Jak inwestować na Nasdaq?

Na Nasdaq można łatwo inwestować zarówno w rynek ogólny (poprzez indeks), jak i w poszczególne akcje. Wystarczy, że wybierzesz instrument finansowy, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i otworzysz rachunek u brokera.

Nasdaq to nazwa rynku finansowego najczęściej kojarzonego z technologią. Dlaczego? Jakie są zalety tego rozwiązania? A przede wszystkim, jak można inwestować na tym rynku?

Co to jest Nasdaq?

Termin Nasdaq jest akronimem. Jest to skrót od “National Association of Securities Dealers Automated Quotation”. Jest to największa giełda w Stanach Zjednoczonych po NYSE (New York Stock Exchange).

Rynek posiada również swoje „indeksy reprezentacyjne”, które również noszą nazwę Nasdaq (o tym opowiemy za chwilę). Kiedy więc zadajemy sobie pytanie jak inwestować na Nasdaq, możemy odnieść się do inwestowania w akcje tej giełdy (Nasdaq Stock Market) lub w któryś z jej indeksów.

Indeks jest średnią ważoną najbardziej znaczących akcji i służy do pomiaru ogólnego trendu rynkowego.

Warto zauważyć, że Nasdaq Stock Market nie ma fizycznej struktury (jak parkiet nowojorskiej giełdy), ale opiera się na sieci telekomunikacyjnej.

Są osoby, które handlują między sobą akcjami. Nazywa się ich „Markets Makers”. Za pośrednictwem tej sieci publikują oni swoje ceny (zarówno kupna, jak i sprzedaży); w tym samym czasie mogą zobaczyć ceny publikowane przez innych „Market Makerów” i składać zlecenia kupna i sprzedaży.

Zmiany cen są odzwierciedlane na dużym ekranie znajdującym się przy 4 Times Square (Nowy Jork).

Krótka historia Nasdaq

Narodziny Nasdaq, jako rynku giełdowego, nastąpiły, gdy Securities Exchange Commission (SEC), regulator rynku giełdowego w USA, poprosił National Association of Securities Dealers (NASD) o regulację rynku OTC (Over The Counter), w latach 60-tych.

Zanim Nasdaq ujrzał światło dzienne, akcje spółek można było w USA kupować i sprzedawać na trzy sposoby:

 • Na giełdzie nowojorskiej (NYSE).
 • Na amerykańskiej giełdzie (AMEX).
 • Over the counter (Kontrakty między dwiema stronami, poza oficjalnym rynkiem).

Kupowanie i sprzedawanie akcji OTC nie jest nielegalne, ale nie ma też wszystkich gwarancji bezpieczeństwa, przejrzystości, płynności itp. Z tego powodu SEC wezwał do lepszej organizacji.

Doprowadziło to do wspomnianej już automatyzacji rynku (przez NASD) i w ten sposób w 1971 roku powstał NASDAQ.

Nie podobało im się jednak jedno: to wciąż był rynek pozagiełdowy, a więc wtórny. Spółki, które były na nim notowane, zaczynały w ten sposób, ponieważ nie miały dostępu do „prawdziwego parkietu”. Innymi słowy, ich ambicją było wejście na rynek AMEX, a zwieńczeniem było wejście na NYSE (największą giełdę).

Aby być notowanym na giełdzie, spółki muszą spełnić szereg wymogów. Jednak warunki stawiane przez NYSE są bardzo surowe i utrudniają notowanie „młodym” spółkom.

W ten sposób wiele spółek zaczęło być notowanych na tym nowym rynku. Były to głównie spółki technologiczne, dlatego Nasdaq zawsze był utożsamiany z technologią. Istotną rolę w przyciąganiu firm z tego sektora odegrał również e-commerce.

Ale National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) nie chciał być rynkiem “drugiego rzędu”.0 W 1975 roku opracował więc własny zestaw zasad notowań i wydzielił z OTC papiery wartościowe najpotężniejszych firm. W 1982 roku najpotężniejsze spółki Nasdaq oddzieliły się i utworzyły Nasdaq National Market.

