Co to jest Free Float?

Free Float jest metryką, która może pomóc w ustaleniu, czy należy kupować akcje, czy nie. Przeanalizujmy teraz tę metrykę, która jest prosta do zrozumienia, obliczenia i użycia.

Co to jest Free Float?

Co to jest Free Float?

Termin Free Float odnosi się do liczby akcji, którymi inwestorzy mogą swobodnie handlować na rynku wtórnym.

Pojęcie to może być mylone z kapitalizacją. Kapitalizacja to wartość wszystkich akcji, które zostały wyemitowane przez spółkę. Oznacza to, że Free Float odpowiada tylko części kapitalizacji, w przeciwnym razie wszystkie akcje mogłyby być przedmiotem swobodnego obrotu i nie byłoby podmiotu dominującego w ich posiadaniu.

Czy Free Float może zmieniać swoją objętość?

Odpowiedź brzmi: tak. Biorąc pod uwagę, co reprezentuje Free Float, może się on różnić z różnych powodów.

Biorąc pod uwagę najprostszy przykład, w którym spółka jest zakładana przez kogoś, kto jest w stanie posiadać wszystkie udziały, oznacza to, że 100% udziałów będzie należało do spółki.

Oznacza to, że 100% udziałów należy do spółki. Właściciel może znaleźć się w sytuacji, w której sam nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć, więc decyduje się na sprzedaż 30% udziałów na rynku wtórnym. Oznacza to, że jeśli spółka ma 1000 akcji, jej Free Float wzrośnie z 0 do 300 w wyniku pojedynczej transakcji.

Oczywiście, zmiana Free Float następuje prawie wyłącznie w wyniku operacji zarządzania przeprowadzanych przez samą spółkę. Tak jak sprzedaż akcji prowadzi do wzrostu Free Float, tak w rzeczywistości zakup akcji przez samą spółkę (niezależnie od tego, jakie są powody odkupu) prowadzi do spadku Free Float.

Wreszcie możemy zaobserwować wzrost Free Float, gdy akcje stają się nieograniczone. Zasada jest taka sama jak poprzednio, posiadanie nieograniczonej liczby akcji oznacza, że opinia publiczna może bez problemu kupować akcje, co prowadzi do zmniejszenia procentu akcji posiadanych przez spółkę, a tym samym do zwiększenia Free Float.

Znaczenie swobodnego przepływu papierów wartościowych

Jak ważna jest ta metryka? Jak to wpływa na inwestycje?

Jest to głównie kwestia zmienności. Akcje o niskim Free Float, jak również o wyższej wartości, charakteryzują się wyższą zmiennością, szerszym spreadem i niższą płynnością. Przeciwnie, większy Free Float odpowiada mniejszej zmienności.

Przykład Free Float

Załóżmy, że spółka X jest notowana na giełdzie z 10 000 autoryzowanych akcji. Liczba wyemitowanych akcji wynosi 5 000, ale 500 z nich znajduje się w posiadaniu dyrektora generalnego i dyrektora finansowego spółki. Załóżmy w końcu, że spółka posiada 1 000 własnych akcji.

Do obliczenia Free Float wystarczy wziąć pod uwagę ilość akcji pozostających w obrocie oraz ilość akcji zatrzymanych, ponieważ reprezentują one odpowiednio ilość akcji dostępnych na rynku wtórnym oraz ilość akcji zatrzymanych przez spółkę. Wykonując proste odejmowanie otrzymujemy liczbę akcji będących faktycznie w obiegu, zwaną Free Float (w tym przykładzie będzie to 4.500).

Zobacz także jak grać na giełdzie.

Wniosek

Free Float jest często niedocenianą metryką, ale w rzeczywistości jest ona prosta do zrozumienia, obliczenia i przeanalizowania. Są to powody, dla których zawsze należy zwracać na nią uwagę.


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!