Współczynnik Treynora: co to jest, wzór i interpretacja

Biorąc pod uwagę, że „indeks Treynora” pozwala na porównanie wyników różnych portfeli lub instrumentów finansowych oferowanych na giełdzie, w tym artykule wyjaśnimy szczegółowo „co to jest raport Treynora, jego formuła i interpretacja”.

Współczynnik Treynora

Współczynnik Treynora: co to jest, wzór i interpretacja

Wskaźnik Treynora lub Indeks Treynora to metryka finansowa służąca do oceny wyników portfela w odniesieniu do wyników wskaźnika.

Wskaźnik Treynora został nazwany na cześć Jacka Treynora, amerykańskiego ekonomisty znanego jako jeden z twórców modelu wyceny aktywów kapitałowych.

Indeks ten mierzy wyniki portfela z uwzględnieniem ryzyka systematycznego, które jest częścią całkowitego ryzyka spowodowanego przez czynniki pozostające poza kontrolą jednostki lub spółki.

Współczynnik Treynora

Współczynnik Treynora odnosi nadwyżkę zysku z kapitału ponad „stopę wolną od ryzyka” do „podjętego dodatkowego ryzyka”.

Powinieneś wiedzieć, że im wyższy „wskaźnik Treynora”, tym lepsza „wydajność portfela” poddawana analizie.

Wzór: Współczynnik Treynora

Wzór na obliczenie rentowności jest następujący:

W tym wzorze każda wartość reprezentuje:

  • rp: średnia stopa zwrotu z zarządzanego portfela lub stopa zwrotu z wycenianego portfela papierów wartościowych.
  • rf: średni zysk z aktywów obarczonych ryzykiem lub zysk nieobciążony ryzykiem.
  • ßp: ryzyko systematyczne ocenianego portfela lub wrażliwość portfela na rentowność na rynku w analizowanym okresie.

Innymi słowy, im wyższa jest oszacowana premia za ryzyko portfela na jednostkę ryzyka systematycznego, tym większą wartość będzie miał indeks w tym portfelu.

Należy zauważyć, że w tej metodzie ryzyko jest mierzone wskaźnikiem beta (ß) i jest powszechnie stosowane do oceny wyników portfela akcji w odniesieniu do innych portfeli akcji.

Interpretacja: związek

Aby zinterpretować współczynnik Treynora, należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

1. Wartość ß traktowana jest w inwestycji jako mierzone ryzyko zmienności inwestycji w aktualnej pozycji na giełdzie. Dlatego należy wiedzieć, że im wyższa zmienność akcji wchodzących w skład portfela, tym wyższa wartość ß inwestycji.

2. Wartość ß mierzy się przyjmując wartość 1 jako punkt odniesienia, więc jeśli portfel zawiera dużą liczbę zmiennych akcji, wartość ß jest większa niż 1, a jeśli jest odwrotnie i jest mało akcji, wartość ß jest mniejsza niż 1.

3. Użyteczność relacji Treynora polega na porównywaniu inwestycji lub akcji, które nie mają ze sobą nic wspólnego, w celu uzyskania jaśniejszej analizy wyników.

Interpretacja: portfele

Jeśli chodzi o portfele, obliczenia te należy interpretować w następujący sposób:

Portfele z Treynorem wyższym niż portfel wzorcowy są interpretowane jako te, które pokonały rynek.

Jeżeli portfele mają niższy Treynor niż portfel referencyjny, wskazuje się, że poziom efektywności zarządzania był poniżej rynku.

Chociaż wyższy wskaźnik Treynora będzie wskazywał na odpowiednią inwestycję, każdy inwestor musi pamiętać, że nie tylko indeks jest jedynym czynnikiem decydującym o inwestycji, ponieważ generalnie Treynor opiera się na danych historycznych, a informacje, które dostarcza ten wskaźnik, nie odzwierciedlają jedynie przyszłych wyników.

Na koniec mamy nadzieję, że ten wpis był pomocny i że dowiedziałeś się więcej o współczynniku Treynora, czym jest, jaka jest jego formuła i interpretacja.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!