Wreszcie w 1991 r. regulatorzy giełdowi uznali akcje spółki Nasdaq za równoważne z akcjami notowanymi na AMEX lub NYSE.

Obecnie rynek ten jest zarządzany przez „Nasdaq Stock Market Company” (później sprywatyzowany). Jest to również rynek par excellence, na którym notowane są spółki technologiczne (elektronika, biotechnologia, telekomunikacja, IT). Na tej giełdzie notowane są takie firmy jak Microsoft czy Intel.

Co więcej, jego popularność przyszła wraz z bańką dot-comów lat 90.

Indeksy Nasdaq

Skąd wiemy, jak zmienia się konkretna giełda?

Powinniśmy przyjrzeć się wszystkim spółkom na niej notowanym, przeanalizować je po kolei i uśrednić ruchy, których doświadczyły indywidualnie. W ten sposób będziemy mieli pojęcie czy rynek, ogólnie rzecz biorąc, był byczy czy niedźwiedzi.

Ale jest łatwiejszy sposób: weź bardziej reprezentatywny zestaw akcji i poprzez średnią (ważoną, w większości przypadków) cenę tych akcji, sprawdź ich rozwój. Tym właśnie jest indeks giełdowy.

Jak już powiedzieliśmy, inwestowanie w indeks jest jak inwestowanie w rynek jako całość. W tym przypadku inwestowanie w indeks Nasdaq jest jak inwestowanie w koszyk akcji składający się z kilku najbardziej reprezentatywnych spółek Nasdaq.

Indeksy Nasdaq przedstawiają się następująco:

 • Nasdaq 100: Indeks Nasdaq 100 został utworzony 31 stycznia 1985 r. i składa się ze 100 największych spółek technologicznych notowanych na „Nasdaq Stock Market” (w rzeczywistości 103, ponieważ 3 ze składających się na niego spółek emitują dwie klasy akcji). Nie zawiera akcji spółek finansowych (lub inwestycyjnych); dlatego Nasdaq 100 jest dobrym odzwierciedleniem sektora technologicznego. Zarówno amerykańskie, jak i zagraniczne spółki mogą być notowane na „Nasdaq Stock Market” (od 1998 r.). Indeks odzwierciedla więc wyniki 100 największych spółek technologicznych na świecie.
 • Nasdaq Composite: Indeks ten składa się ze wszystkich spółek notowanych na rynku Nasdaq. Na tej „elektronicznej giełdzie” handluje się akcjami ponad 3 tys. spółek. Mogą to być akcje spółek finansowych, inwestycyjnych i ogólnie technologicznych.
 • Nasdaq Biotechnology: Nasdaq Biotechnology składa się ze spółek farmaceutycznych i biotechnologicznych, które są notowane na „Nasdaq Stock Market” (i muszą być notowane tylko na tym rynku).
 • Nasdaq Financial: obejmuje wszystkie spółki finansowe, które są wyłączone z Nasdaq 100
nasdeq100

Dlaczego warto inwestować w Nasdaq?

Nie wszystkie spółki notowane na Nasdaq są spółkami technologicznymi. Ale ten rynek jest mocno przegięty w stronę tego sektora. W indeksie Nasdaq 100 udział technologii wynosi 54%. Przedstawia czołowe firmy z tego sektora na całym świecie.

Dobre wyniki spółek technologicznych są tradycyjnie kojarzone z ekspansywną fazą cyklu gospodarczego. Jednak ze względu na duże zmiany społeczne, których doświadczamy, technologia jest coraz bardziej obecna w naszym życiu.

Technologia ma realne zastosowanie w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Pozwolę sobie podać tylko kilka przykładów:

 • Transport (coraz lepiej wyposażone pojazdy pod względem komfortu i bezpieczeństwa).
 • Telekomunikacja (sieci społecznościowe, nowe formy rozrywki i informacji, B2C, B2B, 5G itp.)
 • Opieka zdrowotna (robotyka, biotechnologia, itp.).
 • Usługi finansowe (bankowość elektroniczna, fintech, robo-doradcy, blockchain i kryptowaluty itp.)
 • IT (automatyka domowa, cloud computing, sztuczna inteligencja, big data itp.)

