Czym są korelacje na rynku Forex?

Korelacje na rynku Forex mogą być bardzo przydatne podczas handlu na rynku Forex. Korelacja między walutami, a raczej między parami walutowymi, oznacza, że obie pary zachowują się podobnie. Oznacza to, że kiedy jeden z nich jest w trendzie wzrostowym, drugi również jest w trendzie wzrostowym.

korelacje forex

Jak obliczyć korelację na Forex?

Korelacja wskazuje na liniową zależność pomiędzy dwoma zmiennymi statystycznymi, tymi zmiennymi w tym przypadku będą pary walutowe. Korelacja jest wyrażona za pomocą następującego wzoru:

ρxy = cov(X,Y) / σxσy

  • Gdzie cov to kowariancja między X i Y (X i Y w tym przypadku to pary walutowe), a σ to odchylenie standardowe.

Współczynnik ρxy będzie się zawierał w przedziale od 1 do -1. Gdy współczynnik zbliża się do wartości 1, oznacza to korelację dodatnią, tzn. dwie analizowane pary walutowe będą poruszać się w tym samym kierunku. Oto przykład z parami EUR/USD i GBP/USD dla roku 2012:

Gdzie cov to kowariancja między X i Y (X i Y w tym przypadku to pary walutowe), a σ to odchylenie standardowe.

Współczynnik ρxy będzie się zawierał w przedziale od 1 do -1. Gdy współczynnik zbliża się do wartości 1, oznacza to korelację dodatnią, tzn. dwie analizowane pary walutowe będą poruszać się w tym samym kierunku. Oto przykład z parami EUR/USD i GBP/USD dla roku 2012:

korelacje forex 1

Przeciwnie, gdy współczynnik zbliża się do -1, pary walutowe będą negatywnie skorelowane. Obie pary będą poruszać się w przeciwnych kierunkach (jeśli jedna jest bycza, druga będzie niedźwiedzia). Pośrednie wartości współczynnika wskazują na brak korelacji. Wartość współczynnika równa 0 oznacza całkowity brak korelacji. Poniżej znajduje się bardzo silna negatywna korelacja pomiędzy EUR/USD i USD/CHF na początku listopada 2012:

Od jakiej wartości można uznać, że istnieje korelacja pomiędzy dwiema parami walutowymi?

Współczynniki korelacji od +0,85 lub -0,85 wskazują na silny poziom korelacji. Współczynniki korelacji pomiędzy

-0,5 i +05 nie powinny być brane pod uwagę.

Korelacje walut forex: Wykorzystanie

Wiedząc, jaka jest korelacja między walutami, możemy wykorzystać ją na rynku Forex do przewidywania, w pewnym sensie, ruchów pary walutowej na podstawie ruchów pary, z którą jest ona skorelowana. Do tego celu bardzo przydatne będą wykresy korelacji.

Poniższy wykres pokazuje tygodniową korelację pomiędzy walutami. Jak widzimy EUR/USD i USD/CHF mają bardzo silną negatywną korelację na wykresie tygodniowym na poziomie -98%. Oznacza to, że kiedy kurs EUR/USD zaczyna trend wzrostowy, kurs USD/CHF zaczyna trend spadkowy. Dlatego też otwieranie długich lub krótkich pozycji na obu parach jednocześnie nie byłoby zbyt wygodne.

Wykres pokazuje również znaczącą korelację +87,9% pomiędzy NZD/USD i AUD/USD. W tym przypadku, ponieważ korelacja jest dodatnia, obie pary będą poruszać się w tym samym kierunku. Oznacza to, że kiedy jedna para jest w trendzie wzrostowym, tak samo będzie z drugą. Dlatego też nie byłoby dobrym pomysłem otwieranie przeciwstawnych pozycji na każdej parze, tzn. kupno na NZD/USD i sprzedaż na AUD/USD.

Możemy również wykorzystać korelację do dywersyfikacji naszych transakcji. Jeśli chcemy otworzyć transakcję na NZD/USD, możemy zdywersyfikować ryzyko poprzez otwarcie dwóch transakcji o niższym wolumenie odpowiednio na NZD/USD i AUD/USD.

Na rynku Forex pary, które nie zawierają USD są często określane jako pary krzyżowe, na przykład EUR/JPY. Możemy więc założyć, że para EUR/JPY będzie miała pewną korelację z parami EUR/USD i USD/JPY lub z obiema, jak pokazuje wykres.

Korelacje zmieniają się w czasie na rynku Forex

Przedstawione powyżej korelacje nie są stałe w czasie. Korelacje mogą trwać przez tygodnie, miesiące lub lata, ale to nie gwarantuje, że korelacja będzie trwała wiecznie. Dlatego też ważne jest, abyśmy patrząc na korelację pomiędzy dwoma parami walutowymi, porównywali ją z korelacją tych samych par w dłuższym przedziale czasowym, ponieważ im większy przedział czasowy badany w korelacji, tym bardziej wiarygodne są dane.

Korelacje mogą zostać rozłączone przez różnice w polityce monetarnej lub przez wydarzenia mające wpływ na jedną walutę,

np. wrażliwość na ceny towarów lub wydarzenia polityczno-gospodarcze.

Może Cię zainteresować:
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Popularne strategie tradingowe
Sposób myślenia związany z aktywną strategią inwestycyjną różni się od długoterminowej strategii „kup i trzymaj” stosowanej przez inwestorów pasywnych lub indeksowych. Aktywni traderzy, w rzeczywistości wierzą, że krótkoterminowe ruchy pomagają w ...