Margines bezpieczeństwa: Wzór i przykłady

Margines bezpieczeństwa to bardzo prosta i jednocześnie przydatna koncepcja dla każdego, kto ma odpowiednie podejście do świata finansów i inwestycji. Przyjrzyjmy się, czym on jest i jak go obliczyć.

Margines bezpieczeństwa: Co to jest?

Zacznijmy od definicji marginesu bezpieczeństwa: jest to różnica między wewnętrzną wartością akcji a jej ceną rynkową. Zasada jest następująca: papiery wartościowe powinny być kupowane tylko wtedy, gdy ich cena rynkowa jest znacznie niższa niż wartość zakupu. Tak więc kluczową ideą stojącą za filozofią Value Investing jest ochrona kapitału.

Nie powinno to dziwić, ponieważ to właśnie Benjamin Graham i David Dodd, założyciele Value Investing, ukuli ten termin. Benjamin Graham zasugerował, aby nie skupiać się na najbardziej znanych spółkach, ale zamiast tego zwracać uwagę na małe, być może pomijane firmy o niskich wskaźnikach ceny do zysków i ceny do wartości księgowej. Ponadto należy analizować sprawozdania finansowe spółki i informacje na jej temat, aby zrozumieć, czy istnieją jakieś aktywa ukryte przez spółkę i ignorowane przez rynek.

Margines bezpieczeństwa to nic innego jak zapewnienie inwestorowi marginesu do inwestowania, tak aby był chroniony w przypadku złych decyzji i spadków na rynku, bez konieczności dokładnego obliczania wartości godziwej (ponieważ jest to skomplikowane).

Margines bezpieczeństwa: Wzór

Formuła obliczania marginesu bezpieczeństwa jest bardzo prosta, ale niezwykle skuteczna. Jako punkt odniesienia przyjmujemy koszt akcji z jednej strony i wartość wewnętrzną z drugiej, którą można zdefiniować jako różnicę między wartością aktywów a wartością pasywów. Przyjrzyjmy się tej formule razem:

Margines bezpieczeństwa = 1 – (koszt akcji : wartość wewnętrzna)

Margines bezpieczeństwa: Przykład

Podajmy przykład, stosując ten wzór.

Załóżmy, że akcje spółki są notowane po 10 euro, a obliczona wartość wewnętrzna wynosi 8 euro. W tym przypadku margines bezpieczeństwa wynosi 25%.

Czemu służy margines bezpieczeństwa?

Margines bezpieczeństwa pozwala nam ocenić, czy z punktu widzenia „wartości” inwestycja jest zrównoważona, czy nie. Wynik formuły wyrażony w procentach pozwala nam określić ryzyko, które po dokonaniu zakupu spowoduje znaczny spadek wartości akcji lub aktywów, prowadząc do straty.

Większość inwestorów typu value, na przykład, nie rozważa inwestowania w aktywa, jeśli procent zwrócony przy zastosowaniu rozważanego wzoru jest mniejszy niż 25% lub 30%. Krótko mówiąc, jest to nic innego jak zastosowanie, w kategoriach matematycznych, jednej z podstawowych zasad inwestowania value: inwestowania w akcje, które z założenia są niedowartościowane.

Bardzo prosta koncepcja, także pod względem zastosowania, a jednocześnie bardzo ważna.

Chcesz inwestować w akcje?

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...