WACC: Co to jest i jak obliczyć średni ważony koszt kapitału

WACC: co to jest i jak obliczyć średni ważony koszt kapitału? W nowoczesnym świecie biznesu istnieje wiele aspektów finansowych do pokrycia i określenia. Na przykład, warto wiedzieć, jaki jest zainwestowany kapitał, jaki jest ważony koszt nowego projektu itp. Dziś porozmawiamy o WACC: co to jest i jak obliczyć średni ważony koszt kapitału.

Główną zaletą WACC jest to, że pozwala on na określenie kosztu inwestycji niezależnie od źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, w tym wpisie opowiemy Ci „Czym jest WACC i jak się go oblicza”.

WACC: Co to jest i jak się go oblicza?

Średni ważony koszt kapitału, Weighted Average Cost of Capital w języku angielskim (WACC). Pozwala on określić, jaki jest koszt kapitału firmy lub projektu, biorąc pod uwagę procentowy wkład każdego ze źródeł kapitału.

Jest to najbardziej odpowiednia kalkulacja do oceny projektów i zwiększania wartości firm, ponieważ stopa ta jest używana do określenia wskaźników projektu przy dyskontowaniu przepływów pieniężnych.

Średni ważony koszt kapitału

Aby obliczyć tę stawkę, należy wziąć pod uwagę następujące podejścia:

– Aktywa przedsiębiorstwa, tj. stopa stosowana do dyskontowania przepływów pieniężnych.

– Pasywa, czyli koszt ekonomiczny, jaki ponosi firma, aby przyciągnąć kapitał z branży.

– W przypadku inwestycji, co oznacza, że WACC jest zwrotem, jakiego oczekują inwestorzy, gdy inwestują w dług lub kapitał spółki.

Zobaczmy, jak się go oblicza i jakie są jego najczęstsze zastosowania.

Aby obliczyć WACC, będziemy potrzebować 5 zmiennych;

  1. Wartość kapitału lub aktywów przedsiębiorstwa
  2. Łączna wartość zobowiązań finansowych wraz z kosztami.
  3. Koszt kapitału.
  4. Koszt zobowiązania finansowego.
  5. Stawka podatku.
  6. Mając te 5 zmiennych lub składników, możemy stworzyć następującą formułę:

Wzór WACC

Wzór na jego obliczenie jest następujący:

WACC = Ke x (E / (E + D)) + Kd x (1-T) x (D / (E + D))

W tym przypadku musimy:

– Ke: jest kosztem kapitału własnego, odnosi się do tego, ile akcjonariusze powinni zażądać za swoją inwestycję. Do jego obliczania stosuje się modele takie jak CAPM (model wyceny aktywów finansowych) czy Fama-French (model trójczynnikowy).

– E: To jest kapitał.

– D: Zadłużenie (musi być sumą zadłużenia krótko- i długoterminowego).

– Kd: oznacza koszt finansowy (koszt zadłużenia, obliczony jako średnia ważona stóp procentowych zobowiązania finansowego).

– T: oznacza stawkę podatkową

Zalecenia, które należy wziąć pod uwagę: 

WACC: Interpretacja

– Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że zadłużenie finansowe i kapitał własny powinny być pobierane z wartości rynkowej.

– W każdym roku można stosować inny WACC w oparciu o prognozy finansowe spółki.

– Stopy ryzyka są kosztami alternatywnymi inwestowania w dany instrument.

– Każda branża wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, a w przypadku przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę, że im większe zadłużenie, tym większe ryzyko, a zatem tym większe podejmowane ryzyko.

Średni ważony koszt kapitału: Wzór

Załóżmy, że firma ma 3 kredyty, pierwszy w wysokości 20 mln przy oprocentowaniu 10%, drugi w wysokości 30 mln przy oprocentowaniu 12% i jeden w wysokości 50 mln przy oprocentowaniu 8%, więc Kd wynosi 9,6

wacc formula 2

Z powyższej operacji możemy wywnioskować, że:

Kredyt w wysokości 20 mln stanowi 20% (0,2) zadłużenia, płaci stopę 10%, do której wnosi 2% całkowitego kosztu zadłużenia. Kredyt w wysokości 30 mln stanowi 30% (0,3) zadłużenia, jest oprocentowany na poziomie 12%, co odpowiada 3,6% całkowitego kosztu, i wreszcie kredyt w wysokości 50 mln stanowi 50% (0,5) zadłużenia, jest oprocentowany na poziomie 8% i wnosi 4% do kosztu zadłużenia.

9,6 % to średnia ważona kosztów zobowiązań finansowych, którymi mogą być kredyty bankowe, obligacje i/lub wszelkie inne mechanizmy finansowania o określonej stopie procentowej.

