Benjamin Graham: Prekursor Value Investing

Benjamin Graham (1894-1976) to postać, która wyznaczyła nowe standardy w świecie inwestycji. Jego wkład jako inwestora i filozofa praktycznego inwestowania pozostaje niezapomniany. Zobaczmy kim on był i na czym polegała jego filozofia Value Investing.

Benjamin Graham: Biografia

Benjamin Graham, urodzony w Londynie 8 maja 1894 roku jako Benjamin Grossbaum, był jednym z najbardziej wpływowych inwestorów i nauczycieli w historii rynków finansowych. Jego życie, rozpoczynające się w Londynie, przeniosło się do Stanów Zjednoczonych w młodym wieku, a rodzina postanowiła zmienić nazwisko, aby uniknąć niemieckich powiązań w okresie pierwszej wojny światowej.

Początki i Edukacja

Jego rodzina borykała się z trudnościami finansowymi, a śmierć ojca osiem lat po przybyciu do USA pogłębiła ich problemy. Pomimo tych przeciwności, Graham zdołał ukończyć studia na Columbia University w 1914 roku. Wyjątkowe osiągnięcia akademickie, w tym drugie miejsce w klasie, otworzyły przed nim drzwi do kariery jako nauczyciela, jednak zdecydował się na ścieżkę finansów na Wall Street.

Sukcesy na Wall Street

Jego pierwsze kroki na Wall Street były skromne – rozpoczął pracę jako chłopiec na posyłki w firmie „Newburger, Henderson & Loeb”. Jego poświęcenie i zaangażowanie w naukę zostały docenione, co doprowadziło do partnerstwa w firmie w ciągu zaledwie sześciu lat. Wkrótce potem założył własną firmę „Graham & Newman Partnership”.

Jednak nawet po osiągnięciu sukcesu w świecie finansów, Graham nie zapomniał o swoich naukowych korzeniach. Przez wiele lat pracował jako profesor ekonomii na Columbia University School of Business, gdzie przekazywał swoją wiedzę i filozofię inwestycyjną, która stała się fundamentem dla wielu nowatorskich strategii inwestycyjnych.

Filozofia Value Investing

Jego najważniejszym i najbardziej znaczącym wkładem był rozwój filozofii „Value Investing” (inwestowanie w wartość). Ta strategia opierała się na wykorzystywaniu analizy fundamentalnej do identyfikowania niedowartościowanych akcji. Według Grahama, akcje powinny być postrzegane jako udziały w spółce, a inwestorzy powinni skupić się na fundamentalnych wartościach przedsiębiorstw.

„Inteligentny Inwestor” i Wpływ na Warrena Buffetta

Podczas wielkiego kryzysu Graham doświadczył bankructwa, co skłoniło go do bardziej dogłębnej analizy zachowania rynku. Ta analiza posłużyła mu jako inspiracja do napisania dwóch kluczowych książek: „Security Analysis” w 1934 roku oraz „The Intelligent Investor” w 1949 roku.Ta ostatnia, chwalona przez Warrena Buffetta jako „najlepsza książka o inwestowaniu”, stała się filarem dla wielu inwestorów na całym świecie.

Benjamin Graham: Mr. Market

Graham uważał, że inwestorzy powinni postrzegać akcje jako część własności firmy, ignorując krótkoterminowe wahania cen na rynku. Jego metafora „Mr. Market” symbolizowała irracjonalne wahania rynku, które mogą wprowadzić inwestorów w błąd. Według niego, inwestorzy powinni skupić się na fundamentalnych danych finansowych spółek, zamiast reagować na emocjonalne wahania rynkowe.

Filozofia Inwestycyjna Grahama

Graham klasyfikował inwestorów jako pasywnych lub aktywnych. Inwestorzy pasywni inwestowali ostrożnie, poszukując akcji wartościowych na długi okres. Aktywni inwestorzy mieli czas i wiedzę, by szukać okazji, w których wartość akcji znacznie przewyższała ich cenę.

Wkład Grahama do fundamentalnej analizy biznesowej

Analiza fundamentalna biznesu oparta jest na strategii Grahama „Value Investing”, która ocenia rynki finansowe, określając prawdziwą wartość wewnętrzną firm, poprzez zakup ich akcji, bieżącą rentowność i czas zwrotu z inwestycji, wszystko z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa, który pozwala na manewry w przypadku, gdy szacunek nie jest prawidłowy.

Podstawy analizy fundamentalnej Grahama

  • Ocena ceny akcji, która powinna odzwierciedlać wartość aktywów.
  • Wartość i cena nie są tożsame, ponieważ cena zmienia się w zależności od oczekiwań inwestora.
  • Ocena globalnego cyklu koniunkturalnego i jego skutków.
  • Ocena lokalnego lub krajowego momentu gospodarczego i jego konsekwencji.
  • Analiza sektora, w który należy zainwestować, na podstawie jego zachowania w odniesieniu do sytuacji gospodarczej na świecie i w kraju.
  • Analiza i ocena sytuacji przedsiębiorstwa. Ich zestawienia odzwierciedlają zyski i straty w cyklach co najmniej trzymiesięcznych.
  • Ocena przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, określenie źródeł przychodów.

Dziedzictwo i Wpływ

Po śmierci w 1976 roku Graham pozostawił trwałe dziedzictwo jako nauczyciel, mentor i wybitny inwestor. Jego filozofia inwestycyjna nadal stanowi fundament dla wielu strategii inwestycyjnych, a jego książki są kluczowym punktem odniesienia dla profesjonalistów i entuzjastów rynków finansowych.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

Przeczytaj również:

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...