Zalety i wady funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne są instrumentem inwestycyjnym posiadającym szereg zalet i wad, z których inwestor powinien zdawać sobie sprawę. Fundusze mogą być idealnym produktem dla jednego profilu inwestora i takim, który nie zaspokaja potrzeb innego. Dlatego ważne jest, aby dobrze poznać jego główne wady i zalety, aby określić, czy pasuje do tego, czego potrzebujemy.

Zalety i wady funduszy inwestycyjnych

Zalety funduszy inwestycyjnych 

Profesjonalne zarządzanie 

Jest on zarządzany przez zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w branży, dlatego zakłada się, że będzie on stanowił wartość dodaną, która znajdzie odzwierciedlenie w postaci wzrostu stóp zwrotu oczekiwanych przez rynek lub w postaci ochrony kapitału. Dostęp do funduszu daje Ci pewność, że stoi za nim cały zespół ludzi, którzy będą dbać o Twoje interesy. Prywatny inwestor rzadko mógłby poświęcić cały czas na monitorowanie swoich inwestycji, wyciąganie skutecznych wniosków, tak jak czynią to fundusze inwestycyjne.

Czas 

Jeśli inwestor kupuje akcje, musi śledzić każdy z tych aktywów, wykonując swoją analizę i wnioski poprzez dogłębne śledzenie, co pochłania naszą najcenniejszą wartość, czyli czas. W przypadku funduszu inwestycyjnego możemy „zapomnieć” o portfelu znacznie łatwiej niż w przypadku portfela obligacji, co zaoszczędzi nam wiele czasu i wysiłku na analizę i operacje. Wielu inwestorów nie docenia tego czynnika, ale nawet jeśli wydaje nam się, że przy tego typu produktach osiągniemy niższe stopy zwrotu, to nasz czas też ma swoją cenę.

Łatwe śledzenie 

Fundusze codziennie aktualizują swoje dane dotyczące płynności, więc łatwo jest poznać rzeczywistą wartość każdej z naszych pozycji, jak również ich zachowanie. 

Ponadto w arkuszach oceny funduszy mamy mnóstwo wyliczonych wskaźników, które ułatwią to zadanie. Daje to spokój inwestorom, gdyż po jakimś wydarzeniu na rynku możemy chwilę po zamknięciu rynku poznać realną wartość naszej inwestycji.

Korzystne opodatkowanie 

Jednym z argumentów „za” jest opodatkowanie, ponieważ pozwala ono na opóźnienie wypłaty zysków kapitałowych do momentu sprzedaży. W przypadku funduszy, możemy przenieść kapitał pomiędzy funduszami bez konieczności dokonywania faktycznej sprzedaży, a tym samym dostosować płatność podatku do momentu, w którym jest on najbardziej korzystny. Gdybyśmy na przykład nie chcieli być w żadnym produkcie finansowym i zależałoby nam na płynności, możemy to zrobić również poprzez przeniesienie środków do funduszy pieniężnych.

Wszystkie rodzaje strategii w zasięgu ręki 

Są fundusze dla każdego. Istnieje wiele strategii w funduszach inwestycyjnych i każda strategia, jaką możemy sobie wyobrazić, jeśli się sprawdza, może mieć fundusz, który ją stosuje. Posiadamy również strategie niekonwencjonalne, takie jak fundusze rynków neutralnych, multi-strategiczne czy typowo wartościowe. Ten cały wachlarz możliwości pozwoli nam na przyjęcie dowolnego rodzaju strategii, w zależności od momentu na rynku lub naszych osobistych upodobań. Strategie te są zdefiniowane w ich powołaniu inwestycyjnym, które musi być respektowane przez spółkę zarządzającą funduszem i które wyznacza filozofię inwestycyjną, jak również szereg kluczowych punktów, których zarządzający funduszem musi przestrzegać.

Przejrzystość i bezpieczeństwo 

Obecnie istnieją wątpliwości co do wypłacalności i wiarygodności wielu brokerów, szczególnie tych specjalizujących się w instrumentach pochodnych, mających siedziby poza granicami kraju. Fundusze inwestycyjne, z drugiej strony, nie mają tego problemu, ponieważ regulatorzy w każdym kraju nakładają dużą liczbę wymagań dotyczących utworzenia funduszu, oprócz stałej kontroli nad nimi. Niektórzy inwestorzy, z niewiedzy, obawiają się, że ich oszczędności nagle znikną, jeśli podpiszą umowę z funduszem, a to nie może się zdarzyć, ponieważ rozporządzenie nakłada wiele barier, takich jak różnica między administratorem a firmą depozytową, jak również obecność regulatora. W naszym przypadku tym regulatorem jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, który monitoruje dwa poprzednie.