Choć niektórzy analitycy i inwestorzy mówią o możliwości powstania bańki w wyniku wzrostu, jakiego doświadczył ten sektor w ostatnich latach, to prawda jest taka, że zyski odnotowywane przez firmy technologiczne oraz postęp, jakiego mogą doświadczyć, powodują również wzrost wartości tego typu spółek.

Wiele firm z tego sektora znajduje się w pierwszej dziesiątce największych na świecie:

Innymi słowy, w sektorze technologicznym można znaleźć solidne, bogate w gotówkę akcje z dobrym bilansem.

Ponadto „spółki technologiczne” zawsze były kojarzone ze zmiennością. Jest to częściowo prawda: zmienność tego sektora powoli dogania zmienność innych, bardziej dojrzałych sektorów; nie mają one już takiego potencjału ryzyka jak w latach 90. i 2000 (gdy pękła bańka dot-com).

Podsumowując to, co zostało powiedziane do tej pory: jest to branża o rosnącym potencjale wzrostu. Należy zaznaczyć, że firmy technologiczne charakteryzuje potrzeba ciągłej innowacji.

Jak inwestować na Nasdaq?

Jeśli myślisz o inwestowaniu na Nasdaq, masz do dyspozycji cały szereg opcji.

Przeczytaj także:

Kupno akcji za gotówkę

Możesz kupić akcje jednej lub kilku spółek notowanych na rynku Nasdaq. Można też stworzyć koszyk akcji reprezentatywny dla wyników rynku (jeśli nie równy któremuś z jego indeksów, to bardzo zbliżony). Ta opcja jest najbardziej klasyczna i jedna z najmniej ryzykownych dla inwestora.

Choć, jak wspomniano wyżej, są akcje, które stają się bardziej stabilne, a zmienność sektora technologicznego (konkretnie Nasdaq) maleje, nie należy zapominać, że jest to inwestycja w akcje i ryzyko zawsze jest obecne. Jednym z najlepszych sposobów na zwalczenie tego zjawiska jest dywersyfikacja.

Problemem jest brak dywersyfikacji, którą można osiągnąć tą metodą. Stworzenie portfela akcji gotówkowych wymaga dużego kapitału.

Dlatego też, o ile nie dysponuje się dużą kwotą początkową i nie jest w stanie odwzorować indeksu w tych samych wagach, inwestor musi przeanalizować podsektory, w które chce zainwestować, jak również poszczególne akcje, aby stworzyć swój portfel.

Przykładami spółek notowanych na Nasdaq (i wchodzących w skład Nasdaq 100) są:

 • Oprogramowanie: Microsoft, SAP, Oracle, IBM, Symantec, itp.
 • Sprzęt komputerowy: Apple, Samsung.
 • Internet: Facebook, Google.
 • Półprzewodniki: Intel, Qualcomm, Infineon Technologies.
 • E-commerce: Amazon, Paypal.
 • Biotechnologia: Illumina, Gilead Sciences.

Spółki technologiczne, z wyjątkiem kilku, nie oferują zazwyczaj wysokiej stopy dywidendy. Tego typu akcje, zmuszone do ciągłego wspierania innowacji, muszą przeznaczać swoje zasoby na badania, rozwój i innowacje. A to odkłada część zysków do rezerw na podjęcie tych inwestycji (które można zamienić na wzrost, tu dochodzą umiejętności zarządzania i adresowalne projekty).

Dlatego strategia dywidendowa, która jest typowa dla inwestorów kupujących akcje za gotówkę, nie sprawdza się w przypadku inwestowania na Nasdaq. Zwrot pochodzi głównie z zysków kapitałowych generowanych przy sprzedaży i zakupie akcji.

