Wewnętrzna Stopa Zwrotu: Jak obliczyć IRR?

Finanse to nie tylko liczby. To także sztuka wyboru – decyzje podejmowane w oparciu o dane, analizy i prognozy. Istnieje jednak kluczowy wskaźnik, który często określa rentowność inwestycji i jest nieodłączny dla osób zajmujących się finansami – jest to wewnętrzna stopa zwrotu, znana jako IRR. Poznajmy zatem IRR, aby zrozumieć, w jaki sposób ta prosta metoda obliczeniowa odgrywa kluczową rolę dla inwestorów i ekspertów finansowych.

Wewnętrzna stopa zwrotu: Jak obliczyć IRR?

W finansach rentowność obligacji jest określana przez stopę procentową, która odzwierciedla bieżącą wartość przyszłych płatności. W tym kontekście wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), jest wskaźnikiem, który częściowo identyfikuje rentowność obligacji.

Jest to jednak tylko częściowe odzwierciedlenie, ponieważ koncentruje się głównie na dochodzie generowanym przez otrzymanie kuponu obligacji. Płatność kuponu odnosi się do odstępu czasu między dwiema kolejnymi płatnościami kuponu. Należy zauważyć, że wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) nie uwzględnia terminu zapadalności obligacji i kwoty odpowiadającej spłacie kapitału.

IRR: Wzór

Wzór na wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) można zapisać jako równanie oparte na przepływach pieniężnych z inwestycji:

Gdzie:

  • CFt: oznacza przepływy pieniężne w poszczególnych okresach,
  • r to wewnętrzna stopa zwrotu,
  • n jest liczbą okresów

Wewnętrzna stopa zwrotu: Przykład

Chcąc posłużyć się zupełnie przypadkowym przykładem:

Rozważmy spółkę posiadającą obligację o stałym oprocentowaniu, która charakteryzuje się tym, że kupon jest wypłacany co pół roku (co 6 miesięcy).

Podstawowe informacje:

  • Data nabycia obligacji: 01/01/2021 r.
  • Wartość procentowa kuponu półrocznego: 5%.
  • Cena zakupu obligacji: 10 EUR
  • Wartość nominalna: 12 EUR
  • Liczba kuponów w ciągu roku: 2 (ponieważ co 6 miesięcy jest kupon)

Oznacza to, że możemy bezpośrednio zastosować formułę IRR w następujący sposób:

IRR dla pojedynczego kuponu = (5% / 10 €) * 100 = (0,5 / 10) * 100 = 5%.

Roczna IRR = (1 + 0,5 / 10) ^ 2 – 1 = (1 + 0,05) ^ 2 – 1 = 1,05 ^ 2 – 1 = 1,1 – 1 = 0,1 = 10%.

Wewnętrzna stopa zwrotu: Cele

Stopa zwrotu służy do określenia stopy dyskontowej w taki sposób, aby wartość bieżąca nominalnych rocznych wpływów była równa początkowej inwestycji netto. Określając oczekiwany zwrot, firma może skorzystać z jednej z wielu metod, ale IRR jest często idealną metodą analizy potencjalnego zwrotu z nowego projektu.

IRR inwestycji to jej roczna stopa wzrostu. Innymi słowy, można ją porównać do CAGR. Często wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji nie jest taka sama w każdym roku. Rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji zwykle różni się od szacowanej stopy zwrotu.

Przeczytaj także:

Jak wykorzystać wewnętrzną stopę zwrotu?

Tworzenie nowych operacji i rozszerzanie istniejących operacji to dwa typowe scenariusze obliczania wewnętrznej stopy zwrotu w planowaniu kapitałowym. Ponieważ wewnętrzna stopa zwrotu nie uwzględnia zmieniających się stóp dyskontowych, jest ona często niewystarczająca dla długoterminowych projektów ze zmiennymi stopami dyskontowymi.

Korporacje mogą również wykorzystywać IRR do oceny programów wykupu akcji własnych. Gdy spółka przeznacza znaczne środki na wykup własnych akcji, analiza musi wykazać, że wykup własnych akcji jest lepszą inwestycją – czyli ma wyższą wewnętrzną stopę zwrotu – niż cokolwiek innego, na co można by przeznaczyć te środki.

Zobacz także: Czym jest analiza fundamentalna?

Money-weighted rate of return (MWRR) jest obliczana przy użyciu wewnętrznej stopy zwrotu. Na podstawie wszystkich zmian w przepływach pieniężnych w okresie inwestycji, w tym wpływów ze sprzedaży, MWRR jest wykorzystywana do określenia stopy zwrotu potrzebnej do rozpoczęcia inwestycji od początkowej kwoty.

Wniosek 

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest bardzo prosta do obliczenia i może być całkiem przydatna. Jednak ze względu na fakt, że nie uwzględnia terminu wykupu obligacji i wartości spłaty kapitału, stanowi częściową, a zatem błędną ocenę.

Dlatego też, pomimo swojej użyteczności, zalecamy uwzględnienie wskaźnika YTM (Yield To Maturity), ponieważ rekompensuje on niedoskonałości IRR.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!