Niskie bariery wejścia na rynek 

Fundusze inwestycyjne wymagają niewielkiej inwestycji początkowej, tak aby ułatwić nowym inwestorom wejście do funduszu. Przystępując do funduszu, musimy nabyć minimalny pakiet akcji, który będzie równy wartości aktywów netto tego funduszu. Wartość ta jest z reguły bardzo niska, co pozwala na wejście na rynek wszystkim rodzajom inwestorów, co oznacza, że nie ma barier wejścia. W funduszach specjalistycznych istnieją minimalne kryteria kapitałowe, ale w większości funduszy tak nie jest. Najczęściej minimalny udział wacha się w wysokości 1000€.

Dywersyfikacja 

Fundusze te muszą spełniać kryteria zarządzania ryzykiem, co prowadzi do efektywnej dywersyfikacji. Fundusze muszą rozdzielić swoje aktywa pomiędzy kilka inwestycji, chroniąc inwestora przed ewentualnymi błędami w doborze aktywów przez spółkę zarządzającą. Zmniejszy to ryzyko ponoszone przez inwestora. Ponadto, dla inwestora, byłoby niemożliwe, aby kupić ten sam portfel co fundusz, z drugiej strony, fundusz z wielkim kapitałem, może to zrobić przy bardzo niskich kosztach.

Dostęp do obligacji 

Dla wielu inwestorów dostęp do obligacji jest utrudniony ze względu na wymagany minimalny kapitał lub po prostu brak wiedzy, jak to zrobić. Dlatego też, jeśli chcemy postawić na stały dochód, dobrą alternatywą jest robienie tego za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, ponieważ mamy dostęp do wielu obligacji i papierów wartościowych, które nie są dostępne dla inwestora indywidualnego ze względu na wysoki kapitał minimalny.

Dostęp do egzotycznych rynków 

Dostęp do egzotycznych rynków jest coraz łatwiejszy, ale wielu inwestorów nie inwestuje z powodu niewiedzy lub braku zaufania. Fundusze inwestycyjne sprawiają, że każdy rynek, jaki możemy sobie wyobrazić, jest w zasięgu ręki. Od rosyjskich akcji, po wysokodochodowy dług z jakiegoś azjatyckiego kraju. Fundusze inwestycyjne dają nam nowy zakres możliwości, które mogą służyć jako uzupełnienie zwykłych strategii na rynkach.

Wady funduszy inwestycyjnych 

Koszty 

Z funduszem inwestycyjnym wiąże się kilka kosztów, które należy wziąć pod uwagę. 

Koszty te nie są „płacone” przez inwestora, ponieważ są one uwzględnione w ostatecznym zwrocie funduszu, ale są pobierane w długim okresie czasu. Istnieje wiele badań naukowych na ten temat i wszystkie one stwierdzają, że istnieją fundusze, które pobierają nadmierne opłaty, wyższe niż wartość, którą zarządzający jest w stanie wytworzyć. Powinniśmy dobrze wycenić ostateczne koszty funduszu poprzez koszty bieżące i starać się wybierać te o najniższych opłatach.

Penalizacja ruchów 

Niektóre fundusze mają koszty subskrypcji i sprzedaży, jest ich niewiele, ale istnieją. Koszty te mogą być wysokie, ponieważ są one oparte na aktywach, na które się zapisujesz. Zarządzający uzasadniają to tym, że celem funduszy jest długoterminowe kierowanie oszczędności i że nie jest to produkt przeznaczony do handlu. Przed przystąpieniem do funduszu trzeba się dokładnie przyjrzeć, czy nie ma on wysokich opłat za subskrypcję i odkup, bo inaczej możemy się bać wyjść z funduszu.

Zaufanie do spółki zarządzającej 

To jest kluczowa sprawa. Musimy zdecydować, czy chcemy powierzyć nasze pieniądze firmie zarządzającej i pozwolić jej robić to, co uważa za stosowne. Problem polega na tym, że ogół społeczeństwa jest uzależniony od tradycyjnego systemu bankowego i choć ma on dobre produkty, to bank inwestycyjny ma najlepsze alternatywy. Istnieje wiele menedżerów z tradycją i doświadczeniem, którzy mają doskonałe zasoby, ale ponieważ nie są tak znani jak banki, wielu inwestorów ma wątpliwości, czy jest to schemat finansowy. Nie ulegaj wpływowi „marki” funduszu i otwórz swój umysł na więcej firm zarządzających.

Fałszywe aktywne zarządzanie 

Jest to cień, który wisi nad branżą zarządzania aktywami. Czy kierownicy naprawdę coś robią? To pytanie, na które niestety trudno jest odpowiedzieć. Na światło dzienne wychodzi coraz więcej funduszy, które pobierają od uczestników wysokie opłaty, podczas gdy podążają za indeksem i nie robią nic. Jest to jedno z największych ryzyk, na jakie narażony jest przeciętny inwestor, fałszywe aktywne zarządzanie. Istnieją powody takie jak Tracking Error i jego związek z opłatami, jak wyjaśniliśmy w Ratio Value. Dlatego powinniśmy dobrze przeanalizować fundusz przed wejściem, ponieważ jeśli wpadniemy w szpony jednego z tych funduszy, będziemy mieli ogromny koszt alternatywny.