Można zainwestować w Nasdaq poprzez pojedyncze akcje i nie być tak bardzo narażonym na sektor technologiczny. Na tym rynku notowane są inne spółki, z których wiele wchodzi w skład indeksu Nasdaq 100:

 • Żywność: PepsiCo, Monster Napoje.
 • Farmaceutyki: Mylan, Alexion Pharmaceuticals, Celgene.
 • Motoryzacja: Paccar, O'Reilly Auto Parts.
 • Transport: American Airlines Group.

Fundusze inwestycyjne

Jeśli chcesz inwestować bezpośrednio w Nasdaq poprzez jego indeks lub stworzyć zdywersyfikowany portfel z naciskiem na akcje technologiczne notowane na Nasdaq, fundusze inwestycyjne oferują dobrą alternatywę.

W rzeczywistości te produkty inwestycyjne mają za zadanie przybliżyć świat inwestycji przeciętnemu oszczędzającemu. Inwestowanie w fundusze jest proste i automatycznie otrzymujesz kompletny i zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych.

Istnieją fundusze indeksowe, które replikują wyniki indeksów. Ten rodzaj funduszy inwestycyjnych może być dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie muszą one aktywnie zarządzać portfelem (poza okresowym rebalansowaniem) i dlatego mają niższe opłaty.

Dzięki temu możliwe jest inwestowanie w cały rynek Nasdaq poprzez fundusz inwestycyjny, który śledzi wyniki jednego z jego indeksów.

Możliwe jest również inwestowanie w Nasdaq poprzez aktywnie zarządzane fundusze. W tym przypadku wyniki samego rynku nie będą dokładnie odwzorowane. Ale jeśli zarządzający wykona dobrą robotę, można prześcignąć rynek.

Zalety funduszy inwestycyjnych można podsumować w następujący sposób:

 • Dywersyfikacja, ponieważ masz dostęp do pełnego portfela.
 • Profesjonalne zarządzanie.
 • Płynność.
 • Korzyści podatkowe (zwłaszcza przy przenoszeniu kapitału między funduszami).

Finansowe kontrakty terminowe

Aby zainwestować na Nasdaq poprzez fundusz, wystarczy skontaktować się z podmiotem zarządzającym lub marketingowym funduszu.

Finansowe kontrakty terminowe i opcje

Innym sposobem inwestowania na Nasdaq są finansowe instrumenty pochodne. Ten rodzaj instrumentu pozwala na bezpośrednie inwestowanie w indeks. Nazywa się je finansowymi instrumentami pochodnymi, ponieważ są to produkty oparte na cenie innych aktywów.

Innymi słowy, można inwestować w Nasdaq 100 kupując lub sprzedając kontrakty terminowe lub opcje na ten indeks. Możliwe jest również inwestowanie w poszczególne akcje.

Kontrakt terminowy to po prostu kontrakt, w którym warunki zakupu i sprzedaży aktywów bazowych (takich jak akcje, indeksy, obligacje, towary itp.) są ustalone dzisiaj, ale dostawa i płatność są realizowane w przyszłym terminie. Kontrakty te mogą być przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym po określonej cenie.

Z kolei opcje są podobnym instrumentem. W tym przypadku nabywca opcji (opcji) nie jest zobowiązany do wykonania umowy (jest nim sprzedawca). W zależności od ceny aktywa bazowego może on anulować transakcję, jeśli uzna, że jest ona sprzeczna z jego interesem finansowym.

Dźwignia

Pewna kwota pieniędzy musi być pozostawiona jako zabezpieczenie. Cała inwestycja nie jest zdeponowana (przynajmniej do czasu wygaśnięcia umowy). Oznacza to, że do zajmowania dużych pozycji nie jest potrzebna duża ilość kapitału: kapitał można pomnożyć. Jest to tak zwana dźwignia finansowa.

W przypadku opcji, kupujący musi zapłacić sprzedającemu premię za prawo do anulowania umowy. Jeśli umowa zostanie rozwiązana, kupujący straci tę premię (będzie to jego maksymalna strata).

