Płynność ETF-ów

Gdy ETF jest przedmiotem obrotu w dużych ilościach, nazywany jest wysoce płynnym. Dlatego też im wyższa częstotliwość obrotu ETF-em, tym niższe są związane z tym koszty transakcyjne. Przed wyjaśnieniem płynności ETF-ów należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

Płynność ETF

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności to zdolność inwestora do wejścia na rynek i wyjścia z niego w odpowiednim czasie, bez wpływu na cenę instrumentów finansowych. Ryzyko to jest bardzo trudne do zmierzenia z wyprzedzeniem, ale jego wpływ jest dość znaczny. Należy jednak wiedzieć, że im więcej instrumentów jest przedmiotem obrotu na rynkach, tym wyższa jest ich płynność.

Płynność ETF

Po zrozumieniu pojęcia ryzyka płynności należy przeanalizować je w odniesieniu do funduszy ETF, które są uważane za najbardziej obracane instrumenty finansowe na rynku. W tym przypadku ETF-y mają nieograniczoną podaż papierów wartościowych, co czyni je płynnymi.

Płynność to zdolność do szybkiego, łatwego zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego przy rozsądnych kosztach transakcyjnych. Co więcej, płynność może być często znacznie wyższa niż większość inwestorów zakłada.

ETF-y działają jednak w zupełnie innych ekosystemach niż inne instrumenty giełdowe, takie jak pojedyncze akcje czy fundusze zamknięte. Wyjaśnia to, dlaczego płynność funduszu ETF zależy głównie od płynności jego poszczególnych papierów bazowych, a nie od wielkości jego aktywów czy wolumenu obrotów.

Wiodący wskaźnik płynności

Najbardziej oczywistym wskaźnikiem płynności ETF jest spread bid-ask. W tym przypadku spread reprezentuje koszt transakcji i jest określony przez różnicę pomiędzy ceną, po której ETF jest kupowany, a ceną uzyskaną przy sprzedaży ETF.

Czynniki wpływające na płynność finansową

Są to główne czynniki wpływające na płynność finansową:

  • Płynność aktywów bazowych ETF.
  • Konkurencja między animatorami rynku
  • Wysokie dzienne obroty handlowe.

Pamiętajmy, że większe ETF-y, które pokrywają najpopularniejsze indeksy, mają zwykle niższe spready bid-ask, ETF-y o wysokiej płynności mają bardzo niskie spready, a egzotyczne i niszowe ETF-y często mają dość wysokie spready.

Jak określić płynność i obrót ETF-ami?

Analizując płynność ETF-ów należy wyjść poza wolumen obrotów i inne typowe wskaźniki. Oto kilka zaleceń dotyczących analizy płynności ETF-ów.

1. Nie należy używać wolumenu obrotu lub wielkości funduszu jako wskaźników.

Wielu inwestorów błędnie sądzi, że handel w dziennym wolumenie poniżej wartości zarządzanych aktywów jest droższy lub trudniejszy; nie jest to jednak prawdą, gdyż dzięki mechanizmowi tworzenia i umarzania ETF-ów, ETF-y o niskim wolumenie obrotu mogą otrzymywać duże zlecenia kupna.

2. Powinieneś zbadać ogólną płynność ETF-ów na rynku pierwotnym i wtórnym.

Analiza ta jest ważna, ponieważ animatorzy rynku często utrzymują stały dwukierunkowy przepływ zleceń na ETF, które stanowią kluczowy wkład do portfela zleceń handlowych. W tym przypadku inwestorzy mogą realizować duże transakcje i korzystać z płynności rynku pierwotnego.

3. Wykorzystaj zlecenia z limitem jako typ zlecenia do handlu ETF.

Te zlecenia limitowane lub zlecenia sprzedaży lub kupna określonej ilości akcji po ustalonych cenach są bardzo korzystne, ponieważ dają inwestorowi pewną kontrolę nad ceną realizacji transakcji.

4. Bądź świadomy czasu wykonania transakcji ETF.

Ogólnie rzecz biorąc, przy wyborze godzin handlu wielu inwestorów ma trudności z zapewnieniem pokrycia papierów bazowych ETF-ów, co niesie ze sobą ryzyko poszerzenia spreadów i zmniejszenia efektywności transakcji. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność.

Mamy nadzieję, że lepiej zrozumieliście płynność funduszy ETF.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...