Nowoczesna teoria portfelowa (MPT)

Zanim opowiemy Ci o Nowoczesnej Teorii Portfelowej (MPT), ważne jest, abyś poznał jej twórcę Harry’ego Maxa Markowitza.

teoria mpt

O Harrym Maxie Markowitzu

Harry Max Markowitz to amerykański ekonomista specjalizujący się w analizie inwestycji. Ma na swoim koncie liczne osiągnięcia w zakresie analizy portfeli inwestycyjnych.

Harry poświęcił się badaniom nad inwestycjami finansowymi, publikując dyskusję na temat optymalnego doboru portfela. Podobnie Markowitz, który w 1954 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Chicago, publikując swoją książkę pod tytułem: „Portfolio Selection: Efficient Diversification”. Stąd znaczenie tego ekonomisty i jego nowoczesnej teorii portfelowej.

Wzór Markowitza

We wzorze opracowanym przez Markowitza uwzględnia się wariancję dwóch papierów wartościowych, a rozwiązując go, uzyskuje się dokładny procent, jaki należy zainwestować w każdy z aktywów, tak aby ryzyko dwóch papierów wartościowych stanowiło minimalny portfel.

Wzór jest następujący:

Gdzie uzyskany wynik da dokładny procent do inwestowania w akcje tak, że ryzyko portfela jest minimalne.

Nowoczesna teoria portfela (MPT)

Teoria ta opiera się na założeniu, że inwestorzy zawsze będą preferować portfel o jak najmniejszym ryzyku w zamian za określony poziom rentowności.

Budowa portfela

Współczesna teoria portfelowa Markowitza, poprzez szereg sformułowań, wskazuje, że całkowicie wykonalne jest skonstruowanie portfela o zróżnicowanych aktywach w celu zwiększenia oczekiwanej rentowności przy określonym poziomie ryzyka. W związku z tym, oczekuje się pewnego poziomu zwrotu, a inwestorzy mogą skonstruować portfel o możliwie najniższym ryzyku w stosunku do zwrotu.

Podobnie, matematyczne metody teorii pozwalają wszystkim inwestorom na zaprojektowanie swojego idealnego portfela; portfela, który odpowiada najbardziej odpowiedniemu poziomowi ryzyka i zwrotu.

Zależność ryzyko-zwrot

Nowoczesna teoria portfelowa mówi, że związek, który istnieje między ryzykiem i zwrotem z tego samego składnika aktywów finansowych nie powinien być oceniany indywidualnie, ale raczej kontekst, związek między ryzykiem i zwrotem, ale z perspektywy portfela jako całości.

Oczekiwany zwrot

Obecnie, oczekiwana stopa zwrotu portfela jest średnią ważoną stóp zwrotu każdego ze składników portfela. Technika obliczania oczekiwanej stopy zwrotu polega na wykorzystaniu średniej z poprzednich stóp zwrotu.

Zastosowania teorii portfela Markowitza

Teoria ta pozwala na tworzenie portfeli o niższym ryzyku zgodnie z optymalnym stosunkiem ryzyka do zwrotu.

Podsumowując, możemy ustalić, że w tej teorii:

  • Współczesna teoria umożliwia, dzięki metodom matematycznym i statystycznym, stworzenie „efektywnej granicy”, w której umieszczane są portfele maksymalizujące zyski przy danym poziomie ryzyka.
  • W zależności od inwestora, dobierany jest skład portfela, który najlepiej odpowiada jego zdolności do podejmowania ryzyka.
  • Dzięki nowoczesnej teorii portfelowej, portfele mogą być efektywnie optymalizowane przy użyciu wyłącznie metod numerycznych. Statystyki są potężnym narzędziem w świecie finansów i ich opanowanie jest niezbędne.
  • Dywersyfikacja jest bardzo ważna, ponieważ ryzyko powinno być czynnikiem, który wymaga więcej szczegółów, ponieważ ryzyko jest kontrolowane.

Podsumowując, teoria ta była przełomowa, gdyż wprowadziła zarządzanie ilościowe do zarządzania portfelem. Jednak, jak każda teoria, ma ona pewne wady, a nawet więcej, gdy próbujemy zastosować te założenia do rzeczywistości. Powiedz nam, co myślisz o tej teorii.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...