Kto uczestniczy w Rynku Forex?

Na rynku Forex różni uczestnicy rynku są podzieleni w zależności od tego, czy działają na rynku międzybankowym czy nie. Podmioty uczestniczące w rynku międzybankowym to banki centralne, banki komercyjne i inwestycyjne. Waluty zmieniają właściciela, ponieważ tylko 10% transakcji na rynku Forex jest dokonywanych w prawdziwym celu. W pozostałych przypadkach handel na rynku Forex odbywa się w celach spekulacyjnych.

Kto uczestniczy w Rynku Forex?

Pierwotnie rynek Forex był dostępny dla dużych banków i instytucji finansowych, ale w ostatnich latach, dzięki Internetowi, inwestorzy indywidualni i handlowcy szybko się rozwinęli, stanowiąc dodatkowy, choć bardzo mały w porównaniu z innymi, uczestnik rynku.

Głównymi uczestnikami rynku Forex są:

Banki centralne

Banki centralne są władzą monetarną kraju, który reprezentują. Do ich głównych obowiązków należy emisja prawnego środka płatniczego i polityka pieniężna.

Zazwyczaj są to podmioty publiczne. Jednak w USA organ ten jest prywatny (FED lub Rezerwa Federalna). Dzieje się tak dlatego, że niezależny bank centralny sprzyja kontrolowanej inflacji, co zostało empirycznie udowodnione. Dlatego, mimo że są to podmioty publiczne, normalne jest, że są one niezależne od państwa.
Głównym celem banków centralnych jest utrzymanie stabilnych warunków dla swojej waluty, tzn. utrzymanie wartości waluty i utrzymanie.

Banki komercyjne i inwestycyjne

Banki komercyjne to banki, które obsługują ogół społeczeństwa. Zysk tych banków wynika ze sprzedaży produktów finansowych (takich jak plany emerytalne, fundusze inwestycyjne), z pobierania prowizji lub z różnicy między odsetkami naliczanymi od kredytów a odsetkami płaconymi od depozytów.

Banki inwestycyjne zajmują się m.in. obrotem na rynkach finansowych, upublicznianiem spółek, obsługą fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz emisją obligacji spółek prywatnych.

Oba rodzaje banków są głównymi uczestnikami rynku Forex, ponieważ mogą one zawierać transakcje zarówno w imieniu swoich klientów, jak i na własny rachunek. Dlatego też posiadają oni uprzywilejowane informacje, ponieważ w każdej chwili znają stanowiska swoich klientów. Handel na rynku Forex przez banki jest bardzo dochodowy i dlatego są one silnie obecne na rynku Forex.

Pośrednicy finansowi i przedsiębiorstwa

Pośrednicy finansowi to instytucje finansowe. Ich zadaniem jest m.in. przesyłanie oszczędności do firm potrzebujących środków, co ułatwia przepływ pieniądza w gospodarce. Instytucje interweniują na rynku walutowym, aby móc inwestować oszczędności swoich klientów w przedsiębiorstwa w innych krajach, w których handluje się inną walutą. Brokerzy są również pośrednikami finansowymi, ponieważ kanalizują wszystkie operacje handlowców i inwestorów indywidualnych.

Firmy i korporacje często uczestniczą w rynku walutowym w celu zakupu i sprzedaży towarów poprzez pośredników finansowych. Ponadto, uczestnictwo w rynku Forex daje im możliwość zabezpieczenia się przed ewentualnym ryzykiem kursowym.

Fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe są różnie nazywane: 

Prywatne fundusze kapitałowe to prywatne spółki inwestycyjne. Ich działalność opiera się na handlu na rynkach finansowych, zarówno na krótkich, jak i długich pozycjach oraz na wykorzystaniu finansowych instrumentów pochodnych. Stosują one również dużą dźwignię finansową.

Fundusze hedgingowe to spółki kapitałowe, w których wspólnicy nazywani są inwestorami, a wspólnik posiadający największy pakiet udziałów jest zarządzającym funduszem. Aby stać się częścią tych funduszy, wymagany jest duży kapitał. Dlatego fundusze hedgingowe posiadające duży kapitał do zainwestowania mają dużą siłę przebicia w handlu na rynku Forex.

