Równanie Kaleckiego: definicja, wzór i jak je obliczyć

Równanie Kaleckiego, znane również jako równanie zysku, ma na celu wyeksponowanie poglądu Kaleckiego na pewne pojęcia. Istnieją dwie wersje, z których obie są teoretyczne, ponieważ zakładają podział netto na robotników i kapitalistów. Wersja uproszczona jest jeszcze bardziej teoretyczna, biorąc pod uwagę warunek, że pracownicy muszą wydać całą swoją pensję. Ale przejdźmy krok po kroku, zaczynając od kilku informacji na temat liczby Kaleckiego, a następnie przechodząc do równania i jego charakterystyki.

Równanie Kaleckiego

Równanie Kaleckiego: definicja, wzór i jak je obliczyć

Zacznijmy najpierw od tego, kim był Michał Kalecki.

Kalecki był polskim ekonomistą i naukowcem. Najbardziej znany jest dziś jako teoretyk myśli ekonomicznej, badacz takich pojęć jak zarządzanie cyklem koniunkturalnym, rozwój, wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie.

Badał również dogłębnie inflację, kwestie monetarne i dynamikę dochodów.

Ten artykuł jest jednak o jego równaniu, równaniu zysku.

Poprzez swoje badania i analizy dotyczące determinacji zagregowanego zysku, Kalecki był w stanie znaleźć równanie, które identyfikowało zysk.

Istnieją dwie wersje tego równania, założenia stojące za równaniem uproszczonym to 3:

1. Dzielisz gospodarkę na 2 odrębne i oddzielne grupy: robotników i kapitalistów.

2. Cechą charakterystyczną pracowników jest to, że konsumują oni swoje wynagrodzenie w całości.

3. Gospodarka jest zamknięta.

Równanie uproszczone

Biorąc pod uwagę, że „P” = zyski brutto, „S” = płace, „Cc” = konsumpcja kapitalistów, „Cl” = konsumpcja pracowników oraz „I” = inwestycje brutto, to:

P + S = Cc + Cl + I

Biorąc pod uwagę drugą hipotezę, to S = Cl i z tego wynika uproszczone równanie:

P = Cc + I

Z tego wynika myśl Kaleckiego, że to decyzje kapitalistów generują zyski.

Przesuwając pierwiastki równania możemy otrzymać:

P – Cc = I

Ponieważ P – Cc = oszczędności kapitalistów, możemy nazwać „S” = P – Cc, otrzymując:

S = I

Potwierdza to, że inwestycje generują oszczędności.

Wersja nie uproszczona usuwa te założenia (z wyjątkiem pierwszego), co oznacza, że gospodarka jest otwarta, a pracownicy oszczędzają część swoich zarobków.

Nieuproszczone równanie to:

Pn = Cl + I + Dg + Ee – Sl

Wniosek Równanie Kaleckiego

Równanie Kaleckiego jest niewątpliwie bardzo ciekawym równaniem. Jest całkowicie nieprzydatny do inwestowania i podejmowania decyzji dotyczących transakcji inwestycyjnych. Może to być przydatne dla Twojej osobistej edukacji, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych koncepcjach z teoretycznego punktu widzenia.

Pamiętaj jednak, że jest to tylko pomysł. Z hipotezy o podziale netto między robotnikiem a kapitalistą rozumiecie już, że na tej informacji nie można polegać. Uproszczone równanie ma na przykład na celu wyłącznie jak najprostsze przedstawienie idei Kaleckiego, nawet jeśli oznacza to na przykład absurdalny warunek, że wszyscy pracownicy wydają całą swoją pensję.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!