Chociaż dźwignia finansowa daje możliwość wyższych zysków, wiąże się również z wyższym ryzykiem dla inwestora. Na historycznie zmiennym rynku finansowym, jakim jest Nasdaq, zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem musi być kluczową kwestią.

Transakcje krótkie i długie

Możliwość braku konieczności dostarczenia aktywów lub zapłacenia ceny oznacza, że inwestor może je sprzedać na rynku nie będąc ich właścicielem. Chodzi o to, by później (przed terminem zapadalności) odkupić je po niższej cenie i zyskać na spadku ceny. Jest to znane jako „short trading” lub „otwarcie krótkiej pozycji”.

Reverse trading, czyli zakup kontraktu futures, a następnie sprzedaż na rynku, gdy jego wartość wzrośnie, przed terminem wygaśnięcia. Nazywa się to „long trading long” lub „otwarcie długiej pozycji”.

Możesz kupić lub sprzedać opcje, które dają Ci prawo do kupna (opcje call) lub sprzedaży (opcje put).

Zalety i wady

Finansowe instrumenty pochodne zostały stworzone w dwóch konkretnych celach:

 • Zabezpieczanie ryzyka.
 • Handel spekulacyjny

Można więc inwestować w akcje spot i zabezpieczać ewentualne spadki na rynku kupując opcje lub finansowe kontrakty terminowe (short trading).

Można też inwestować krótkoterminowo (krótko lub długo) i pomnażać zyski dzięki dźwigni finansowej (nie zaniedbując przy tym właściwego zarządzania ryzykiem).

W każdym razie zarówno futures, jak i opcje są instrumentami notowanymi na oficjalnym rynku, więc wolumen każdego kontraktu, daty wygaśnięcia i inne szczegóły są znormalizowane. Jeśli chcesz handlować na Nasdaq, masz mniejszą elastyczność (a także większe pozycje).

Kontrakty CFD

CFD (Contracts for Difference) jest rodzajem finansowego instrumentu pochodnego, ale nie jest przedmiotem obrotu na oficjalnym rynku (jest to produkt pozagiełdowy). Są to więc produkty bardziej elastyczne, przeznaczone do inwestycji krótkoterminowych.

Jest to umowa pomiędzy dwoma stronami, kupującym i sprzedającym. Obie strony decydują się na otwarcie pozycji na dowolnym aktywie finansowym, a kiedy inwestor decyduje się na jej zamknięcie, różnica cenowa między tymi dwoma momentami musi zostać wymieniona (na korzyść lub niekorzyść inwestora).

Jak widać, w żadnym momencie aktywa nie są fizycznie nabywane. Wszelkie różnice cenowe, które mogą istnieć pomiędzy otwarciem i zamknięciem transakcji są po prostu likwidowane.

Handel może być krótki lub długi, co oznacza, że masz możliwość kupna lub sprzedaży CFD: inwestor ma możliwość zarabiania na wzroście lub spadku Nasdaq (lub poszczególnych akcji, które posiada). Zajęcie krótkiej pozycji jest równie łatwe jak zajęcie długiej.

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że CFD, w przeciwieństwie do kontraktów terminowych i opcji, nie mają daty wygaśnięcia. Inwestor może utrzymać otwartą pozycję tak długo, jak chce.

Jako produkty pochodne oferują również dźwignię finansową. Jednak w przypadku handlu z brokerem z siedzibą w Europie, maksymalna dźwignia jest ograniczona przez Europejski Urząd ds. Rynków Finansowych (ESMA):

 • 1:20 dla głównych indeksów.
 • 1:5 dla poszczególnych akcji.

Aby handlować na Nasdaq poprzez CFD, wystarczy skontaktować się z brokerem oferującym te produkty pochodne, posiadać niewielki kapitał i umiejętność handlu. Otwarcie rachunku u brokera to prosty proces i zazwyczaj odbywa się całkowicie online.

Niezwykle ważne jest, aby broker, u którego otworzysz konto handlowe do handlu na Nasdaq, był regulowany, ponieważ jest to rynek pozagiełdowy (OTC).

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje:

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!