Inwestorzy indywidualni

Z pomocą Internetu pojawili się inwestorzy indywidualni, czyniąc z rynku Forex alternatywę dla inwestowania w akcje. Wcześniej minimalny kapitał do handlu na rynku Forex wynosił milion dolarów, co znacznie ograniczało inwestorów indywidualnych.

Charakterystyka rynku Forex

  • Płynność rynku: Płynność jest ważną cechą handlu, a rynek Forex jest uważany za najbardziej płynny rynek na świecie. Jest w ciągłym obrocie, a wolumen obrotu jest absorbowany przez rynek po pożądanej cenie. Płynność ta występuje szczególnie wtedy, gdy otwarte są główne rynki (Londyn, USA i Tokio). W takich momentach zawsze pojawiają się uczestnicy z zamiarem handlu, zwłaszcza na najbardziej handlowanych walutach. Są jednak okresy, kiedy rynek staje się mniej płynny, np. w okresach świątecznych.
  • Otwarty 24 godziny na dobę: Rynek Forex jest rynkiem globalnym, który jest otwarty 24 godziny na dobę. Oznacza to, że możemy handlować o każdej porze dnia, choć oczywiście będą okresy, kiedy płynność jest mniejsza i zmienna (np. sesja azjatycka).
  • Niskie koszty: Handel na rynku Forex nie wiąże się z wysokimi prowizjami i kosztami, ponieważ koszty transakcyjne na tym rynku są znacznie niższe niż w przypadku handlu innymi aktywami, takimi jak akcje. Wynika to z pozagiełdowego charakteru rynku forex, który obniża koszty pojedynczej transakcji. Najbardziej znaczącym kosztem będą spready, które nie będą bardzo wysokie ze względu na konkurencję między brokerami.
  • Możliwość wykorzystania dźwigni finansowej: Podczas handlu na rynku Forex mamy możliwość wykorzystania dźwigni finansowej i pożyczania pieniędzy. To pozwala Ci handlować z większą ilością pieniędzy i osiągać większe zyski (ale także większe straty). W każdym razie, pozwala to na rozpoczęcie handlu na rynku Forex z niewielkim kapitałem.
  • Przejrzystość: Jako najbardziej płynny rynek, na którym obraca się dużymi ilościami kapitału, bardzo trudno jest manipulować rynkiem Forex.
  • Wszędzie: Rynek Forex jest globalnym, zdecentralizowanym rynkiem, na którym nie ma fizycznej obecności, jak w przypadku innych rynków. Dzięki temu możemy handlować z dowolnego miejsca na świecie za pomocą zwykłego połączenia internetowego.
  • Rynek OTC: Rynek Forex, podobnie jak rynek CFD, jest rynkiem OTC, co może być postrzegane zarówno jako zaleta, jak i wada. Zaletą tej funkcji są niskie koszty prowizji. Jednak wadą rynku OTC jest brak izby rozliczeniowej, tak jak w przypadku kontraktów terminowych. Oznacza to, że nie ma organu gwarantującego transakcje, co pozwala brokerom grać na nasz rachunek. Wada ta jest jednak w przypadku rynku forex mniejsza niż np. w przypadku CFD. Wskazane jest korzystanie z usług autoryzowanego brokera.
  • Stosunek walutowy: Każda waluta jest związana z krajem, który reprezentuje. Dlatego wahania kursów walut są związane z polityką poszczególnych krajów, zwłaszcza polityką monetarną.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Czym są transakcje SWAP na Forex?
Transakcje swap, głównie na rynku Forex, dotyczą odsetek, które zarabiasz lub płacisz za utrzymywanie otwartych pozycji przez noc. Istnieją dwa rodzaje swapów: Long Swap (dla otwartych pozycji długich) i Short Swap (dla pozycji krótkich). Ich wart...
Waluty Forex 1/2
Euro, wspólna waluta Euro jest jedną z głównych walut na rynku forex i powstało w 1999 roku w 11 krajach: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, N...