedaży gazu do Europy, gazu, który otrzymują od Stanów Zjednoczonych w ramach porozumienia rozejmowego między Donaldem Trumpem a Xi Jinpingiem, mającego na celu uspokojenie wojny handlowej.

W tym traktacie jednym z warunków stawianych przez USA było to, że Chiny kupują od nich więcej skroplonego gazu ziemnego i podpisały długoterminowe umowy. Kontrakty nie zawierały jednak żadnych ograniczeń dotyczących wykorzystania zakupionego gazu przez Chiny, które w praktyce mogą z tym gazem robić co chcą.

Jego decyzja polegała więc na tym, że będzie zaopatrywał się w gaz potrzebny do konsumpcji w kraju, a nadwyżkę, która jest niemała, będzie sprzedawał do Europy po cenach rynkowych.

A jakby tego było mało, w obliczu sankcji nałożonych na Rosję, ta ostatnia zaczęła kierować gaz, który miał trafić do Europy, do Chin po obniżonych cenach. Tak więc biznes sprzedaży gazu do Chin stał się, przynajmniej w tym momencie gospodarczym, wyjątkowo lukratywny.

Inną opcją zabezpieczenia się przed stagflacją jest więc inwestowanie w chińskie spółki dystrybuujące gaz. Jednak nie wszystkie chińskie rynki są przyjazne inwestycjom, gdyż wiele sektorów również jest zagrożonych. Kluczem jest więc selektywność na tym rynku i dobre wyczucie czasu inwestycji.

Często zadawane pytania

Jak walczyć ze stagflacją?

Najlepszym sposobem na utrzymanie dochodów w sytuacji stagflacji jest podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych. Ostatecznie rozwiązanie problemu stagflacji leży w środkach, które równoważą rosnące stopy procentowe ulgami podatkowymi, aby zachęcić do produkcji i tym samym zwiększyć podaż.

Gdzie inwestować w czasie stagflacji?

Jak widzieliśmy, najbardziej odpornymi aktywami w czasach stagflacji są surowce i złoto, ale można też postawić na waluty o realnej wartości pieniężnej oraz rynki wschodzące, czyli takie, na których konsumpcja nie jest ograniczana.

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...