Stawka podatkowa tx wchodzi do równania, aby uwzględnić tarczę podatkową, czyli oszczędności podatkowe wynikające ze spłacania odsetek od długu. Gdy wzrasta płatność odsetek, maleje zysk przed opodatkowaniem, a tym samym zmniejszają się płacone podatki. Aby dodać te oszczędności do modelu, należy pomnożyć koszt długu przez 1 minus stopa podatkowa.

Zgodnie z przykładem, jeżeli stopa podatkowa od zysku wynosi 30%, a koszt długu 9,6%, to koszt po osłonie podatkowej wyniesie 9,6% * (1-30) = 6,72%. Firma oszczędza 2,88% stopy procentowej dzięki niższej płatności podatku.

Ke: Jest to koszt kapitału, który odnosi się do tego, „ile” akcjonariusze powinni pobierać za swoje inwestycje; do jego obliczania stosuje się modele takie jak CAPM lub Fama-Frech. Jeśli chodzi o koszt kapitału, można by pomyśleć, że te zasoby nie mają kosztów, ponieważ firma nie jest zobowiązana do płacenia za ich wykorzystanie, ale w rzeczywistości akcjonariusze oczekują zwrotu z tej inwestycji.

Aby koszt był zgodny z rzeczywistością, akcjonariusze muszą być świadomi ryzyka, jakie podejmują, ponieważ im większe ryzyko, tym wyższego zwrotu powinni żądać.

Wady WACC

Jedną z wad WACC jest to, że struktura kapitału pozostaje stała, tzn. nie uwzględnia możliwości zmniejszenia lub zwiększenia poziomu zadłużenia przez przedsiębiorstwo w przyszłości.

Podobnie, należy pamiętać, że nie ma idealnej metody wyceny projektów inwestycyjnych, dlatego zawsze należy rozważyć przegląd różnych metod lub ich połączenie w celu uzyskania najlepszego możliwego oszacowania.

Wreszcie, należy pamiętać, że WACC (średni ważony koszt kapitału) jako koszt alternatywny pozwoli Ci porównać i zmierzyć każdą stawkę, która oferuje możliwości biznesowe, tak aby inwestor mógł określić rentowność biznesu i wybrać najlepszą opcję dla firmy.

Mamy nadzieję, że dzięki tym informacjom udało nam się wyjaśnić czym jest WACC i jak się go oblicza.

Gdy inwestor inwestuje w przedsiębiorstwo, oczekiwany zysk z kapitału musi rekompensować następujące rodzaje ryzyka:

Stopa procentowa dla ryzyka, która jest niczym innym jak kosztem alternatywnym inwestowania w instrument wolny od ryzyka, jakim są obligacje rządowe.

Ryzyko podejmowane w związku z uczestnictwem w danej branży. Inaczej jest w sektorze spożywczym, finansowym czy naftowym. Każdy z nich charakteryzuje się innym poziomem ryzyka i zwrotu.

Ryzyko związane ze strukturą kapitałową przedsiębiorstwa. Im większe zadłużenie, tym większe ryzyko, a zatem tym większe podejmowane ryzyko.

Przyjrzyjmy się innemu przykładowi, aby lepiej zrozumieć, co zostało podniesione.

Dla celów tego ćwiczenia przyjmiemy stopę procentową w wysokości 12%.

Mamy następujące składniki, które dają nam procentowy udział długu i kapitału własnego.

Kapitał własny / (Dług + Kapitał własny); Oblicza procent, w jakim firma jest finansowana kapitałem własnym.

Natomiast;

Dług / (Dług + Kapitał własny) mówi nam o procencie finansowania, który odpowiada zobowiązaniu finansowemu z kosztem. Suma tych dwóch składników musi wynosić 100%.

Wyobraźmy sobie, że firma posiada zobowiązanie finansowe w wysokości 100 mln oraz kapitał własny w wysokości 50 mln. Przy tych danych procent finansowania, który odpowiada zadłużeniu wynosi 100 / (100 + 50) = 67%, a w kapitale własnym wynosiłby 3% lub 50 / (100 + 50).

Mając wszystkie zmienne obliczamy teraz WACC.

wacc formula 3

Podsumowując, WACC, czyli średni ważony koszt kapitału wynosi 8,46% i jest pochodną sumy ważonej kosztów źródeł zasobów, kapitału własnego i obcego. Dług po opodatkowaniu kosztuje 6,72% i stanowi 67% całości zasobów, a więc wnosi 4,5% do całkowitego kosztu źródeł zasobów. Kapitał własny o koszcie 12% i udziale 33% wnosi 3,96% do kosztu całkowitego.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że kalkulacja WACC, czyli Średni Ważony Koszt Kapitału, wskazuje i pomaga nam poznać poziom ryzyka projektu lub firmy oraz zwrot, jakiego spodziewamy się uzyskać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na tematy finansowe odwiedź Rankię Polska i zostaw komentarz.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!