Najlepsze grafenowe ETFy i ETNy

ETFy i ETNy są Twoją bramą do różnych rynków, w tym do rynku grafenu. Przeanalizujmy wspólnie sytuację na rynku grafenu i możliwości z nim związane.

Najlepsze grafenowe ETFy i ETNy

Najlepsze grafenowe ETF-y i ETN-y

Dzisiaj zajmiemy się tematem ETF-ów i ETN-ów w inny sposób niż zwykle, ale najpierw zróbmy szybkie podsumowanie czym są ETF-y i ETN-y.

ETF (Exchange Traded Funds) to pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, których celem jest odwzorowanie indeksu referencyjnego i są notowane na giełdzie jako akcje zwykłe.

Grafenowe ETF-y są zatem pasywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi, które replikują wyniki grafenu.

Exchange-traded notes (ETNs) są bardzo podobne do ETF-ów, ale różnią się od nich tym, że ETF-y traktowane są jako fundusze, podczas gdy ETN-y są papierami wartościowymi bez daty zapadalności.

Oznacza to, że ETN-y mogą być w efekcie traktowane jako papiery dłużne, a więc subskrybując je stajemy się dłużnikami banku i jesteśmy narażeni na ryzyko w przypadku bankructwa, co nie ma miejsca w przypadku ETF-ów.

Czym jest grafen i dlaczego warto w niego inwestować?

Grafen jest bardzo ważnym materiałem, ponieważ składa się z pojedynczej monoatomowej warstwy atomów węgla, co oznacza, że jest tak gruby jak atom.

Grafen jest pochodną grafitu i jest bardzo użyteczny, ponieważ jest zarówno elastyczny jak plastik, jak i odporny jak diament.

Jest to materiał „nowoczesny”, ponieważ został odkryty w 2004 roku i znalezienie dla niego zastosowania zajęło kilka lat. Jego zastosowanie wzrosło, odkąd udało się stworzyć wersję grafenu z podwójną warstwą.

Inwestowanie w niego może być świetnym pomysłem, ponieważ jest to materiał, który stale się rozwija, a jego zastosowanie ewoluuje w wielu różnych dziedzinach, od budownictwa po oświetlenie, a nawet kolarstwo.

Inwestowanie w grafen

Wcześniej pisałem, że ten artykuł będzie pewną anomalią, powodem jest to, że nie warto korzystać z ETF-ów, ETN-ów czy ETC w odniesieniu do grafenu, po części dlatego, że nie ma dedykowanych.

Ponieważ grafen jest pozyskiwany z grafitu, możliwe jest zastosowanie ETP, ale nie miałoby to większego sensu. Ponieważ nie ma wyspecjalizowanych, tak naprawdę trzeba by skorzystać z takiej, która inwestuje w surowce, w tym w grafit (mniej więcej to samo co inwestowanie w grafen, ale jednak nie to samo).

Odradzamy to również dlatego, że te ETPy skupiają się właśnie na surowcach, nie gwarantując, że będą inwestować w grafit, a jedynie, że taka jest obecna sytuacja. Oznacza to, że jeśli chcesz zastosować strategie długoterminowe, może się to źle skończyć.

Innym powodem, dla którego inwestowanie w ten sposób nie miałoby większego sensu, jest fakt, że rynek grafenu jest łatwo dostępny, więc jedynym powodem, dla którego chciałbyś inwestować poprzez ETF-y lub ETN-y, byłoby fizyczne posiadanie grafitu, co w większości przypadków nie miałoby sensu.

Mówiłem, że łatwo jest zainwestować w grafen, ale jak to zrobić? Możesz inwestować bezpośrednio na giełdzie w spółki, które koncentrują się na graficie, takie jak TIRUPATI GRAPHITE PLC, lub w spółki, które koncentrują się na grafenie (i często obejmują wydobycie i przetwarzanie grafitu), takie jak FIRST GRAPHENE LIMITED (FGR).

Jeśli chcesz, aby było to jeszcze łatwiejsze, istnieje kilka banków i agencji doradztwa finansowego, które pozwalają na bezpośrednie inwestowanie w grafen.

Wniosek

Niewielka podaż ETF-ów i ETN-ów na grafen nie jest odczuwalna, gdyż jest to materiał wykorzystywany obecnie głównie w nauce w celu znalezienia zastosowań i udoskonalenia jego aplikacji. Jest to z pewnością świetna inwestycja, ale zamiast polegać na ETP można całkiem łatwo inwestować w spółkach, które najbardziej nas inspirują.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepsze ETF na Indie
Indie zajmują piąte miejsce wśród największych gospodarek świata pod względem produktu krajowego brutto (PKB). Ich kapitalizacja rynkowa wynosząca około 3 bilionów dolarów nie jest bez znaczenia. Zobaczmy, jak inwestować w fundusze ETF na Indie. ...