Substytuty po niższych kosztach 

Silne pojawienie się ETF-ów było, na szczęście, ciosem dla branży funduszy. 

ETF-y to produkty inwestycyjne, których celem jest replikacja indeksu przy bardzo niskich kosztach, co czyni je niemal idealnym substytutem pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych.

Jeśli zatem nie ufamy zdolności zarządzających do pokonywania rynków i uważamy, że najlepszą alternatywą w długim terminie jest zarządzanie pasywne, to ETF-y mogą być rozsądną alternatywą dla funduszy inwestycyjnych. Nawet w przypadku aktywnego zarządzania, pod warunkiem, że jest ono prowadzone prawidłowo.

Czas poza rynkiem między transferami 

Łatwo jest dokonywać transferów między funduszami, w wielu przypadkach są one bezpłatne i nie przynoszą zysków kapitałowych, ale nie są automatyczne. Jeśli złożymy dyspozycję przelewu, nasze pieniądze pozostaną w „zawieszeniu” na czas nieokreślony.

Broker najpierw musi zwrócić środki do funduszu, na który się zapisaliśmy, następnie musi przetworzyć żądanie, aby przekazać je do nowego funduszu docelowego, a na koniec fundusz docelowy musi je przetworzyć, aż będziemy mieli nowy fundusz na koncie. Okres ten jest bardzo zmienny i zależy głównie od sprawności funduszy, która w niektórych przypadkach jest zerowa. Dla inwestora, który pewnego dnia wypadł z rynku z powodów niezwiązanych z jego decyzjami, transfer środków inwestycyjnych może być bardzo frustrujący.

Czy przekraczają swoje stawki? 

Rentowność jest motorem większości decyzji inwestycyjnych. Istnieje uzasadniona wątpliwość co do tego, czy fundusze jako całość są w stanie pokonać rynki. Jest na ten temat bogata literatura, bardzo stronnicza, zależna od emitentów, więc ostateczny wniosek musi wyciągnąć inwestor. Istnieją indeksy i wskaźniki pozwalające sprawdzić, czy fundusz, który pokonał rynek, może to kontynuować, ale jest to trudne. Ponadto, w długim okresie, wielu zarządzających ma tendencję do osiągania zwrotów co najwyżej równych indeksom. Istnieją fundusze, które biją indeksy, ale czy uda nam się je znaleźć?

Niezarządzanie inwestycjami osobiście 

Wielu inwestorów uważa, że subskrybowanie funduszu inwestycyjnego nie jest inwestowaniem. Kupowanie i sprzedawanie, podejmowanie decyzji o wyjściu z jednego rynku na drugi, to uczucie, którego nie możemy mieć z funduszami. Możemy się między nimi poruszać, przeważać jedno lub drugie w zależności od naszych oczekiwań, ale to nie to samo. Są inwestorzy, którzy chcą delegować zarządzanie swoimi aktywami i chcą mieć absolutną kontrolę nad swoimi pieniędzmi, a tego fundusze inwestycyjne nie są w stanie zapewnić.

Brak „głosu” w zarządzaniu 

Istnieje wiele różnych stylów inwestowania, ale w funduszach inwestor nie ma prawa głosu. Jeśli kupujesz firmę, np. restaurację, możesz mieć opinię na temat tego, jakie inwestycje powinny być dokonane, tak jak akcjonariusze spółki giełdowej, ale w funduszach nie jest to możliwe. Menadżer opisuje swój sposób inwestowania, może nam to odpowiadać lub nie. Niektórzy inwestorzy mogą nie zgodzić się z tym, co spowoduje, że nie będą powierzać swoich aktywów tym produktom i będą szukać doradztwa finansowego lub portfeli zarządzanych z większym wpływem od uczestnika biznesu.

Nie każdy jest przejrzysty 

Fundusze muszą przekazywać inwestorom informacje na temat zarządzania i działalności. Ale co, jeśli nie? A co, jeśli ta informacja nie jest istotna? Niektóre fundusze są bardziej przejrzyste niż inne. Niektóre fundusze nie aktualizują danych dotyczących likwidacji codziennie (widziałem opóźnienia sięgające tygodnia) i nie komunikują istotnych informacji. W przypadku niektórych zarządzających funduszami, nie jest łatwo poznać ich posunięcia, jak również opinię zarządzającego. Jest wiele informacji do przekazania, ale w danym momencie niektórzy menedżerowie unikają tematu. Może to powodować brak zaufania do tego typu produktów i może być problemem w napiętych sytuacjach rynkowych.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!