Fundusze akcyjne: Czym są i jak działają?

Czym są fundusze akcyjne? Rynek finansowy jest doskonałym sposobem na inwestowanie i wypłacanie dywidend. Jest świetnym narzędziem do wykorzystania w czasach gdy gospodarka kwitnie, jak i w czasach kryzysu, kiedy możliwości są ograniczone.

Problem w tym sektorze polega jednak na tym, że inwestorom bez potężnej wiedzy trudno jest wiedzieć, od czego zacząć. Istnieje tak wiele narzędzi finansowych i strategii, że podjęcie decyzji wydaje się przytłaczające.

Co to są fundusze akcyjne i jak działają?

Fundusze akcyjne to jedno z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych narzędzi finansowych pozwalających wejść na rynek inwestycyjny. Na początku może się to wydawać nieco skomplikowane. Gdy zaczniesz rozumieć, jak to działa, zdasz sobie sprawę, że jest to bardzo prosty sposób na inwestowanie pieniędzy i zarabianie. Dlatego zebraliśmy w poniższych tematach wszystko, co musisz wiedzieć o funduszach akcyjnych.

Fundusze akcyjne definicja

Zacznijmy od początku. Odpowiedź na pierwszą część pytania jest bardzo prosta. Fundusz akcyjny jest funduszem inwestycyjnym, który jest zarządzany przez menedżera rynku finansowego. Jest on odpowiedzialny za strategię kupna i sprzedaży akcji.

Innymi słowy, rola pomiędzy inwestorem a zarządzającym funduszem jest dobrze zdefiniowana. Pierwszy z nich decyduje, gdzie zainwestować swoje środki i ile zainwestować, drugi z kolei decyduje, jak sprzedać i jak kupić akcje, aby zainwestowane pieniądze generowały dywidendę.

Fundusz akcyjny składa się z akcji i działa na giełdzie. Fundusz nigdy nie może zainwestować w rynek mniej niż 67 proc. swoich aktywów, a jego aktywa mogą być różnego rodzaju: m.in. akcje spółek publicznych, jednostki uczestnictwa innych funduszy, certyfikaty depozytowe. Twoje zyski będą obliczane na podstawie wielkości Twojej inwestycji w fundusz. Im więcej akcji posiadasz i im wyższy zysk, tym wyższy będzie Twój dochód na koniec.

Jak inwestować w fundusz akcyjny?

Każdy może inwestować w fundusze akcyjne i jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych aspektów tego narzędzia finansowego. Aby rozpocząć inwestowanie, pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, gdzie kupić. Aby to zrobić, należy najpierw wybrać firmę maklerską lub menedżera konta. Wybierz odpowiednio wykwalifikowanego i certyfikowanego profesjonalistę, gwarantując jego wcześniejsze doświadczenie i wyniki. Sprawdź również wszystkie prowizje i inne powiązane koszty.

W związku z tym należy sprawdzić minimalną kwotę inwestycji. Istotne jest, aby nie inwestować ponad swoje możliwości, ryzykując dodanie długu, który trudno będzie spłacić. W ten sposób wielu inwestorów przecenia swoje możliwości finansowe. Nie popełnij tego samego błędu.

Najważniejsze jest ustalenie strategii i trzymanie się tej strategii. Cele finansowe są ważne, aby wiedzieć, kiedy się zatrzymać, kiedy się wycofać lub kiedy iść do przodu. Jeśli zastosujesz się do wszystkich tych wskazówek, Twoje szanse na sukces wzrosną wykładniczo.

Czy lepiej inwestować w fundusze akcyjne czy bezpośrednio w akcje?

To jest pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Rynek finansowy nie jest nauką ścisłą i wszystko zależy od wielu czynników. Dlatego fundamentalne znaczenie ma wiedza, jak analizować, przyjmując przede wszystkim rozsądną, odpowiedzialną i inteligentną postawę.

Tak więc faktem jest, że fundusze akcyjne są jednym z najbardziej atrakcyjnych narzędzi finansowych do zarabiania pieniędzy. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, jak wybrać fundusz. Na przykład, im bardziej zdywersyfikowany jest portfel, tym większa jest ekspozycja na różne rodzaje aktywów. Pozwala to z kolei na większą elastyczność na rynku.

Ważne jest jednak, aby zarządzający był również profesjonalny i wyspecjalizowany, aby zapewnić większą ekspozycję portfela akcji. W przeciwnym razie preferowaną opcją może być bezpośrednia inwestycja w akcje. Innymi słowy, będziesz miał większą autonomię.

Ale oczywiście ma to wyraźne wady. Inwestowanie bezpośrednio w akcje wymaga większej dyspozycyjności i większej wiedzy na temat rynku, bowiem będziesz w pełni odpowiedzialny za wszystkie operacje kupna i sprzedaży swoich jednostek uczestnictwa w funduszu.

Na koniec należy pamiętać, że inwestowanie w akcje wiąże się z większymi kosztami niż inwestowanie w fundusze. Giełda pobiera opłaty za pośrednictwo z brokerami, oprócz płacenia podatków w skali miesiąca. Z kolei przy inwestycji w fundusz akcyjny, płaci się tylko raz zarządzającemu kontem, natomiast podatki występują tylko przy umorzeniu, a kwota ta jest wypłacana u źródła.

Jakie są wady i zalety funduszy akcyjnych?

Fundusze akcji mają kilka korzyści dla swoich inwestorów, ale tylko znając ich wady można korzystać z zalet. W końcu, jak już wspomnieliśmy, nie mamy do czynienia z nauką ścisłą i należy analizować ryzyko, nie inwestować ponad swoje możliwości i zawsze przyjmować rozsądne stanowisko.

Powiedziawszy to, zacznijmy od przeanalizowania zalet funduszy akcyjnych. Największym z nich jest fakt, że jest on zarządzany przez wyspecjalizowanych profesjonalistów, którzy przekażą Ci swoje nabyte i wykwalifikowane doświadczenie, zapewniając, że inwestorzy, którzy dopiero weszli na rynek finansowy, mogą korzystać ze wszystkich jego zalet. Kolejną wielką zaletą jest to, że koncentracja aktywów w portfelu funduszu akcyjnego pozwala wygenerować więcej pieniędzy w krótszym czasie, zapewniając szybszą płynność.

Mówiliśmy już o tym, że wydatki są niższe niż np. inwestowanie bezpośrednio w akcje, co wynika z niższych obciążeń podatkowych. To, w połączeniu z dużą przejrzystością, daje większe bezpieczeństwo inwestycji, dając pewność inwestorom, którzy mogą się obawiać, że ich oszczędności znikną bez ostrzeżenia.

Wreszcie, fundusze akcyjne pozwalają na większą dywersyfikację inwestycji, rozdzielając Państwa aktywa na zróżnicowany portfel akcji, co zmniejsza ryzyko. Ponadto, umożliwia dostęp do egzotycznych i wtórnych rynków, gdzie zyski są wyższe, ponieważ jest mniejsza konkurencja.

Z drugiej strony, trzeba rozważyć wady i porównać je z korzyściami, aby zobaczyć, czy są tego warte. Główny z nich ma związek z nieodłącznymi kosztami, które powinny być obliczone, aby zrozumieć, czy bieżące wydatki rekompensują inwestycję, z prowizjami płaconymi zarządzającemu kontem. Należy również zawsze upewnić się o wiarygodności firmy, którą zatrudniasz do zarządzania funduszem akcji. Ponieważ jest to rynek atrakcyjny, naturalne jest, że mogą pojawić się mniejsi menedżerowie z mniejszą wiedzą lub nawet próbami oszustwa.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!